Edudu.pl - Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Kryształy

advertisement
Ściąga eksperta
Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Kryształy
wszystkie ciała stałe mają określony kształt i objętość; możemy podzielić je według twardości, sprężystości, plastyczności i kruchości;
twardość określa odporność ciała na zarysowania i wgniecenia; sprężystość ciała umożliwia mu powrót do pierwotnego kształtu, po
wcześniejszym odkształceniu; plastyczność umożliwia ciału zmiane kształtu i trwałe odkształcenie, po wcześniejszym użyciu siły
działającej na to ciało; kruchość ciała jest cechą, która określa podatność ciała na kruszenie i pękanie; o tym, czy ciało stałe posiada
jedną z powyższych właściwości decyduje materiał, z którego jest wykonane oraz temperatura w jakiej się znalazło
niektóre ciała stałe są dobrymi przewodnikami ciepła i elektryczności; aby to udowodnić będą nam potrzebne: statyw, mtalowy pręt,
palnik, pinezki i parafina; do statywu przymocowujemy pręt i za pomocą parafiny umieszczamy na nim pinezki w równej odległości;
koniec pręta podgrzewamy; obserwujemy, jak kolejno przymocowane pinezki odpadają pod wpływem ciepła przekazywanego przez pręt
aby udowodnić przewodzenie prądu potrzebne nam będą grawit, gwóźdź, bateria płaska 3,5 V, przewody, żarówka;
montujemy obwód i kolejko w puste miejsca wstawiamy gwóźdź i grafit; wstawiony gwóźdź i grafit przewodzi prąd dzięki
czemu żarówka świeci; przewodniki cieplne to ciała, które łatwo przewodzą ciepło; przewodniki elektryczne to takie, które łatwo
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Strona 1/2
Ściąga eksperta
przewodzą prąd elektryczny
aby dowiedzieć się, czym jest izolator elektryczny, wystarczy zamienić w doświadczeniu z obwodem elektrycznym gwóźdź i grafit na
przykład kawałek szkła i plastiku; po włączeniu ich do obwodu żarówka nie zaświeci, co świadczy o tym, że szkło i plastik nie przewodzą
prądu elektrycznego
izolatory elektryczne nie przewodzą prądu elektrycznego; izolatory cieplne są złymi przewodnikami ciepła; stosujemy je przy ocieplaniu
domów (styropian) oraz w kuchni jako uchwyty do garnków (plastik)
ciecze nie mają własnego kształtu; przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują; charakteryzuje je powierzchnia swobodna, która
tworzy się samorzutnie na górnej powierzchni.; najczęściej są złymi przewodnikami ciepła
niektóre z nich przewodzą prąd elektryczny; takie ciecze nazywamy elektrolitami; elektrolitami są na przykład wodne roztwory kwasów,
zasad i soli; woda bogata w sole mineralne także przewodzi prąd elektryczny
czy ciecze i gazy są ściśliwe i rozprężliwe? do tego celu użyjemy strzykawki i wody; napełniamy strzykawkę wodą tak, aby nie znajdowały
się w niej pęcherzyki powietrza; zatykamy otwór strzykawki i próbujemy przesunąć tłoczek; prawie w ogóle nie możemy przesunąć
tłoczka w żadnym kierunku; ciecze są mało ściśliwe
aby sprawdzić, czy gazy są ściśliwe, wystarczy wprowadzić trochę powietrza do strzykawki i zatkać otwór palcem; przesuwamy tłoczek;
dzięki temu, że gazy są ściśliwe i rozprężliwe tłoczek porusza się; umożliwia to również zmniejszenie ich objętości
gazy oprócz tego, że są ściśliwe, posiadają jeszcze inne cechy; nie mają własnego kształtu, przyjmują kształt naczynia, w którym się
znajdują; są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego; wywierają nacisk na ciała, które się w nich znajdują, na przykład
powietrze wywiera nacisk na człowieka; wypełniają samorzutnie całą dostępną przestrzeń
ruchy i odległość cząsteczek w ciałach stałych, cieczach i gazach różnią się od siebie; odległości cząsteczek w ciałach stałych są małe
ich ruch sprowadza się jedynie do drgań; w cieczach odległości między cząsteczkami są większe, dzięki czemu cząsteczki cieczy są w
ciągłym ruchu; w gazach odległości między cząsteczkami są największe, co sprawia, że ich ruch jest ciągły i chaotyczny
kryształy są ciałami stałym, które tworzą regularną sieć krystaliczną; sieć krystaliczną tworzą atomy i cząsteczki, które są regularnie
uporządkowane; kryształy dzielimy na monokryształy i polikryształy; pierwsze z nich są w całości jednym kryształem, drugie zaś są
zrośniętymi monokryształami; ciała, które nie mają sieci krystalicznej, czyli mają nieuporządkowaną strukturę, nazywamy ciałami
bezpostaciowymi
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 2/2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards