Badania rynkowe - jogurty (10 stron).

advertisement
1. PROBLEM BADAWCZY
1.1. Cel badania
Celem badania było poznanie opinii respondentów na temat popytu rynkowego na jogurty
BAKOMY
1.2. Ogólny problem badawczy
Jaką popularnością na rynku cieszą się jogurty BAKOMY ?
1.3. Szczegółowe problemy badawcze
2. Czy klienci spotkali już na rynku produkty o podobnym smaku ,jakości i cenie?
3. Czy produkty o takim smaku
znajdują nabywców na polskim rynku ?
4. Czy konsumentom smakują produkty ?
5.
Czym charakteryzują się potencjalni klienci
6. Jakie czynniki wpływają u klienta na wybór danego jogurtu
1.4. Opis produktów
1.4.1. Opis zaspokajanej potrzeby
ProduktyBakomy są przeznaczone do spożywania przez ludzi w każdym wieku. Oprócz
tak oczywistych funkcji, jak zaspokojenie pragnienia i głodu, jogurt wytwarzany przez
Bakomę mają poważniejsze zadania. Mogą na przykład przynieść korzyści zdrowotne w
przypadkach takich chorób i nieprawidłowości fizjologicznych jak zaparcia, biegunki,
stany zapalne żołądka i jelit, uporczywe wzdęcia, niestrawność, nietolerancja lektozy,
cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu we krwi, stresy i niektóre stany patologiczne,
oczym już była mowa powyżej. Jogurt Bakomy w porównaniu z mlekiem zawiera łatwiej
przyswajalne białko, dzięki czemu uzyskuje się szybszy wzrost młodych organizmów.
Produkt ten podnosi również sprawność niektórych elementów systemu odpornościowego
organizmu i ułatwia wchłanianie żelaza w przewodzie pokarmowym, co może zapobiegać
anemii.
1.4.2. Grupa odbiorców
Poza dziećmi i osobami starszymi, Bakoma kieruje ten do osób po kuracji
antybiotykowej, do rekonwalescentów, a także do ludzi po wzmożonym wysiłku
fizycznym i umysłowym.
Wśród klientów produktu firmy Bakoma powinni też także ludzie z nadkwaśnością
żołądka lub po przebytej operacji tego narządu oraz kobiety w ciąży i karmiące matki.
Osoby
zakupujące
Bioghurty
Bakomy
to
również
cierpiący
na
takie
choroby
i
nieprawidłowości fizjologiczne jak zaparcia, biegunki, stany zapalne żołądka i jelit,
uporczywe wzdęcia, niestrawność, nietolerancja lektozy, cukrzyca, wysoki poziom
cholesterolu we krwi, stresy i niektóre stany patologiczne.
Klientelę firmy Bakoma stanowić też oczywiście również ludzie zdrowi, którzy
sięgają po jogurt w celu zaspokojenia pragnienia, głodu, czy też z czystej chęci poczucia
w ustach dobrego smaku..
1.4.3. Forma produktu
METODA BADANI Firma Bakoma produkuje jogurty, które są pożytecznymi dla zdrowia
produktami spożywczymi. Bakoma oferuje jogurty w szerokiej, bo aż osiemnasto
smakowej gamie. Jogurty owocowe dostępne są w kubkach o pojemności 150g i 175g.,
natomiast jogurty pitne w kartonikach 500g i 1000g.
Bakoma proponuje jogurty o następujących smakach :
- brzoskwinia z marakują
- brzoskwinia z mango
- brzoskwinia z ziarnami zbóż
- truskawka
- truskawka z ziarnami zbóż
- orzech laskowy
- czarna jagoda
- owoce leśne
- malina
- wiśnia
- aronia
- czarna porzeczka
- gruszka
- wanilia
- morela
- jabłko
- kokos
- banan
Produkty Bakomy są przeznaczone do spożywania przez ludzi w każdym wieku.
Oprócz tak oczywistych funkcji, jak zaspokojenie pragnienia i głodu, jogurty wytwarzane
przez Bakomę mają poważniejsze zadania. Mogą na przykład przynieść korzyści
zdrowotne w przypadkach takich chorób i nieprawidłowości fizjologicznych jak zaparcia,
biegunki, stany zapalne żołądka i jelit, uporczywe wzdęcia, niestrawność, nietolerancja
lektozy, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu we krwi, stresy i niektóre stany
patologiczne, oczym już była mowa powyżej. Jogurt Bakomy w porównaniu z mlekiem
zawiera łatwiej przyswajalne białko, dzięki czemu uzyskuje się szybszy wzrost młodych
organizmów. Produkt ten podnosi również sprawność niektórych elementów systemu
odpornościowego organizmu i ułatwia wchłanianie żelaza w przewodzie pokarmowym, co
może
zapobiegać
anemii.
Stwierdzono
także
zapobiegawcze
działanie
jogurtu
w
odniesieniu do różnych form nowotworów, a wśród nich, do raka jelita grubego.
Lp
Cecha
Produkty
Biojogurty
1
Przeznaczenie i
funkcje
artykuły
konsumpcyjne
Jogurty
naturalne
artykuły
konsumpcyjne
Jogurty pitne
Jogurty owocowe
artykuły
konsumpcyjne
artykuły
konsumpcyjne
i np. po
kuracji
antybiotykowe
j
2
Parametry
techniczne :
-zawartość
tłuszczu
-zawartość
białka
-i inne
3
Technologie
wytwarzania



4
Wpływ
technologii na
środowisko


Parametry techniczne jogurtów firmy Bakoma to zarówno ich skład, jak i opakowanie, w
jakim są oferowane klientom. Opakowanie dla jogurtu pitnego stanowi kartonik,
natomiast dla jogurtu owocowego i naturalnego - plastikowy kubeczek.
Składniki zawarte w każdym jogurcie mleko, owoce, cukier, żelatyna, pektyna. Zawartość
tłuszczu w tym produkcie nie jest mniejsza niż 2,5%. Wszystkie jogurty produkuje się
poprzez dodanie do mleka określonych fermentujących bakterii i ich inkubację w tym
mleku w określonej temperaturze. Te bakterie to Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus
thwrmophilus. Rozmnażają się one najlepiej w temperaturze 43-44oC. Jednak Bakoma
posunęła się o krok dalej i zaczęła wprowadzać do mleka dodatkowo inne, i pod
względem zdrowotnym, o wiele bardziej pożyteczne bakterie, a mianowicie Lactobacillus
acidophilus i Bifidobakterie, których optymalna temperatura wzrostu jest taka sama, jak
temperatura ludzkiego ciała. Te dwa ostatnie rodzaje bakterii w odróżnieniu od dwóch
poprzednich mogą się więc łatwo rozmnażać w przewodzie pokarmowym i pozostawać
tam przez dłuższy okres czasu. Innymi słowy, mogą się tam kolonizować i oddziaływać
pozytywnie na organizm. Między innymi, hamują one rozmnażanie w jelitach wielu
szkodliwych bakterii wywołujących choroby biegunkowe
czerwonka)
oraz
zapobiegają
powstawaniu
w
(np. salmonelloza i
żołądku
rakotwórczych
N-
nitrozozwiązków.
2. METODA BADANIA
2.1. Próba i opis metody doboru próby.
Badania przeprowadzono na grupie 100 respondentów zamieszkałych na
terenie
Trójmiasta. Badania wykonano za pomocą kwestionariusza poprzez wywiad osobisty.
Respondentów do badania zebrano za pomocą metody nielosowego doboru próby.
2.2. Pomiar zmiennych.
Podczas badania dokonano pomiaru cech jakościowych zmiennych, charakteryzujących
każde pytanie .W badaniu wykorzystano dwie skale pomiarowe o dwóch poziomach
pomiaru:
- skalę nominalną - jest to najniższy poziom pomiaru. Pozwala na stwierdzenia
równości lub różności badanych obiektów :
X a = Xb albo Xa  Xb
gdzie a,b –
obiekty; X – mierzona zmienna
- skalę porządkową - jest to bardziej zaawansowany poziom pomiaru w porównaniu ze
skalą nominalną, gdyż pozwala na uporządkowanie obiektów na podstawie wartości tej
skali :
Xa = Xb albo Xa  Xb
;
Xa > Xb lub Xb < Xa
2.3. Metody analizy danych
Dla wszystkich zmiennych zostanie przeprowadzona jednowymiarowa analiza danych,
ponieważ w tym samym czasie zostanie poddana analizie tylko jedna zmienna.
Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną przedstawione za pomocą tabulacji prostej, ze
względu
na
występowanie
tylko
jednej
cechy
w
każdym
pytaniu.
Tabulację
dwuwymiarową wykorzystano jedynie przy formułowaniu wniosków. W przypadku skali
nominalnej zastosowano miarę położenia modalną – dominantę, a w skali porządkowej –
miarę położenia medialną. Wnioski poparto wykresami i ujęciem procentowym.
3. WYNIKI I WNIOSKI
* kolor zielony – dominanta; kolor czerwony - mediana
3.1. Wyniki badań (ankieta z odpowiedziami )
1. Czy często kupuje Pan(i)jogurty?
Kryterium
bardzo
często
rzadko
często
nigdy
Liczba
11
31
odpowiedzi
39
19
Częstość
11%
31%
względna
39%
19%
2. Czy słyszała pani o jogurtach
Kryterium
Tak
Nie
Liczba
80
20
odpowiedzi
Skumulowana
11%
42%
wielkość
81%
100%
Bakomy ?
Częstość
80%
20%
względna
Skumulowana
80%
100%
wielkość
3. Czy nabywa Pan(i) produkty firmy BAKOMA
Kryterium
Tak
Nie
Liczba
66
34
odpowiedzi
Częstość
66%
34%
względna
Skumulowana
66%
100%
wielkość
4. Czy spotkał(a) się Pan(i) na rynku z jogurtami o podobnych walorach smakowych?
Kryterium
Liczba
Częstość
Skumulowana
nie
38
38%
38%
tak
62
62%
100%
odpowiedzi
względna
wielkość
5. Jakiej firmy jogurty najczęsciej pan/pani kupuje ?
firma
DANONE
TOJO
BAKOMA
HERLITZ
inne
Liczba
47
27
odpowiedzi
13
12
1
Częstość
47%
28%
względna
13%
12%
Skumulowana
47%
75%
wielkość
88%
100%
6. Czy sądzi Pan(i), że jogurty BAKOMY mimo dużo niższej ceny ustepują jakością i
smakiem jogurtom DANONE ?
Kryterium
Tak
Nie
Nie wiem
Liczba
41
12
odpowiedzi
47
Częstość
41%
12%
względna
47%
Skumulowana
41%
53%
wielkość
100%
7. Czym sugeruje się Pan/pani prz wyborze danego jogurtu ?
Kryterium
jakość wyribu
przystępna cena
przyzwyczajenie
zaufanie do
dostepność
Przeskok
producenta
Liczba
27
16
odpowiedzi
13
3
6
35
Częstość
42%
25%
względna
20%
4%
9%
Skumulowana
42%
67%
wielkość
87%
91%
100%
8. Jaki rodzaj jogurtu najczęściej Pan/Pani nabywa ?
Kryterium
jogurty naturalne
jogurty pitne
jogurty z dodatkami
biojogurty
Liczba
21
15
odpowiedzi
24
40
Częstość
21%
15%
względna
24%
40%
Skumulowana
29%
41%
wielkość
65%
100%
14. Czy kupując jogurt sugeruje się Pan(i) wyłącznie przywiązaniem do marki ?
Kryterium
Tak
Nie
Liczba
30
70
odpowiedzi
Częstość
30%
70%
względna
Skumulowana
30%
100%
wielkość
Liczba
54
46
odpowiedzi
Częstość
54%
46%
względna
Skumulowana
54%
100%
wielkość
METRYCZKA
20. Proszę określić
a) Płeć:
Kryterium
Kobieta
Mężczyzna
b) Wiek:
Kryterium
Liczba
Poniżej 20 lat
22
Od 20 do 50
68
odpowiedzi
Powyżej 50
10
lat
lat
c) Wykształcenie:
Kryterium
Podstawow
Średnie
Wyższe
e
Brak odp.
Liczba
10
47
odpowiedzi
40
3
Częstość
22%
68%
względna
10%
Częstość
10%
48%
względna
42%
Skumulowana
22%
90%
wielkość
100%
Skumulowana
10%
58%
wielkość
100%
d) Ilość osób w gospodarstwie domowym:
Kryterium
1
2
3
4
5
Powyżej 5
Brak odp.
Liczba
4
9
odpowiedzi
32
38
14
1
2
Częstość
4%
9%
względna
33%
39%
14%
1%
Skumulowana
4%
13%
wielkość
46%
85%
99%
100%
e) Miesięczny poziom dochodów brutto na gospodarstwo domowe:
Kryterium
Do 1500 zł
Od 1500 do
Od 2500 do
Powyżej
25004000
zł zł
4000 zł
Liczba
17
44
odpowiedzi
32
7
Częstość
17%
44%
względna
32%
7%
Skumulowana
17%
61%
wielkość
93%
100%
3.2. Wnioski z przeprowadzonych badań
Najczęściej zakupów dokonują ludzie z dwóch przedziałów wiekowych: 0-15 oraz
> 35 lat. Są to głównie ludzie z średnim lub wyższym wykształceniem oraz posiadający
średnie lub wyższe dochody.
wpływ zdrowego trybu życia oraz zdrowe odżywianie
wyższa świadomość społeczna
Produkty Bakomy przeznaczone są dla klienta o przeciętnych dochodach.
Najczęściej zakupów dokonują ludzie z dwóch przedziałów wiekowych: 0-15 oraz
> 35 lat. Są to głównie ludzie z średnim lub wyższym wykształceniem oraz posiadający
średnie lub wyższe dochody.
wpływ zdrowego trybu życia oraz zdrowe odżywianie
wyższa świadomość społeczna
Produkty Bakomy przeznaczone są dla klienta o przeciętnych dochodach.
Należy się jednak spodziewać, że w przyszłości całościowa identyfikacja stanie się
czynnikiem docenianym przez wszystkich obecnych na rynku, co z całą pewnością
zwiększy dochody firmy.
Lp
.
1
2
3
4
Cecha
Ilość
Rozmieszczenie
Zasob
ność
Potrzeby
Dzieci
Klienci
Młodzież
do 15 lat
lat 16-25
35%
15%
Obszar całej Polski
Dorośli
powyżej 25 lat
50%
Pochodzący z rodzin o dochodach średnich i wyższych
-szeroka gama
produktów
-przystępna cena
-wysoka jakość
-zaspokojenie
pragnienia w
miejscu zakupu
-pragnienie po
zajęciach WF
-pragnienie na
przerwach w
zajęciach oraz po
zajęciach
-dodatek do
drugiego
śniadania
-woda z
"bąbelkami"
-ochłodzenie
organizmu w
upalne dni
-zaspokojenie
pragnienia w
miejscu zakupu
oraz po za
-pragnienie na
przerwach w
zajęciach oraz po
zajęciach
-pragnienie po
wysiłku
sportowym oraz
fizycznym
-napój do drinków
-ochłodzenie
organizmu w
upalne dni
-zaspokojenie
pragnienia poza
miejscem zakupu
oraz na miejscu
-zaspokojenie
pragnienia w
miejscu pracy oraz
po pracy
-dodatek do posiłku
w obiekcie
gastronomicznym
-ochłodzenie
organizmu w upalne
dni
-napój do drinków
Firma Bakoma jak widać z tabeli sprzedaje swoje towary klientom indywidualnym. Są
nimi mieszkańcy całego kraju, którzy chcą ...... w miejscu sprzedaży. Ważnym kryterium
wyboru napoju jest dla nich jego cena.
W grupie dzieci znaleźli się klienci w wieku do 15 lat. Nie dokonują oni zakupu
bezpośrednio lecz wpływając na rodziców. Zakupów dokonują dzieci posiadające własne
środki nabywcze. Charakterystyczne dla tej grupy klientów jest to, że proces zakupu ...?
Popyt na produkty danej firm świadczy o tym czy dany produkt jest zaakceptowany przez
klientów. Dla zachowania przewagi produkty firmy powinny spełniać normy obowiązujące
w zakresie produktów mleczarskich, posiadać niska cenę, wysoką jakość i być przyjazne
dla środowiska.
Klienci na polskim rynku jogurtów mają do wyrobu cztery główne rodzaje jogurtów.
Zwykle nie ograniczają się oni do jednego typu, tzn. każda z grup jogurtów cieszy
się innym zainteresowaniem tj. :




biojogurty 66,4 % ogółu klientów nabywają ją regularnie
jogurty z dodatkami 36,7% ogółu klientów
jogurty naturalne 16,7 % ogółu klientów
jogurty pitne 8,0 % ogółu klientów
O g ó ln e p r e fe r e n c je k lie n tó w jo g u r tó w
7 0 .0 0 %
L iczb a klien tó w
6 0 .0 0 %
5 0 .0 0 %
4 0 .0 0 %
3 0 .0 0 %
2 0 .0 0 %
1 0 .0 0 %
0 .0 0 %
b io jo g u r t y
jo g u r t y z
d o d a tk a m i
jo g u r t y
n a t u r a ln e
jo g u r t y p it n e
R o d z a je jo g u r tó w
Źródło: dane z firmy
Bakoma
Zwyczaje i zachowania polskich klientów dotyczące wyboru danego jogurtu są
kształtowane przez następujące czynniki :





jakość wyrobu
przystępna cena
przyzwyczajenie
zaufanie do producenta
dostępność
Analizując lojalność klientów wobec preferowanych marek jogurtów widać, że 41,1%
klientów nabywa zawsze te same marki bez względu na cenę, a 29,5% klientów to osoby
nabywające różne marki jogurtów zbliżonej jakości, pozostali to klienci przypadkowo
nabywający jogurt.
Populacja klientów kupujących jogurty jest dość duża ze względu na szeroką strukturę
wiekową osób spożywających je.
STRUKTURA WIEKOWA KLIENTÓW KAWY :
młodzież do15 lat - 8%
młodzież w wieku 16 - 24 lata 26%
dorośli w wieku 25-40 lat - 38%
dorośli powyżej 40 lat - 28%
S tr u k tu r a w ie k o w a k lie n tó w
m ło d z ie ż d o 1 5
la t
8%
d o r o ś li p o w y ż e j
4 0 la t
28%
m ło d z ie ż w
w ie k u 1 6 - 2 4
la t a
26%
d o r o ś li w w ie k u
2 5 - 4 0 la t
38%
Źródło: dane z firmy Bakoma
Analiza zależności między wyborem marki jogurtu, a cechami społeczno demograficznymi nabywców pozwala zidentyfikować, jakie grupy klientów mają
szczególną skłonność do preferowania określonych marek. Okazuje się, że jogurty
generalnie kupują częściej kobiety niż mężczyźni.
Jogurty najdroższe na naszym rynku częściej znajdują nabywców w grupach osób :
 z wyższym wykształceniem
 mieszkańcy dużych i średnich miast
 osoby młode w wieku 25 - 35 lata
 o dużych dochodach
 pracownicy umysłowi
 gospodynie domowe
Jogurty o cenach niższych nabywane są przez:
 robotnicy wykwalifikowani
 gospodynie domowe
 pracownicy z wykształceniem średnim
 bezrobotni
 o zróżnicowanym przekroju wiekowym (pochodzących zarówno z dużych jak i małych
miejscowości )
Firma Bakoma oferuje swoim klientom trzy rodzaje jogurtów w dość szerokiej gamie
smakowej.
P r e fe r e n c je k lie n tó w p r z y z a k u p ie jo g u r tó w fir m y B a k o m a w
p o s z c z e g ó ln y c h r e g io n a c h P o ls k i
7
6
M a ło p o ls k a
% klien tó w
5
C e n t r a ln o - w s c h o d n i
4
P ó łn o c n o - w s c h o d n i
P o m o r z e Z a c h o d n ie
3
P o m o r z e G d a ń s k ie
W ie lk o p o ls k a
2
G ó r n y Ś lą s k
1
D o ln y Ś lą s k
0
B io jo g u r t
J o g u rt
n a t u r a ln y
R o d z a j jo g u r tu
Download