feniks - if univ rzeszow pl

advertisement
Człowiek – najlepsza inwestycja
Fot.NASA
FENIKS
PRACOWNIA DYDAKTYKI ASTRONOMII
PROPOZYCJA ĆWICZEŃ DZIENNYCH Z ASTRONOMII DLA UCZESTNIKÓW
PROGRAMU FENIKS
dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR
[email protected]
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Instytut Fizyki
1
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Fot.NASA
ĆWICZENIA WYKONYWANE W OBSERWATORIUM
(W PRZYPADKU DOBREJ POGODY UMOŻLIWIAJĄCEJ OBSERWACJE SŁOŃCA)
Fot.NASA
2
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIE 1
SŁOŃCE - NASZA DZIENNA GWIAZDA. OBSERWACJE
TELESKOPOWE - CZĘŚĆ 1
1. Zagadnienia teoretyczne: charakterystyka fizyczna Słońca, reakcje zachodzące we wnętrzu Słońca,
podstawy fizyczne działania teleskopów.
2. Wykorzystując atlas astronomiczny oraz odpowiedni kalendarz lub almanach astronomiczny
wskazać gwiazdozbiór, w którym w dniu zajęć znajduje się Słońce.
3. Przy pomocy mapki obrotowej nieba wyznaczyć przybliżony moment wschodu i zachodu Słońca
w dniu zajęć.
4. Przy pomocy teleskopu Coronado dokonać obserwacji tarczy słonecznej, zwrócić uwagę na
szczegóły powierzchni i atmosfery słonecznej: plamy, protuberancje, pochodnie.
5. Przeprowadzić obserwację tarczy słonecznej przy pomocy metody projekcji okularowej na ekran
wykorzystując teleskop szkolny.
6. Porównać wyniki obserwacji z punktów 5 i 6 z aktualnym zdjęciem tarczy słonecznej
umieszczonym na stronie internetowej
7. a) Wykorzystując zdjęcie tarczy słonecznej wykonane przy pomocy teleskopu Coronado i kamery
SBIG wyznaczyć przybliżone wymiary charakterystycznych szczegółów: protuberancji i średnicę
plam słonecznych. W tym celu wyznaczyć w milimetrach ich wielkość na zdjęciu i porównać z
wielkością promienia tarczy słonecznej wyznaczonej w milimetrach również przy pomocy tego
samego zdjęcia. Wykorzystując odpowiednią proporcję wyrazić rzeczywiste wymiary badanych
szczegółów tarczy słonecznej w kilometrach. UWAGA! Promień Słońca przyjąć R= 696 000 km.
b) Wyznaczyć liczbę Wolfa R na dany dzień według wzoru: R = 10g+p; gdzie g oznacza ilość grup
plam słonecznych a p ilość poszczególnych plam.
8. W sprawozdaniu dokonać krótkiej charakterystyki zaobserwowanego obrazu tarczy słonecznej.
UWAGA! Przy obserwacji Słońca z wykorzystaniem teleskopów należy
zwrócić szczególną uwagę czy założony jest odpowiedni filtr – w przeciwnym
razie grozi nam uszkodzenie lub utrata wzroku! Należy stosować się ściśle do
poleceń prowadzącego obserwacje! Nie należy nigdy obserwować Słońca
przez przyrządy optyczne pozbawione odpowiednich filtrów! Nie należy
również bezpośrednio patrzeć na Słońce!
3
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIE 2
SŁOŃCE - NASZA DZIENNA GWIAZDA. OBSERWACJE
TELESKOPOWE - CZĘŚĆ 2
1. Zagadnienia teoretyczne: budowa fizyczna Słońca, źródła energii Słońca, podstawowe prawa
optyki, zasada działania teleskopów astronomicznych .
2. Wykorzystując atlas astronomiczny oraz odpowiedni kalendarz lub almanach astronomiczny
wskazać gwiazdozbiór, w którym w dniu zajęć znajduje się Słońce.
3. Przy pomocy mapki obrotowej nieba wyznaczyć przybliżony moment wschodu i zachodu Słońca
w dniu zajęć.
4. Przy pomocy teleskopu (refraktor Coudé 150/2250) z założonym filtrem słonecznym dokonać
obserwacji tarczy słonecznej, zwrócić uwagę na szczegóły powierzchni i atmosfery słonecznej: plamy,
protuberancje, pochodnie.
5. Przeprowadzić obserwację tarczy słonecznej przy pomocy teleskopu Coronado, zwrócić uwagę na
szczegóły powierzchni i atmosfery słonecznej: plamy, protuberancje, pochodnie.
6. Porównać wyniki obserwacji z punktów 5 i 6 z aktualnym zdjęciem tarczy słonecznej
umieszczonym na stronie internetowej
7. a) Wykorzystując zdjęcie tarczy słonecznej wykonane przy pomocy teleskopu Coronado i kamery
SBIG wyznaczyć przybliżone wymiary charakterystycznych szczegółów: protuberancji i średnicę
plam słonecznych. W tym celu wyznaczyć w milimetrach ich wielkość na zdjęciu i porównać z
wielkością promienia tarczy słonecznej wyznaczonej w milimetrach również przy pomocy tego
samego zdjęcia. Wykorzystując odpowiednią proporcję wyrazić rzeczywiste wymiary badanych
szczegółów tarczy słonecznej w kilometrach. UWAGA! Promień Słońca przyjąć R= 696 000 km.
b) Wyznaczyć liczbę Wolfa R na dany dzień według wzoru: R= 10g+p; gdzie g oznacza ilość grup
plam słonecznych a p ilość poszczególnych plam.
8. W sprawozdaniu dokonać krótkiej charakterystyki zaobserwowanego obrazu tarczy słonecznej
UWAGA! Przy obserwacji Słońca z wykorzystaniem teleskopów należy
zwrócić szczególną uwagę czy założony jest odpowiedni filt– w przeciwnym
razie grozi nam uszkodzenie lub utrata wzroku! Należy stosować się ściśle do
poleceń prowadzącego obserwacje! Nie należy nigdy obserwować Słońca
przez przyrządy optyczne pozbawione odpowiednich filtrów! Nie należy
również bezpośrednio patrzeć na Słońce!
4
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIE 3
SŁOŃCE - NASZA DZIENNA GWIAZDA. OBSERWACJE
TELESKOPOWE - CZĘŚĆ 3
1. Zagadnienia teoretyczne: Struktura fizyczna Słońca, zasada działania teleskopów astronomicznych
oraz sekstantu.
2. Wykorzystując atlas astronomiczny oraz odpowiedni kalendarz lub almanach astronomiczny
wskazać gwiazdozbiór, w którym w dniu zajęć znajduje się Słońce.
3. Przy pomocy mapki obrotowej nieba wyznaczyć przybliżony moment wschodu i zachodu Słońca
w dniu zajęć.
4. Przeprowadzić obserwację tarczy słonecznej przy pomocy metody projekcji okularowej na ekran
wykorzystując teleskop szkolny.
5. Przeprowadzić obserwację tarczy słonecznej przy pomocy teleskopu Coronado, zwrócić uwagę na
szczegóły powierzchni i atmosfery słonecznej: plamy, protuberancje, pochodnie.
6. Porównać wyniki obserwacji z punktów 4 i 5 z aktualnym zdjęciem tarczy słonecznej
umieszczonym na stronie internetowej
7. Wykorzystując sekstant wyznaczyć wysokość środka tarczy słonecznej. W tym celu dokonać pięciu
pomiarów, jako wynik pomiaru przyjąć ich średnią arytmetyczną. Zapisać datę oraz moment
pomiaru. Porównać z teoretyczną wartością wysokości tarczy słonecznej (podaje prowadzący).
Obliczyć błąd bezwzględny i względny. Przedyskutować źródła błędu.
UWAGA! Przy obserwacji Słońca z wykorzystaniem teleskopów należy zwrócić
szczególną uwagę czy założony jest odpowiedni filtr – w przeciwnym razie
grozi nam uszkodzenie lub utrata wzroku! Należy stosować się ściśle do
poleceń prowadzącego obserwacje! Nie należy nigdy obserwować Słońca
przez przyrządy optyczne pozbawione odpowiednich filtrów! Nie należy
również bezpośrednio patrzeć na Słońce!
5
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIA WYKONYWANE W LABORATORIUM
(W PRZYPADKU ZŁEJ POGODY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ OBSERWACJE SŁOŃCA)
6
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIE 4
WYKORZYSTANIE ATLASÓW I KALENDARZY ASTRONOMICZNYCH ORAZ MAPY OBROTOWEJ NIEBA
DO SYMULACJI ZJAWISK ASTRONOMICZNYCH
CZĘŚĆ 1.
1. Zagadnienia teoretyczne: układy współrzędnych stosowane w astronomii, astronomiczna rachuba
czasu, najjaśniejsze gwiazdozbiory, widoczność obiektów astronomicznych, gwiazdozbiory
okołobiegunowe.
2. Opisać przybliżony wygląd nieba w dniu 15 stycznia o godzinie 20 czasu środkowoeuropejskiego
(CET) w Rzeszowie ( nie uwzględniać poprawki w długości geograficznej). Wskazać położenie
najjaśniejszych gwiazdozbiorów, oddzielnie wskazać gwiazdozbiory wschodzące i zachodzące w tym
momencie.
3. Dla wybranych gwiazd (podaje prowadzący) odczytać z mapy ich współrzędne astronomicznerównikowe II.
4. Ustawić mapę kolejno na 0h, 6h, 12h, 18h w danym dniu zajęć, wskazać położenie gwiazdozbiorów
Wielkiej Niedźwiedzicy i Kasjopei. Sformułować wnioski o charakterze i przyczynie zmian wyglądu
nieba w ciągu doby.
5. W dniach 21.03, 22.06, 23.09 oraz 22.12 znaleźć momenty wschodu i zachodu, górowania i
dołowania gwiazdy Syriusz (gwiazdozbiór Wielkiego Psa) w Rzeszowie. Jakie wnioski można
sformułować o zmianie momentów wschodu, kulminacji i zachodu danej gwiazdy na przestrzeni
kwartału, połowy roku i roku?
6. Określić w przybliżeniu moment wschodu i zachodu Słońca 10.01 w Rzeszowie.
7. W jakim gwiazdozbiorze znajduje się Księżyc w dniu zajęć? Do odpowiedzi wykorzystać mapkę
obrotową nieba (lub atlas nieba) oraz odpowiedni Almanach Astronomiczny.
8. Wykorzystując Almanach Astronomiczny określić jakie planety mogą być widoczne w dniu zajęć?
9. Odczytać z mapki obrotowej jaki jest czas gwiazdowy
w dniu 10.01 o godzinie 18 CET w Rzeszowie.
7
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIE 5
WYKORZYSTANIE ATLASÓW I KALENDARZY ASTRONOMICZNYCH ORAZ MAPY OBROTOWEJ
NIEBA DO SYMULACJI ZJAWISK ASTRONOMICZNYCH CZĘŚĆ 2.
1. Zagadnienia teoretyczne: układy współrzędnych stosowane w astronomii, astronomiczna rachuba
czasu, najjaśniejsze gwiazdozbiory, widoczność obiektów astronomicznych, gwiazdozbiory
okołobiegunowe.
2. Opisać przybliżony wygląd nieba w dniu 15 marca o godzinie 20 czasu środkowoeuropejskiego
(CET) w Rzeszowie ( nie uwzględniać poprawki w długości geograficznej). Wskazać położenie
najjaśniejszych gwiazdozbiorów, oddzielnie wskazać gwiazdozbiory wschodzące i zachodzące w tym
momencie.
3. Dla wybranych gwiazd (podaje prowadzący) odczytać z mapy ich współrzędne astronomicznerównikowe II.
4. Ustawić mapę kolejno na 0h, 6h, 12h, 18h w danym dniu zajęć, wskazać położenie gwiazdozbiorów
Małej Niedźwiedzicy, i Oriona. Sformułować wnioski o charakterze i przyczynie zmian wyglądu nieba
w ciągu doby.
5. W dniach 21.03, 22.06, 23.09 oraz 22.12 znaleźć momenty wschodu i zachodu, górowania i
dołowania gwiazdy Altair (gwiazdozbiór Orła) w Rzeszowie. Jakie wnioski można sformułować o
zmianie momentów wschodu, kulminacji i zachodu danej gwiazdy na przestrzeni kwartału, połowy
roku i roku?
6. Określić w przybliżeniu moment wschodu i zachodu Słońca 10.03 w Rzeszowie.
7. W jakim gwiazdozbiorze znajduje się Księżyc w dniu zajęć? Do odpowiedzi wykorzystać mapkę
obrotową nieba (lub atlas nieba) oraz odpowiedni Almanach Astronomiczny.
8. Wykorzystując Almanach Astronomiczny określić jakie planety mogą być widoczne w dniu zajęć?
9. Odczytać z mapki obrotowej jaki jest czas gwiazdowy w dniu 20.01 o godzinie 20 CET w Krakowie.
8
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIE 6
WYKORZYSTANIE ATLASÓW I KALENDARZY ASTRONOMICZNYCH ORAZ MAPY OBROTOWEJ NIEBA
DO SYMULACJI ZJAWISK ASTRONOMICZNYCH
CZĘŚĆ 3.
1. Zagadnienia teoretyczne: układy współrzędnych stosowane w astronomii, astronomiczna rachuba
czasu, najjaśniejsze gwiazdozbiory, widoczność obiektów astronomicznych, gwiazdozbiory
okołobiegunowe.
2. Opisać przybliżony wygląd nieba w dniu 15 maja o godzinie 22 czasu letniego w Rzeszowie ( nie
uwzględniać poprawki w długości geograficznej).Wskazać położenie najjaśniejszych gwiazdozbiór w,
oddzielnie wskazać gwiazdozbiory wschodzące i zachodzące w tym momencie.
3. Dla wybranych gwiazd (podaje prowadzący) odczytać z mapy ich współrzędne astronomicznerównikowe II.
4. Ustawić map‘ kolejno na 0h, 6h, 12h, 18h w danym dniu zajęć, wskazać położenie gwiazdozbior˘w
Cefeusza i Woźnicy. Sformułować wnioski o charakterze i przyczynie zmian wyglądu nieba w ciągu
doby.
5. W dniach 21.03, 22.06, 23.09 oraz 22.12 znaleźć momenty wschodu i zachodu, górowania i
dołowania gwiazdy Deneb (gwiazdozbiór Łabędzia) w Rzeszowie. Jakie wnioski można sformułować
o zmianie momentów wschodu, kulminacji i zachodu danej gwiazdy na przestrzeni kwartału, połowy
roku i roku?
6. Określić w przybliżeniu moment wschodu i zachodu Słońca 10.05 w Rzeszowie.
7. W jakim gwiazdozbiorze znajduje się Księżyc w dniu zajęć? Do odpowiedzi wykorzystać mapkę
obrotową nieba (lub atlas nieba) oraz odpowiedni Almanach Astronomiczny.
8. Wykorzystując Almanach Astronomiczny określić jakie planety mogą być widoczne w dniu zajęć?
9. Odczytać z mapki obrotowej jaki jest czas gwiazdowy w dniu 10.02 o godzinie 12 CET w
Warszawie.
9
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIE 7
WYKORZYSTANIE ATLASÓW I KALENDARZY ASTRONOMICZNYCH ORAZ
MAPY OBROTOWEJ NIEBA DO SYMULACJI ZJAWISK ASTRONOMICZNYCH
CZĘŚĆ 4.
1. Zagadnienia teoretyczne: układy współrzędnych stosowane w astronomii, astronomiczna rachuba
czasu, najjaśniejsze gwiazdozbiory, widoczność obiektów astronomicznych, gwiazdozbiory
okołobiegunowe.
2. Opisać przybliżony wygląd nieba w dniu 15 sierpnia o godzinie 22 czasu letniego CEST w Rzeszowie
( nie uwzględniać poprawki w długości geograficznej).Wskazać położenie najjaśniejszych
gwiazdozbiorów, oddzielnie wskazać gwiazdozbiory wschodzące i zachodzące w tym momencie.
3. Dla wybranych gwiazd (podaje prowadzący) odczytać z mapy ich współrzędne astronomicznerównikowe II.
4. Ustawić mapę kolejno na 0h, 6h, 12h, 18h w danym dniu zajęć, wskazać położenie gwiazdozbiorów
Żyrafy i Andromedy. Sformułować wnioski o charakterze i przyczynie zmian wyglądu nieba w ciągu
doby.
5. W dniach 21.03, 22.06, 23.09 oraz 22.12 znaleźć momenty wschodu i zachodu, górowania i
dołowania gwiazdy Aldebaran (gwiazdozbiór Byka) w Rzeszowie. Jakie wnioski można sformułować o
zmianie momentów wschodu, kulminacji i zachodu danej gwiazdy na przestrzeni kwartału, połowy
roku i roku?
6. Określić w przybliżeniu moment wschodu i zachodu Słońca 10.08 w Rzeszowie.
7. W jakim gwiazdozbiorze znajduje się Księżyc w dniu zajęć? Do odpowiedzi wykorzystać mapkę
obrotową nieba (lub atlas nieba) oraz odpowiedni Almanach Astronomiczny.
8. Wykorzystując Almanach Astronomiczny określić jakie planety mogą być widoczne w dniu zajęć?
9. Odczytać z mapki obrotowej jaki jest czas gwiazdowy w dniu 20.11 w o godzinie 8 CET
Katowicach.
10
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
ĆWICZENIE 8
WYKORZYSTANIE ATLASÓW I KALENDARZY ASTRONOMICZNYCH ORAZ MAPY
OBROTOWEJ NIEBA DO SYMULACJI ZJAWISK ASTRONOMICZNYCH
CZĘŚĆ 3.
1. Zagadnienia teoretyczne: układy współrzędnych stosowane w astronomii, astronomiczna rachuba
czasu, najjaśniejsze gwiazdozbiory, widoczność obiektów astronomicznych, gwiazdozbiory
okołobiegunowe.
2. Opisać przybliżony wygląd nieba w dniu 15 listopada o godzinie 21 czasu zimowego CSE w
Rzeszowie ( nie uwzględniać poprawki w długości geograficznej). Wskazać położenie najjaśniejszych
gwiazdozbiorów, oddzielnie wskazać gwiazdozbiory wschodzące i zachodzące w tym momencie.
3. Dla wybranych gwiazd (podaje prowadzący) odczytać z mapy ich współrzędne astronomicznerównikowe II.
4. Ustawić mapę kolejno na 0h, 6h, 12h, 18h w danym dniu zajęć, wskazać położenie gwiazdozbiorów
Herkulesa i Kasjopei. Sformułować wnioski o charakterze i przyczynie zmian wyglądu nieba w ciągu
doby.
5. W dniach 21.03, 22.06, 23.09 oraz 22.12 znaleźć momenty wschodu i zachodu, górowania i
dołowania gwiazdy Regulus (gwiazdozbiór Lwa) w Rzeszowie. Jakie wnioski można sformułować o
zmianie momentów wschodu, kulminacji i zachodu danej gwiazdy na przestrzeni kwartału, połowy
roku i roku?
6. Określić w przybliżeniu moment wschodu i zachodu Słońca 10.11 w Rzeszowie.
7. W jakim gwiazdozbiorze znajduje się Księżyc w dniu zajęć? Do odpowiedzi wykorzystać mapkę‘
obrotową nieba (lub atlas nieba) oraz odpowiedni Almanach Astronomiczny.
8. Wykorzystując Almanach Astronomiczny określić jakie planety mogą być widoczne w dniu zajęć?
9. Odczytać z mapki obrotowej jaki jest czas gwiazdowy w dniu 10.01 o godzinie 14 CET we
Wrocławiu.
11
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
UWAGI
I. Mapa obrotowa pokazuje zjawiska astronomiczne w czasie środkowoeuropejskim CET (jest to czas
zimowy w Polsce). Czas letni w Polsce (CEST) jest o godzinę większy.
II. Nastawiając mapę obrotową na dany moment czasu należy uwzględnić czas miejscowy tzn. do
czasu CET dodać poprawkę w długości geograficznej; dla Rzeszowa wynosi ona +28 minut.
Odwrotnie, aby odczytać na podstawie mapy czas danego zjawiska astronomicznego w czasie CET dla
danej miejscowości należy od godziny wskazywanej na mapie odjąć poprawkę w długości
geograficznej. Poprawki te dla wybranych miejscowości są podane na odwrocie mapy.
III. Czas gwiazdowy jest określony jako kąt godzinny punktu równonocy wiosennej (punktu Barana).
Jest on równy rektascensji gwiazd znajdujących się w danym momencie w południku danej
miejscowości. Dlatego jego wartość na mapie wskazuje rektascensja koła
godzinnego przechodzącego w danym momencie przez południk.
IV. Sprawozdanie z zajęć odbytych w Pracowni Dydaktyki Astronomii (PDA).
Zajęcia odbyte przez uczniów w pracowni PDA powinny być podsumowane sprawozdaniem, które
powinno zawierać:
1. Tytuł ćwiczenia, nazwiska wykonujących je uczniów, nazwę i adres szkoły oraz nazwisko
nauczyciela opiekującego się daną grupą.
2. Krótką część teoretyczną - wprowadzającą w zagadnienia wykonywane w trakcie ćwiczenia.
3. Tabele zawierające wyniki odczytów lub pomiarów.
4. Obliczenia szczegółowe, rysunki i wykresy o ile zachodzi taka potrzeba.
5. Wnioski i uwagi podsumowujące przeprowadzone ćwiczenie.
Uczniowie przebywający na terenie PDA oraz Obserwatorium Astronomicznego (OA) zobowiązani
są bezwzględnie do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących w pracowni PDA oraz uwag do
ćwiczeń 1,2 i 3. Uczniowie zostają z nimi zapoznani na początku odbywanych zajęć. Oprócz tego
umieszczone one są w widocznych miejscach pracowni.
12
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Fot.NASA
Dziękując za uwagę zapraszam na zajęcia oraz życzę
miłego pobytu w PDA oraz OA.
Fot.NASA & ESA
13
- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download