pt. „Zarządzanie stresem w pracy. Syndrom wypalenia zawodowego”.

advertisement
ISO 9001
ZETOM-CERT
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie
pt. „Zarządzanie stresem w pracy. Syndrom wypalenia zawodowego”.
Celem szkolenia jest:

poznanie i przećwiczenie wybranych technik zmniejszających poziom stresu, nauka
przejmowania kontroli nad otoczeniem i własnymi emocjami

poznanie zjawiska stresu z różnych perspektyw, również jako mechanizmu konstruktywnego

uświadomienie ilości i różnorodności bodźców stresogennych

nabycie umiejętności przeformułowywania przekonań i nastawienia

poszerzenie wiedzy dotyczącej syndromu wypalenia zawodowego oraz metod radzenia sobie
z nim
Szkolenie kierowane jest do pracowników, kadry menedżerskiej, osób poszukujących pracy bądź ją
zmieniających; osób, które czują potrzebę wprowadzenia zmian w zarządzaniu sytuacjami stresowymi
w swoim życiu zawodowym lub prywatnym.
Podczas szkolenia uczestnicy będą pracowali indywidualnie oraz grupowo wykonując testy, ćwiczenia,
analizując studia przypadków, udzielając feedbacku.
Około 70-80% warsztatów przeznaczona jest na część praktyczną
Szkolenie poprowadzi pani Elżbieta Stelmach – trener biznesu z 20. letnim doświadczeniem,
certyfikowany trener FRIS, dyplomowany coach i doradca zawodowy, socjoterapeuta, przedsiębiorca,
właściciel Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia w Szczecinie.
Szkolenie odbędzie się dnia 18 maja 2016 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości”
http://www.pfp.com.pl/produkt_1377_zarzadzanie_stresem_w_pracy_syndrom_wypalenia_zawodowe
go.htm?spam=Zapisz+si%C4%99+na+to+szkolenie
W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Izabelli Maruszczak, tel.: (91) 312-92-22,
e-mail: [email protected]
Serdecznie zapraszamy !
ISO 9001
ZETOM-CERT
Program szkolenia
„Zarządzanie stresem w pracy. Syndrom wypalenia
zawodowego”
Temat zajęć
Godzina
9.00 – 9.15
9.15 – 10.30
Powitanie uczestników i wprowadzenie
1. Fizjologia stresu:
a. objawy stresu
b. stres jako bodziec czy jako reakcja
c. eustres – „pozytywny napęd” i dystres – stres toksyczny
d. bodźce stresogenne
2. Stres w relacji z innymi ludźmi.
10.30 – 10.45
10.45 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 14.15
Przerwa
1. Powszechne pułapki myślenia – konstruktywne metody radzenia sobie
z nimi:
a. katastrofizowanie
b. generalizowanie
c. czytanie w myślach
d. schematyczność myślenia
e. obwinianie
f. wyolbrzymianie
g. niezdrowa semantyka (RTZ)
Przerwa
1. Zarządzanie stresem w pracy:
a. indywidualne i grupowe oznaki stresu
b. Ty jako źródło stresu dla innych
c. stres w organizacji i jego następstwa
2. Twój typ reakcji na stres.
14.15 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00
Przerwa
1. Syndrom wypalenia zawodowego:
a. przyczyny wypalenia zawodowego
b. interwencja kryzysowa
Zakończenie szkolenia
Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autora – Elżbiety Stelmach, Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia w Szczecinie.
Download