Guzowata choroba skóry bydła

advertisement
Guzowata choroba skóry bydła – rosnące zagrożenie, metody kontroli
zakażeń
Doniesienie prasowe
9 sierpnia 2016r.
Guzowata choroba skóry (Lumpy Skin Disease - LSD) jest chorobą wirusową
bydła przenoszoną przez owady (komary, kleszcze, muchy). Przypadki zakażenia wśród
bydła regularnie pojawiają się w wielu krajach afrykańskich. Od 2012 roku choroba
zaczęła rozprzestrzeniać się poprzez Bliski Wschód również na obszarze Europy
Południowo-Wschodniej. Choroba ta staje się coraz większym zagrożeniem i niesie ze
sobą ogromne konsekwencja ekonomiczne dla hodowców bydła.
W związku z rosnącym problemem, jakim jest szybko rozpowszechniająca się choroba
na terenach Grecji, Bułgarii oraz krajów bałkańskich, Komisja Europejska zwróciła się do
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z prośbą o przedstawienie
najbardziej efektywnych metod walki z zakażeniem. Urząd przeanalizował skuteczność
różnych metod zapobiegawczych i kontrolujących stopień rozprzestrzeniania się zakażenia
przy użyciu modeli matematycznych do symulacji rozprzestrzeniania się choroby.
W przygotowanej opinii eksperci EFSA uznali regularne szczepienia bydła za
najskuteczniejszą metodę kontroli zakażeń LSD. Aktualnie przepisy UE wymagają
eksterminacji całego stada w przypadku pojawiania się choroby u pojedynczych zwierząt
z danej populacji hodowlanej. Według EFSA przeprowadzenie dokładnego procesu szczepień
przy jednoczesnym uboju zarażonych osobników jest równie skuteczną metodą ochrony przed
zakażeniem, jak wybicie wszystkich osobników w stadzie, w którym pojawił się wirus.
Metoda szczepień osiąga dużą skuteczność, jeśli zwierzęta zostaną zabezpieczone zanim
wirus pojawi się na danym terenie. Eksperci zalecają, aby szczepienia wprowadzać
równomiernie na wszystkich obszarach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie EFSA:
Lumpy skin disease: vaccination is most effective control method
Download