Instrukcja instalacji światłowodowych konwerterów video

advertisement
LANEX S.A.
ul. Ceramiczna 8
20-150 Lublin
tel. (081) 444 10 11
tel/fax. (081) 740 35 70
Instrukcja instalacji światłowodowych konwerterów video
typu BMK-01.1 BMK- 02.1
e-mail: [email protected]
www.lanex.pl
Dział Serwisu
tel. (081) 443-96-39
IO01-1
Lipiec 2000
1. Wstęp
Światłowodowe konwertery BMK-01.1, BMK-02.1 umożliwiają transmisję sygnału
wizyjnego poprzez jednowłóknową linię światłowodową. Zastosowanie światłowodów zapewnia
całkowitą izolację pomiędzy urządzeniami oraz odporność na zakłócenia występujące na drodze
przesyłowej. W porównaniu z bezpośrednim połączeniem elektrycznym zapewnia znaczne
zwiększenie zasięgu .
2. Charakterystyka ogólna
Konwertery BMK-0.1.1 i BMK-02.1 posiadają jeden port światłowodowy i jeden
elektryczny.
Wejście sygnału video
1Vp-p
BMK 01.1
Wyjście sygnału
optycznego
Wyjście sygnału video
1Vp-p
BMK 02.1
Wejście sygnału
optycznego
Konwersji złożonego sygnału wizji na sygnał optyczny dokonuje nadajnik video BMK - 01.1.
Sygnał transmitowany poprzez światłowód podawany jest na wejście odbiornika video
BMK - 02.1.
Na wyjsciu konwertera BMK 02.1 otrzymywany jest zregenerowny sygnał wizji o
amplitudzie 1Vp_p. Obudowa konwertera umożliwia montaż urządzenia w obudowie 19 cali typu
RACK badź mocowanie do płaskich powierzchni.
Źródłem zasilania konwerterów może być dowolny zasilacz prądu stałego o odpowiedniej
mocy i napięciu 12 V DC bądź 24 V. Czerwona dioda sygnalizacyjna umieszczona na przedniej
ściance urządzenia informuje o obecności napięcia zasilającego.
IO01-1
Lipiec 2000
3. Dane techniczne
Parametr
BMK-01.1, 02.1
≥ -32dBm
1Vp-p
75 Ω
6MHz
50 m
PAL, NTSC, Monochromatyczny
0 - 50 oC
12 V DC / 40 mA lub 24V AC/ 40mA
Czułość odbiornika
Poziom sygnału video na gnieździe elektrycznym
Impedancja falowa
Pasmo przenoszenia
Zasięg transmisji w kablu elektrycznym
Rodzaj transmitowanego sygnału
Zakres temperatur pracy
Zasilanie
Konwertery wyposażone są w standardowe złącza optyczne typu ST. W zależności od
rodzaju włókna optycznego otrzymujemy różne poziomy mocy optycznej sprzężonej do rdzenia
światłowodu .
Typ źródła światła
Typ światłowodu - 9/125 µm
Typ światłowodu - 50/125 µm
Typ światłowodu - 62,5/125 µm
Poziom mocy optycznej nadajnika [dBm]
LED/850
----------≥ -21
≥ -17
Na podstawie czułości odbiornika i poziomu mocy optycznej nadajnika można określić w
przybliżeniu zasięg transmisji światłowodowej. "W przybliżeniu" dlatego, że faktyczny zasięg
zależy od rzeczywistej tłumienności linii światłowodowej. W poniższej tabeli znajdują się
szacunkowe zasięgi, określone przy założeniu gwarantowanych parametrów nadajnika i
odbiornika, typowych tłumienności włókien światłowodowych i z marginesem systemowym na
poziomie 3 - 5 dB.
Typ źródła światła
Typ światłowodu - 9/125 µm
Typ światłowodu - 50/125 µm
Typ światłowodu - 62,5/125 µm
Typ złączy światłowodowych
LED/850
----------2,7 km
3 km
ST®
4. Zasady konfigurowania sieci
Światłowodowy konwerter video umożliwia stworzenie pojedynczego toru transmisyjnego
pomiędzy nadajnikiem sygnału wizji a jego odbiornikiem. Możliwe jest przesłanie tylko jednego
kanału wizyjnego o paśmie nie przekraczającym 6MHz. Podstawowa konfiguracja przedstawiona
jest na rysunkach poniżej.
Kabel
koncentryczny
Kabel
koncentryczny
BMK 02.1
BMK 01.1
Światłowód
Kamera
Monitor
IO01-1
Lipiec 2000
Maksymalna długość kabla elektrycznego oraz jego impedancja falowa jest określona w
danych technicznych. Zasięg transmisji światłowodowej jest oszacowany w następujący sposób:
Przykład 3.
Zastosowano światłowód gradientowy 62,5/125 µm o tłumienności: 4 dB/km.
Poziom mocy optycznej emitowanej do rdzenia światłowodu: -17 dBm.
Czułość odbiornika światłowodowego: -32 dBm
Budżet mocy optycznej: -32 dBm - (-17 dBm) = 15 dB
Po uwzględnieniu marginesu systemowego: 15 dB - 3 dB = 12 dB
Zasięg: 12 dB / 4 dB/km = 3 km
Przykład 4.
Zastosowano światłowód gradientowy 50/125 µm o tłumienności: 3 dB/km.
Poziom mocy optycznej emitowanej do rdzenia światłowodu: -21 dBm.
Czułość odbiornika światłowodowego: -32 dBm
Budżet mocy optycznej: -21 dBm - (-32 dBm) = 11 dB
Po uwzględnieniu marginesu systemowego: 11dB - 3 dB = 8 dB
Zasięg: 8dB / 3 dB/km = ok. 2,7 km
W warunkach rzeczywistych należy posługiwać się zmierzoną wartością tłumienności linii
światłowodowej i sprawdzić, czy w danej sytuacji pozostaje pewien zapas mocy optycznej. Zaleca
się, aby margines systemowy był nie mniejszy niż 3 dB.
5. Opis oznaczeń
- gniazdo odbiornika
- gniazdo nadajnika
Czerwona dioda sygnalizacyjna, oznacza obecność napięcia zasilania
+ - napięcie zasilania
- - masa
- zacisk uziemienia
Pełny symbol konwertera.
BMK-0X.1
X = (1 lub 2) - typ konwertera:
1 - Światłowodowy nadajnik sygnału video
2 - Światłowodowy odbiornik sygnału video
ST jest znakiem handlowym firmy AT&T.
IO01-1
Lipiec 2000
Download