Rozszerzenie Tarnobrzeskiej SSE pozwoli na nowe inwestycje

advertisement
Rozszerzenie Tarnobrzeskiej SSE pozwoli na nowe inwestycje
Informacja prasowa, 5 stycznia 2017 r.
Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak wziął udział w przedstawieniu założeń i planowanych
efektów inwestycji firmy Federal Mogul sp. z o.o. powstającej w Gorzycach. Nowe inwestycje
przedsiębiorstwa są możliwe dzięki rozszerzeniu granic Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
-Dzisiaj świętujemy kolejny etap w rozwoju Strefy, który będzie miał realne przełożenie na życie
mieszkańców regionu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym granice strefy
tarnobrzeskiej, które weszło w życie 30 grudnia 2016 r., jej powierzchnia zwiększyła się do ponad
1 868,2 ha – powiedział wiceszef resortu rozwoju.
Do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zostanie włączonych 87,6
ha gruntów publicznych zlokalizowanych w miastach: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Przemyśl
i w gminach: Wierzbica, Janów Lubelski, Białobrzegi oraz 37,3 ha gruntów prywatnych w miastach:
Stalowa Wola, Radom i Białobrzegi, a także gminie Gorzyce.
Tarnobrzeska SSE została ustanowiona 9 września 1997 r. na terenach Nowej Dęby, Stalowej Woli,
Staszowa i Tarnobrzega. Pierwotnie obszar strefy wynosił 609,0 ha, a prawie do końca 2016 roku
obejmował on 1 743,3 ha.
Na nowo włączanych gruntach prywatnych będą realizowane inwestycje przez cztery spółki,
tj.: Federal Mogul Gorzyce sp. z o.o. w gminie Gorzyce, Thoni Alutec sp. z o.o. w Stalowej Woli, QFG
Food sp. z o.o. w Radomiu i Zbyszko Bojanowicz sp. z o.o. S.K.A. w Białobrzegach. Deklarowane efekty
inwestycji to 241 nowych miejsc pracy i nakłady w wysokości prawie 421 mln zł.
W wyniku najnowszej zmiany granic Tarnobrzeskiej SSE w perspektywie kilku najbliższych lat może
powstać w tej strefie łączne ponad 3,3 tys. nowych miejsc pracy (uwzględniając te, które mogą
powstać w otocznie nowych inwestycji), zaś wartość zainwestowanego kapitału może osiągnąć
1,39 mld zł.
Planowane inwestycje w regionie po zmianach granic SSE
W województwie podkarpackim, w wyniku zmian granic funkcjonujących tam SSE, zainwestowanych
zostanie około 1,6 mld zł. Natomiast liczba planowanych miejsc pracy może w najbliższych latach
zwiększyć się od 13 000 do 18 000. M.in. W SSE EURO-PARK MIELEC 90 mln złotych chce
zainwestować, firma MB Aerospace Rzeszów sp. z o.o., będąca czołowym dostawcą pierwszego
szczebla precyzyjnych podzespołów do silników samolotowych i pochodnych od silników lotniczych.
-Pracujemy również nad nowymi zasadami funkcjonowania SSE, dzięki którym będę one jeszcze
lepszym narzędziem wsparcia rozwoju gospodarczego regionu poprzez np. transfer know-how. SSE
musi stać się narzędziem spójnej polityki inwestycyjnej, której celem jest inteligentne i skuteczne
przyciąganie i wspieranie inwestycji w regionie - zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
Informacje o Federal Mogul Gorzyce sp. z o. o.
Federal Mogul Gorzyce sp. z o. o. jest częścią amerykańskiej korporacji Federal Mogul. Spółka jest
producentem szerokiego asortymentu komponentów dla motoryzacji, przy czym kluczowym
produktem spółki są tłoki do silników spalinowych.
Nowa inwestycja polega na kompleksowej rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego
umiejscowionego w Gorzycach, skutkującej znacznym zwiększeniem mocy produkcyjnych zakładu.
Szacuje się, że w wyniku inwestycji wzrosną zdolności produkcyjne w zakresie tłoków o co najmniej
5%. Projekt zakłada zakup nowych linii do produkcji tłoków stalowych, także do samochodów
Departament Komunikacji
Tel.: 22 273 71 13
[email protected]
www.mr.gov.pl
osobowych. Uruchomienie produkcji tłoków stalowych będzie się wiązało z wdrożeniem rozwiązań
technologicznych dotychczas niestosowanych w Polsce, a na świecie będących dopiero na etapie
testów.
Tylko w samych Gorzycach firma Federal Mogul zainwestuje w ciągu najbliższych lat 260 mln złotych
oraz utworzy kolejne 21 miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 r.
Warunkiem zezwolenia jest utrzymanie istniejących miejsc pracy na poziomie średniego zatrudnienia
- 1503 etaty oraz utworzenie 21 nowych i utrzymanie ich przez 5 lat od utworzenia.
Informacje o Thoni Alutec Sp. z o.o.
W Stalowej Woli spółka Thoni Alutec Sp. z o.o. zainwestuje 35 mln złotych i utworzy co najmniej 140
nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września 2019 r. Warunkiem
zezwolenia jest utrzymanie istniejących miejsc pracy na poziomie średniego zatrudnienie w roku
2015 – 1242 etaty oraz utworzenie 140 nowych i utrzymanie ich przez 5 lat od utworzenia.
Thoni Alutec sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji odlewów ze stopów aluminium w formach
piaskowych oraz kokilach, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Posiada dwa zakłady
produkcyjne zlokalizowane w Stalowej Woli i w Nisku, objęte granicami tarnobrzeskiej specjalnej
strefy ekonomicznej.
Nowy projekt inwestycyjny ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych Thoni Alutec
sp. z o.o. Polega m.in. na kompleksowej modernizacji hal produkcyjnych, w których prowadzony
będzie proces obróbki metalu oraz proces wytwarzania małogabarytowych odlewów aluminiowych.
Do zmodernizowanych hal produkcyjnych zostaną zakupione m.in. nowe obrabiarki, frezarki CNC,
sprężarki, piece hartownicze, urządzenia kontrolno-pomiarowe, nowoczesne piece i linie odlewnicze,
obróbcze centra numeryczne oraz maszyny niezbędne do badań nad wdrożeniem nowych
technologii.
***
Jednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju jest budowanie wzrostu gospodarczego w oparciu o
inwestycje krajowe i zagraniczne. Resort szacuje, że tylko w wyniku zmian granic Specjalnych Stref
Ekonomicznych, które weszły w życie z końcem 2016 roku, łączna wartość inwestycji realizowanych
w SSE zwiększy się w następnych latach o ponad 16 mld zł. Dzięki temu, w perspektywie kilku
najbliższych lat, liczba miejsc pracy może zwiększyć się od 85 000 do 120 000.
Lepszy klimat inwestycyjny oraz bogatsza oferta dla potencjalnych inwestorów stanowią o sukcesie,
tj. napływie kolejnych nowych inwestycji, a także tych polegających na rozbudowie i poszerzeniu
działalności istniejących już firm. Z realizacją tych przedsięwzięć wiążą się nowe miejsca pracy,
tworzone nie tylko bezpośrednio przez inwestorów, ale także powstające u kooperantów,
podwykonawców i w szeroko pojętym otoczeniu biznesowym.
Celem podjętych działań jest trwałe zwiększenie stopy inwestycji w dłuższej perspektywie i przy
większym wykorzystaniu środków krajowych. Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
wpłyną korzystnie na rozkwit wszystkich dziedzin życia gospodarczego w danym regionie. Będą
stanowiły impuls rozwojowy, który przełoży się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej
gospodarki.
Departament Komunikacji
Tel.: 22 273 71 13
[email protected]
www.mr.gov.pl
Download