Załącznik nr 5

advertisement
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 1 z 30
ZAŁĄCZNIK Nr 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakup serwera, macierzy i oprogramowania do wirtualizacji oraz komputerowego
systemu do wprowadzania i weryfikacji danych.
Część I – Zakup serwera i macierzy oraz oprogramowania do wirtualizacji – 1 komplet
Nazwa oferowanego produktu:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Komponent
Minimalne wymagania

Procesory



Płyta Główna




Pamięć Flash
Pamięć RAM
Zainstalowane dwa procesory 10-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w
oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 852 pkt;
Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego
modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony
przez producenta serwera;
Płyta główna dwuprocesorowa, dedykowana do prac w serwerach,
zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, możliwość instalacji
procesorów dwunastordzeniowych;.
Płyta główna musi posiadać przynajmniej 24 sloty pamięci RAM (po 12 na
procesor) oraz umożliwiać rozbudowę do maksymalnie 768 GB pamięci.
Obsługiwane rodzaje pamięci: RDIMM, UDIMM,
Sumarycznie minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 low profile, w tym
minimum 2 złącza o prędkości x16 i 2 złącza o prędkości x8;
Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla
wirtualizatora lub systemu operacyjnego o pojemności do 128GB (niezależne od
dysków twardych);
Zintegrowany układ TPM 1.2;

dedykowana, wewnętrzna pamięć flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub
systemu operacyjnego o pojemności min. 64GB


Nie mniej niż 64 GB Pamięci DDR4 min. 2,133 MHz, PC4-2133R, DIMM, 2Rx4
Pamięć powinna być zainstalowana w slotach na płycie głównej w kościach nie
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 2 z 30

mniejszych niż 16GB w konfiguracji o łącznej pojemności 32 GB na procesor
Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC;
Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”;

Min. 4 szt. jednakowych dysków twardych hot-plug zainstalowanych w serwerze,




Typ dysków: SAS,
Rozmiar dysków: 2.5",
Prędkość obrotowa: 10 000 obr /min.,
Minimalna pojemności: 1,2 TB każdy,





Zainstalowany kontroler SAS 3.0
Obsługiwane poziomy RAID: min. 0,1,5,6,10,50,60,
Pamięć cache: min.1 GB,
Wspierane systemy: Windows, Linux, VMware,
Wyposażony w nieulotną pamięć cache;

DVD ± RW

zintegrowana


zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;
5x USB, w tym minimum 1x USB 2.0 na panelu przednim, minimum 2x USB 3.0
dostępne z tyłu, 1x USB 3.0 dostępne wewnątrz; Ilość dostępnych złącz USB nie
może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy
czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera;
możliwość rozbudowy serwera o złącze 1x RS-232-C, które może być wykorzystane
przez kartę zarządzającą serwera;

Zamontowane
Dyski Twarde
Kontroler
macierzy
Zamontowany
Napęd Optyczny
Karta graficzna
Zewnętrzne
porty we-wy


Kontrolery LAN
Chłodzenie

Wentylatory redundantne w trybie hot-plug

Zasilacze



Obudowa
Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI
Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i
iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
Karta LAN musi umożliwiać wymianę interfejsów na interfejsy 2x10Gbit SFP+ i
4x10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych
kart w slotach PCI Espress;


Min. 2 redundantne zasilacze typu Hot-Plug przystosowane do sieci energetycznej
230V, 50Hz:
Moc pojedynczego zasilacza max. 800 W,
Sprawność na poziomie min. 94% (tzw. Klasa Platunum)
Zaoferowana obudowa powinna standardowo obsługiwać min. 10 szt. Dysków
twardych 2,5 „ lub 8 szt. Dysków twardych 2,5” + napęd optyczny
Typu Rack, wysokość maksymalna 1U;
Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy
rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 3 z 30









Zarządzanie




System
operacyjny
Obsługiwane
Systemy
Operacyjne
Wbudowane diody informujące o stanie serwera;
zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania
zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne
zarządzanie, zdalny restart serwera;
Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do
komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem
operacyjnym;
Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość
montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy
KVM)
Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID
(bez pośrednictwa agentów systemowych)
Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej
serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na
wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla
technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta
serwera)
Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta
serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów
operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski,
zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
Licencja dla Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit MOLP GOV z bezterminową
licencją w ramach wynagrodzenia ofertowego w polskiej wersji językowej wraz z
nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny .
Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów dla ww. systemu operacyjnego na
nośnikach CD-ROM lub DVD-ROM.
Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o
właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które
zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.




Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Vmware
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 4 z 30

ShadowProtect Server – oprogramowanie do backupu i przywracania danych
- 1 szt. Lub równoważne z bezterminową licencją w ramach wynagrodzenia
ofertowego. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia
przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich
samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

VMware Essentials Plus KIT – oprogramowanie do wirtualizacji systemów
operacyjnych– 1 szt. z bezterminową licencją w ramach wynagrodzenia
ofertowego lub równoważne. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która
przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i
jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w
SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o
łącznej liczbie 6 fizycznych procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym
środowiskiem. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 1 rocznym
wsparciem, świadczonym przez producenta będącego licencjodawcą
oprogramowania na pierwszym, drugim i trzecim poziomie, które powinno
umożliwiać zgłaszanie problemów przez 12h na dobę / 5 dni w tygodniu.


Klawiatura i mysz dostarczona przez producenta serwera,
Komplet przewodów do urządzenia,

5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem
skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia
usterki;
Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji
BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli
funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera
takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji;
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać
dostarczony serwer zastępczy o nie gorszych parametrach. Naprawa w takim
przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.
Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, a w przypadku awarii dysków
twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
Warunkiem gwarancji nie może być wykonywanie płatnych serwisów. Realizacja
zgłoszenia gwarancyjnego nie może być obciążona kosztami dojazdu do siedziby
zamawiającego
Oprogramowanie
dodatkowe
Oprogramowanie
do wirtualizacji
Elementy
dodatkowe


Gwarancja




Dokumentacja,
inne


Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta
tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte
gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane
oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone
do oferty).
Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego
w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do
przetargu sprzęt spełnia ten wymóg;
Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 5 z 30



serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera,
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy
podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po
podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej
serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie
zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej
gwarancji;
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta serwera;
Dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim,
Parametr
Dane techniczne
Charakterystyka (wymagania minimalne)








Zasilacz awaryjny
UPS
















Moc wyjściowa: 6000 VA
Moc rzeczywista: 4200 W
Maksymalna moc, jaką można skonfigurować: 4200W /
6000VA
Napięcie wyjściowe: 220V, 230V, 240V, możliwość
konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 :
Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Wydajność przy pełnym obciążeniu: min 92.0%
Zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 3%
Częstotliwość na wyjściu 50/6- Hz +/-3 Hz z regulacją w
zakresie +/- 0,1
Typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator
kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu, szczelny
Wstępnie zainstalowane baterie: min. 2 szt.
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: 2.5 godziny
Wysokość w szafie montażowej: 3U
Architektura UPSa: on-line (podwójna konwersja)
Maks. czas przełączenia na baterię: 0 ms
Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: min. 8 x
IEC320 C13 (10A)
Typ gniazda wejściowego:
o połączenia stałe (1f, N, PE)
o połączenia stałe (3f, N, PE)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3,3 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 11,9 min
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym:
160-280 V
Zmienny zakres napięcia wejściowego: 100-280 V
Zimny start
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
Sinus podczas pracy na baterii
Porty komunikacji (minimum):
o RS232 (DB9)
o 10/100BaseTX (RJ45)
Diody sygnalizacyjne:
o konieczna wymiana baterii
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 6 z 30
o
o
o
o
o





Opis









praca z sieci zasilającej
praca z baterii
przeciążenia UPSa
pracy w trybie bypass
Wyświetlacz statusu LED z paskiem obciążenia i
naładowania akumulatora
Alarmy dźwiękowe:
o praca z baterii
o przeciążenie UPSa
o znaczne wyczerpanie baterii
Typ obudowy: Tower
Wyposażenie:
o gniazdo na dodatkowe karty - 1szt.
o karta zarządzania SNMP/WEB (RJ45) i
monitorowania
warunków środowiska
o bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny)
o kabel szeregowy RS232 (DB9)
o instrukcja obsługi
o oprogramowanie na CD
o szyny do montażu w szafie rack 19"
Dodatkowe funkcje:
o wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie
dodatkowych zewnętrznych baterii
Dodatkowe informacje:
o możliwość pracy 1:1 (1 faza na wej., 1 faza na wyj.)
o Sze/Wys/Głęb: max. 432/130/660 mm
Masa netto: max. 55 kg
Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy - zasilanie
sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek
przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
Elastyczny czas podtrzymania - w razie potrzeby pozwala na
szybkie rozszerzenie o dodatkowy czas podtrzymania.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami - maksymalizacja
wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności
akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu
precyzyjnemu.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco”
bez przerywania pracy systemu
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania z
sieci miejskiej.
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperaturywydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez
regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury
akumulatora.
Zarządzalne sieciowo - umożliwia zdalne zarządzanie UPSem przez sieć.
Scentralizowane zarządzanie
Możliwość dostosowania właściwości UPS-a za pomocą
kart do zarządzania.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 7 z 30

















Dodatkowe
wyposażenie
Gwarancja


Wskaźnik statusu LED - szybkie raportowanie stanu
urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play
Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas
operacji wydłużania czasu pracy zasilacza UPS.
Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do
montażu w szafie przemysłowej
Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością
uaktualniania - serwisowe aktualizacje oprogramowania
firmware, korzystając z FTP.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika
Okresowy autotest akumulatora.
Powiadamianie o przewidywanych awariach
Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia
proaktywną wymianę komponentów.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i
nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach
zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
Regulacja częstotliwości i napięcia
Kompatybilny z generatorem - niezakłócone, nieprzerwane
zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane
jest zasilanie z generatora.
Możliwość zimnego startu
Wyłącznik obwodu z możliwością resetu
Cerfyfikat bezpieczeństwa
Karta do sieciowego zarządzania UPS
Czujnik uniwersalny, który monitoruje temperaturę i
wilgotność w centrum danych lub pomieszczeniu
sieciowym.
Min. 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od
przyjęcia zgłoszenia
Warunkiem gwarancji nie może być wykonywanie płatnych
serwisów. Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego nie może być
obciążona kosztami dojazdu do siedziby zamawiającego
Macierz dyskowa NAS – 6 szt.
Dodatkowe
wyposażenie
Parametr
Obudowa
Waga
Pamięć RAM
Ilość obsługiwanych
dysków
Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa typu RACK 1U
Max. 8 kg
Min. 2 GB RAM
4 x 3.5" lub 4 x 2.5" SATA II / SATA III
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 8 z 30
Zainstalowane dyski
twarde
Ilość: 4 szt.
Parametr
Typ
Pojemność po sformatowaniu
Interfejs
Format obudowy
Szybkość przesyłania danych
(maks.)
Pamięć podręczna:
Szybkość obrotowa
Cykle ładowania/ rozładowania
Nienaprawialne błędy odczytu
na
odczytane bity
MTBF w systemach NAS z 8-16
kieszeniami
Akustyka (dBA)
Wbudowane porty
Interfejsy sieciowe
Obsługa trybów
RAID
Zasilanie
Protokoły sieciowe
Konfiguracja sieci
Port trunking
Multi IP
Serwer DHCP, dyn.
DNS
Service Network
Discovery
Windows Active
Directory
Charakterystyka (wymagania
minimalne)
Magnetyczny
4 TB
SATA 6 Gb/s
3,5”
Z buforu do hosta: min. 6 Gb/s
Między hostem a dyskiem
(transfer ciągły): min. 171 MB/s
Min. 64 MB
Min. 7200 (obr./min)
Min. 600 000
<1 na 10
Min. 1 000 000 (godziny)
Bezczynność: max. 31
Wyszukiwanie (średnio): 34
Gwarancja
Min. 24 miesiące gwarancji
realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu z czasem reakcji do
następnego dnia roboczego od
przyjęcia zgłoszenia
Warunkiem gwarancji nie może
być wykonywanie płatnych
serwisów. Realizacja zgłoszenia
gwarancyjnego nie może być
obciążona kosztami dojazdu do
siedziby zamawiającego
Min. 2 x USB 3.0, 5 x USB 2.0, 2 x eSATA
Min. 2 x Gigabit LAN
RAID 10, 6, 5+spare, 5, 1, 0, JBOD, Single,
rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia
Min. 2 x 250W (redundanta wersja)
CIFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH
TCP / IP, stały lub dynamiczny adres
tak - balance, active backup, balance XOR, broadcast, IEE 802.3ad,
adaptacyjny rozkład obciążenia, balance TLB, Balance ALB
możliwe oddzielne adresy IP na każdym porcie sieciowym
tak
UPnP, Bonjour
tak
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 9 z 30
Bezpieczeństwo
sieciowe
Szyfrowanie
wolumenów
Zarządzanie dyskami
Inne usługi
Serwer plików i FTP
Kopie zapasowe
Powiadomienie
awaryjne
Inne usługi
Zarządzanie
systemem
Wskaźniki LED
Przyciski
Środowisko
Szyny teleskopowe
rack
Pobór mocy
Wake on LAN
Systemy operacyjne
Przycisk reset
Logi systemowe
Wbudowany serwer
www
Multimedialne
usługi
Pobieranie plików
Stacja monitoringu
Ilość obsługiwanych
kamer
Max ilośc
użytkowników
Max ilość grup
Max ilość folderów
Max ilość połączeń
Język interfejsu
Gwarancja
filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana replikacja
AES 256 bitowe
skanowanie złych sektorów, SMART
iSCSI target, Virtual Disk
FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP
kopia na nośnik zewn., szyfrowana replikacja, QNAP Replicator
e-mail, SMS, LED
kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył
poprzez przeglądarkę internetową - interfejs AJAX
LAN, HDD 1-4, Status, USB
zasilanie, reset, auto kopiowanie
0-40st. C, 5-95% wilgotność
dostępne - sprzedawane oddzielnie
38W uśpienie, 58W praca
tak - pobór mocy 1W w trakcie uśpienia
Windows, Mac OSX, Linux, Unix
kasowanie hasła administracyjnego / ustawień sieciowych
użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia do plików, przydziały DHCP
PHP, MySQL, phpMyAdmin, Joomla
UPnP, radio internetowe, galeria www, iTunes serwer
zarządzanie przez aplikacje Windows lub przeglądarkę
zapis, odtwarzanie, podgląd na żywo, detekcja ruchu, alarmy
16 (2 bezpłatne licencje)
Min. 4096
Min. 512
Min. 512
Min. 600
Min. Polski i Angielski
Min. 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od
przyjęcia zgłoszenia
Warunkiem gwarancji nie może być wykonywanie płatnych
serwisów. Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego nie może być
obciążona kosztami dojazdu do siedziby zamawiającego
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 10 z 30
SZAFA – 1 szt.
Parametr
Szczegóły techniczne
Gwarancja
Charakterystyka (wymagania minimalne)
 Drzwi przednie przeszklone lub perforacją z zamkiem, drzwi
tylne stalowe uchylne, boczne stalowe demontowane na
zatrzaskach, z możliwością montażu zamka
 Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze
 Wymiary szafy min.: 800mm x 1000mm x 2000mm
(szerokość/głębokość/wysokość)
 Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości min
42U
W wyposażeniu znajdują się:
 Cztery wentylatory w panelu podsufitowym
 Cztery półki montowane czteropunktowo do pionowych
szyn rackowych
 2szt. listwa zasilająca
 Cztery pary szyn montażowych do szaf 1000mm
 2szt. organizer kabli pionowy 42U, mocowanie do belek
rackowych
 6szt. prowadnica kabli 1Ux40
Min. 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od
przyjęcia zgłoszenia
Warunkiem gwarancji nie może być wykonywanie płatnych
serwisów. Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego nie może być
obciążona kosztami dojazdu do siedziby zamawiającego
Switch – 2 szt.
Parametr
Typ przełącznika
Szczegóły techniczne
Charakterystyka
Charakterystyka (wymagania minimalne)
Przełącznik sieciowy zarządzalny
 Waga produktu: max 6kg
 Możliwości montowania w stelażu
 Typ obudowy: rack 19”
 Wieżowy
 Rozmiar układu 1U











Pełny dupleks
Agregator połączenia
Kontrola wzrostu natężenia ruchu
Automatyczne MDI/MDI-X
Protokół drzewa rozpinającego
Obsługa Multicast
Wielkość tabeli adresów: min. 8000
Maksymalna szybkość przesyłania danych
1 Gbit/s
Architektura sieci LAN: GigabitEthernet
Liczba portów Ethernet 48 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba portów SFP – 4
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 11 z 30















Zarządzanie,
monitorowanie i
konfiguracja


























Pojemność pamięci wewnętrznej: min. 128 MB
Wielkość pamięci flash: min. 64 MB
Obsługa PoE
Power over Ethernet Plus (PoE +) : ilość portów 48
Diody LED
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 740 W
Wymiary produktu (SxGxW): max 445 x 386 x 45 mm
Technologia łączności: Wired
Wskaźnik LED połączenia
Możliwość łączenia w stos
Warstwa przełączania: 2
Spełniane normy w zakresie normy elektromagnetycznej:
FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024
(CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A,
MIC, GOST, China EMC
Prędkość magistrali wewnętrznej: min. 88
Przepustowość: min. 77,4 mpps
Bufor pamięci: min. 128 MB
CLI - Command Line Interface
DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC
2131)
DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC
2131)
FTP - protokół transmisji plików
HTTP - Hypertext Transfer Protocol
ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792)
IP Multicast / IGMP v1, v2, v3/ IGMP Proxy
IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6
(RFC 1883)
RMON - Remote Monitoring
RMON II - Remote Monitoring ver. 2
SNMP - Simple Network Management Protocol
SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
SSH - Secure Shell
Telnet
TFTP - Trivial File Transfer Protocol Protokoły
uwierzytelniania i kontroli dostępu
ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu
ACL bazujący na adresach MAC
IEEE 802.1x - Network Login
IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)
IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)
RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników
TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control
System Obsługiwane protokoły i standardy
IGMP - Internet Group Management Protocol
IP multicast
IP QoS
IPv4
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 12 z 30







IPv6
Jumbo frame support
IGMP - Internet Group Management Protocol
Load Balancing
RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników
SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
Gwarancja



Instalacja


Min. 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od
przyjęcia zgłoszenia
Warunkiem gwarancji nie może być wykonywanie płatnych
serwisów. Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego nie może być
obciążona kosztami dojazdu do siedziby zamawiającego
Dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania odbędzie się w
czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu przeprowadzić jego instalację,
konfigurację oraz uruchomienie. Wszelkiego typu elementy połączeniowe, np.
kable, zakończenia itp. powinny zostać ujęte w oferowanej cenie za realizację
przedmiotu zamówienia;
Przekazanie elementów zamówienia nastąpi w drodze protokołu odbioru, który
będzie potwierdzał jego prawidłową instalację i działanie;
Zamawiający wymaga przeszkolenia dwóch swoich pracowników w zakresie
eksploatacji oraz rekonfiguracji wdrożonych rozwiązań;
Wykonawca przez okres 6 miesięcy od daty podpisania protokołów odbioru
zobowiązany jest do świadczenia pomocy technicznej związanej z wykonanymi
pracami instalacyjno-konfiguracyjnymi. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu do
siedziby zamawiającego.
Warunki równoważności dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Serwer 2012 R2 Standard
64-bit:
LP.
Opis parametru
1. Licencja na serwerowy system operacyjny musi pozwalać na instalację w serwerach
wyposażonych w dwa procesory fizyczne.
2. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych
licencji.
3. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku
fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą
wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.
4. Możliwość wykorzystania, do 320 logicznych procesorów oraz 4TB pamięci RAM w
środowisku fizycznym.
5. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych, 1TB pamięci RAM oraz dysku o
pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.
6. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do
8000 maszyn wirtualnych.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 13 z 30
7. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi
serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez
konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.
8. Wsparcie, na umożliwiającym to sprzęcie, dodawania i wymiany pamięci RAM bez
przerywania pracy.
9. Wsparcie, na umożliwiającym to sprzęcie, dodawania i wymiany procesorów bez przerywania
pracy.
10. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy
instalowany sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu
operacyjnego.
11. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez niewykorzystywane w bieżącej
pracy rdzenie procesorów. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów
wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
12. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
 pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu;
 umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom
(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów;
 umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów;
 umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
13. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich
zawartość.
14. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS
140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się
bezpieczeństwem informacji.
15. Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.
16. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
17. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony
połączeń internetowych i intranetowych.
18. Graficzny interfejs użytkownika.
19. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
20. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków (w
tym język polski) poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.
21. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
22. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
23. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.
24. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w
dokumentach (Digital Rights Management).
25. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania
dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających
dodatkowych licencji:
 podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC;
 usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników
stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 14 z 30












tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery,
drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:
o podłączenie serwerowego systemu operacyjnego do domeny w trybie offline
- bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,
o ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania
użytkownika (np. typu certyfikatu użytego do logowania),
o odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z
mechanizmu kosza;
zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze;
praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub
odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej;
Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego, umożliwiające:
o dystrybucję certyfikatów poprzez http,
o konsolidację CA dla wielu lasów domeny,
o automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen;
szyfrowanie plików i folderów;
szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami
roboczymi (IPSec);
możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz
rozłożenia obciążenia serwerów;
serwis udostępniania stron WWW;
wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6);
wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby
równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania
na komputerach z systemem Windows;
wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do
1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych; wirtualne maszyny
w trakcie pracy mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover bez
zauważalnego zmniejszenia ich dostępności z jednoczesnym zachowaniem pozostałej
funkcjonalności;
mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:
o dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn
wirtualnych,
o obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych,
o obsługi 4-KB sektorów dysków,
o nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych
pomiędzy węzłami klastra,
o możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego
funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie
kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API,
o możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do
pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode).
26. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta
wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu
operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez
administratora, bez połączenia z siecią Internet.
27. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego serwerowego systemu operacyjnego poprzez wiele
ścieżek (Multipath).
28. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 15 z 30
29. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy, również działające zdalnie, administracji
przez skrypty.
30. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz
WS-Management organizacji DMTF.
31. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi zaoferowanego systemu operacyjnego do poziomu posiadanej wiedzy przez
użytkowników i administratorów systemu Microsoft Windows Serwer 2012. Szkolenie
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o
właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które
zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.
Warunki równoważności dla oprogramowania do backupu i przywracania danych ShadowProtect
Server, wymagania minimalne:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
Opis parametru
Pełne wsparcie dla systemów rodziny Microsoft® Windows® Server:
 Windows® Server 2012,
 Windows® Server 2008 i R2,
 Windows® EBS Server 2008,
 Windows® Server 2003 (Standard Edition i R2, Advanced Edition i R2, Enterprise
Edition i R2, Datacenter Edition i R2, Web Edition),
Pełne wsparcie dla systemów rodziny Windows Small Business Server:
 Windows® Small Business Server 2011,
 Windows® Small Business Server 2008 (Standard i Premium),
 Windows® Server 2008 R2 Foundation;
 Windows® Small Business Server 2003;
Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.
Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32X, NTFS.
Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT.
Tworzenie kopii zapasowych (backupu)
6.
Kopia zapasowa (backup) obejmuje zawsze obraz dysku/partycji (system operacyjny wraz z
konfiguracją, zainstalowanymi aplikacjami i plikami) i tworzona jest sektor po sektorze.
7. Program nie wymaga instalacji oddzielnego serwera zarządzającego backupem. Kopia
zapasowa jest wykonywana bezpośrednio na wskazany w zadaniu dysk lokalny, dysk sieciowy
lub nośnik optyczny.
8. Proces tworzenia kopii zapasowych wykonywany jest w tle w czasie normalnej pracy
backupowanego komputera i nie powoduje istotnego spowolnienia jego pracy.
9. Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych, różnicowych i przyrostowych.
10. Do wykonywania kopii zapasowej wykorzystywana jest technologia Microsoft VSS.
11. Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w trybie on-line tzn. podczas normalnej pracy
komputera, która obejmuje także pliki otwarte i systemowe.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 16 z 30
12. Podczas tworzenia backupu w postaci obrazu dysku, automatycznie muszą być backupowane
wszystkie zbiory systemowe (także te chronione przed dostępem), wszystkie pliki (także
otwarte w danym momencie), wszystkie aplikacje (także pracujące w danym momencie) oraz
otwarte bazy MS SQL, MS Exchange, Active Directory, MS SharePoint.
13. Program musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowej dysku w trybie off-line czyli bez
uruchamiania systemu operacyjnego z backupowanego dysku. Komputer powinien zostać
uruchomiony w takim przypadku z płyty startowej CD lub pen drive’a z systemem i
oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego.
14. Program pozwala na utworzenie w harmonogramie dowolnej liczby zadań wykonania kopii
zapasowych.
15. Program musi być wyposażony w kreator prowadzący użytkownika przez cały proces
tworzenia kopii zapasowej, jej przywracania oraz przeglądania.
16. Musi istnieć możliwość wykonywania kopii zapasowej na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN,
NAS, dyski USB (w tym 3.0), Firewire, pamięci optyczne CD/DVD/Blu-Ray.
17. rogram musi umożliwiać zdefiniowanie pod wybranymi nazwami miejsc, do których mogą być
wykonywane kopie zapasowe. Miejsca te mogą następnie być wykorzystywane przy
konfiguracji zadań backupu.
18. Program powinien pozwalać na podział pliku zawierającego backup obrazu dysku na mniejsze
części umożliwiające zapisanie go na płyty CD / DVD (zdefiniowanie co najmniej 9 różnych
wielkości podziału pliku) oraz scalenie podzielonego pliku w jedną całość.
19. Zadania wykonania backupu tworzone w harmonogramie powinny umożliwiać zdefiniowanie
następujących parametrów:
 nazwa zadania,
 dysk lub partycja, która ma być w całości zbackupowana (utworzony obraz),
 lokalizacja, do której backup ma zostać zapisany,
 czas i częstotliwość z jaką backup ma być wykonywany,
 rodzaju backupu jaki w danym zadaniu powinien zostać wykonany (pełny, różnicowy,
przyrostowy),
 czy dane powinny zostać poddane kompresji w trakcie tworzenia backupu i jaki
stopień ma zostać zastosowany (minimum dostępne 2 stopnie kompresji),
 czy backup powinien zostać zaszyfrowany i z wykorzystaniem jakiego algorytmu
(dostępne minimum 3 algorytmy, w tym AES 256),
 czy plik z backupem powinien zostać podzielony na mniejsze części i jakiej wielkości,
 jaka część zasobów backupowanego komputera powinna być wykorzystywana przez
proces backupu (określane procentowo w zakresie od 10% do 100%),
 komendy/skrypty jakie powinny zostać wykonane przed i po wykonaniu migawki
systemu (shapshot),
 komendy/skrypty jakie powinny zostać wykonane po zakończeniu procesu backupu.
20. Harmonogram powinien pozwalać na skonfigurowanie następujących schematów
wykonywania backupu:
 natychmiastowe wykonanie backupu pełnego lub różnicowego,
 określenie czasu w którym jednorazowo ma zostać wykonany pełny backup
(możliwość określenia dokładnej daty i godziny),
 backup w cyklu tygodniowym; określenie w które dni tygodnia i o której godzinie ma
być wykonywany backup pełny lub backup różnicowy oraz w które dni tygodnia, w
jakich godzinach (np. od 8:00 do 16:00) i z jaką częstotliwością (np. co 15 minut) ma
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 17 z 30
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
być wykonywany backup przyrostowy (inkrementacyjny),
 backup w cyklu miesięcznym; określenie w które dni miesiąca i o której godzinie mają
być wykonywane backupy pełne lub backupy różnicowe oraz w które dni tygodnia, w
jakich godzinach (np. od 8:00 do 16:00) i z jaką częstotliwością (np. co 15 minut) mają
być wykonywane backup przyrostowy (inkrementacyjny),
 backup typu ciągłego pozwalający na jednorazowe wykonanie pełnego backupu a
wszystkie kolejne są backupami przyrostowymi (inkrementacyjnymi) wykonywanymi
w określone dni tygodnia, w określonych godzinach (np. od 8:00 do 16:00) i z
określoną częstotliwością (np. co 15 minut).
Harmonogram musi umożliwiać cykliczne wykonywanie backupów przyrostowych
(inkrementacyjnych) z częstotliwością nie mniejszą niż co 15 minut.
Harmonogram zadań tworzenia backupów oraz ich weryfikacji dla danego komputera musi
być przechowywany bezpośrednio na tej maszynie.
Rozwiązanie musi pozwalać na okresową konsolidację łańcucha zależnych od siebie
wzajemnie backupów przyrostowych utworzonych w trybie backupu ciągłego, tak aby nie
dopuścić do jego nadmiernego wydłużenia. Musi istnieć możliwość zdefiniowania po jakim
czasie backupy przyrostowe utworzone danego dnia zostaną skonsolidowane w jeden backup
dzienny, backupy dzienne w backup tygodniowy a backupy tygodniowe w miesięczne.
Program musi pozwalać na zdefiniowanie, który dzień jest taktowany do celów konsolidacji
jako ostatni dzień tygodnia a który jako ostatni dzień miesiąca.
Rozwiązanie musi umożliwiać retencję tworzonych backupów. W szczególności musi pozwalać
na zdefiniowanie po jakim czasie zostaną usunięte skonsolidowane backupy przyrostowe
utworzone w ciągu danego dnia, po jakim czasie skonsolidowane backupy dzienne a po jakim
skonsolidowane backupy tygodniowe.
Opcja retencji musi umożliwiać przeniesienie plików skonsolidowanych backupów dziennych i
tygodniowych do podkatalogów zamiast ich usuwania.
Po zakończeniu definiowania zadania a przed jego ostatecznym zatwierdzeniem utworzenia,
musi zostać wyświetlony ekran podsumowujący wybrane opcje.
Program musi pozwalać na zawarcie lub wykluczenie pustych sektorów na dysku podczas
tworzenia kopii zapasowej.
Dla każdego zadania tworzenia kopii zapasowej, tworzone muszą być pliki logów.
Podczas tworzenia każdej kopii zapasowej musi być generowany plik sumy kontrolnej (MD5)
dla pliku kopii zapasowej.
Program może ignorować błędy odczytu z dysku i kontynuować proces tworzenia kopii
zapasowej.
Dla każdego zadania wykonywania backupu musi być możliwość włączenia lub wyłączenia
wykorzystania pamięci podręcznej (cache) w celu przyspieszenia procesu backupu.
W przypadku wykonywania komend/skryptów musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu
pomiędzy wykonaniem komendy/skryptu a kontynuacją działania przed lub po wykonaniu
migawki/backupu.
W programie musi być możliwość dodania komentarza do każdego zadania wykonania kopii
zapasowej.
Dla każdego wykonywanego zadania tworzenia kopii zapasowej musi być dostępna możliwość
wyświetlenia szczegółowych informacji o tym procesie.
Użytkownik musi mieć możliwość podglądu postępu w wykonaniu kopii zapasowej w czasie
rzeczywistym.
Program musi umożliwić wyświetlanie komunikatów dla użytkownika w obszarze
powiadomień systemu z informacją o wykonaniu lub niewykonaniu kopii zapasowej.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 18 z 30
37. Program musi umożliwić wysyłanie informacji o wykonaniu lub niewykonaniu kopii zapasowej
użytkownikowi w postaci wiadomości e-mail.
38. Program musi pozwalać na wykonywanie jednocześnie (równolegle) kopii zapasowych
różnych woluminów dysku.
39. Program musi mieć możliwość automatycznego uruchomienia zadań, które nie zostały
wykonane np. na skutek wyłączonego systemu lub braku dostępu do zasobów.
40. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi.
41. Program posiada narzędzia pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików z
backupem. Weryfikacja powinna odbywać się automatycznie natychmiast po utworzeniu
backupu oraz powinno być możliwe ustawienie ponownej weryfikacji po zdefiniowanym
okresie czasu. Dodatkowo, użytkownik musi mieć możliwość ręcznej weryfikacji plików
wskazanych kopii zapasowych w dowolnym czasie.
42. Musi istnieć możliwość ustawienia jak bardzo weryfikacja może wykorzystywać zasoby
komputera (od 1% do 100%).
43. Program udostępnia konwerter pozwalający na przekształcenie plików kopii zapasowej do
plików dysków maszyn wirtualnych w formacie .VHD oraz .VMDK.
44. Program musi umożliwiać zmianę stopnia kompresji pliku kopii zapasowej po zakończeniu
jego tworzenia.
45. Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski podłączone
lokalnie.
Przywracanie z kopii zapasowych
46. Możliwość przywrócenia w jednym kroku backupu całego obrazu dysku na nowym sprzęcie,
na którym nie został wcześniej zainstalowany żaden system operacyjny (tzw. bare-metal
recovery). Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub bootowalnego
pen drive’a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z
kopii zapasowej.
47. Możliwość przywrócenia z backupu obrazu dysku jak powyżej na zupełnie innym sprzęcie niż
wykonywany był oryginalnie backup.
48. Podczas odzyskiwania obrazu dysku na innym sprzęcie niż oryginalnie został wykonany
backup, program automatycznie dopasuje sterowniki do nowego sprzętu a jeżeli jest to
niemożliwe, umożliwia ich podanie przez użytkownika.
49. Bez względu na rozmiar backupu program umożliwia uruchomienie w ciągu kilku minut
obrazu dysku z kopii zapasowej jako maszyny wirtualnej w darmowym środowisku
wirtualnym, dostępnym dla systemów Windows.
50. Program umożliwia zamontowanie pliku kopii zapasowej jako dodatkowego dysku logicznego
w trybie odczyt/zapis lub tylko-do-odczytu. Tak podłączony dysk logiczny pozwala
użytkownikowi na przeglądanie a także modyfikowanie jego zawartości.
51. Użytkownik musi mieć możliwość wyszukiwania i odzyskiwania pojedynczych plików lub
folderów w kopiach zapasowych obrazu dysku.
52. Możliwe jest selektywne odzyskiwanie z backupu obrazu dysku baz MS SQL oraz systemu i baz
MS Exchange.
53. Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia:
 uaktywnienie wybranej partycji,
 przywrócenia sektora MBR z tej kopii zapasowej,
 wgranie na dysk standardowego rekordu MBR zgodnego z systemem
Windows XP,
 przywrócenie sygnatur dysku,
 przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku,
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 19 z 30
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
 dezaktywacji licencji systemu operacyjnego Windows.
Program pozwala na odzyskanie backupu obrazu dysku utworzonego na maszynie fizycznej na
innej maszynie fizycznej (P2P) lub jako maszyny wirtualnej (P2V).
Program pozwala na odzyskanie backupu obrazu dysku utworzonego na maszynie wirtualnej
jako maszyny wirtualnej (V2V) lub na maszynie fizycznej (V2P).
Producent rozwiązania udostępnia użytkownikom obraz płyty bootowalnej (plik .iso)
pozwalający na przygotowanie płyty CD zawierającej środowisko bootowalne, komplet
programów pozwalających na odzyskanie z backupu obrazu dysku (bare metal restore) oraz
sterowniki do sprzętu różnych producentów umożliwiające odzyskanie z backup obrazu dysku
na innym sprzęcie.
Zdalne zarządzanie
Każda pełna wersja programu może pełnić funkcję konsoli zarządzania backupem na
komputerach w sieci lokalnej, na których zainstalowana jest pełna wersja tego programu lub
sam agent backupu.
Program musi umożliwiać zdalną instalację programów do backupu tego samego producenta
na innych komputerach w sieci lokalnej.
Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania
kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej
konsoli administracyjnej.
Dodatkowe funkcje
W programie dostępny jest podgląd struktury dysków (mapa dysku).
Z poziomu konsoli możliwy jest podgląd na dane statystyczne aktualnych rozmiarów folderu,
w którym przechowywany jest backup, ilości wolnej przestrzeni do wykorzystania (ilościowo i
procentowo) oraz ilości plików kopii zapasowych przechowywanych w danym folderze.
Z poziomu konsoli użytkownik może zdefiniować, do jakich miejsc ma być wykonywana
replikacja plików kopii zapasowych (co najmniej na dyski lokalne, dyski USB, lokalizacje
sieciowe, serwery ftp) oraz podgląd na aktualne miejsca replikacji.
Z poziomu konsoli możliwe jest wyświetlane informacji graficznych o plikach kopii
zapasowych z danego dnia, które zostały zapisane w wybranym folderze. Po zaznaczeniu
pliku, musi zostać wyświetlona informacja, kiedy dana kopia zapasowa została wykonana.
Program musi umożliwiać wysłanie powiadomień w postaci wiadomości e-mail w
następujących przypadkach:
 zadanie backupu zakończyło się niepowodzeniem,
 braku aktywności programu powyżej określonej ilości dni,
 małej ilości wolnego miejsca na dysku (poniżej zdefiniowanego progu),
 podsumowaniu dziennej aktywności.
Wsparcie techniczne dostępne w języku polskim.
Programy używane do zadań backupu czy replikacji danych nie mogą być udostępniane na
licencji open-source.
Warunki równoważności dla oprogramowania do wirtualizacji VMware Essentials Plus KIT,
wymagania minimalne:
LP.
1.
Opis parametru: Wymagania techniczne dot. oprogramowania
Konsolidacja

Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana
bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być częścią innego systemu operacyjnego.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 20 z 30

Warstwa wirtualizacji nie może dla własnych celów alokować więcej niż 200MB pamięci
operacyjnej RAM serwera fizycznego.

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na
jednym serwerze fizycznym. Wymagana jest możliwość przydzielenia maszynie większej
ilości wirtualnej pamięci operacyjnej niż jest zainstalowana w serwerze fizycznym oraz
większej ilości przestrzeni dyskowej niż jest fizycznie dostępna.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych z możliwością dostępu do 1TB pamięci operacyjnej.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom
wirtualnym do 64 procesorów wirtualnych.

Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez
spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta
platformy sprzętowej.

Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows
Vista, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu
7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5,
NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO
OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X.

Rozwiązanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w
szczególności w zakresie możliwości zastosowania trybu XP mode w Windows 7 a także
instalacji wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V pakietu Windows Server 2012 na
maszynie wirtualnej.

Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania środowiskiem
serwerów wirtualnych. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez dedykowanego
klienta i za pomocą przeglądarek, minimum IE i Firefox.

Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich
serwerów fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do
takiego dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta root.

Rozwiązanie musi umożliwiać składowanie logów ze wszystkich serwerów fizycznych i
konsoli zarządzającej na serwerze Syslog. Serwer Syslog w dowolnej implementacji musi
stanowić integralną część rozwiązania.

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych
infrastruktury wirtualnej i zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości
progowych.

Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w
zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji.

Rozwiązanie musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie
trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami
wirtualnymi.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 21 z 30

Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji
uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft
Active Directory, Open LDAP.

Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych
procesorów o dowolnej ilości rdzeni.

Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o
wielkości do 64TB.

Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny
wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i
przestrzeni dyskowej.

Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający
pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi
mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej.

Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np.
rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty
komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty
komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek.

Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy
pomiędzy serwerami fizycznymi oraz pamięciami masowymi niezależnie od dostępności
współdzielonej przestrzeni dyskowej.

Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w
przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 22 z 30
Część II - Zakup komputerowego systemu do wprowadzania i weryfikacji danych 1 komplet
Laptop - 1 szt.
Producent ……………………………………………………………………………
Model …………………………………………………………………………………..
System operacyjny ………………………………………………………………….
Pakiet biurowy ……………………………………………………………………….
Dodatkowe wyposażenie……………………………………………………………
1.
Nazwa
komponentu
Ekran
2.
3.
4.
Obudowa
Chipset
Procesor
5.
6.
7.
Pamięć operacyjna
Dysk twardy
Karta graficzna
8.
9.
10.
Audio/Video
Karta sieciowa
Porty/złącza
11.
12.
13.
Klawiatura
WiFi
Urządzenie
wskazujące
Bluetooth
Kamera
Napęd optyczny
Bateria
Waga
Zasilacz
System operacyjny
Lp.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Matryca TFT HD 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka ekranu nonglare- rozdzielczość –HD 1366x768
Tworzywo sztuczne , aluminium
Dostosowany do zaoferowanego procesora
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2.0GHz, pamięcią cache L3 co
najmniej 4MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 3963
pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net ważny na dzień 12.06.2015
Min 8GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz,
SSD (Flash) min. 480 GB
 Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu
dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki.
 Karta graficzna z dedykowaną pamięcią 2GB oraz wyjściami 1x D-Sub oraz 1x
HDMI
Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki
10/100/1000 – RJ 45
2xUSB 3.0,1xUSB 2.0, złącze słuchawek, VGA, HDMI, RJ-45,1xHDMI, czytnik kart
multimedialnych(min SD),
Czarna z wydzieloną klawiaturą numeryczną
Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie IEEE 802.11/b/g/n,
TouchPad
Wbudowany moduł Bluetooth
Wbudowana HD
DVD RW Dual Layer
Bateria LI-Ion - 6 ogniw,
Max. 2,3 kg (z baterią)
Tak
Microsoft Windows 7 Professional PL (64-bit) /Windows 8.1 (64-bit) lub równoważny
z bezterminową licencją w ramach wynagrodzenia ofertowego.
Zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 23 z 30
Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami
dla systemów Windows 7 oraz 8. Płyty Recovery umożliwiające reinstalacje systemu.,
Za system równoważny Zamawiający uznaje taki, który:
a) umożliwia dostęp do zasobów Zamawiającego udostępnianych przez serwery
Microsoft Server 2003/2008/2012, Microsoft SQL Server 2005/2008/2012, Microsoft
Exchange Server 2003/2007,
b) zapewnia pełen zakres dostępu do usług, zasobów i obiektów Active Directory
będących w dyspozycji Zamawiającego oraz poprawną współpracę z tymi usługami,
zasobami i obiektami.
c) umożliwia zainstalowanie oraz użytkowanie aplikacji wykorzystywanych przez
Zamawiającego: Microsoft Office 2007 i 2010, starsze aplikacje MS-DOS, Płatnik,
system podpisu elektronicznego Certum, aplikacje wykorzystywane w bankowości
elektronicznej, aplikacje Java, aplikacje GIS
d) umożliwia udostępnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego.
W przypadku zaoferowania systemu równoważnego wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
zaoferowanego systemu operacyjnego do poziomu posiadanej wiedzy przez
użytkowników i administratorów systemu Microsoft Windows Professional 7 PL
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do
tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem.
 Microsoft Office Standard 2013 z bezterminową licencją w ramach
wynagrodzenia ofertowego w polskiej wersji językowej lub równoważny.
Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do
tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem.
21.
Pakiet biurowy
22.
Gwarancja
Min. 24 miesiące on-site next business day.
Warunkiem gwarancji nie może być wykonywanie płatnych serwisów. Realizacja
zgłoszenia gwarancyjnego nie może być obciążona kosztami dojazdu do siedziby
zamawiającego
23.
Dodatkowe
wyposażenie



Dedykowana torba , dwie przegrody wewnętrzne, pasek na ramię
Mysz optyczna
Moduł odbiornika GPS:
o Połączenie USB
o Chipset Skytraq v6
o Kompatybilność
z zaoferowanym systemem
o Czułość: -159 dBm
o Ilość obsługiwanych kanałów: 65
o Dokładność: do 2-3m
o Standard transmisji: NMEA-0183 V3.01
o Czas startu: Cold Star / Warm Start / Hot Start: 35s / 32s / 1s
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 24 z 30
o
o
o
o
o
Zastosowane technologie: Wsparcie dla DGPS/WAAS/EGONS dla
dokładniejszego pozycjonowania
Długość przewodu min. 2 m
Wymiary max. 59 x 51 x 20
Waga max. 25 g
W zestawie musi znaleźć się płyta ze sterownikami urządzenia do
zaoferowanego systemu, instrukcja obsługi
Oprogramowanie geoinformatyczne w wersji podstawowej - 1 szt.
Nazwa …………………………………………………………………………….
Minimalne wymagane parametry dla oprogramowania geoinformatycznego w wersji
podstawowej:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
Opis parametru
Opłata licencyjna musi zawierać dostęp do pomocy technicznej oraz bezpłatną aktualizację
produktów w okresie 1 roku.
Producent oprogramowania musi bezpłatnie udostępniać polską nakładkę na interfejs
użytkownika.
Możliwość instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w następujące systemy
operacyjne:
 Windows Server 2003 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit)z SP2
 Windows Server 2003 Terminal Services z SP2
 Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit) z SP2
 Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter (64-bit) bez SP lub z SP1
 Windows Server 2008 R2 SP1 z Citrix XenApp 6 lub XenApp 6.5
 Windows Server 2012 Standard i Datacenter (64-bit)g.
 Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32-bit i 64-bit) bez SP
lub z SP1
 Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit i 64-bit) z SP2
 Windows 8 Basic, Professional i Enterprise (32-bit i 64-bit)
Menedżer licencji może być zainstalowany na komputerze wyposażonym w następujące
systemy operacyjne:
 Windows Server 2003 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit and 64-bit) (włącznie
z R2) z SP2
 Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit) z SP2
 Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter (64-bit) bez SP lub z SP1
 Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32-bit i 64-bit) bez SP
lub z SP1
 Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit i 64-bit) z SP2
 Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32-bit i 64-bit) Update 7 lub wyższa z libX11-1.0.311 patch
 Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit i 64-bit) Update 1
 SUSE Linux Enterprise Server 11 (32-bit i 64-bit) z SP1
Oprogramowanie musi zapewniać obsługę polskich układów współrzędnych - minimum
układów: WGS84,PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa
Góra, UTM.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 25 z 30
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość interakcji z mapą - powiększanie, pomniejszanie
i przesuwanie widoku mapy, obracanie mapy, powiększenie widoku do wybranych obiektów,
definiowanie skali wyświetlania, zarządzanie warstwami, zmiana symbolizacji i tworzenie
kompozycji mapy, wyszukiwanie i identyfikację obiektów na mapie, pomiar odległości i
powierzchni na mapie.
Oprogramowanie musi zapewniać zapamiętywanie zasięgów przestrzennych (zakładki
przestrzenne).
Oprogramowanie musi zapewniać generowanie dynamicznej legendy, w której uwzględnia
warstwy występujące w danym zasięgu mapy. Jeśli zasięg mapy się zmieni, legenda zostanie
automatycznie zaktualizowana.
Oprogramowanie musi zapewniać generowanie legendy uwzględniającej zmianę
przezroczystości wyświetlania warstwy oraz zapewniać możliwość wyświetlenia w legendzie
liczby obiektów w danej warstwie.
Oprogramowanie musi zapewniać zaawansowane automatyczne etykietowanie, w tym:
wykrywanie konfliktów, kontrolę wyświetlania, możliwość przypisania wag, zarządzanie
położeniem wyświetlania etykiet, automatyczną redukcję wielkości czcionki, rozciąganie
wyrazów dla etykiet linii i poligonów, zaawansowane rozmieszczanie etykiet na krzywych.
Oprogramowanie musi zapewniać wyszukiwanie obiektów na mapie na podstawie nazwy
atrybutu oraz selekcję danych według atrybutów oraz kryteriów przestrzennych.
Oprogramowanie musi zapewniać pokazywanie wartości wybranego atrybutu w dymku dla
wskazanego obiektu (tzw. Map Tips).
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość generowania osobnej listy etykiet wraz z
odnośnikami, gdy etykiety nie mogą być umieszczone na mapie (np. obiekty są za małe w
danym widoku mapy).
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia opisów na podstawie
wygenerowanych etykiet I przechowywania ich w dokumencie mapy lub bazie danych. Musi
być możliwa edycja każdego opisu osobno.
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia własnej biblioteki symboli oraz jej
edycję.
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość selekcji danych przestrzennych według
atrybutów, według położenia oraz interaktywnie na mapie.
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość sortowania danych wg jednego lub wielu
atrybutów.
Oprogramowanie musi umożliwiać dodawanie informacji o geometrii do atrybutów w tym:
współrzędne x, y, z, długość i powierzchnię obiektu, kierunku linii, liczbę obiektów w
obiektach złożonych.
Oprogramowanie musi zapewniać sortowanie względem wielu atrybutów.
Oprogramowanie musi umożliwiać określenie stopnia podobieństwa obiektów na podstawie
wartości atrybutów.
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i edycji wykresów dla danych
przestrzennych.
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia kartogramów i kartodiagramów prezentację unikalnych wartości danych, prezentację danych podzielonych na przedziały
(gradacja kolorem, sygnatury stopniowane, sygnatury proporcjonalne), możliwość stworzenia
mapy kropkowej, wykresów kołowych i słupkowych.
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania klasyfikacji ilościowej danych
wektorowych metodami: własne przedziały, równe przedziały, definiowane przedziały,
kwantylowe przedziały, naturalne przerwy w ciągłości danych, geometryczne przedziały,
odchylenie standardowe.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 26 z 30
24. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeglądania załączników (plików w dowolnym
formacie) dodanych do warstw.
25. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość animacji zmian danych tabelarycznych
zawierających odniesienie do czasu jak również możliwość tworzenia i przeglądania serii
danych z odniesieniem do czasu.
26. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia edycyjne umożliwiające tworzenie i modyfikację
geometrii obiektów z uwzględnieniem dociągania do już istniejących obiektów oraz edycję
atrybutów oraz możliwość edycji plików w formacie .shp.
27. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia nowych obiektów na podstawie
geometrii istniejących obiektów.
28. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość utworzenia nowej warstwy za pomocą sumy
obiektów z Innych warstw.
29. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość edycji wielu warstw jednocześnie.
30. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość powiększenia poszczególnych obszarów podczas
edycji do 1000% (okno lupy).
31. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do kontroli integralności danych atrybutowych tworzenie I obsługa słowników wartości i zakresowych.
32. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych GPS i GPX. Możliwość konwersji
danych GPX do obiektów.
33. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych CAD, dociąganie do danych
CAD podczas edycji, kopiowanie danych CAD do warstw GIS.
34. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wczytania danych serwowanych za pomocą
usług OGC.
35. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę GML.
36. Oprogramowanie musi posiadać możliwość konwersji pliku KML do warstwy GIS z
zachowaniem symbolizacji, etykiet i wyskakujących okienek HTML oraz możliwość konwersji
warstwy GIS do pliku KML.
37. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość konwersji obiektów o geometrii 3D (multipatch)
do powierzchni rastrowej.
38. Oprogramowanie musi umożliwiać bezpośrednią konwersję obiektów z oraz do formatu
JSON.
39. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość odczytu plików .xls oraz eksportu bezpośrednio
do plików .xls
40. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość eksportu mapy do plików .pdf z obsługą
zarządzania warstwami oraz możliwość eksportu mapy do plików .bmp, .tiff, .png, .gif, .jpeg,
.ai, .svg, .emf.
41. Oprogramowanie musi zapewniać dostęp w trybie tylko do odczytu do danych przestrzennych
zapisanych w wielodostępnej bazie danych.
42. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania map podkładowych
udostępnianych przez producenta, np. mapy topograficznej, mapy ulic.
43. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość opublikowania danych „w chmurze”
bezpośrednio z interfejsu aplikacji.
44. Oprogramowanie musi zapewniać odczyt następujących formatów danych rastrowych: .dat,
.img, .bil, .bip, .bsq, .bag, .bmp, .bpw, .raw, .dt0, .dt1, .dt2, .ecw, .fst, .ers, .gis, .raw, .flt, .grd,
.gif, .gfw, .grb, .hdf, .hgt, .rst, .cit, .cot, .jpg, .blx, .sid, .sdw, .ntf, .png, .gff, .ddf, .tiff, .tfw.
45. Oprogramowanie musi pozwalać na przyspieszenie wyświetlania warstw rastrowych poprzez
akcelerację sprzętową.
46. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zmiany kontrastu, jasności, przezroczystości,
gamma oraz DRA dla wybranej warstwy rastrowej.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 27 z 30
47. Oprogramowanie musi zapewnić odczyt i zapis danych rastrowych z pamięci podręcznej
aplikacji.
48. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania obrazów wielospektralnych jako
kompozycji barwnych.
49. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość obliczenia statystyk wyświetlania danych
rastrowych.
50. Oprogramowanie musi obsługiwać następujące metody rozciągania wartości danych ciągłych
(rastrów): odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum,
interaktywne.
51. Oprogramowanie zapewnia możliwość wyboru rozmiaru komórki rastra powstałego w wyniku
analizy rastrowej.
52. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie rastrów wielokanałowych na podstawie
rastrów jednokanałowych.
53. Oprogramowanie musi pozwalać na konwersję mapy kolorów do warstwy RGB.
54. Oprogramowanie musi zapewniać mozaikowanie wielu rastrów w jeden plik rastrowy.
55. Oprogramowanie musi zapewnić filtrowanie danych rastrowych na podstawie następujących
metod: Sobel, wykrywanie linii horyzontalne i wertykalne, laplacian 3x3 oraz 5x5 .
56. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analizy czasowej polegającej na detekcji
zmian poprzez porównania wartości komórek dwóch rastrów.
57. Oprogramowanie musi pozwalać na obliczanie wskaźnika NDVI.
58. Oprogramowanie musi zapewnić wykonywanie ortorektyfikacji zdjęć satelitarnych na
podstawie współczynników RCP, numerycznego modelu terenu oraz z uwzględnieniem
odstępu geoidy.
59. Oprogramowanie musi obsługiwać wyostrzenie panchromatyczne (pansharpening)
60. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie piramid rastrów i obsługiwać następujące
metody ich przepróbkowania: najbliższe sąsiedztwo, interpolacja bilinearna, splot sześcienny,
większości.
61. Oprogramowanie musi pozwalać definiować typ kompresji rastra w zakresie: LZ77, jpeg, jpeg
2000, LZW, RLE, PackBits
62. Oprogramowanie musi obsługiwać tworzenie zasięgu przestrzennego ograniczającego analizę
(maska).
63. Oprogramowanie musi zapewniać środowisko edycji i dociągania do rastrów binarnych,
automatycznej wektoryzacji rastrów z jednoczesnym pozyskiwaniem linii i obiektów
powierzchniowych.
64. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania danych rastrowych ortorektyfikacji, uszczegółowienia panchromatycznego, cieniowania danych wysokościowych
w locie.
65. Oprogramowanie musi posiadać podstawowe narzędzia geoprzetwarzania - bufor, wycinanie,
przecinanie, złączenie przestrzenne.
66. Oprogramowanie musi pozwalać na zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania dla wielu
warstw jednocześnie.
67. Oprogramowanie musi pozwalać na łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg operacji z
wykorzystaniem wizualnego środowiska modelowania, nie wymagającego umiejętności
programowania jak również możliwość zapisu takiego ciągu operacji.
68. Oprogramowanie musi posiadać środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację
prac i tworzenie nowych narzędzi za pomocą skryptów w języku Python.
69. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analiz sieci o ustalonym kierunku
przepływu -wyświetlenie kierunku przepływu, wyszukiwanie ścieżki pod prąd, wyznaczanie
wspólnych źródeł, wyznaczanie najkrótszej ścieżki z uwzględnieniem wagowania.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 28 z 30
70. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie i obsługę serii map i atlasów z wykorzystaniem
narzędzi do automatycznego generowania podziałów arkuszowych. Musi istnieć możliwość
dołączenia do każdego arkusza numeru, nazwy i wartości z tabeli atrybutów, które będą się
automatycznie zmieniać wraz ze zmianą arkusza.
71. Oprogramowanie musi pozwalać na automatyczne generowanie informacji o arkuszach
sąsiadujących na poszczególnych arkuszach z serii map.
72. Oprogramowanie musi pozwalać na eksport serii map do pliku w formacie .pdf.
Warunki równoważności dla oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2013,
wymagania minimalne:
1.
Pakiet programów biurowych służących do edycji dokumentów, arkuszy i baz danych
spełniający następujące funkcjonalności:



2.
3.
4.
5.
oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji
oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych
odbiorców.
w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język
makropoleceń, język skryptowy).
do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
Interfejs użytkownika:

pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji
językowej interfejsu na język angielski

prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nie posiadającym umiejętności
technicznych

możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory
lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego
stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Funkcja tworzenia i edycji dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące
warunki:

posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)

umożliwia wykorzystanie schematów XML

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766).
Zawartość pakietu (zintegrowane aplikacje biurowe):

edytor tekstów

arkusz kalkulacyjny

narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych

narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)

narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie
urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości
błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video.
Funkcje edytora tekstów:

edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 29 z 30
bliskoznacznych i autokorekty
wstawianie oraz formatowanie tabel
wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)
automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków
automatyczne tworzenie spisów treści
formatowanie nagłówków i stopek stron
sprawdzanie pisowni w języku polskim
śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników
nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
określenie układu strony (pionowa/pozioma)
wydruk dokumentów
wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007
i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów
dokumentu

zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na
schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po
wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.

wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki)
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające
zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.
Arkusz kalkulacyjny i jego funkcjonalności:

tworzenie raportów tabelarycznych

tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.

tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

obsługa kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych

tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

wyszukiwanie i zamianę danych

wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji
użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym












6.
7.
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.12.2015
Strona 30 z 30



8.
9.
10.
możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint
2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać:

przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez
konieczności programowania

umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel
zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków.

utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym
zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników.

pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych
wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych.

możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej.

przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service).

wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w
pliku w formacie XML.

podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia.
Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów,
katalogów.

edycję poszczególnych stron materiałów.

podział treści na kolumny.

umieszczanie elementów graficznych.

wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

eydruk publikacji.

możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami) musi umożliwiać:

pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawców

tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

zarządzanie kalendarzem

udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

przeglądanie kalendarza innych użytkowników

zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

zarządzanie listą zadań

zlecanie zadań innym użytkownikom

zarządzanie listą kontaktów

udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników
Download