Apel - Greenpeace

advertisement
Dobra żywność, dobre rolnictwo – już teraz
Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie reformy europejskiej
polityki rolnej
My, podpisane niżej organizacje, stwierdzamy, że europejski system rolnictwa i produkcji żywności
jest wadliwy, ponieważ przynosi korzyści wyłącznie nielicznym, ze szkodą dla większości
społeczeństwa, rolników i naszej planety.
Europejski system produkcji żywności i rolnictwa bezpośrednio przyczynia się do marnotrawienia
ograniczonych globalnych zasobów i niszczy środowisko: ma wpływ na ocieplenie klimatu, utratę
różnorodności biologicznej, trzebienie łowisk, wylesianie, erozję gleby, niedobory wody i
zanieczyszczenie powietrza. Rolnictwo przemysłowe, które w dużej mierze uzależnione jest od
importu i przyczynia się do wzrostu odporności organizmów na bakterie – jest promowane kosztem
miejsc pracy i źródeł dochodu rolników na wiejskich obszarach Europy, kosztem praw człowieka,
godziwej pracy i źródeł utrzymania w krajach rozwijających się. Rolnicy są zmuszani do dokonywania
wyboru między bankructwem a intensyfikacją produkcji. Ci, którzy wdrażają wiarygodne alternatywy
– rolnictwo ekologiczne i agroekologiczne, pozostają na marginesie, zepchnięci tam przez
faworyzowany, dominujący model biznesowy. Jednocześnie z jednej strony wysoki poziom
niedożywienia, a z drugiej szybki wzrost otyłości i niewłaściwa dieta, są wśród najczęstszych przyczyn
chorób i śmierci w Europie i na całym świecie.
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR) przyczynia się do stworzenia tego wadliwego
systemu produkcji żywności i rolnictwa poprzez promocję agro-przemysłowych metod rolnych oraz
globalnego łańcucha towarów. Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals - SDGs) i wypełnić płynące z nich zobowiązania, ujęte w paryskim Porozumieniu
Klimatycznym, UE musi przeprowadzić radykalne zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej i powiązanych z
nią strategiach. Pilnie potrzebujemy bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i wydajnego
systemu. Podpisane poniżej organizacje wzywają do gruntownej transformacji europejskiego
systemu produkcji żywności i rolnictwa, w oparciu o następujące zasady:
- Sprawiedliwa i różnorodna gospodarka rolna i żywnościowa: należy zapewnić godziwy dochód i
warunki pracy dla rolników i pracowników zatrudnionych w rolnictwie; ułatwić dostęp do gruntów
rolnych w celu prowadzenia zrównoważonego drobnego rolnictwa; preferencyjnie traktować krótkie
łańcuchy dostaw i zrównoważoną politykę w dziedzinie zamówień publicznych; zapewnić wszystkim
konsumentom dostęp do produktów wysokiej jakości; zapobiegać negatywnym wpływom
naruszającym ludzkie prawo do żywności i niszczącym źródła utrzymania drobno obszarowych
rolników na globalnym południu.
- Zdrowe środowisko, system produkcji żywności i rolnictwa, który szanuje prawa zwierząt: należy
zakończyć wypłacanie szkodliwych subwencji i zacząć wspierać i wynagradzać rozwiązania korzystne
dla środowiska; należy zapobiegać dalszej degradacji różnorodności biologicznej, przywracać ją;
wspierać ochronę i aktywne korzystanie z różnorodności genetycznej; dbać, żeby w produkcji rolnej
nie stosowano syntetycznych pestycydów i nawozów mineralnych, które zanieczyszczają środowisko;
ograniczać i zapobiegać marnotrawieniu żywności w całym łańcuchu żywnościowym; zaprzestać
importu żywności i pasz, których produkcja wiąże się z wylesianiem; przestrzegać zasad ochrony
zdrowia i dobrostanu zwierząt; zastąpić obecny system przemysłowej hodowli zwierząt
alternatywnymi rozwiązaniami, w których zwierząt nie traktuje się jak towaru, i które zachowują
równowagę pomiędzy potrzebami zwierząt a wydajnością ziemi, a także zapobiegają nadużywaniu
antybiotyków; należy radykalnie zmniejszyć emisje z działalności rolniczej, wdrożyć proces
przechodzenia od obecnego do wydajniejszego systemu produkcji żywności i rolnictwa.
- Wspieranie zdrowia i dobrostanu obywateli: należy zadbać, żeby nasz system produkcji żywności i
rolnictwa promował zdrową, zbilansowaną, sezonową, lokalną, właściwą danej kulturze,
niewygórowaną cenowo dietę; obniżać poziom konsumpcji produktów zwierzęcych; podnosić
świadomość obywateli o wpływie konsumpcji na ich zdrowie, na rolników, zwierzęta i środowisko;
zapobiegać negatywnym wpływom metod stosowanych w rolnictwie na zdrowie rolników,
pracowników zatrudnionych w rolnictwie i ludność wiejską.
- Odpowiedzialny system produkcji żywności zakładający większy udział obywateli i przestrzegający
zasad demokracji: należy zwiększyć rolę obywateli w przejrzystym procesie podejmowania decyzji;
zapobiegać przejmowaniu procesu decyzyjnego przez korporacje; wspierać lokalne społeczności we
wprowadzaniu zmian systemu.
Naszym celem jest dokonanie realnych zmian, poprzez współpracę z rolnikami, obywatelami i
decydentami, dlatego wzywamy europejskie instytucje i narodowych decydentów, żeby przemyśleli
role i kierunek europejskiej polityki rolnej oraz aby wykorzystali przedstawione powyżej zasady do
stworzenia podwalin pod proces reformy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.
Lista organizacji popierających oświadczenie/ marzec 2017
organizacje unijne i międzynarodowe
ACT Alliance EU
ActionAid
Agricultural and Rural Convention
Arche Noah
Bee Life European Beekeeping Coordination
BirdLife Europe
CEEweb for Biodiversity
Climate Action Network Europe
Compassion in World Farming
Corporate Europe Observatory (CEO)
Euro Coop
Eurogroup for Animals
European Coordination Via Campesina
European Environmental Bureau
European Public Health Alliance
European Shepherds Network
Fair Trade Advocacy Office
Fern
FOUR PAWS / VIER PFOTEN
Friends of the Earth Europe
Greenpeace
Humane Society International/Europe
IFOAM EU – International Federation of Organic Agriculture Movements EU
PAN Europe
Slow Food
Urgenci
WWF
Austria
DKA Austria Hilfswerk der Katholischen Jungschar
Grüne Bäuerinnen und Bauern Österreich
Slow Food Pinzgau
Slow Food Vorarlberg
Umweltdachverband
Welthaus Diözese Graz-Seckau
Belgia
BioForum Vlaanderen
Carbon Market Watch
Natuurpunt
Oxfam-Solidarity
Slow Food Metropolitan Brussels
Voedsel Anders
Bułgaria
Association of Slow Food in Bulgaria
BIOSELENA Foundation for organic agriculture
BSPB/BirdLife Bulgaria
Europe and We
Za Zemiata - Friends of the Earth Bulgaria
Chorwacja
Association Kinookus
Czechy
Czech Society for Ornithology/Birdlife Czech Republic
Slow Food Palava
Dania
DOF / BirdLife Denmark
NOAH Friends of the Earth Denmark
Økologisk Landsforening / Organic Denmark
The Danish Society for Nature Conservation
Finlandia
Finnish Association for Organic Farming – Luomuliitto
The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys
Francja
Compassion In World Farming France
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
Le Ruban Vert
LPO France (BirdLife France)
Mouvement d’Agriculture Biodynamique
Grecja
ANTIGONE - Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non Violence
Argos Animal Welfare Thessaloniki
Ecological Movement of Thessaloniki
Eptapsyhes-Nine Lives
Hellenic Ornithological Society/BirdLife Greece
NatureFriends Greece
No Border Workshop
PROSKALO
Single Ecological Metamorphosis and Mesogeion
Hiszpania
Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA)
SEO/BirdLife
Holandia
Compassion in World Farming Nederland
Museum Geelvinck
Natuurmonumenten
Slow Food Nederland
Irlandia
BirdWatch Ireland
Luksemburg
Action Solidarité Tiers Monde ASTM
Attac Luxembourg
Bio-Lëtzebuerg - Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg asbl
Catholic Church in Luxembourg
etika Initiativ fir Alternativ Finanzéierung
Frères des Hommes
Initiativ Liewensufank asbl
Mouvement Ecologique
natur&ëmwelt a.s.b.l.
SOS FAIM
TERRA - Transition and Education for a Resilient and Regenerative Agriculture
Łotwa
Latvian Fund for nature
Malta
Breeds of Origin Conservancy
Last Friday of the Month Gourmet
Slow Food Malta
Niemcy
Bioland
BUND - Friends of the Earth Germany
Deutscher Naturschutzring
Die Freien Bäcker e.V.
ECOVIN Bundesverband Ökologischer Weinbau Wormser
Institut für Welternährung- World Food Institute eV. Berlin
NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.
Naturland
Slow Food Deutschland e. V.
Polska
Slow Food Warsaw
Slow Food Youth Wrocław
Portugalia
LPN - Liga para a Protecção da Natureza
SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Rumunia
Asociația Mai bine
Fundatia ADEPT Transilvania
Slow Food Bucuresti Valahia Gusturilor
Slow Food Tara Silvania, Salaj, Romania
Slow Food Tarnava Mare
Słowacja
Agro-Eko forum
CEPTA - Centre for Sustainable Alternatives
Ekotrend Slovakia
Permakultúra SK
Raptor Protection of Slovakia
Slow Food Pressburg
Slow Food Youth Slovakia
SOS/BirdLife Slovakia
Słowenia
DOPPS-BirdLife Slovenia
Inštitut za trajnostni razvoj - Institute for Sustainable Development
Movement for Sustainable Development of Slovenia – TRS
NEC Notranjska ecological centre, Cerknica
Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development
Zavod Svibna
Szwecja
Swedish Society for Nature Conservation
Węgry
Magyar Biokultúra Szövetség
MME/BirdLife Hungary
Slow Food Heves-Mátra
Slow Food Nagykoru
Wielka Brytania
Friends of the Earth ENWI
Slow Food England
Slow Food in the UK
Soil Association
Sustain: the alliance for better food and farming
Włochy
FederBio - Italian Federation of Organic And Biodynamic Agriculture
Legambiente Onlus
Lipu - BirdLife Italy
Pesticide Action Network (PAN) Italy
Slow Food Italia
Soleterre ONLUS
WWF Italy
Download