Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św

advertisement
Nowenna do Świętego Ojca Pio z Pietrelciny
DZIEŃ 1
Umiłowany Ojcze Pio, posiadłeś znaki Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa na swoim ciele. Stygmaty te
nosiłeś za nas wszystkich, doświadczając zarówno fizycznego jak i duchowego cierpienia przeszywającego
Twoją duszę i ciało.
Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy byli w stanie przyjmować i w pokorze znosić małe i duże
Krzyże cierpienia tu, na ziemi oraz polecać je Bogu, aby poprzez nie przygotował dla nas miejsce w Życiu
Wiecznym.
Przygotuj się na godne przyjęcie cierpień, jakie Jezus zsyła na Ciebie. Jezus nie pozwoli Ci smucić się
i przyjdzie do Ciebie, aby ukoić Twą duszę wieloma łaskami.”
Ojciec Pio.
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
DZIEŃ 2
Błogosławiony Ojcze Pio, razem z Naszym Panem Jezusem Chrystusem będziemy w stanie
przeciwstawić się pokusom szatana. Cierpiałeś męki i dręczenie demonów piekielnych, które chciały, abyś
porzucił swoją Drogę do Świętości. Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy z Twoją pomocą i z pomocą
całego Królestwa Niebieskiego byli w stanie znaleźć moc do porzucenia grzechu oraz wytrwałości w wierze
aż do godziny śmierci naszej.
„ Bądź odważny i nie obawiaj się ataków szatana. Zapamiętaj, iż jest to zdrowy znak, gdy szatan
krzyczy i miota się wokół Twojego sumienia. To znaczy, że nie ma on dostępu do wnętrza Twojej woli.”
Ojciec Pio.
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
DZIEŃ 3
Prawy Ojcze Pio, kochasz bardzo naszą Najświętszą Matkę, która codziennie obdarzała Cię łaskami i
pociechami. Błagamy Cię, módl się za nami do Najświętszej Matki. Przekaż w jej ręce szczery żal za nasze
grzechy i modlitwy o poprawę, aby, jak w Kanie Galilejskiej jej Syn powiedział tak do Matki oraz żeby imię
nasze zostało wpisane do Księgi Życia Wiecznego.
„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do
Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia
Ojciec Pio.
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
DZIEŃ 4
Nieskalany Ojcze Pio, kochałeś swojego Anioła Stróża, który służył Ci wiernie jako przewodnik,
obrońca i posłannik. Anioł Stróż przekazywał Tobie modlitwy Twoich duchowych dzieci. Błagamy Cię,
módl się za nami, abyśmy nauczyli się słuchać naszego Anioła Stróża, który zawsze jest gotów być naszym
przewodnikiem i podpowiada nam, jak walczyć z grzechem.
„Wzywaj Twojego Anioła Stróża, który oświeci cię i poprowadzi dobrą drogą. Bóg dał ci go dla
Twojego bezpieczeństwa, a więc powinieneś korzystać z jego rad.”
Ojciec Pio.
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
DZIEŃ 5
Roztropny Ojcze Pio, ofiarowałeś siebie i swoje cierpienia za odkupienie Dusz w Czyśćcu Cierpiących.
Błagamy Cię, módl się za nami i uproś Boga, aby zesłał nam tak wielkie zain-teresowanie, pasję i miłość,
jakimi ty darzysz Dusze Czyśćcowe. Prosimy, aby nasze cierpienie, poświęcenie i modlitwy przyczyniło się
do skrócenia mąk Dusz w Czyśćcu Cierpiących.
„Mój Boże, błagam Ciebie, pozwól mi doświadczać kary, jaką przygotowałeś dla grzeszników i dla
Dusz w Czyśćcu Cierpiących. Zwielokrotnij moje cierpienia , abym przyczynił się do darowania win
grzesznikom i uwolnienia Dusz z Czyśćca.”
Ojciec Pio.
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
DZIEŃ 6
Posłuszny Św. Pio z Pietrelciny, kochałeś chorych bardziej niż samego siebie, ponieważ widziałeś w
nich Jezusa. Uczyniłeś wiele cudów uzdrawiając chorych w imieniu Jezusa, tam samym obdarowując ich
spokojem. Błagamy Cię o modlitwę za nas, aby chorzy, za wstawiennictwem N.M.P., mogli być
uzdrowieni a ich ciała odnowione, żeby mogli korzystać z dobrodziejstw Ducha Świętego i z tego powodu
dziękować i wychwalać Boga na zawsze.
Jeśli wiedziałem, że człowiek cierpiał w myślach, na ciele lub duszy, błagałem Boga aby go uwolnił z
tego cierpienia. Chętnie przyjąłbym przeniesienie nieszczęścia z chorego na siebie, aby on mógł być
uratowany, i prosiłem aby mógł on korzystać z owoców tych cierpień... jeśli Bóg pozwoliłby mi tak
zrobić.”
Padre Pio
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
DZIEŃ 7
Błogosławiony Św. Pio z Pietrelciny, trudziłeś się w Boskim Planie Zbawienia, oferując Twoje cierpienia
aby uwolnić grzeszników od łańcuchów diabła. Błagamy Ciebie o modły za nas, aby niewierzący byli
nawróceni na wiarę, aby wszyscy grzesznicy odczuli skruchę w swoich sercach, a aby ci których serca są
chłodne znaleźli odnowiony entuzjazm do życia chrześcijańskiego. Kończąc, módl się za tych, którzy są
wierni, aby trwali na swojej drodze do zbawienia.
Gdyby tylko ludze tego świata mogli dostrzec piękno duszy człowieczej gdy jest ona w łasce bożej,
wszyscy grzesznicy i niewierzący na świecie byliby natychmiast nawróceni.”
Padre Pio
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
DZIEŃ 8
Czysty Św. Pio z Pietrelciny, doświadczyłeś wielkiej miłości do swoich dzieci duchowych i pomogłeś
im poprzez wykupienie ich dla Chrystusa własną krwią. Daj nam, którzy Ciebie osobiście nie spotkali,
możliwość być uważanymi za Twoje duchowe dzieci. W ten sposób, za Twoją opieką, przywództwem i
mocą, otrzymasz dla nas szczególne błogosławieństwo od Boga, abyśmy mogli Go spotkać przy bramach
nieba w dzień naszej śmierci.
Byłoby największą nagrodą, gdyby Bóg spełnił jedno moje żczenie (jeśli byłoby to możliwe); żeby
powiedział Wstąp do nieba! To jest moje jedyne, prawdziwe życzenie; Aby Bóg mnie wziął do nieba w ten
sam czas kiedy weźmie ostatnie z moich dzieci i ostatnią z osób, które oddały się mojej opiece
duszpasterskiej.
Padre Pio
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
DZIEŃ 9
Skromny Św. Pio z Pietrelciny, Ty, który kochałeś kościół rzymsko-katolicki, módl się za nami. Niech
Pan pośle pracowników do żniwa i da im siłę i wiedzę potrzebną aby być dziećmi bożymi. Módl się aby
Nasza Święta Pani zjednoczyła lud chrześcijański wszędzie, pocieszając ich wszystkich w jednym wielkim
domu pańskim, latarnią naszego zbawienia wśród burz życia tak jak latarnia morska jest światłem
przewodnim bezpiecznej podróży poprzez sztorm.
Musisz zawsze trzymać się prostej i wąskiej ścieżki w świętym katolickim kościele, ponieważ Ona jest
jedyną Panną Chrystusa i tylko ona może Ci przynieść spokój. Tylko Ona posiada Jezusa w świętym
sakramencie, albowiem on jest prawdziwym Książęciem Pokoju.
Padre Pio
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg św. o. Pio
1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a
znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię
Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa
nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego
okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i
Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia...
Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Witaj Królowo
Witaj Królowo
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy
wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one
miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam
okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
Obietnice Serca Jezusowego
Św. Małgorzata Maria Alacoque. Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery
objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr
Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca.
Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce
powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej
zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za
nasze grzechy.
Obietnice Serca Jezusowego
1. "Pan Nasz odsłonił... skarby miłości i łask dla tych osób, które Mu się poświęcą i ofiarują, a skarby
te są tak olbrzymie, iż nie potrafię tego wyrazić...".
2. " Boskie Serce jest ... pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, którzy zechcą
tam się ukryć dla uniknięcia sprawiedliwości Boga..." - "Umieszczając ich na szczególnej liście Swego
Serca Boskiego... Jezus zapewnia ich zbawienie..." - "Niszcząc panowanie szatana w duszach..., nie pozwoli
zginąć żadnej z tych wszystkich, które Mu się poświęcą".
3. "Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy Mu się poświęcą i
ofiarują z zapałem, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej przemiany wewnętrznej".
4. W Sercu Jezusa "znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie...".
5. Otrzymują "błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach".
6. Serce Jezusa będzie dla nich "ulgą w pracy", "mocą w słabości (i) najlepszym lekarstwem na
wszelkie zło".
7. Serce Jezusa będzie dla nich "pociechą w troskach, strapieniach i smutkach".
8. "Jako źródło wszelkich dóbr... zaradzi wszystkim ich potrzebom", w pierwszym jednak rzędzie duchowym.
9. "W Tym Sercu Najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia".
10. "Boskie Me Serce szczególnie w godzinę ich śmierci stanie się dla nich bezpiecznym
schronieniem". - "Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe i ustawiczne
nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego".
11. "Pan Nasz ukazał... wiele imion Tam (w Sercu Swym) zapisanych za to pragnienie, z jakim pracują
dla Jego Chwały i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć".
12. Tzw. "Wielka Obietnica": "W nadmiarze Miłosierdzia Mego Serca obiecuję..., że wszechmocna
Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pomocy wszystkim, którzy przystąpią przez 9 z rzędu pierwszych
piątków miesiąca do Komunii Św., tak iż nie umrą w Mojej niełasce, ani bez Sakramentów i że Boskie Me
Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie (ich życia)" .
Download