Szanowni Państwo! Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o

advertisement
Szanowni Państwo!
Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o ocenę epidemii afrykańskiego
pomoru świń w Europie Środkowo-Wschodniej oraz udzielanie porad naukowych
dotyczących rozprzestrzeniania się zakażenia. EFSA zaleca stosowanie kombinacji wielu
środków, w tym ukierunkowanego polowania, usuwania zwłok padłych dzików i ścisłego
zakazu dokarmiania dzików, które to razem prowadziłyby do zmniejszenia reprodukcji dzika,
a tym samym redukcji choroby.
Od początku 2014 roku ASF rozprzestrzenił się lokalnie w populacjach dzików,
niezależnie od wybuchów choroby u świń domowych. Zdaniem EFSA nie
stwierdzono
korelacji
między
gęstością
populacji
dzików
a
ilością
zgłaszanych przypadków choroby u świń. Źródłem wprowadzenia wirusa okazał
się niski poziom bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach przydomowych;
jednak
bezpośredniego
kontaktu
świń
i
dzików
nie
odnotowano.
Podczas spotkania ekspertów EFSA oceniono strategie zarządzania populacjami
dzików w kontekście ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF. 30 ekspertów
zidentyfikowano różnorakie narzędzia służące temu celowi. Opracowano także
model symulacyjny, aby porównać efekty realizacji indywidualnych narzędzi
lub ich kombinacji. Model wykazał, że zmniejszenie populacji dzika o ponad
70%, to w teorii skuteczny sposób kontrolowania ASF, ale w praktyce nie da
się go osiągnąć w jednym sezonie łowieckim. Z drugiej strony, konwencjonalne
strategie
zarządzania,
takie
jak
wprowadzenie
zakazu
dokarmiania
lub
ukierunkowanego
polowania
na
samice,
może
skutecznie
zapobiegać
rozprzestrzenianiu ASF dopiero po wielu latach stosowania. Uważa się, że
najlepszym postępowaniem będzie połączenie różnych narzędzi, takich jak
wykluczenie kontaktu z materiałem pochodzącym od padłych dzików i
intensyfikacja tradycyjnego polowania, zmniejszająca reprodukcję w następnym
roku o 30-40%.
Plan zwalczania ASF u dzików
powyższych wytycznych EFSA.
przygotowany
przez
GLW
nie
uwzględnia
Raport EFSA w języku angielskim można pobrać ze strony internetowej:
http://www.kzp-ptch.pl/images/ASF/EFSA/EFSA_rekomendacje_czerwiec_2015.pdf
Opracowanie: Aleksander Dargiewicz,
Trzody Chlewnej
Krajowy Związek
Pracodawców Producentów
Download