dni planety ziemia w instytucie nauk o ziemi

advertisement
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
Dr Zbigniew Gardziel „Poznaj puls Ziemi”
13.00-13.30
13.30-14.00
--------------------------------
14.00-14.30
Dr Mirosław Meksuła, Dr Leszek Gawrysiak
„Podglądanie Ziemi z kosmosu”
14.30-15.00
--------------------------------
Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację
multimedialną „Planeta Ziemia i jej zagrożenia” –
wręczenie nagród laureatom.
Prezentacja nagrodzonych projektów
Panel dyskusyjny „10 pytań o Ziemię”
„Internet jako źródło
informacji o Ziemi” – dr
P.Wojtanowicz, mgr
P.Pytka
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
18.00-19.00 – KONCERT ZESPOŁU „QUBE” – plac przed wejściem do budynku Instytutu Nauk o Ziemi UMCS
Spotkanie
przed
budynkiem INoZ
Zajęcia
terenowe
10 .30
Stoiska ekspozycyjno-promocyjne: 1) Wydawnictwa szkolno-pedagogiczne oraz kartograficzne; 2) Lubelskie
biura podróży; 3) Firmy/sklepy turystyczno-sportowe.
„Badania gleb w terenie” –
dr J. Chodorowski & SKNGleb.
Badania gleb w terenie” –
dr J. Chodorowski & SKNGleb.
Wystawy
Spotkanie
przed
budynkiem INoZ
Parter – strona A
Wystawa „,Wybrane regiony turystyczne w fotografii i na mapach” – komentarz
merytoryczny - dr K. Kałamucki
Warsztaty/szkolenia
„Rośliny wokół nas – skąd
pochodzą i jak wędruj ą”
– dr hab. M. Kucharczyk
I piętro– strona B
Wystawa kartograficzna „,Mapy środowiska geograficznego – dla nauki i edukacji
szkolnej” – komentarz merytoryczny - dr K. Kałamucki
–
Dzień pierwszy – 5 czerwca – DZIEŃ EDUKACJI
„Nowoczesne techniki pomiarowe
w terenie – GPS w geografii” –
dr P. Zagórski
Niski parter
strona A
Wystawa geologiczna „,Minerały, skały skamieniałości” – komentarz merytoryczny - dr
J. Warowna
I piętro – strona A
Sala 02 A
Sala 04 A
Sala 107A
Sala 119A
Biblioteka
„Internet jako źródło
informacji o Ziemi” – dr
P.Wojtanowicz, mgr
P.Pytka
„Skarby północy –
rozpoznawanie skał i
minerałów” – dr inż. M.
Huber
„Pyłkowe rekonstrukcje
roślinności i klimatu” –
dr I.A. Pidek
„Jeziora jako obiekt badań
geograf.”
– dr K.Bałaga,
dr M. Turczyński,
mgr K. Mięsiak
Wystawa fotograficzna „Parki Narodowe Kenii” – K.. i M. Harasimiukowie
Wystawa fotograficzna „Geologiczne zbliżenia” – dr W. Zgłobicki
„Internet jako źródło
informacji o Ziemi” –
dr P.Wojtanowicz,
mgr P.Pytka
12.30-13.00
--------------------------------
REZERWACJA
12.00-12.30
„Internet jako źródło
informacji o Ziemi” – dr
P.Wojtanowicz, mgr P.Pytka
11.30-12.00
„Skarby północy –
rozpoznawanie skał i
minerałów” – dr inż. M.
Huber
Dr Piotr Zagórski „Znikające lodowce Spitsbergenu”
„Skarby północy –
rozpoznawanie skał i
minerałów” – dr inż.
M. Huber
11.00-11.30
„Pyłkowe rekonstrukcje
roślinności i klimatu” – dr
I.A. Pidek
Wernisaż wystawy „Parki Narodowe Kenii”
– K. i M. Harasimiukowie (Biblioteka INoZ)
„Pyłkowe rekonstrukcje
roślinności i klimatu” –
dr I.A. Pidek
10.30-11.00
Jeziora jako obiekt badań
geograf.”
– dr K.Bałaga,
dr M. Turczyński,
mgr K. Mięsiak
Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski – „Pytania
o Ziemię – główne zagrożenia środowiska
geograficznego w XXI wieku”
Jeziora jako obiekt
badań geograf.”
– dr K.Bałaga,
dr M. Turczyński,
mgr K. Mięsiak
9.30-10.00
Sala 03 A
Inauguracja „Dni Planety Ziemia” – spotkanie z
władzami Instytutu Nauk o Ziemi oraz Lubelskim
Komitetem Planeta Ziemia (m.in. idea Światowego
Roku Planety Ziemia, studia geograficzne w INoZ
UMCS)
„Teledetekcja
środowiska w nauce i
zabawie” – dr M.
Krukowski
9.00-9.30
„Teledetekcja
środowiska w nauce i
zabawie” – dr M.
Krukowski
Wykłady/Odczyty
„Teledetekcja
środowiska w nauce i
zabawie” – dr M.
Krukowski
10.00-10.30
Godziny
Sponsor:
DNI PLANETY ZIEMIA W INSTYTUCIE NAUK O ZIEMI
Szczegółowy program
Patronat medialny
Inne
DNI PLANETY ZIEMIA W INSTYTUCIE NAUK O ZIEMI
Szczegółowy program
Dzień drugi – 6 czerwca – DZIEŃ PODRÓŻY Z NATIONAL GEOGRAPHIC
Mgr Michał Podlaszewski „W 66 dni dookoła
Azji”
Dr Waldemar Kociuba, Mgr Andrzej
Tucki - „Atrakcje turystyczne Polski
i świata”
Sala 02 A
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
--------------------------------
Mgr Jacek Wnuk „Pustynne Maroko”
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
--------------------------------
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk „Parki
Narodowe USA – aspekt logistyczny”
ZAKOŃCZENIE „DNI PLANETY ZIEMIA W INoZ UMCS”
-------------------------------Dr Waldemar Kociuba, Mgr Andrzej
Tucki - „Atrakcje turystyczne Polski
i świata”
Sala 02 A
INSTYTUT NAUK O ZIEMI UMCS, Lublin, al. KRAŚNICKA 2 c,d
Stoiska ekspozycyjno-promocyjne: 1) Wydawnictwa szkolno-pedagogiczne oraz kartograficzne; 2)
Lubelskie biura podróży; 3) Firmy/sklepy turystyczno-sportowe.
12.30-13.00
Wystawa „,Wybrane regiony turystyczne w fotografii i na map ach” Parter – strona A
komentarz merytoryczny - dr hab. A. Świeca, prof. UMCS & dr T. Brzezińska-Wójcik
--------------------------------
piętro – strona B
TURYSTYKA I REKREACJA – promocja kierunku studiów
Wystawa kartograficzna „,Mapy środowiska geograficznego – dla nauki i edukacji szkolnej”
12.00-12.30
Niski parter – strona A
11.30-12.00
Dr Wojciech Zgłobicki „Oblicza Ziemi” –
diaporama
Wystawa geologiczna „,Minerały, skały skamieniałości”
11.00-11.30
Biblioteka
Sala 02 A
Wystawa fotograficzna „Parki Narodowe Kenii” – K. i M. Harasimiukowie
GEOGRAFIA – promocja kierunku studiów
I piętro – strona A
10.30-11.00
Inne
Dr Jolanta Rodzoś - „Edukacja
ekologiczna – program przyszłości”
(warsztaty szkoleniowe)
Wystawa fotograficzna „Geologiczne zbliżenia” – dr W. Zgłobicki
Studenckie Koło Naukowe Geografów –
„Jedziemy w świat z SKNG” – relacje
z wypraw (Afryka N, Syberia, Azja SE)
Wystawy
komentarz merytoryczny – mgr R. Krukowska
9.00-10.30
Warsztaty/szkolenia
Parter – strona A
Wykłady/Odczyty
Wystawa promocyjna „Centralny szlak rowerowy Roztocza”
Godziny
Patronat medialny
Download