Po co nam dziś teologia

advertisement
KONSPEKT OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU
„WIARA SZUKA ZROZUMIENIA”
PODCZAS SPOTKANIA FORMACYJNEGO
„WIARA SZUKA ZROZUMIENIA – JAK TO JEST Z GIMNAZJALISTAMI?”
autorzy: Monika Łuba, s. Zofia Maciejewska (liderka), Bogumił Makowski,
Agnieszka Strojecka, Edyta Szczepańska
końcowe opracowanie: Grzegorz Diłanian
_______________________________________________________________________
KONSPEKT
Temat lekcji: Po co nam dziś teologia?
Cel lekcji:
Uczeń:
 wie czym jest teologia;
 potrafi wskazać na podobieństwa i różnice między teologią naturalną a teologią nadprzyrodzoną;
 akceptuje potrzebę przyjęcia objawienia Bożego, jako drogi do zbawienia.
Metody:
 Autorefleksja z wykorzystaniem formularza „Bilet wejścia – bilet wyjścia”
 Pogadanka
 Analiza tekstu z wykorzystaniem formularza „Porównanie i zestawianie”
Organizacyjne formy pracy uczniów:
 Indywidualna
 Zbiorowa – z całą klasą
 Zbiorowa – w grupach
Środki i pomoce dydaktyczne:
 Formularza „Bilet wejścia – bilet wyjścia” (załącznik nr 1)
 Artykułu ks. prof. Michała Hellera pt. „Teologia naturalna” (załącznik nr 2)
 Formularza „Porównanie i zestawianie” (załącznik nr 3)
 Smartfon
Przebieg zajęć
Treści i zadania
metodyczno-dydaktyczne
Pomoce
dydaktyczne
Czas
Czynności organizacyjne
Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności. ---
2 min.
Wprowadzenie do I cz.
lekcji
Myśli do rozwinięcia przez nauczyciela:
 Niejednokrotnie podczas zajęć religii
mogliście słyszeć słowo TEOLOGIA…
 Czy, aby na pewno wszyscy wiecie, co ono
oznacz? Sprawdźmy to…
---
1 min.
Aktywizacja
Nauczyciel rozdaje uczniom formularz „Bilet
wejścia – bilet wyjścia” i prosi, aby uczniowie
uzupełnili tylko jego pierwszą część, czyli „Bilet
wejścia”.
Kserokopie
formularza
„Bilet wejścia
– bilet
wyjścia”
5 min.
Po uzupełnieniu formularza, wskazani przez
nauczyciela uczniowie, odczytują, co już na
temat TEOLOGII wiedzą.
Puenta do I cz. lekcji
Myśli do rozwinięcia przez nauczyciela:
 Sporo już na temat teologii wiecie…
 Cieszę się, że zwróciliście uwagę na…
(nauczyciel odwołuje się do konkretnych
informacji podanych przez uczniów)
---
2 min.
Wprowadzenie do cz. II
lekcji
Myśli do rozwinięcia przez nauczyciela:
 Warto jednak tę wiedzę pogłębić, a także
odkryć do czego człowiekowi XXI w.
teologia jest potrzebna…
---
1 min.
Aktywizacja
Nauczyciel dzieli klasę na grupy i formułuje
zadanie do wykonania – uczniowie mają
przeczytać tekst ks. prof. Michała Hellera pt.
„Teologia naturalna” i na jego podstawie
uzupełnić formularz „Porównanie i zestwaienie”,
wskazując na podobieństwa i różnice między
teologią naturalną a teologią nadprzyrodzoną.
Kserokopie
artykułu ks.
prof. Hellera
„Teologia
naturalna”,
kserokopie
formularza
„Porównanie i
zestawienie”
20 min.
---
4 min.
Uczniowie prezentują efekty pracy w grupach.
Puenta
Myśli do podsumowania przez nauczyciela:
 Człowiek dojrzały chrześcijanin powinien
wypracować w sobie pewnego rodzaju
teologię naturalną – swój własny, rozumny
pogląd na świat, w którym jest miejsce dla
Boga.
 Teologia naturalna jednak nie wystarczy, bo
nie prowadzi ona do zbawienia…
 Do zbawienia prowadzi tylko łaska, na którą
otwieramy się przyjmując Boga objawianego
w Jezusie Chrystusie…
 Bóg religii chrześcijańskiej nie jest tylko
Bogiem wyrozumowanym; jest Bogiem
Jezusa Chrystusa, to znaczy takim Bogiem, o
jakim nauczał Jezus Chrystus; Bogiem, do
którego możemy mówić – jak nas nauczył
Jezus – „Abba, Ojcze”, w którego Ręce
możemy złożyć cały nasz los
Zakończenie
Modlitwa „Ojcze nasz…”
---
2 min.
Uczniowie po modlitwie uzupełniają drugą część
formularza „Bilet wejścia – bilet wyjścia”, czyli
„Bilet wyjścia”.
Nauczyciel podkreśla, że informacje tam zawarte
stanowią notatkę z lekcji i dlatego formularz ma
być wklejony do zeszytu.
Formularz
„Bilet wejścia
– bilet
wyjścia”
8 min.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards