Propozycja algorytmu badania USG tarczycy u pacjentów

advertisement
Propozycja algorytmu badania USG tarczycy u pacjentów z wrodzoną niedoczynnością tarczycy (WNT)
czy jest tarczyca w typowej lokalizacji?
TA
K
IE
N
zmniejszona
hipoplazja (6%): dysgenezja
niedoczynność
przysadki
mutacja receptora
dla TSH
ektopia
(40%)
IE
N
jaka jest objętość tarczycy? TA
K
czy jest tarczyca podjęzykowa?
agenezja
(15%)
prawidłowa lub powiększona
przejściowa WNT
dyshormonogeneza
wrodzone błędy metabolizmu
i transportu hormonów
tarczycy zaburzenia receptora dla
hormonów tarczycy 
Download