Bóg wody. Świat dogoński w oczach Nazarejczyka

advertisement
Muzeum Miasta Jaworzna
Bóg wody. Świat dogoński w oczach Nazarejczyka...
Autor: Administrator
09.09.2016.
Zmieniony 13.09.2016.
Zapraszamy na wernisaż wystawy "BÃłg wody. Świat dogoński w oczach Nazarejczyka". Wystawa
pochodzi ze zbiorÃłw Muzeum Miejskiego w Żorach. Otwarcie wystawy i wernisaż odbędzie się 23
września 2016 r. o godzinie 18:00. Wystawa „BÃłg wody― swoim tytułem nawiązuje do książki
Marcela Griaule’a, wybitnego francuskiego etnologa, ktÃłry związał swoją karierę naukową ze
społecznością DogonÃłw zamieszkującą Mali (Afryka Zachodnia). W literackiej formie rozmÃłw z
Ogotemmelim – jednym ze starcÃłw wioski Sanga – Griaule zaprezentował spektrum zagadnień
mitologicznych w powiązaniu z życiem codziennym DogonÃłw. Makrokosmos mitologii dogońskiej został w
ten sposÃłb sprowadzony do mikrokosmosu wioski, czasami bardzo skomplikowanego i trudnego do
zrozumienia dla człowieka Zachodu, ale zawsze logicznego i racjonalnego z afrykańskiego punktu
widzenia.
Wystawa, nawiązując bezpośrednio do lektury, przenosi w realną przestrzeń ekspozycyjną wybrane
elementy życia wioski i konfrontuje je z fragmentami rozmÃłw. W ten sposÃłb łączy to, co realne, z tym,
co niematerialne i zamknięte w mitologicznej opowieści.
Narracja prowadzi od świata boskiego do ludzkiego poprzez przodkÃłw Nommo – „bogÃłw
wody― – ktÃłrzy stanowią sakralny fundament dla profanum. Kolejne stanowiska prezentują
prawidłowości lokacji wioski, dotykają ważnych momentÃłw życia społecznego, wreszcie pokazują
bezpośrednie przełożenie boskiej wiedzy na praktykę rzemiosł praktykowanych przez DogonÃłw.
Ekspozycja pokazuje świat dogoński oczami Griaule’a – Nazarejczyka – takim mianem
określał go bowiem Ogotemmeli. Jest to jednak dość swobodna, podyktowana realiami wystawienniczymi,
wizja wybranych fragmentÃłw tego świata.
Zapraszamy!
Muzeum Miasta Jaworzna Wystawa „BÃłg wody. Świat dogoński w oczach Nazarejczyka― ze
zbiorÃłw Muzeum Miejskiego w Żorach
Autorzy wystawy: Katarzyna Podyma, Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach)
Kurator wystawy: Marcin Jania (Muzeum Miasta Jaworzna)
Projekty graficzne: Anna Flaga (Muzeum Miejskie w Żorach)
Fotografie: Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach)
Scenografia: Joanna Sowa
http://www.muzeum.jaw.pl/sklep
Kreator PDF
Utworzono 18-07-2017, 19:32
Download