SPZOZ w Brzesku

advertisement
1
SPZOZ w Brzesku
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Kierownik:
Lek. Dobrosław Zachara – specjalista z zakresu psychiatrii
W Poradni przyjmują:
Lek. Marta Maj-Twardowska – specjalista z zakresu psychiatrii
Lek. Agnieszka Miłoś – specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lek.Anna Sara-Nowak – lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji
mgr Ewa Dobranowska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji, w
trakcie specjalizacji z psychologi klinicznej.
mgr Anna Straszak – psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji,
mgr Anna Bazarnik – psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej
mgr Romualda Ulasińska – psycholog kliniczny, superwizor
piel. Elżbieta Barczak – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
piel. Małgorzata Salamon, piel. Teresa Tekiela
lek.
lek. Marta
Agnieszka
Maj- Twardowska
Miłoś
lek. Anna Sara
-Nowak
7,00-19,00
7,00-12,00
13.00-20.00
Środa
12,00-19,00
7,00-18,30
Czwartek
7,00-13,55
Godziny pracy
lek. Dobrosław
Zachara
Poniedziałek
7,00-19,00
Wtorek
Piątek
9,00-15,00
7,00-16,30
Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się poradnictwem i leczeniem w
zakresie:
●
●
chorób psychicznych,
nerwic.
Psycholodzy przyjmują wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Konsultacje lekarskie nie wymagają przedstawienia skierowania.
SPZOZ w Brzesku
-1/2-
29.05.2017
2
Godziny pracy
mgr Ewa Dobranowska mgr Anna Straszak –
– psycholog
psycholog
Poniedziałek
8,00-12,00
Wtorek
12,30-20,45
8,00-14,55
Środa
7,00-12,00
8,00-15,00
Czwartek
Piątek
Anna Bazarnik–
psycholog kliniczny
w trakcie spec.
12,00-18,00
7,00-10,45
8,00-14,00
12,00-14,00
W PZP przyjmuje również:
mgr Romualda Ulasińska – psycholog kliniczny, superwizor- śr. 13,45-14,45
Do obu poradni istnieje jedna rejestracja, która odbywa się telefonicznie lub osobiście
oraz poprzez stronę www.spzoz-brzesko.pl
Ważne telefony:
●
Rejestracja – 14 66 21 392
SPZOZ w Brzesku
-2/2-
29.05.2017
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards