SCENARIUSZE ZAJĘĆ KLASA 1 © DIDASKO Ewa Kapczyńska

advertisement
SCENARIUSZE ZAJĘĆ KLASA 1 © DIDASKO Ewa Kapczyńska, Krystyna Tomecka
TEMAT: Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie
Miesiąc: maj
Tydzień nauki: 33
Kształtowanie umiejętności: edukacja matematyczna ( 7.1; 7.3; 7.4; 7.5)
Materiały i środki dydaktyczne: kapelusz pełniący rolę „Matematycznego cylindra”,
liczby zapisane na karteczkach, koperty z poleceniami i zestawami 3 cyfr; wydrukowane
dla par dzieci plansze do gry, kolorowe żetony (guziki), kostki do gry
Metody pracy: praca zbiorowa, praca w grupach, praca indywidualna
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Dzielimy się na grupy i odkrywamy zasadę
 Dzieci losują z „Matematycznego cylindra” liczby (ilość zależy od liczby
uczniów w klasie). Początkowo nauczyciel rozdziela uczniów na dwie grupy,
nie mówiąc jednak według jakiej zasady – parzyste na prawo, nieparzyste na
lewo. Kolejne (np. czwarte) dziecko może spróbować ustawić się w
odpowiedniej grupie, nie zdradza jednak zasady. Gdy wszystkie dzieci
rozdzielą się do poszczególnych zespołów następuje omówienie zasady
według, której nastąpił podział.
2. Zabawa matematyczno-ruchowa „Na planszy 100 liczb”
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel na holu lub boisku szkolnym tworzy
planszę 10x10 i wpisuje wszystkie liczby od 1 do 100.





Zasady:
Dziesięcioro dzieci (pierwszy zespół) otrzymuje liczby od 1 do 10 i staje na
odpowiednich polach planszy.
Pozostałe dzieci (drugi zespół) stają z boku planszy.
Początkowo nauczyciel podaje polecenia – działania matematyczne, a
następnie działania wymyślają członkowie drugiego zespołu.
Zadaniem uczniów jest wykonanie działania i ustawienie się na wyniku
znajdującym się na planszy.
Ruch wykonywany jest na Polecenie ”Raz, dwa trzy – ruch”. Powrót na
początkowe liczby następ uje na hasło „Do domu” i też można podać kolejne
działanie np.
- Dodaj do siebie 5.
- Dodaj do siebie 10 i odejmij 4.
- Dodaj do siebie 30.
DIDASKO 2015
Strona 1
SCENARIUSZE ZAJĘĆ KLASA 1 © DIDASKO Ewa Kapczyńska, Krystyna Tomecka



Dzieci, które maja problem z wykonywaniem działań w pamięci mogą
przemieszczać się po kolejnych liczbach na planszy.
Podczas dodawania pełnych dziesiątek, warto zapytać dzieci jak szybko
można znaleźć liczbę na planszy i dlaczego?
Po kilku poleceniach następuje zmiana ról zespołów.
3. Znów się dzielimy
 Kolejny podział na zespoły, tym razem na sześć grup. W kapeluszu
znajduje się liczby dwucyfrowe. Jest ich tyle, co uczniów w klasie, ale
powtarzają się tak, aby w jednym zespole znalazła się taka sama ilość
dzieci np. trzy liczby 78, trzy liczby 34 itd. (każdy zespół to taka sama
liczba).
 Uczniowie losują liczby. Nauczyciel nie wyjaśnia zasady podziału. Prosi,
aby dzieci samodzielnie odkryły, jak mają dobrać się w grupy.
Po doborze grup każdy zespół otrzymuje kopertę, a w niej polecenie i trzy
cyfry.
Proponowane zestawy liczb:
 1, 7, 5
 2, 6, 8
 3, 9, 4
 4, 1, 6
 5, 1, 2
 4, 2, 0
 Polecenie:
Ze swoich 3 cyfr wybierzcie dwie i ułóżcie największą, możliwą liczbę
dwucyfrową. Odszukajcie tę liczbę na planszy stu liczb. Ustawcie się na niej
w ten sposób, że jedna osoba staje na ułożonej przez was liczbie, a kolejne na
liczbie o jeden większej i o jeden mniejszej.
 Sprawdzenie poprawności wykonania zadania. Dzieci kolejno, głośno
wymieniają liczby, na których stoją Powrót do sali lekcyjnej.
4. Gra planszowa „Plansza 100 liczb”
 Dzieci w parach otrzymują plansze (wzór do wydrukowania na końcu
scenariusza) do gry, trzy kostki i żetony w dwóch kolorach.
 Dzieci przyglądają się planszy. Wyszukują prawidłowości. Dajemy
dzieciom trochę czasu, aby mogły odkryć jak najwięcej ciekawych
spostrzeżeń odnośnie tej planszy.
 Gra planszowa. Zasady:
- Dzieci kolejno rzucają trzema kostkami.
- Wybierają dwie kostki z trzech.
DIDASKO 2015
Strona 2
SCENARIUSZE ZAJĘĆ KLASA 1 © DIDASKO Ewa Kapczyńska, Krystyna Tomecka


- Z cyfr znajdujących się na kostkach układają liczbę dwucyfrową
np. jeżeli wybrało kostkę z cyframi 2 i 6, może ułożyć liczby 26
lub 62.
- W jednym ruchu dziecko zakrywa żetonem w swoim kolorze
tylko jedną wybraną liczbę na planszy.
- Wygrywa osoba, która ułoży obok siebie trzy żetony w swoim
kolorze. Można układać w pionie, poziomie lub po skosie.
Po skończonej jednej partii, pytamy dzieci czy coś zauważyły? Często już w
trakcie gry zauważają, że niektórych pól na planszy nie da się zakryć.
Należy zawsze pytać o uzasadnienie. Dlaczego nie można zakryć danego
pola w tej grze
Można także poprosić dzieci, aby zaproponowały zmianę zasad gry tak,
aby można było zakryć większą ilość pól na planszy.
DIDASKO 2015
Strona 3
SCENARIUSZE ZAJĘĆ KLASA 1 © DIDASKO Ewa Kapczyńska, Krystyna Tomecka
Gra planszowa
..........................................
1
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18 19
20
21
22 23 24 25 26 27 28 29
30
31
32 33 34 35 36 37 38 39
40
41
42 43 44 45 46 47 48 49
50
51
52 53 54 55 56 57 58 59
60
61
62 63 64 65 66 67 68 69
70
71
72 73 74 75 76 77 78 79
80
81
82 83 84 85 86 87 88 89
90
91
92 93 94 95 96 97 98 99 100
DIDASKO 2015
2
3
4
5
6
7
8
Strona 4
Download