Temat: Reakcje rozkładu. Pierwiastki i związki chemiczne.

advertisement
Temat: Reakcje rozkładu. Pierwiastki i związki
chemiczne.
Schemat reakcji rozkładu:
SUBSTANCJA I → SUBSTANCJA II + SUBSTANCJA III
Doświadczenie
Rozkład tlenku rtęci
W wyniku reakcji powstaje metaliczna ciecz o srebrzystobiała i
lśniąca czyli rtęć, (która jest silną trucizną), oraz tlen.
TLENEK RTĘCI → RTĘĆ + TLEN
Pierwiastek chemiczny – substancja, która nie ulega już rozkładowi
podczas reakcji chemicznych
Związek chemiczny – substancja która ulega rozkładowi podczas
reakcji chemicznych
Metale – pierwiastki chemiczne wykazujące zespół określonych cech:
 połysk
 kowalność
 ciągliwość
 dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne
 wysoką temperaturę topnienia i wrzenia
 dużą gęstość
Niemetale – pierwiastki chemiczne nie mające metalicznych cech
Pierwiastki chemiczne, które musisz znać!!!
Termin zaliczenia pierwiastków do 10.11.12
Download