Erasmus 2017

advertisement
ERASMUS+ 2017
OPEN UP FOR A NEW DIMENSION
Ten projekt jest wspierany finansowo przez Komisję Europejską. Komisja nie
ponosi odpowiedzialności za materiały i treści w nim zawarte
O PROJEKCIE
Projekt "Open up to a new dimension" ("Otwórz się na nowy wymiar") to
projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenie zawodowego.
Nowy wymiar rozumiany jest wieloaspektowo: w sensie dosłownym jako praca
młodzieży w pracowni plastycznej, gdzie będą wykonywali projekty w sposób
tradycyjny z wykorzystaniem zasad i reguł geometrii wykreślnej, projektowania
trójwymiarowego, a równolegle wykonywali podobne zadania na komputerach
z wykorzystaniem programów do komputerowego wspomagania projektowania
(AutoCad, Blender, 3DStudioMax).
OTWÓRZ SIĘ NA NOWY ŚWIAT
Życie
zawodowe
Naukę przez
całe życie
Języki obce
Otwórz się
na
Życie
profesjonalne
Wielokulturowość
Rynek pracy
OPIS PROJEKTU
W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (18 osób),
kształcący się w zawodach: t.informatyk i t.elektronik odbyli 2-tygodnowy staż
zawodowy w instytucji partnerskiej FEPS w Portugalii, będący głównym
elementem projektu. Instytucja ta ma ogromne doświadczenie w organizowaniu
staży zawodowych. Staż odbył się w maju 2017r. Uczniowie byli pod opieką
dwóch nauczycieli ZSEiI. Wyjazd poprzedzony był kursem z języka
portugalskiego, zajęciami z pracy w grupie oraz szkoleniem w zakresie BHP.
KURS JĘZYKA
PORTUGALSKIEGO
Zajęcia prowadzone były przez panią
Sylwię Klos i odbywały się w ZSEiI (sala 301)
w czasie ferii zimowych 2017 oraz
weekendów. Uczniowie otrzymali pomoce
naukowe w postaci podręczników z płytą CD
oraz słowników.
KURS JĘZYKA
PORTUGALSKIEGO
ZAJĘCIA Z PRACY W
GRUPIE
Spotkania te odbyły się w ZSEiI w czasie
dwóch sobót (11 i 18 lutego 2017).
Uczniowie pod okiem pedagoga szkolnego,
pani mgr Beaty Majewskiej, ćwiczyli swoje
zdolności komunikacji interpersonalnej oraz
integrowali się, grając w gry zespołowe.
ZAJĘCIA Z PRACY W
GRUPIE
ZAJĘCIA Z PRACY W
GRUPIE
FUNDACAO ESCOLA
PROFISSIONAL DE SETUBAL
(FEPSET)
INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA
FUNDACAO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETUBAL
Fundacja Szkół Zawodowych w Setubalu powstała w 1990 roku jako projekt
Ministerstwa Edukacji oraz Urzędu Miasta Setubal. Budowa obiektów szkolnych
rozpoczęła się od zera w roku szkolnym 2001-2002, tworząc podstawy do
wzmocnienia autonomii tego projektu. Na początku szkoła prowadziła 4 klasy i 4
profesjonalne kursy. Przez okres 20 lat istnienia ogromnie wzrosła liczna zarówno
kursów jak i klas. Jak dotąd FEPS ukończyło ponad 2 tyś. młodych ludzi, w ramach
szkolnictwa zawodowego, z podwójnym certyfikatem przedmiotów akademickich i
zawodowych stopnia czwartego.
Download