„Nadzieja jest przedsmakiem nieba….”

advertisement
Jakub Jagusztyn
Siedleszczany 21
39-450 Baranów Sandomierski
Tel: 608 – 077- 430
„Nadzieja jest przedsmakiem
nieba….”
Kubuś piątego czerwca skończył trzy latka.
Od dziewiątego miesiąca życia choruje na raka splotu naczyniówkowego.
Przyjął osiemnaście kuracji chemioterapii, lecz mimo remisji choroby nowotworowej, Jego życie jest całkowicie
uzależnione od pomocy innych…
Konsekwencją zabiegu usunięcia złośliwego guza mózgu, zmian pokrwotocznych, chemioterapii, a przede
wszystkim rozległych zmian poniedotlenieniowych jest znaczne uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego. Do dnia
dzisiejszego Kubuś nie chodzi, nie siedzi samodzielnie, jest dzieckiem słabo widzącym, cierpi na lekooporną epilepsję,
niedowład prawostronny, nie potrafi werbalnie komunikować się z tym światem. W wyniku ostrego wodogłowia przeszedł
operację neurochirurgiczną polegającą na wszczepieniu zastawki podtwardówkowo – komorowo -otrzewnowej. Z
powodu zaburzeń połykania oraz utraty poczucia łaknienia żywiony jest przez sondę dożołądkową oraz pozajelitowo przez
cewnik Broviaca. W tym roku Kubusia czeka zabieg wyłonienia stomii.
Pozostaje pod stałą opieką Klinik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wymaga całodobowej,
specjalistycznej, zindywidualizowanej i intensywnej opieki medycznej, rehabilitacji ruchowej oraz terapii psychologicznej
i logopedycznej. Stan zdrowia fizyczny, neurologiczny i psychiczny, a przede wszystkim brak odporności po przebytej
chemioterapii uniemożliwia korzystanie z publicznej służby zdrowia. Dlatego każdego dnia staramy się organizować
terapię dla Kubunia w warunkach domowych.
Ograniczenia finansowe powodują, że nie zawsze udaje się nam otoczyć taką opieką Naszego Synka, jakiej
wymaga. Dlatego kierujemy apel do Osób Wielkiego Serca o wsparcie finansowe w celu kontynuacji leczenia.
Mimo tych wielu trosk, mamy nadzieję, że Kubuś jest szczęśliwy z nami…
Jego uśmiech jest dla nas najpiękniejszym darem od życia…
Każda wpłata, nawet ta najdrobniejsza, jest dla Niego niezwykle cenna.
Możecie Państwo pomóc Kubie przekazując 1% podatku na jej rzecz.
W tym celu w zeznaniu podatkowym należy wskazać: nr KRS Fundacji: 0000037904 oraz w polu Informacje
uzupełniające: 11479 Jagusztyn Jakub
Możecie też Państwo pomóc Kubie przekazując pieniążki na konto fundacji:
Fundacja Dzieciom " Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank Pekao S.A. I /Warszawa
nr. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 11479 Jagusztyn Jakub - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Download