lambda pro 71/72 - VECTOR SOLUTIONS

advertisement
LAMBDA PRO 71/72
odbiornik optyczny
Parametry techniczne
Długość fali
1100 – 1600 nm
Wejściowa moc optyczna (zakres pracy AGC)
-7 – 0 dBm
Zastępczy wejściowy prąd szumów
≤ 5 pA/√Hz
Wskaźnik mocy optycznej (cyfrowy)
-9.9 – 1.9 dBm
Parametry RF
Pasmo
47 – 862 MHz
Nierównomierność charakterystyki
±1 dB
Tłumienie niedopasowania
≤ 18 dB
1
Poziom wyjściowy 2:
CTB ≤ -60dBc
CSO ≤ -60dBc
≥ 114 dBµV
≥ 114 dBµV
Maksymalny poziom wyjściowy (4,5% OMI, AGC ON)
≥ 114 dBµV
Korektor międzystopniowy
0 / 6 / 9 dB
Tłumik międzystopniowy
0 – 20 dB
Punkt testowy
-20 ± 0.75 dB
Parametry kontrolne
read
write
Praca z bardzo niskimi poziomami mocy optycznej
-9.9 – 1.9
R
Tryb pracy odbiorników 3
A, B, redundancja
R
W
Wbudowane optyczne AGC
Tryb pracy AGC
włącz./wyłącz.
R
W
Monitoring SNMP
Wartość tłumika
0–18 dB
R
W
Interface WEB
Sygnały alarmowe “Alarm”
open/close
R
Elektroniczne zarządzanie
Poziom wyjściowy
dBµV
R
Cyfrowa indykacja poziomu mocy optycznej
Temperatura
°С
R
Wysoki poziom wyjściowy sygnału RF w całym zakresie AGC
Napięcie
V
R
Wejściowa moc optyczna Rx A / Rx B
3
Wersja z jednym lub dwoma wejściami
Inne
Zasilanie
230 ± 10% V AC
Pobór mocy
< 11 W
Zakres temperatury pracy
-20 – 55 ºC
Złącze optyczne
SC/APC
Złącze RF
F
Złącze systemu monitoringu
RJ45
Interface systemu monitoringu
Ethernet 10/100 Mbps
Stopień ochrony obudowy
IP 42
Wymiary (SxGxW) 4
157 x 136 x 69 mm
Waga
0.8 kg
LAMBDA PRO 71/72 to odbiorniki optyczne, zaprojektowane do pracy w sieciach
optycznych, w architekturze FTTx. Niskoszumny odbiornik pozwala pracować z
bardzo niskimi poziomami mocy optycznej, charakterystycznymi dla architektury
FTTB. Pozwala to na obniŜenie kosztów związanych z budŜetem optycznym po
stronie stacyjnej.
Odbiornik moŜe być wyposaŜony w jeden lub dwa wejścia optyczne. Drugi
odbiornik optyczny w wersji LAMBDA PRO 72 pozwala na automatyczne
przełączanie w przypadku zaniku sygnału na jednym z wejść. Odbiornik optyczny
wyposaŜony jest w mikroprocesor, który daje moŜliwość elektronicznego
sterowania elementami regulacyjnymi, co pozwala na znaczące uproszczenie
konfiguracji bez przerw w transmisji sygnału. Takie rozwiązanie i system
redundancji znacznie zwiększają niezawodność sieci, redukują koszty związane z
jej obsługą, pozwalają wyeliminować konieczność zastosowania modułów
wymiennych, niezbędnych do konfiguracji, a takŜe upraszczają regulację i obsługę
odbiornika.
Dostępne wersje
LAMBDA PRO 71 D50M
bez redundantnego odbiornika optycznego
LAMBDA PRO 72 D50M
z redundantnym odbiornikiem optycznym
LAMBDA PRO 71/72 są wyposaŜone w moduł monitoringu SNMP, umoŜliwiający
zdalne monitorowanie oraz zarządzanie parametrami odbiornika. Dodatkowo
istnieje moŜliwość monitoringu wejściowej mocy optycznej, napięcia, temperatury
odbiornika, poziomów zgrupowanego wyjściowego sygnału i stanu sygnału na
wejściach.
System AGC i nowoczesny odbiornik gwarantują stabilny poziom wyjściowy,
niezaleŜnie od zmian mocy optycznej w szerokim zakresie.
Wymienione funkcjonalności odbiorników LAMBDA PRO 71/72 oraz wysoki
poziom wyjściowy i niskie szumy pozwalają na efektywne kosztowo projektowanie
i budowę sieci.
1. 18dB dla f≤40MHz, 18dB -1.5/oct dla f>40MHz
2. Według EN50083-3; 9dB korektor międzystopniowy, 42 nośne CENELEC
3. Tylko dla LAMBDA PRO 72
4. Wymiary ze złączami
O ile nie określono inaczej, wszystkie parametry uzyskano w konfiguracji z filtrami DF 65/85 w
temperaturze pokojowej 25°C
2013-07-22 Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
www.vector.pl
Download