ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU Z OŚWIECENIA

advertisement
ZAGADNIENIA DO POPRAWY I SEMESTRU
KLASY 3 TECHNIKUM
Z E P OK I OŚ W IE C E N IA
Z E P OK I R O MA NT YZ M U
Powinieneś przeczytać:
Powinieneś przeczytać:
 Ignacy Krasicki, satyry (wybór), Hymn do
miłości ojczyzny
• Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 Ignacy Krasicki, bajki (wybór)
• Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
 Józef Wybicki „Pieśń Legionów Polskich we
Włoszech”
Powinieneś znać:
Powinieneś znać:
Ramy czasowe oświecenia na zachodzie Europy
i w Polsce
Nazwa epoki
Hasło epoki: Uczyć, bawiąc
• Adam Mickiewicz, Romantyczność
Najważniejsze daty
• 1822, 1825, 1831, 1863
Nazwa epoki
Ramy czasowe romantyzmu polskiego i
europejskiego
Preromantyzm
Okres burzy i naporu
Instytucje:
Weltschmerz
• Collegium Nobilium
Cenzura
• Biblioteka braci Załuskich
Filomaci i Filareci
• Teatr Narodowy
Ludowość
• Korpus Kadetów
Irracjonalizm
• Komisja Edukacji Narodowej
Nastrojowość
Profetyzm
• Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych
• Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wieszcz
• Obiady czwartkowe
Czasopisma:
Gatunki:
• powieść epistolarna
• Monitor
• ballada romantyczna
• Zabawy przyjemne i pożyteczne
• oda
Gatunki:
Bohater, postawy, ideologia:
• bajka
• satyra
Myśl filozoficzna, religijna i społeczna:
• racjonalizm
• empiryzm
• sensualizm
• racjonalizm
• materializm
• deizm
• ateizm
• utylitaryzm
POPR A W A I S EM E ST R U 3 .K L AS Y T E C HNI K UM
• werteryzm
• romantyczna miłość
Download