więcej informacji

advertisement
Dlaczego Krzyżowa?
Po raz dziewiąty między 25 a 30 marca, uczniowie naszej szkoły /klasa Ic1 z opiekunami:
Katarzyną Kałuszko, Marylą Bołtryk, Elżbieta Piotrowską/ spotkali się na warsztatach
historyczno-językowych w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej z
uczniami ze szkoły partnerskiej w Herford/Niemcy. 20 lat temu miała tu miejsce pamiętna
msza pojednania polsko-niemieckiego, w której uczestniczyli premier Tadeusz Mazowiecki i
kanclerz Helmut Kohl. Od tamtej pory MDSM jest miejscem dialogu międzynarodowego i
centrum wzajemnego poznania i zrozumienia się Polaków i Niemców.
W kolejnej edycji szkolnej wymiany polsko-niemieckiej oprócz tradycyjnych wycieczek do
Wrocławia , Świdnicy, na zamek Książ, główny nacisk położony był na poznawanie
najnowszej historii metodami aktywnymi. Mieszane grupy polsko-niemieckie zastanawiały
się nad kilkoma tematami z historii współczesnej, która kształtuje naszą rzeczywistość.
Poprzez zabawę przekonano się ile Polacy i Niemcy wiedza o sobie jako zwykli obywatele.
W trakcie gry terenowej poznano historię Krzyżowej jako miejsca pamięci spotkań
antyhitlerowskich „Kręgu z Krzyżowej”. Po wykładzie wprowadzającym uczniowie
przygotowali prezentacje dotyczące istotnych wydarzeń od czasu II wojny światowej po dzień
dzisiejszy.
Wszystkie zajęcia prowadzone były symultanicznie po polsku i niemiecku, a w czasie
wolnym młodzież porozumiewała się po angielsku. Polscy uczniowie przygotowując się do
spotkania obejrzeli dwa filmy fabularne. Jeden zatytułowany „Świadek przeciwko Hitlerowi”
prezentował sylwetkę Helmuta Jamesa von Moltke – przywódcy antyhitlerowskiej koalicji
niemieckich intelektualistów, drugi „Walkiria” pokazywał jeden z zamachów na Hitlera
dokonany przez pułkownika Clausa von Staufenberga.
Całość spotkania była dofinansowana w sumie w około 50% przez Polsko-Niemiecką –
Współpracę Młodzieży i Oświatę Powiatową.
Katarzyna Kałuszko
Download