ECMO - Wojskowy Instytut Medyczny

advertisement
W sprawie zgłaszania i kwalifikacji chorych do
ECMO prosimy o kontakt na ECMO-linię
ExtraCorporeal Membrane Oxygenation
(Utlenianie Pozaustrojowe)
Zastosowanie urządzeo do czasowego,
częściowego lub całkowitego, wspomagania
funkcji serca (i)lub płuc podczas ich
niewydolności, wiodące do powrotu funkcji
tych narządów lub do ich przeszczepu.
Wojskowy Instytut Medyczny
ECMO-linia 22 6816 148
VV ECMO wskazania
VA ECMO wskazania
ECMO p/wskazania
•Ciężkie zapalenie płuc
•ARDS
•Ostra niewydolnośd
przeszczepionego płuca
•Stłuczenie płuc
•Proteinoza
pęcherzyków płucnych
(PAP)
•Zaczadzenie
•Stan astmatyczny
•Niedrożnośd dróg
oddechowych
•Zachłyśnięcie
(chemiczne zapalenie
płuc)
•Wstrząs sercopochodny – OZW i
powikłania (pęknięcie ściany serca,
pęknięcie mięśnia brodawkowatego,
nawrotowa VT/VF) oporne na
leczenie, łącznie z IABP
•Brak możliwości „odłączenia” od
krążenia pozaustrojowego
•Głęboka , polekowa niewydolnośd
mięśnia serca
•Zapalenie mięśnia sercowego
•Wczesna niewydolnośd
przeszczepionego serca lub płuc i
serca
•Zatorowośd płucna
•Uraz serca lub dużych naczyo
•Masywne krwioplucie lub krwotok
płucny
•Uraz płuc
•Ostra reakcja anafilaktyczna
•Kardiomiopatia okołoporodowa
(PPCM)
•Sepsa z niewydolnością mięśnia
serca
•„Pomost do przeszczepu”
•Wiek powyżej 65 lat
•Nieuleczalne schorzenia mięśnia serca
•Nieuleczalne schorzenia układu oddechowego
•Nieuleczalne schorzenia neurologiczne
•Przewlekłe ciężkie nadciśnienie płucne
•Rozsiana choroba nowotworowa
•Reakcja „przeszczep przeciw gospodarzowi”
•Znaczna immunosupresja (stan po przeszczepie szpiku,
nerki, wątroby, serca, płuc do 30 dnia od przeszczepu)
•Waga > 140kg
•Zaawansowana niewydolnośd wątroby
•AIDS
•Zatrzymanie akcji serca o nieustalonym czasie trwania
•Resuscytacja dłuższa niż 60 minut (łącznie z czasem
potrzebnym na założenie i uruchomienie systemu
ECMO)
ECMO p/wskazania względne
•Uraz z wieloogniskowym krwawieniem
•Niewydolnośd wielonarządowa
p/wskazania bezwzględne do VV ECMO
•Ciężkie nadciśnienie płucne (mPAP>50mmHg)
•Ciężka niewydolnośd prawo lub lewokomorowa
(EF<25%)
•Zatrzymanie akcji serca
p/wskazania bezwzględne do VA ECMO
•Rozwarstwienie aorty
•Ciężka niedomykalnośd zastawki aortalnej
Schemat organizacji ECMO
ZOZ zewnętrzny
ECMO-linia (kwalifikacja)
SOR
Kliniki WIM
ECMO-linia
(weryfikacja)
Kardiochirurgia WIM
ECMO-linia
(kwalifikacja)
Założenie ECMO w Klinice Kardiochirurgii WIM
48 godzinny pobyt
OIT Kl. Kardiochirurgii WIM
Klinika Anestezjologii i
Intensywnej Terapii WIM
Chory
„kardiochirurgiczny”
Klinika Kardiochirurgii WIM
Download