Olanzapine (say: o-lanz-a-pean)

advertisement
Olanzapine (say: o-lanz-a-pean)
Polish
W jakim celu stosowana jest olanzapina?
Olanzapina (znana także jako Zyprexa i inne) jest głównie stosowana
do leczenia objawów psychoz, schizofrenii, manii, występującej w
przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i do zapobiegania ich
nawrotów. Jest dostępna w formie tabletek, rozpuszczających się w
ustach tabletek, oraz zastrzyków o przedłużonym działaniu.
English
Jaka jest zwykle stosowana dawka olanzapiny?
Zwykle stosowana dawka olanzapiny to około 10-20 mg dziennie. U
pacjentów w podeszłym wieku dawka powinna być mniejsza.
What is the usual dose of
olanzapine?
The usual dose of olanzapine
tablets is around 10-20mg a day.
It should be much lower in older
people.
Jak i kiedy powinienem przyjmować olanzapinę?
Połknij tabletki popijając przynajmniej połową szklanki wody w pozycji
stojącej lub siedzącej. W przypadku rozpuszczających się jamie ustnej
tabletek, połóż je na język i odczekaj krótką chwilę aż do ich
rozpuszczenia. Jeśli w ulotce napisane jest, by przyjmować lek raz
dziennie, najlepiej będzie wziąć go przed pójściem spać, gdyż może
on z początku sprawiać, iż będziesz senny. Aby nie zapomnieć o
przyjęciu dawki, dobrym rozwiązaniem jest branie leku wraz z
posiłkiem.
How and when should I take
olanzapine?
Swallow the tablets with at least
half a glass of water whilst sitting
or standing. For the melt-in-themouth tablets, just put them on
your tongue and they will dissolve
quickly. If the label says to take it
once a day this may be best at
bedtime as it may make you
sleepy at first. Taking it at
mealtimes may make it easier for
you to remember.
Jak dużo czasu upłynie nim olanzapina zacznie działać?
Olanzapina zacznie działać w przeciągu kilku dni a efekty jej działania
powinny wzmocnić się na przestrzeni kilku tygodni.
How long will olanzapine take
to work?
It can start to work in a couple of
days and the effect should build
over the next few weeks.
Przez jak długo będę musiał przyjmować olanzapinę?
Jest to uzależnione od tego, w jakim celu przyjmujesz olanzapinę.
Skonsultuj to ze swoim lekarzem.
How long will I need to keep
taking olanzapine for?
This will depend on what you are
taking it for. Talk to your doctor
about this.
Czy mogę nagle przestać brać olanzapinę?
Olanzapina nie jest uzależniająca, ale nie należy nagle zaprzestać jej
przyjmowania, nawet gdy czujesz się lepiej. Objawy mogą powrócić
jeśli olanzapina ostawiona jest zbyt szybko. Może to nastąpić tygodnie
lub nawet miesiące po odstawieniu leku.
Can I stop taking olanzapine
suddenly?
Olanzapine is not addictive but do
not stop taking it suddenly, even if
you feel better. Your symptoms
can return if olanzapine is stopped
too early. This may occur weeks or
even months after stopping.
Co powinienem zrobić gdy zapomnę o przyjęciu dawki
olanzapiny?
Przyjmij pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomnisz, i ile do
kolejnej pozostało więcej niż 12 godzin. Jeśli będziesz pamiętał,
przyjmij kolejna dawkę normalnie. Nie należy stosować podwójnej
dawki w celu uzupełnienia pominiętej, gdyż może to skutkować
wystąpieniem większej liczby działań niepożądanych.
What should I do if I forget to
take a dose of olanzapine?
Take the missed dose as soon as
you remember unless it is within
about 12 hours of your next dose.
If you remember after this just
take the next dose as normal. Do
not try to catch up by taking two
doses at once as you may get
more side-effects.
http://www.choiceandmedication.org/nsft
What is olanzapine used for?
Olanzapine (also known as
Zyprexa® and others) is mainly
used to help treat the symptoms
of psychosis, schizophrenia and
bipolar mania, and to help stop
these returning. It is made as
tablets, melt-in-the-mouth tablets
and a long-acting or depot
injection.
Czy mogę pić alkohol podczas przyjmowania olanzapiny?
Jeśli w czasie przyjmowania olanzapiny pijesz alkohol, może to
sprawiać ze będziesz czuł się bardziej senny.
Can I drink alcohol while I am
taking olanzapine?
If you drink alcohol while taking
olanzapine it may make you feel
more sleepy.
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas
przyjmowania olanzapiny?
What sort of side-effects
might I get if I am taking
olanzapine?
U większości ludzi są to:
 senność
 przybranie na wadze
Most people get:

Sleepiness

Weight gain
U



Some people also get:

Hypotension (feeling dizzy
when you stand up)

Constipation

Swollen ankles
niektórych są to:
niedociśnienie (zawroty w głowie przy wstawaniu)
zatwardzenia
opuchnięte kostki
Rzadko występują:
 cukrzyca
Rarely people can get:

Diabetes
Nie przejmuj się listą działań niepożądanych. U niektórych ludzi nie występują one w
ogóle, podczas gdy u innych mogą wystąpić niewymienione tu działania
niepożądane. Jeśli wydaje Ci się, że odczuwasz skutek uboczny przyjmowania
Twojego leku, powinieneś skonsultować się ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub
farmaceutą.
Do not be worried by this list of
side effects. Some people get no
side effects at all and others may
get some effects that are not listed
here. If you think you might have
a side effect to your medicine, you
should ask your doctor, nurse or
pharmacist.
Can I drive or cycle while I am
taking olanzapine?
You may feel a bit sleepy at first
when taking olanzapine. It may
slow down your reaction times.
Until this wears off, or you know
how olanzapine affects you, do not
drive or operate machinery.
Czy mogę prowadzić pojazdy lub jeździć na rowerze w czasie,
gdy przyjmuję olanzapinę?
Na początku przyjmowania olanzapiny, możesz być nieco senny. To
obniży twoją szybkość reakcji. Póki to nie minie, lub nie zorientujesz
się jaki olanzapina ma na ciebie wpływ, nie prowadź pojazdów ani nie
obsługuj maszyn.
Drobny druk: Ta krótka ulotka ma pomóc zrozumieć ci działanie leku. Powinieneś
również przeczytać ulotkę informacyjną dla pacjenta (ang. PIL- Patient Information
Leaflet) lub odwiedzić naszą stronę w celu uzyskania dalszych informacji. Lek
przepisano ściśle określonej osobie i nie należy nim dzielić się z innymi.
The small print: This short
leaflet is to help you understand
about your medicine. You should
also read the manufacturer's
Patient Information Leaflet (PIL)
or visit our website for more
information. Do not share
medicines with anyone else.
V01.02 [9.2015] ©2015 MisturaTM Enterprise Ltd (www.choiceandmedication.org). Choice and MedicationTM indemnity applies only to licensed subscribing
organisations and the personal use by that organisation’s service users and carers. Use by non-subscribing organisations is prohibited.
http://www.choiceandmedication.org/nsft
Download