Projekt „Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE

advertisement
Przebieg, efekty i ocena
I etapu projektu
„Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE
w portugalskich firmach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Wśród projektów złożonych przez szkoły białostockie tylko jeden
– nasz projekt „Dla chcącego nie ma nic trudnego –
praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach”
znalazł się w gronie wybranych w rundzie konkursowej wniosków
złożonych w ramach akcji AK 1 –Mobilność uczniów i kadry w
ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie
Erasmus+ w roku 2015.
Zgodnie z komunikatem Narodowej Agencji szkoła nasza
uplasowała się na 86 miejscu po selekcji 733
wniosków(zatwierdzono 252).
Na realizację w/w projektu przyznano dofinansowanie w
kwocie 104.660 Euro.
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia
zawodowego .
Kraj praktyk: Portugalia
Czas: 2 lata, projekt zakończy się w 2017
Nasi partnerzy: portugalska instytucja pośrednicząca- Casa da
Educação
Koordynator Projektu: Renata Lubas
Asystent koordynatora: Jolanta Mieleszko
Projekt „Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE
w portugalskich firmach” w ramach Programu Erasmus+ 2015-1-PL01KA102-015083.
Grupą docelową przedsięwzięcia była grupa 22 uczniów z klas III Zespołu Szkół
Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. Projekt zakładał
wyjazdy młodzieży ZSHE w latach 2016 i 2017.
Dwudziestu dwóch uczestników projektu to (12 uczniów kształcących się w zawodzie
technika hotelarstwa, 4 uczniów technika handlowca oraz 6 uczniów technika
ekonomisty) rekrutowanych z klas III w roku szkolnym 2015/2016 , jak również klas III
w roku szkolnym 2016/2017. Planowany termin praktyki - 4 tygodnie w zawodach:
technik hotelarstwa i handlowiec, 2 tygodnie praktyk w zawodzie technik
ekonomista.
Praktyka zagraniczna jest realizacją szkolenia praktycznego zawodowego zgodnego
z programem nauczania szkoły.
Praktyki naszych marzeń!
Lizbona czeka na uczniów ZSHE!
Drodzy uczniowie klas III-ich! Od marzeń czas przejść do działania!
Wykorzystajcie niepowtarzalną szansę jaką daje wam
Program ERASMUS+ i nasza Szkoła.
Od 1 do 15 października 2015 roku trwała rekrutacja do projektu i
składała się z trzech etapów:
- analizy formalnej aplikacji uczestnika,
-testu językowego
- rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowy kwalifikacyjne
A po nich 18 listopada 2015 r. ogłoszono wyniki rekrutacji do udziału w naszym projekcie.
Wyłoniono 22 „szczęśliwców”!
Kurs języka portugalskiego - kolejny etap przygotowań do wyjazdu.
22 uczniów klas III, pomimo trwających ferii, rozpoczęło intensywną naukę języka
portugalskiego.
Kurs języka portugalskiego obejmował 50 godzin.
Życzyłyśmy uczniom sukcesów!
Powodzenia! Boa sorte! - jak mówią Portugalczycy.
DZIEŃ PORTUGALSKI
W iście wiosennej atmosferze odbywał się w naszej szkole Dzień Portugalski!
Przygotowali go uczniowie klas III, którzy wyjadą na praktyki do Lizbony.
Lekcje, gazetki, plakaty, wystawy, prezentacje multimedialne i muzyka portugalska, która
uatrakcyjniała nam przerwy, wzbogaciły naszą wiedzę i przybliżyły wszystkim nam kulturę
tego kraju.
Kolejny punkt "Dnia portugalskiego" to spotkanie 22 uczniów, ich rodziców z dyrektorem
szkoły, koordynatorem i opiekunami praktyk. Spotkanie miało na celu zapoznanie rodziców z
głównymi celami i rezultatami projektu "Dla chcącego nie ma nic trudnego - praktyki
uczniów ZSHE w portugalskich firmach".
Pierwsze certyfikaty - ciąg dalszy realizacji działań projektowych
14 kwietnia 2016 roku młodzież otrzymała certyfikaty ukończenia 50-godzinnego kursu
języka portugalskiego.
Uczniowie są przekonani, że wiedza zdobyta na kursie pomoże im w praktykach w
Lizbonie!
W drodze na praktyki do Portugalii
Walizki spakowane, nastroje dobre!
W sobotę 16 kwietnia 2016 roku pierwsza grupa uczniów, przedstawiciele klas III: hotelarze i
handlowcy wylecieli na praktyki do Portugalii. Opiekę nad młodzieżą sprawowały Panie:
Jolanta Mieleszko i Marta Wolniakowska. Dnia 27 kwietnia doleciała druga grupa –
ekonomiści pod opieką Pani Renaty Lubas.
Efekty i rezultaty projektu
Dla chcącego nie ma nic trudnego –
praktyki uczniów ZSHE
w portugalskich firmach”
Możliwość zdobycia cennego
doświadczenia zawodowego, referencji,
kontaktów.
Nabycie kwalifikacji kluczowych
dla przyszłego zatrudnienia.
Szansa rozwoju umiejętności komunikowania się w
języku obcym, nauka języka angielskiego i
portugalskiego, rozwój umiejętności językowych.
Pogłębienie i wykorzystanie wiedzy zdobytej w
szkole. Nabycie nowej wiedzy teoretycznej i
praktycznej. Możliwość rozwoju umiejętności
zawodowych na zagranicznym rynku pracy.
Poznanie portugalskich hoteli jako miejsc pracy, ich
funkcjonowania, zwyczajów panujących w
środowisku pracy.
Portugalskie centrum handlowe jako miejsce pracy dla
branży handlowej i ekonomicznej.
Zapoznanie z kulturą i obyczajami Portugalii.
Wzmocnienie pewności siebie pozwalającej na
swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym,
ale i na europejskim rynku pracy.
Zadbanie o rozwój osobisty, pokonanie barier,
zmierzenie się z własnymi słabościami.
Niezapomniana przygoda.
POTWIERDZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Dokument Europass Mobilność dla każdego uczestnika podnoszący pozycję
zawodową na europejskim rynku pracy.
ECVET- uznanie kwalifikacji w państwach europejskich, a przez to zwiększenie
mobilności zawodowej oraz uczenie się przez całe życie.
Download