Diagnostyka scyntygraficzna przytarczyc

advertisement
DIAGNOSTYKA
SCYNTYGRAFICZNA
PRZYTARCZYC
ANATOMIA
• 4 przytarczyce (84% przypadków)
• GÓRNE
prawie zawsze położone na tylnej powierzchni tarczycy
• DOLNE
różna lokalizacja
- tylna powierzchnia tarczycy
- poniżej tarczycy
- śródpiersie
Ektopia 10% przypadków
FIZJOLOGIA
zewnątrzkomórkowy Ca2+
Parathormon (PTH)
mobilizacja Ca2+ z
układu kostnego
(aktywacja osteoklastów)
wydalanie fosforanów i
wzmożona resorpcja
Ca2+ w nerkach
NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC
• Pierwotna nadczynność przytarczyc (PNP)
PTH => Ca2+
• Wtórna nadczynność przytarczyc (WNP)
Ca2+ => PTH
– rozrost rozlany/guzkowy wszystkich 4 przytarczyc
występujący jako mechanizm kompensujący
hipokalcemię (przewlekła niewydolność nerek,
niedożywienie, niektóre leki)
NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC
• Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc (TNP)
Powstanie autonomicznego gruczolaka przytarczyc u
pacjentów z przewlekle pobudzanymi przerośniętymi
przytarczycami
Ca2+ => PTH =>
Ca2+
WNP
ustanie czynnika
powodującego WNP
np. przeszczep nerki
autonomizacja
przytarczycy
PRZYCZYNY PIERWOTNEJ
NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC
• Gruczolak przytarczycy (87%)
– Pojedynczy gruczolak (80%)
– Multiple adenoma (7%)
• Rozrost przytarczyc (10%)
– Rozrost komórek głównych
(5%)
– Rozrost komórek jasnych (5%)
• Rak (3%)
DIAGNOSTYKA
Prawidłowe przytarczyce – nie są widoczne
Badania lokalizacyjne:
• Badanie scyntygraficzne
• Ultrasonografia
• Tomografia komputerowa
• Rezonans magnetyczny
WSKAZANIA
• Nadczynność przytarczyc
– Zwykle pierwotna lub trzeciorzędowa nadczynność
przytarczyc
– Lokalizacja gruczolaka przytarczycy
• Może zredukować czas operacji i/lub zmniejszyć
ryzyko reoperacji w przypadku ektopii gruczołu
• Planowanie przedoperacyjne w przypadkach
wcześniejszej operacji szyi i blizn (operacja
przytarczyc jest wtedy techniczne znacznie
trudniejsza)
• Hyperkalcemia
• Guzy szyi i śródpiersia
ULTRASONOGRAFIA
• Sonda liniowa 7 – 10 MHz
• Hipoechogeniczne, o mieszanej
echogeniczności, czasem ze zwyrodnieniami
Trudności w uwidocznieniu
powiększonych przytarczyc dolnych
(częsta ektopia)
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
REZONANS MAGNETYCZNY
Metody z wyboru – podejrzenie
przytarczycy położonej w śródpiersiu
METODY DIAGNOSTYCZNE
Czułość
Swoistość
Scyntygrafia MIBI
94%
94%
Ultrasonografia
55%
95%
Tomografia
Komputerowa
68%
92%
Rezonans
Magnetyczny
50%
87%
Scyntygrafia przytarczyc
• Preparat:
związki izonitrylowe - MIBI
znakowane 99mTc
• Aktywność: 555 - 740 MBq (15-20 mCi)
• Podanie:
iv
• Akwizycja: w 20 i 120 min po podaniu
znacznika
RADIOFARMACEUTYKI
99mTc
MIBI
• Badanie dwufazowe
• Badanie subtrakcyjne
• SPECT
201Tl
– rzadziej stosowany
MIBI
• Wychwyt MIBI:
• tarczyca, guzki tarczycy i gruczolaki przytarczyc (też
przez wiele innych guzów)
• ślinianki, serce, wątroba
• Mechanizm gromadzenia – nie do końca poznany,
mitochondria, komórki oksyfilne?
GRUCZOLAK PRZYTARCZYC – przedłużona
retencja znacznika w porównaniu z tkanką
tarczycową
PROTOKÓŁ BADANIA
SCYNTYGRAFICZNEGO
• Badanie dwufazowe
800 MBq
99m
Tc MIBI
0
20
30
min
120 130
przedłużona
retencja
MIBI 20 min
MIBI 2 godz
Pacjent po totalnej thyroidectomii
MIBI
• Wady
– Nie zawsze po 2 – 3 godzinach MIBI jest
wypłukiwane z tarczycy (wole guzowate)
– Czasem przedłużona retencja w guzkach tarczycy
ROZROST PRZYTARCZYC (czasem też małe
gruczolaki) – brak przedłużonej retencji MIBI
• Rozwiązanie – badanie subtrakcyjne
BADANIE SUBTRAKCYJNE
• Zasada
– MIBI jest wychwytywane zarówno przez
tkankę tarczycową jak i gruczolaka
przytarczycy
– Technet (99mTc) jest wychwytywany jedynie
przez tkankę tarczycową
Odjęcie „tła tarczycy” (obraz po podaniu
technetu) od obrazu uzyskanego po podaniu
MIBI – uwidocznienie przytarczycy
PROTOKÓŁ BADANIA
SCYNTYGRAFICZNEGO
• Badanie subtrakcyjne
800 MBq
99m
Tc MIBI
80 MBq
99m
Tc
0
15
25
min
45
55
ektopowa
przytarczyca
PROTOKÓŁ BADANIA
SCYNTYGRAFICZNEGO
• SPECT – trójwymiarowa rekonstrukcja
Download