Rak trzonu

advertisement
Rak trzonu macicy
Małgorzata Gajewska
Rozrosty endometrium
Rozrost błony śluzowej trzonu macicy jest to
zaburzenie stosunku tkanki gruczołowej do
tkanki podścieliska endometrium.
W wyniku niezrównoważonej stymulacji
estrogenami dochodzi do przerostu tkanki
gruczołowej w stosunku do podścieliska.
Klasyfikacja histopatologiczna rozrostów endometrium
według WHO 1994
Typ rozrostu
% progresji do raka
endometrium
endometrium
Rozrost prosty
1
Rozrost złożony
3
Rozrost prosty z atypią
8
Rozrost złożony z atypią
29
Współwystępowanie atypii komórkowej jest najważniejszym
czynnikiem prognostycznym co do progresji choroby lub
współwystępowania raka endometrium.
Według Kurman i wsp. 1,6% rozrostów bez atypii przechodzi w
raka inwazyjnego oraz 23% rozrostów z atypią.
Klasyfikacja histopatologiczna rozrostów endometrium
według Muttera 2000r.
• rozrost endometrium
• endometrialna neoplazja śródnabłonkowa (EIN)
• rak endometrium
Mimo bardzo wysokiego wskaźnika spontanicznej
regresji rozrostów ( 80% rozrostów bez atypii
i 50 % rozrostów z atypią), wszystkie rozrosty
powinny być leczone, ponieważ ryzyko progresji
do raka jest indywidualne.
Diagnostyka rozrostów
• biopsja endometrialna (Pipelle)
• rozszerzenie i wyłyżeczkowanie
kanału szyjki i jamy macicy
• histeroskopia z biopsją celowaną
Leczenie rozrostów endometrium
Przed menopauzą
Rozrost bez atypii
• Provera 10 mg przez 14 dni
• tabletka antykoncepcyjna
• wkładka wewnątrzmaciczna z lewonorgestrelem
LECZYMY TRZY MIESIĄCE
Kontrolna histeroskopia z biopsją
Gdy brak efektu – terapia ciągła lub zwiększamy dawkę.
Utrzymywanie się rozrostu przez rok – histerektomia.
Przed menopauzą
Rozrost z atypią
Terapia ciągła
• Provera 600 mg/d
• Megesin 160-320 mg/d
• Kaprogest 150 mg/d
• wkładka wewnątrzmaciczna z lewonorgestrelem
Po trzech miesiącach kontrolna histeroskopia z biopsją.
U kobiet po okresie reprodukcji proponujemy usunięcie macicy.
Po menopauzie
Rozrost bez atypii
Provera 10 mg codziennie przez 3 miesiące.
Po trzech miesiącach histeroskopia z biopsją.
Przy braku efektu leczenie operacyjne.
Po menopauzie
Rozrost z atypią
Wycięcie macicy z przydatkami.
Rak błony śluzowej trzonu macicy
W 2008 roku
zachorowało
w Polsce
4820 kobiet.
Epidemiologia –
zachorowalność na nowotwory złośliwe w 2007r
IV
kobiety
Jako przyczyna zgonów z powodu nowotworów
złośliwych w Polsce rak trzonu jest na 14. miejscu.
Czynniki ryzyka raka
endometrium
Hipoteza niezrównoważonych estrogenów
W jajniku po menopauzie są tylko dwie populacje komórek:
kortykozrębowe i wnękowe. Obie grupy produkują
androgeny.
Podstawowym źródłem
androgenów po menopauzie są
nadnercza (80%).
Co dalej
Tkanka tłuszczowa,
mięśnie, wątroba, nerki,
mózg, nadnercza
aromataza
androstendion
estron
Dominującym estrogenem w menopauzie jest estron (E1)
Czynnik
ryzyko względne
Długotrwała niezrównoważona terapia
estrogenami
4-8
Nadwaga 10-23 kg
3
Nadwaga >23 kg
10
Atypowe rozrosty endometrium
8-29
Długi okres miesiączkowania, bezdzietność
2-3
Stosowanie tamoksyfenu
2-3
Zespół Lynch II
20
Co jeszcze
•
•
•
•
•
•
•
•
wczesna menarche,
nierództwo
późna menopauza (menopauza po 52rż – 2x↑ ryzyko ca )
nadciśnienie, cukrzyca (hiperinsulinemia→ androgeny→estrogeny)
zespół PCOS
obecność guzów jajnika hormonalnie czynnych
choroby wątroby (rośnie aktywność aromatyzacji)
niedoczynność tarczycy
Zespół Lynch zespół dziedzicznego niepolipowatego
raka jelita grubego
U kobiet najczęściej występuje rak endometrium.
Ryzyko życiowe wystąpienia tego nowotworu
wynosi 40-60%.
•
•
•
•
•
•
•
•
miesiączka po 17 rż
menopauza w 45rż
każdy poród zmniejsza ryzyko o 9%
wkładka wewnątrzmaciczna (Mirena, klasyczna IUD)
ciągła HTZ
antykoncepcja doustna
palenie papierosów
alkohol
Objawy kliniczne raka endometrium
Przed menopauzą
• nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe
• plamienia przed i/lub po miesiączce
• obfite, przedłużające się miesiączki
Po menopauzie
Plamienia, krwawienia, początkowo niezbyt obfite.
Inne objawy:
Upławy o nieprzyjemnym zapachu, ból w podbrzuszu.
U 90% kobiet jako pierwszy objaw
występują nieprawidłowe krwawienia
Ze względu na wczesne objawy w postaci
nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych, rak
endometrium w 75-80% przypadków jest
rozpoznawany w I stopniu zaawansowania.
Diagnostyka raka endometrium
• wywiad
• badanie we wzierniku
• badanie ginekologiczne
• badanie per rectum
• usg narządu rodnego
Podejrzenie raka endometrium→→→
wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy
Diagnostyka raka endometrium
Na zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy kierujemy
kobiety:
• z plamieniem/krwawieniem po menopauzie
• przed menopauzą, z obfitymi, przedłużającymi się
krwawieniami miesiączkowymi lub z krwawieniami
międzymiesiączkowymi
• kobiety po menopauzie, z obecnymi w cytologii
komórkami endometrium, szczególnie z atypią
• z nieprawidłowym obrazem endometrium w
badaniu ultrasonograficznym
Nieprawidłowy obraz endometrium w badaniu usg
Wartość graniczna grubości endometrium po menopauzie
• bez HTZ 5 – 8 mm
• z HTZ 8 – 10 mm
Wartość graniczna grubości endometrium przed
menopauzą
• 16 mm
-------------------------------------podejrzenie polipa endometrium
Cechy raka endometrium w badaniu usg
• zatarte zarysy jamy macicy
• niejednorodna echogenność
• nieprawidłowe echo środkowe
• obfite unaczynienie oraz nieprawidłowe przepływy
w technice color Doppler - RI<0,4, PI<0,8
Raka endometrium rozpoznajemy na
podstawie badania mikroskopowego
wyskrobin z jamy macicy i kanału szyjki.
Diagnostyka raka endometrium
• usg jamy brzusznej
• rtg klatki piersiowej
• MR miednicy mniejszej
Histopatologia raka endometrium
Wyróżniamy dwa typy histologiczne raka
endometrium.
Typ I.
Rak endometrioidalny endometrium - 80% raków.
• estrogenozależny
• poprzedzony hiperplazją
• powolny przebieg
• w/w czynniki ryzyka, związane z nadmiarem estrogenów
• dobre rokowanie
• kobiety w okresie okołomenopauzalnym, wczesna
menopauza
1. Gruczolakorak endometrioidalny endometrium
• postać kosmkowo – gruczołowa, najczęstszy
• postać wydzielnicza
• postać rzęskowa
2. postać ze zróżnicowaniem płaskonabłonkowym
- adenoacantoma
3. Gruczolakorak śluzowy
Obraz histopatologiczny jest podobny do obrazu błony
śluzowej trzonu macicy
Typ II – raki nieendometrioidalne, 20 % raków
biologia
• rak surowiczo – brodawkowaty
raka jajnika
• rak jasnokomórkowy
•
•
•
•
•
rak płaskonabłonkowy
rak gruczołowo-płakonabłonkowy
rak drobnokomórkowy
rak anaplastyczny
rak przejściowokomórkowy
Obraz histologiczny jest
podobny do obrazów
odpowiednich raków
jajnika
- niezależne od estrogenów
- poprzedzone często atroficznym endometrium
- głęboki naciek
- częste zajęcie przestrzeni naczyniowych
- niekorzystne rokowanie
- starsze kobiety
Czynniki prognostyczne w raku endometrium
•
•
•
•
•
•
•
typ histologiczny
stopień zróżnicowania histologicznego
stopień klinicznego zaawansowania
naciek przestrzeni naczyniowych
przerzuty do węzłów chłonnych
stan receptorowy
ploidia DNA
Stopnie klinicznego zaawansowania według FIGO 2009
Stopień I
Nowotwór ograniczony do trzonu macicy
Stopień IA
Brak nacieku lub głębokość nacieku obejmuje <50%
mięśniówki
Stopień IB
Naciek obejmuje ≥50% mięśniówki
Stopień II
Nowotwór nacieka podścielisko szyjki macicy, ale nie
wychodzi poza macicę
Stopień III Lokalne i/lub reginalne naciekanie
IIIA Rak nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki
IIIB Przerzuty do pochwy i/lub przymacicz
IIIC Przerzuty do węzłów miednicy i/lub węzłów
przyaortalnych
IIIC1 Zajęte węzły miednicy
IIIC2 Zajęte węzły okołoaortalne z zajętymi lub
nie węzłami miednicy
Stopień IV
Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki
odbytnicy i/lub odległe przerzuty
stopień IVA
Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki
odbytnicy
stopień IVB
Przerzuty odległe, obejmujące przerzuty do
narządów jamy brzusznej i węzłów chłonnych
pachwinowych
Leczenie raka endometrioidalnego endometrium
Stopień I, II, III
wycięcie macicy z przydatkami + węzły chłonne
biodrowo – zasłonowe
Przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego są:
• rozległe nacieki w pochwie
• nacieki w przymaciczach
• nieresekcyjne pakiety węzłów chłonnych
Leczenie raka endometrioidalnego endometrium
Po leczeniu operacyjnym od 6 tygodni do 3 miesięcy
stosujemy uzupełniającą brachyterapię lub
teleterapię.
Leczenie raka endometrioidalnego endometrium
Stopień IV
• chirurgia: zajęcie pęcherza moczowego, odbytnicy –
egzenteracja przednia, tylna
• radioterapia paliatywna (ból, zagrażające życiu
krwawienia)
• hormonoterapia, chemioterapia w zależności od
typu i zróżnicowania histologicznego
Leczenie raka surowiczego i jasnokomórkowego
endometrium
Stopień I, II, III
wycięcie macicy z przydatkami + węzły chłonne
biodrowo – zasłonowe + węzły okołoaortalne + sieć
•
•
•
•
Przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego są:
rozległe nacieki w pochwie
nacieki w przymaciczach
nieresekcyjne pakiety węzłów chłonnych
Leczenie raka surowiczego i jasnokomórkowego
endometrium
Jako leczenie uzupełniające stosujemy
chemioterapię według schematu taxol z
karboplatyną podawane przez sześć kursów w
cyklach co 3 tygodnie
Klasyfikacja histopatologiczna
• mięsak gładkokomórkowy
• mięsak podścieliskowy
1. wysokozróżnicowany
2. niezróznicowany
Mieszane guzy nabłonkowo mezenchymalne
• mięsakorak
• gruczolakomięsak
Stopień I nowotwór ściśle ograniczony do macicy
IA ≤5cm leiomyosarcoma
IA ograniczony do endometrium
IB >5cm ESS
IB nacieka < ½ mięśnia macicy adenosarcoma
IC nacieka > ½ mięśnia macicy
Stopień II nowotwór nacieka miednicę
IIA Zajęciem przydatków
IIB Nowotwór nacieka poza macicę przylegające tkanki miednicy mniejszej
Stopień III nowotwór nacieka tkanki jamy brzusznej (nie tylko wystając do jamy brzusznej)
IIIA w jednej lokalizacji
IIIB w więcej niż w jednej lokalizacji
IIIC Przerzuty do węzłów chłonnych miednicy i/lub okołoaortalnych
Stopień IV nowotwór nacieka pęcherz moczowy i/lub odbytnicę i/lub przerzuty odległe
IVA Nowotwór nacieka pęcherz moczowy i/lub odbytnicę
IVB Przerzuty odległe
Mięsak gładkokomórkowy - leiomyosarcoma
Ryzyko transformacji nowotworowej
mięśniaka do mięsaka wzrasta z
wiekiem. W 7 dekadzie wynosi 1.7%.
• z mięśni gładkich
• 40% mięsaków
• szybko przerzuty do płuc, rzadko do węzłów
• w usg obraz mięśniaka z martwicą, szybki wzrost,
nieprawidłowe unaczynienie, brak zwapnień
• leczenie: wycięcie macicy z przydatkam
• uzupełniająca chemioterapia w wybranych
przypadkach
Mięsak podścieliskowy o niskiej złośliwości –
low grade endometrial stromal sarcoma (ESS)
Z podścieliska
Hormonozależny (↑ estrogenów, endometrioza)
Często wznowy, nawet bardzo późne
Najlepsze rokowanie, 5-letnie przeżycia 60-80%
Leczenie: wycięcie macicy z przydatkami
Uzupełniająca hormonoterapia od II stopnia:
gestageny, inhibitory aromatazy, analogi
gonadoliberyny.
Mięsak podścieliskowy niezróżnicowany
Z podścieliska
Bardzo agresywny, 5- letnie przeżycia 10%
Leczenie: wycięcie macicy z przydatkami
Uzupełniająca chemioterapia
W zaawansowanych stadiach
mięsaków staramy się wykonać
optymalną cytoredukcję.
Do rozważenia usunięcie węzłów
chłonnych.
Usuwanie węzłów
chłonnych w leczeniu
mięsaków jest wciąż
sprawą dyskusyjną.
Należy pamiętać, że nowotwory te często
operujemy bez wcześniejszego rozpoznania
histopatologicznego.
Mięsakorak - carcinosarcoma
• rak metaplastyczny, element nabłonkowy może być
homo- lub heterologiczny
• 40% mięsaków
• bardzo agresywny, szybko wznowy i przerzuty do
węzłów
• po radioterapii miednicy mniejszej
• leczenie: wycięcie macicy z przydatkami + w/chł
miednicowe, okołoaortalne + sieć
• uzupełniająca chemioterapia.
Download