Bitwa nad Bzurą

advertisement
1 września
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wejście wojsk niemieckich na terytorium Wolnego Miasta Gdańsk i Polski, rozpoczęcie działań
wojennych w Europie (operacja Fall Weiss).
o 4.34 trzy bombowce nurkujące z 3./StG 1, dowodzone przez Staffelkapitäna Oberleutnanta
Bruno Dilleya zaatakowały most w Tczewie.
o 4.42 rano I dywizjon 76 Pułku Luftwaffe bombowców nurkowych imienia Immelmanna, pod
dowództwem kapitana Waltera Siegela rozpoczął bombardowanie polskiego miasta Wieluń.
Rozpoczęła się II wojna światowa.
o 4.45 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie Polskiej
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.
w Wolnym Mieście Gdańsku toczyły się walki o budynek Poczty Polskiej na placu Heweliusza.
Po 14 godzinach walk, gdy atakujący Niemcy podpalili budynek miotaczami ognia, polscy
pocztowcy skapitulowali.
około 7.00 w rejonie Olkusza został zestrzelony pierwszy niemiecki samolot. Zwycięstwo
odniósł podporucznik Władysław Gnyś ze 121 Eskadry Krakowskiej
rozpoczęła się bitwa pod Mławą
Wołyńska Brygada Kawalerii stoczyła pod Mokrą bitwę z niemiecką 4 Dywizją Pancerną.
około godziny 18.00 niemieckie bombowce Ju 87 zaatakowały stawiacz min ORP Gryf i 6
trałowców.
2,3 września
•
•
•
•
•
•
pod Jordanowem 10 Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. Maczka zniszczyła
50 czołgów niemieckich należących do XXII Korpusu Armijnego.
zakończyła się bitwa pod Mławą.
wojska niemieckie zajęły Częstochowę.
Luftwaffe zatopiła dwa okręty polskie
w Bydgoszczy doszło do walk jednostek polskich z niemieckimi dywersantami
wspomaganymi przez miejscowych Niemców . Część pojmanych Niemców
rozstrzelano, innych wysiedlono. Propaganda niemiecka nadała tym wydarzeniom
nazwę "Blutsonntag" - "krwawa niedziela". Po wkroczeniu Wehrmachtu
rozpoczęły się represje na ludności polskiej za udział w "krwawej niedzieli" egzekucje i wywózki do obozów koncentracyjnych.
rozpoczęło się bombardowanie miasta Łomża, które do 7 września nękane było
tylko w ten sposób. W tym czasie (od 2 do 8 września) toczyły się zacięte boje na
odcinkach Nowogród-Szablak-Piątnica
4 września
•
•
rozpoczęła się ewakuacja z Warszawy centralnych instytucji państwowych.
w Katowicach po przełamaniu 3 września obrony prowadzonej przez kompanię 3
batalionu kpt. Pawła Staszkiewicza z 201 Pułku Piechoty, kompanię kolarzy oraz
ok. 100-osobowy oddział ochotników pod dowództwem powstańca śląskiego
Nikodema Renca, padła reduta - wieża spadochronowa - broniona przez śląskich
harcerzy. Żołnierze Wehrmachtu zrzucili na ziemię z 50-metrowej wysokości
ostatnich rannych obrońców. Katowice zajęły 239 Dywizja Piechoty XIV Armii
oraz 56 i 68 Pułk Grenzschutzu. Jednakże po południu wybuchły ponownie
krótkotrwałe walki w rejonie kościoła ewangelickiego, Placu Wolności, Domu
Powstańca, teatru i ul. Mariackiej. Po ostatecznym opanowaniu miasta Niemcy
spalili synagogę przy ul. Mickiewicza oraz dokonali masowych egzekucji na około
860 powstańcach śląskich, harcerzach i polskiej ludności.
6,7,8 września
•
•
•
•
•
•
•
wojska niemieckie zajęły Kraków.
poddała się placówka Westerplatte.
Rząd RP i Naczelny Wódz opuścili Warszawę.
wojska niemieckie podeszły pod linie obronne otaczające Łomżę. Podczas kilku
ataków przeprowadzonych tego dnia siły nieprzyjaciela straciły ponad 50% ludzi i
sprzętu. Szybki ruch wojsk niemieckich został na tym odcinku zatrzymany.
próba zdobycia Warszawy z marszu przez wojska niemieckiej 4 Dywizji Pancernej.
Szturm odparto na rogatkach miasta.
wojska niemieckie zajęły Łódź.
drugi dzień obrony Łomży. Ataki Niemców skoncentrowały się na forcie nr 3 w
Piątnicy. Do południa odparto 4 ataki. Popołudnie było spokojniejsze. Nocą, po
przygotowaniu artyleryjskim i zadymieniu wojska niemieckie przeprawiły się
przez Narew, kilka kilometrów poniżej punktu obrony w Piątnicy i zdobyły
Nowogród.
9,10 września
•
•
•
•
•
•
rozpoczęła się bitwa nad Bzurą.
obrona przeprawy pod Łomżą. Przed południem 3 ataki na fort nr 2 w Piątnicy ze
wsparciem artylerii i lotnictwa, po południu atak na fort nr 1 - wszystkie odparte.
wojska niemieckie zajęły Poznań.
pierwsza masowa egzekucja Polaków w Bydgoszczy (rozstrzelano ok. 1500 osób).
forty w Piątnicy nadal bronią dostępu do przeprawy na Narwi i miasta Łomża.
Rano odparto ataki na forty nr 2 i 3. Do godziny 18 wojska niemieckie
absorbowały obronę fortów, po czym odstąpiły poza zasięg polskiej artylerii.
Około godz. 20.30 dowódca 18 Dywizji Piechoty płk. Kosseci wydał 33 pp rozkaz
do odwrotu. Załoga przyjęła rozkaz z niedowierzaniem. Polska obrona Łomży
rozpoczęła odwrót do miejscowości Bacze Mokre.
po kilkugodzinnej wymianie ognia artyleryjskiego, wojska Niemieckie weszły do
Osięcin i stworzyły w tamtejszej wikariatce punkt opatrunkowy. Było wielu
rannych gdyż Włocławek wciąż się bronił.
•
•
•
•
•
•
•
•
13 września - wojska niemieckie zajęły Włocławek
14 września - wojska niemieckie zajęły Gdynię.
15 września - wojska niemieckie zajęły Przemyśl.
Linia spotkania wojsk niemieckich i radzieckich we wrześniu 1939
17 września
– atak wojsk radzieckich na terytorium Polski.
– rozpoczęła się I bitwa pod Tomaszowem Lubelskim Armii Kraków i Lublin
(do 20 września).
17/18 września - Rząd RP opuścił terytorium Polski.
18 września - internowanie władz polskich w Rumunii.
19 września - padła Kępa Oksywska.
20 września - koniec bitwy nad Bzurą, rozpoczęła się obrona Grodna przed
Armią Czerwoną.
21,22 września
•
•
•
Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, przekazał
wszystkim dowódcom grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa na ziemiach
polskich rozkaz o rozwiązaniu "problemu żydowskiego na okupowanych
terytoriach".
polska załoga Lwowa pod dowództwem gen. bryg. Władysława Langnera, nie
chcąc oddać miasta w ręce Niemców, skapitulowała przed oddziałami Armii
Czerwonej. Rosjanie nie dotrzymali warunków kapitulacji i wzięli do niewoli
żołnierzy polskich.
rozpoczęła się II bitwa pod Tomaszowem Lubelskim Frontu Północnego (do 23
września), kapitulacja Grodna, Rosjanie rozjeżdżają czołgami ludność cywilną.
•
•
•
•
•
•
23 września
w Wożuczynie gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki rozwiązał Front Północny.
26 września
17.30 w lesie pod Góreckiem Kościelnym generałowie Emil KrukowiczPrzedrzymirski i Jan Kruszewski podpisali akt kapitulacji połączonych wojsk Armii
gen. Przedrzymirskiego i Grupy Operacyjnej gen. Kruszewskiego.
27 września
utworzenie Służby Zwycięstwu Polski.
Morańce; ostatnia szarża polskiej kawalerii w kampanii wrześniowej.
28 września
kapitulacja Warszawy.
w Moskwie podpisano niemiecko-radziecki układ graniczny, zmieniający przebieg
granicy po zajęciu Polski. Do układu załączono trzy protokoły: jeden poufny i dwa
tajne. Granica biegła wzdłuż rzek: Pisa, Narew, Bug, Wisłoka, San.
29 września - złożyła broń załoga twierdzy w Modlinie.
30 września - pierwsze oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy, wojska
polskie rozbiły 52 Dywizję Strzelecką Armii Czerwonej w bitwie pod Szackiem
Bitwa pod Mławą
•
Bitwa pod Mławą miała miejsce na
północ od Mławy między 1 i 3
września 1939 roku. Była to jedna z
pierwszych bitew wojny obronnej
Polski i podczas II wojny światowej
w ogóle. Walczącymi między sobą
siłami były polska Armia Modlin
dowodzona przez gen. Emila
Krukowicza-Przedrzymirskiego oraz
niemiecka 3 Armia pod dowództwem
gen. Georga von Küchlera.
Bitwa nad Bzurą
•
Bitwa nad Bzurą inaczej zwana bitwą
pod Kutnem rozegrała się w dniach
9-22 września 1939 roku. Była to
największa bitwa podczas wojny
obronnej Polski. Została stoczona
przez dwie polskie armie "Poznań"
(gen. Tadeusz Kutrzeba) i "Pomorze"
(gen. Władysław Bortnowski) z
niemieckimi 8 Armią i 10 Armią z
Grupy Armii Południe .
Bitwa pod Szackiem
•
Bitwa pod Szackiem została
stoczona w dniach 29 - 30 września
1939 między 52 Dywizją Strzelecką
Armii Czerwonej, a liczącą w tym
czasie około 4000 żołnierzy grupą
KOP generała Wilhelma OrlikaRückemanna.
•
•
•
•
Data: 1 września –
6 października 1939
Miejsce: Polska, Wolne Miasto
Gdańsk, częściowo III Rzesza
Wynik: Zwycięstwo III Rzeszy i
ZSRR. Podział terytorium Polski
pomiędzy III Rzeszę niemiecką a
ZSRR.
Przyczyna: Roszczenia terytorialne
Niemiec i ZSRR wobec Polski,
dążenie obu państw do hegemonii
w Europie i zmiany w tym celu
układu geopolitycznego
wynikającego z traktatu
wersalskiego.
- kampania polska 1939
• Kampania wrześniowa – pierwszy etap II wojny światowej – obrona
terytorium Polski przed agresją militarną (bez określonego w prawie
międzynarodowym wypowiedzenia wojny) wojsk niemieckiej III Rzeszy i
ZSRR.
• Była to pierwsza kampania II wojny światowej, trwająca od 1 września
1939 do 6 października 1939, kiedy to z chwilą kapitulacji SGO Polesie
pod Kockiem zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska
Polskiego wobec agresorów. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w
kampanii był marszałek Edward Rydz-Śmigły, a szefem sztabu gen. bryg.
Wacław Stachiewicz. Od 3 września 1939 wojna koalicyjna Polski, Francji
i Wielkiej Brytanii przeciw III Rzeszy niemieckiej.
Atak na Polskę (Fall
Weiss)
• Fall Weiss został wprowadzony w życie 1 września 1939 roku (kampania
wrześniowa) i stał się pierwszą operacją II wojny światowej.
• Fall Weiss sprowadzał się do uderzenia na Polskę z trzech kierunków:
główne uderzenie Wehrmachtu wzdłuż zachodniej granicy Polski,
uderzenie z północy, a więc z terenu Prus Wschodnich i Pomorza oraz
uderzenie z południa - z terenu zależnej od Niemiec Słowacji.
Łamanie suwerenności – niszczenie
godła RP 1.09.1939
Wehrmacht przekracza granicę Polski.
Sopot 1.09.1939
Agresja ZSRR na Polskę
17.09.1939
•
•
•
W dniu 17 września na wschodnie
rubieże kraju spadło uderzenie Armii
Czerwonej w sile sześciu armii
liczących 600-650 tysięcy żołnierzy i
ponad 5000 czołgów, podzielonych na
dwa Fronty: Białoruski i Ukraiński.
Władze sowieckie wypełniły w ten
sposób ustalenia tajnego protokołu
dodatkowego do paktu RibbentropMołotow.
Niczym nie sprowokowana agresja
ZSRR, stanowiła pogwałcenie
czterech obowiązujących umów
międzynarodowych.
Dysponujący 25 batalionami Korpus
Ochrony Pogranicza nie był w stanie
powstrzymać natarcia kilkuset
tysięcy żołnierzy wroga .
Wykonanie : Róża Grzegorczyk ®
Download