Nacobezu_spr_dzial_7_kl_5(1)

advertisement
NACOBEZU
Sprawdzian z działu 7: Odkrywamy tajemnice świata roślin i grzybów
1. Rozpoznaję na rysunku mech płonnik i opisuję przystosowania jego budowy
zewnętrznej do środowiska życia.
2. Omawiam budowę zewnętrzną paproci, skrzypów i widłaków.
3. Opisuję znaczenie roślin nasiennych.
4. Rozpoznaję na rysunku i podaję nazwy elementów kwiatu; wyjaśniam, do czego służą
roślinom kwiaty.
5. Rozpoznaję na rysunkach przedstawicieli roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.
6. Porządkuję etapy rozwoju rośliny nasiennej.
7. Określam sposób rozprzestrzeniania się owoców przedstawionych na rysunkach.
8. Wskazuję i podaję nazwy elementów liścia; określam funkcję liści, która ma związek
z odżywianiem się rośliny.
9. Wskazuję podstawowe informacje na temat budowy i odżywiania się grzybów.
10. Określam, jakie zasady zbierania grzybów są poprawne.
11. Wymieniam objawy zatrucia grzybami.
12. Proponuję działania, które należy podjąć w wypadku podejrzenia zatrucia grzybami.
13. Podaję po 2-3 przykłady pozytywnej i negatywnej roli grzybów.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards