O podkładkach i nawożeniu

advertisement
agrotechnika
26
fot. M. Strużyk
O podkładkach
i nawożeniu
Podczas piętnastego już spotkania w Sadzie Doświadczalnym SGGW w Wilanowie (4 września ub. r.) można było nie
tylko zapoznać się z ofertą firm z branży sadowniczej, lecz
także z prowadzonymi tam badaniami. W tym roku zwiedzanie sadu było związane głównie z omówieniem prowadzonych tam doświadczeń podkładkowych i nawozowych.
Fot. 1. Prof. Andrzej Sadowski omówił doświadczenie dotyczące doboru podkładek dla
odmiany ‘Alwa’
miesięcznik praktycznego sadownictwa
fot. 1–8 M. Strużyk
Podkładki dla ‘Alwy’ i…
Podkładki karłowe są podstawą nowoczesnego
sadownictwa. Obecnie standardem jest podkładka ‘M.9’, która dobrze sprawdza się w naszych
warunkach klimatycznych pod warunkiem, że
drzewka na niej nie są okulizowane na wysokości
20–30 cm nad ziemią (wówczas istnieje ryzyko
jej przemarznięcia). Na glebach żyznych, takich
jak mady w Wilanowie czy Wildze, podkładka
‘M.9’ dla odmian z natury silnie rosnących (np.
‘Alwa’, ‘Gloster’, ‘Rubin’) jest jednak zbyt silna –
informował prof. Andrzej Sadowski (fot. 1). Przed
trzema laty założono doświadczenie z odmianą
‘Alwa’, z wykorzystaniem 14 podkładek, m.in.
‘Don 7049’, ‘Pure 1’ (siewka z wolnego zapylenia
‘B 9’), ‘B 9’, ‘P 63’, ‘P 61’, ’P 65’, ‘P 59’ i ‘M.9’
(kontrola) – fot. 2, aby określić, która z dostępnych
obecnie podkładek jest bardziej przydatna w takich warunkach glebowych dla tego typu odmian.
W trzecim roku prowadzenia doświadczenia stwierdzono m.in., że podkładka ukraińska
‘Don 7049’, uznawana na Ukrainie za karłową,
wytrzymałą na mróz, jest nieprzydatna dla tej
odmiany. W naszych warunkach glebowych
należy zaliczyć ją do podkładek półkarłowych
– drzewa na niej rosną silnie, mają znaczne
przyrosty i niewiele owoców.
2/2012
27
a
d
b
e
Fot. 2. Drzewa odmiany
‘Alwa’ na podkładkach:
‘P 61’ (a), ’P 63’ (b),
’P 65’ (c), ‘Pure 1’ (d),
‘P 59’ (e)
Mocniej niż ‘M.9’ wzrost drzew ‘Alwy’ ograniczają np. podkładki ‘P 61’ – drzewa rosną
umiarkowanie (w drugim roku zebrano około 4
kg owoców z drzewa), a także ‘P 63’ i ‘P 65’, zaś
w przypadku ‘P 59’ problemem może być drobnienie owoców. Na uwagę zasługuje też podkładka
‘B 9’ – drzewa na niej rosną słabiej niż na ‘M.9’.
Z powodzeniem jest ona wykorzystywana w niemieckich szkółkach.
c
Na podstawie uzyskanych wyników
okazało się, że badane podkładki w dużym stopniu zróżnicowały siłę wzrostu
drzew odmiany ‘Rubin’, owocowanie
i wartość współczynnika plenności, zaś
w małym stopniu średnią masę jabłek.
Prawie wszystkie istotnie osłabiły siłę
wzrostu drzew, w porównaniu do ‘M.9’,
np. drzewa na ‘P 66’ są prawie o połowę
mniejsze niż na ‘M.9’, a plon podobny
(około 60 t/ha), natomiast na podkładce
‘P 62’ wykazują podobne cechy jak na
‘M.9’ – informował dr Cezary Piestrzeniewicz (fot. 3) z SGGW w Warszawie.
Otrzymane wyniki wskazują, że
najbardziej przydatne dla ‘Rubina’
(oczywiście w warunkach Wilanowa, gdzie gleby są bardzo żyzne) są
podkładki o sile wzrostu pośredniej pomiędzy
karłowymi a bardzo karłowymi, szczególnie
‘P 66’, ‘P 16’, ‘P 65’ i ‘P 63’, a także niektóre podkładki bardzo karłowe, jak ‘P 59’ czy
‘P 22’. Natomiast do uprawy tej odmiany na żyznej glebie mało przydatna jest podkładka ‘M.9’
oraz podkładki o podobnej do niej sile wzrostu,
jak ‘P 62’ lub ‘Arm 18’, gdyż ‘Rubin’ rośnie na
…dla ‘Rubina’
Odmiana ‘Rubin’ ma bardzo smaczne owoce, ale
jest trudna w prowadzeniu. Jej drzewa rosną silnie
i mają tendencję do przenoszenia owocowania na
końce pędów. Podczas 10-letnich badań nad znalezieniem podkładek najlepszych dla tej odmiany
i poprawiających jej produktywność, oceniano
19 typów podkładek (‘Arm 18’, ‘PB-4’, ‘J-TE-G’,
‘Unima’, ‘P 16’, ‘P 22’, ‘P 59’, ‘P 62’, ‘P 63’,
‘P 64’, ‘P 65’, ‘P 66’, Nr 387, ‘PJ 629’, ‘B 146’,
‘B 491’, ‘M.27’, ‘M.9 EMLA’ – jako standardową).
2/2012
Fot. 3. Wyniki 10-letnich badań nad doborem podkładek
najlepszych dla odmiany ‘Rubin’ przedstawił
dr Cezary Piestrzeniewicz
miesięcznik praktycznego sadownictwa
fot. M. Strużyk
nich zbyt silnie. Nieprzydatna dla tej odmiany jest również podkładka najbardziej karłowa
‘PJ 629’ – drzewa na niej są zbyt małe. Oczywiście na glebach słabszych korzystne może być
też zakładanie sadów z tej odmiany na ‘M.9’ –
zwrócił uwagę dr C. Piestrzeniewicz.
‘Alwa’ – odmiana zimowa wyhodowana w ISK w Skierniewicach. Jest
to siewka z wolnego zapylenia odmiany ‘Macoun’. Drzewo rośnie początkowo bardzo silnie, w późniejszych latach silnie, tworząc rozłożystą i szerokokulistą koronę, z niewielką liczbą krótkopędów. W okres
owocowania wchodzi średnio wcześnie, owocuje obficie z tendencją do
owocowania przemiennego. Kwitnie średnio późno. Owoc jest średniej
wielkości do dużego, kulisty lub kulistospłaszczony, wyraźnie żebrowany przy kielichu. Skórka gładka, zielonożółta, pokryta prawie w całości
karminowoczerwonym, rozmytym rumieńcem. Przetchlinki duże, bardzo wyraźne, żółtawe. Miąższ kremowobiały, ścisły, soczysty, kwaskowatosłodki, aromatyczny, orzeźwiający, smaczny. Dojrzałość zbiorczą
owoce osiągają od początku do połowy października, zaś dojrzałość
konsumpcyjną – od grudnia. Jabłka te można przechowywać w przechowalni do lutego, w chłodni – do kwietnia, a w chłodni KA – do maja.
Drzewa są wytrzymałe na mróz, mało podatne na mączniaka jabłoni,
a liście i owoce w średnim stopniu są porażane przez parcha jabłoni.
Wrażliwość na choroby kory i drewna – mała.
fot. M. Strużyk
agrotechnika
28
‘Rubin’ – odmiana otrzymana w Czechosłowacji z odmian ‘Lord Lambourne’ i ‘Golden Delicious’. Drzewo w pierwszych latach po posadzeniu,
a także po wejściu w okres owocowania, rośnie dość silnie. Tworzy dużą, kulistą, nieco zagęszczoną koronę. U starszych drzew boczne pędy
zwisają. Wykazuje tendencję do ogołacania się pędów. ‘Rubin’ zaczyna
owocować niezbyt wcześnie, plonuje corocznie, niezbyt obficie, ale regularnie, głównie na długopędach oraz na nielicznych krótkopędach.
Owoc jest duży lub bardzo duży, kulisty, o gładkiej powierzchni, wyrównany pod względem kształtu i wielkości. Skórka gładka, żółta, pokryta
w 50–80% pomarańczowoczerwonym lub czerwonawym rumieńcem
z ciemniejszymi prążkami. Miąższ żółtawy, kruchy, delikatny, bardzo
soczysty, słodko winny, lekko aromatyczny, smaczny. Jabłka osiągają
dojrzałość zbiorczą kilka dni przed odmianą ‘Starkrimson’, dojrzałość
konsumpcyjną – w listopadzie. W chłodni można przechowywać je do
lutego, a nawet do marca. Odmiana średnio wrażliwa na mróz, parcha
jabłoni i mączniaka.
miesięcznik praktycznego sadownictwa
Z białek roślinnych
W tym roku w sadzie doświadczalnym SGGW
zaprezentowano m.in. wyniki doświadczenia
z nawozem Metalosate Calcium firmy Albion
(dystrybutorem tego produktu w Polsce jest firma Agrosimex) na odmianie ‘Šampion’ (fot. 4).
Głównym celem stosowania tego nawozu jest
poprawa zdolności przechowalniczej owoców,
a także ich wielkości i wybarwienia. W doświadczeniu nawóz ten stosowano 4-krotnie w dawce 2 l/ha – pierwszy zabieg wykonano w lipcu,
a kolejne przeprowadzano co 14 dni. Uzyskane
wyniki wskazują, że nawóz ten wpłynął korzystnie
na wielkość owoców (80% jabłek miało powyżej
7,5 cm) i ich wybarwienie w stosunku do owoców
z drzew nietraktowanych tym preparatem – informowała Iwona Polewska-Jankowiak (fot. 5)
z działu nawozów firmy Agrosimex.
Nawóz ten zawiera 6% wapnia rozpuszczalnego w wodzie, skompleksowanego aminokwasami z białek roślinnych, co zapewnia maksymalną przyswajalność zawartych w nim składników
oraz wysoką skuteczność w podnoszeniu zawartości Ca w owocach i liściach nawożonych
rośli. Nawóz ten efektywnie zaopatruje rośliny
w wapń, dzięki czemu zabezpiecza owoce przed
wystąpieniem gorzkiej plamistości podskórnej
oraz poprawia ich zdolność przechowalniczą.
Działanie tego nawozu jest już „widoczne” po
3 godzinach od wykonania zabiegu – informowała Iwona Polewska-Jankowiak z działu nawozów firmy Agrosimex.
Natomiast w celu łatwiejszego i skutecznego regulowania stosunku potasu do wapnia p.
Iwona polecała stosowanie nawozu Metalosate
Potassium, szczególnie w mokrych i ciepłych
latach. Potas ma bowiem duży wpływ na gromadzenie cukrów i wybarwienie owoców, przyspiesza też drewnienie pędów. Jednak z racji
antagonizmu z wapniem i ryzyka pogorszenia
zdolności przechowalniczej owoców, nawóz ten
należy stosować tylko w sadach założonych na
glebach ubogich w potas lub takich, w których
zastosowano niskie nawożenie potasem.
Wolne aminokwasy i peptydy
Nawozy z serii Protifert (m.in. Protifert LMW,
Protifert Ca, Protifert Fe, Protifert K, NaturCal, NaturBor) to produkty naturalne o silnym
2/2012
29
Fot. 5. O działaniu nawozów zawierających aminokwasy
z białek roślinnych informowała Iwona Polewska-Jankowiak
Fot. 4. Doświadczenia prowadzone na odmianie ‘Šampion’ miały na celu m.in. poprawę
zdolności przechowalniczej owoców, a także ich wielkości i wybarwienia
działaniu biostymulującym, produkowane z surowców pochodzenia organicznego. Zawierają stabilną mieszaninę wolnych aminokwasów
i peptydów o niskiej masie cząsteczkowej – informował Jacek Majewski, przedstawiciel firmy
Arjo. Na przykład nawóz Protifert LMW, dzięki
całkowitej rozpuszczalności w wodzie, charakteryzuje się szybkim wchłanianiem i systemiczną
translokacją w roślinie. Stymuluje pobieranie
składników pokarmowych i przemieszczanie
się mikroelementów w roślinie. Nawóz ten –
jak informował J. Majewski (fot. 6) – wykazuje działanie zbliżone do działania hormonów
roślinnych i wewnętrznych regulatorów
reklama
Podmiot wprowadzający
środek ochrony roślin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
2/2012
miesięcznik praktycznego sadownictwa
agrotechnika
30
pozytywnie na wzmocnienie
pąków, a przez to na poprawę jakości owoców. FoliQ
CalMax zawiera wapń i azot
– pierwiastki potrzebne do
polepszenia wzrostu zawiązków oraz zapewnienia odpowiedniej jakości owoców
podczas przechowywania.
W kwaterach, w których był
Fot. 6. O nawozach z serii Protifert mówił Jacek
Fot. 7. Paweł Prokop prezentował efekty użycia
stosowany, zmniejszyły się
Majewski
nawozów z serii FoliQ
straty z powodu wystąpienia
gorzkiej zgnilizny owoców –
wzrostu roślin. Podnosi odporność roślin na informował P. Prokop. FoliQ Aminocal, którego
stres (m.in. susza, zasolenie gleby, niska tempe- głównym składnikiem jest wapń, ale również
ratura, przymrozek). Natomiast nawóz Naturcal mangan, cynk i dodatki aminokwasów, które
zawiera wapń związany aminokwasami i pepty- ułatwiają przyswajanie wapnia oraz wspomagają
dami o krótkich łańcuchach, które uczestniczą wybarwienie się owoców, stosowano w drugiej
w pobieraniu i transporcie wapnia w roślinie. połowie lata. Jego użycie ma na celu poprawę
Działają też jak biostymulatory pobudzające jakości przechowalniczej traktowanych owoców,
aktywność enzymów i biologicznych regula- natomiast brak azotu w tym nawozie nie stymutorów wzrostu w roślinach. Nawóz ten ma też luje wzrostu drzew przed zimą i sprzyja dobrepozytywne działanie antystresowe pobudzając mu przygotowaniu ich do spoczynku zimowego.
naturalne mechanizmy obronne w roślinie. Na- P. Prokop zaznaczył, iż nawozy z serii FoliQ
tomiast Naturbor zawiera bor skompleksowany można mieszać z większością środków ochrony
aminokwasami, a wysoka zawartość proliny (na- roślin, co podano w etykietach-instrukcjach ich
turalny α-aminokwas) wykazuje synergiczne stosowania.
działanie z borem na płodność kwiatów (bor
i prolina są niezbędne roślinie do wytworzenia Specjalistyczne nawozy płynne…
płodnego pyłku i zalążni). Na zachodzie Europy
Naturcal i Naturbor stosuje się łącznie z więk- …z serii Timac Fertileader do stosowania
szością herbicydów i fungicydów, z wyjątkiem dolistnego o działaniu biostymulującym i efekśrodków zawierających miedź lub tych o odczy- ty ich działania prezentował Karol Młyński
nie zasadowym (np. organofosforowych). Nie na- (fot. 8) – przedstawiciel firmy Timac Agro. Poleleży ich też stosować z adiuwantami i środkami cany przez niego Fertileader Leos (zawiera m.in.
ochrony roślin zawierającymi olej mineralny.
bor i cynk, substancje aktywne pochodzące z alg
morskich, IPA oraz aminokwasy), dzięki czemu
Nanocząsteczki w służbie roślin… działa antystresowo i podnosi odporność roślin.
Stymuluje intensywność podziałów komórko…to innowacyjność nawozów z serii FoliQ. Do- wych, fotosyntezę i sprzyja rozwojowi pąków
świadczenie prowadzone w kwaterze jabłoni kwiatowych. Fertileader Gold-BMo przeznaodmiany Gala Must® omówił Paweł Prokop (fot. czony do stosowania w uprawach wymagających
7) z firmy Kazgod. Zastosowano kombinację zasilania w bor i molibden wpływa na lepsze
pięciu produktów z linii FoliQ, składających kwitnienie, większą produkcję i transport cusię na podstawowy program nawożenia, który kru. Fertileader Vital-954 stosuje się podczas
w przypadku wystąpienia niedoborów może całego okresu wegetacji w celu poprawy syntezy
być uzupełniony pojedynczymi składnikami. i magazynowania białek oraz cukrów w orgaZ przedstawionych danych wynika, że FoliQ nach generatywnych. Jak sama nazwa wskazuje,
AscoVigor w dawce 3 l/ha, zastosowany trzy- podnosi witalność i wpływa na efektywne odżykrotnie – na początku, w trakcie oraz po kwit- wianie roślin. Fertileader Axis dostarcza azot,
nieniu jabłoni, przyczynił się do zwiększenia po- fosfor, cynk i mangan – niezbędne dla rozwoju
działu komórek, co przekłada się na zwiększenie roślin. Zapobiega stresom w fazie intensywśrednicy jabłek. FoliQ AminoVigor jest nawozem nego wzrostu owoców, podnosi odporność na
o działaniu biostymulującym, podnoszącym od- niekorzystne warunki środowiskowe, zapewnia
porność roślin na choroby i stresy fizjologiczne, optymalne zaopatrzenie w energię, poprawia
wspomagającym procesy regeneracyjne, szcze- wybarwienie owoców. Natomiast Fertileader
gólnie w okresach stresowych, np. po wystąpie- Elite to preparat wieńczący odżywianie dolistne
niu przymrozków. Natomiast FoliQ Bor wpłynął w technologii Timac Agro dla sadów, który
miesięcznik praktycznego sadownictwa
2/2012
31
dzięki – przede wszystkim – wysokiej zawartości wapnia, wpływa na parametry jakościowe
i handlowe owoców (wyższy plon, wyrównanie
owoców, wybarwienie) oraz podnosi zdolność
przechowalniczą owoców.
W wilanowskim sadzie można było zobaczyć
efekty zastosowania następującego programu:
faza zielonego pąka – Fertileader Leos (3 l/ha),
faza początku kwitnienia – Fertileader Gold-BMo (4 l/ ha), faza zawiązków owoców – Fertileader Vital 954 (3 l/ha), faza wzrastania owoców – Fertileader Axis (3 l/ha dwa razy), faza
dojrzewania owoców – Fertileader Elite (3,33
l/ha trzy razy). Działanie składników pokarmowych podanych w tych nawozach płynnych,
a także korzystny wpływ na proces fotosyntezy
oceniano w lipcu, badając liście za pomocą Fluorymetru. Liście z drzew, na których stosowano
ww. program, zawierały optymalną ilość składników pokarmowych, tym samym wskazywały na dobre odżywienie drzew, ważne również
było to, iż proces fotosyntezy przebiega bez
zakłóceń. Zaobserwowano jedynie nieznaczne
niedobory azotu oraz magnezu. Natomiast liście
z kwatery kontrolnej po zastosowaniu innych
preparatów wykazywały niedobór m.in. żelaza,
potasu, wapnia i boru.
Ograniczyć
zachwaszczenie
Od tego roku firma Agrosimex wzbogaciła swoją
ofertę o nowy, działający
nawet 10 miesięcy po zabiegu, herbicyd – Chikara
25 WG. Efekty jego zastosowania można było także zobaczyć podczas dnia
otwartego w Wilanowie. Środek ten wykazuje
działanie systemiczne. Substancja aktywna tego
preparatu (flazasulfuron) pozostaje po zabiegu
w górnej warstwie gleby i pobierana jest zarówno
przez korzenie, jak i liście zwalczanych chwastów.
Obecnie, zgodnie z rejestracją, jest przeznaczony
do zwalczania chwastów na terenach nieużytkowanych rolniczo. W wilanowskim sadzie prowadzone jest jednak doświadczenie nad możliwością
jego zastosowania także w sadach. Wstępne wyniki
wskazują, że użyty w mieszaninie z herbicydem
zawierającym glifosat skutecznie ogranicza zachwaszczenie w tego typu uprawach – informował
Robert Binkiewicz z firmy Agrosimex.
Fot. 8. Działanie
specjalistycznych
nawozów płynnych z serii
Fertileader omówił Karol
Młyński
Monika Strużyk
reklama
2/2012
miesięcznik praktycznego sadownictwa
32
agrotechnika
Europejskie
Święto Jabłka
Na początku września ub.r. w Obrazowie, w powiecie sandomierskim, odbyła się druga edycja Europejskiego Święta Jabłka. Tradycyjnie już pierwszego dnia Oddział Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Sandomierzu zorganizował Międzynarodową Naukową Konferencję
Sadowniczą. Podczas spotkania przedstawiono m.in. zagadnienia związane z ochroną jabłoni przed
szkodnikami, w tym z możliwością ich ograniczania metodami biologicznymi, a także przybliżono
zalety stosowania nawozów z tzw. wartością dodaną.
Ochrona przed szkodnikami
Zagrożenie ze strony zwójek liściowych i owocówek nigdy nie jest modelowe, ponieważ ich
rozwój zależy od przebiegu warunków atmosferycznych w danym sezonie. Dlatego tylko
regularny monitoring lotu ich motyli poprzez
obserwację odłowów samców na pułapkach
feromonowych może dać wymierne rezultaty
i pomóc w wyznaczeniu właściwego terminu
przeprowadzenia zabiegu chemicznego zwalczającego tę grupę szkodników – informowała
dr Zofia Płuciennik z Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach. Szczególnie ważny, jak
stwierdziła dr Z. Płuciennik, jest monitoring
obecności tych szkodników na początku sezonu
w celu określenia: momentu wylotu, nasilenia
lotu motyli i wielkości zagrożenia ze strony stadium szkodliwego.
Dużą rolę w ograniczaniu populacji tych szkodników, choć często niedocenianą przez sadowników,
odgrywają organizmy pożyteczne, których populacja przy nieprzemyślanej ochronie i stosowaniu
nieselektywnych środków ochrony jest często
znacznie ograniczona.
Możliwości wykorzystania naturalnych substancji wytwarzanych przez owady, tzw. feromonów,
a także wirusów i bakterii do ochrony roślin
przed szkodnikami przybliżył dr Michał Pniak
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Feromony to naturalne substancje służące owadom do
przekazywania informacji. Znając te substancje
oraz zachowania wywołane ich pojawieniem się,
można wykorzystać je do indukowania nienaturalnych dla określonej grupy owadów zachowań,
np. wpływanie na gromadzenie się na wspólne
żerowanie (feromony agregacyjne), odstraszania
(feromony antyagregacyjne). Najpopularniejsze
miesięcznik praktycznego sadownictwa
Fot. 1. Martyn Pearce
z EcoCulture z Hiszpanii
zastosowanie feromonów jest
w pułapkach feromonowych
wykorzystywanych do monitorowania aktywności określonego gatunku szkodników
należących do rodzaju motyli
poprzez wabienie ich samców
(zwójki liściowe i owocówki).
Feromony wykorzystywane są
również do dezorientacji samców prowadzącej do nieodnalezienia przez nich samicy
(np. zarejestrowany w Polsce
Ekodian-CP VP, w innych krajach Isomate C
plus, Isomate CLR – zawierający feromony kilku
szkodników). Z preparatów biologicznych dr M.
Pniak wymienił zarejestrowane do zwalczania
owocówki jabłkóweczki Madex SC i Carpovirusine Super SC.
Wapń łatwiej dostępny
Nowatorski nawóz dla sadownictwa BioCal,
który jest dostępny na naszym rynku od 2012
r. (jego dystrybutorem w Polsce jest BioAgris
Piotr Zajkowski Sp. j.) zaprezentował Martyn
Pearce z EcoCulture z Hiszpanii (fot. 1). Nawóz ten oparty jest na technologii CalFlux firmy
EcoCulture i ma zapobiegać skutkom niedoboru
wapnia w owocach (zawiera 5% wapnia i 1%
cynku). Wprawdzie ilość wapnia w tym nawozie
jest niewielka, ale nie ma to znaczenia, gdyż jego
innowacja polega na poprawie zaopatrzenia
roślin w ten pierwiastek poprzez ułatwienie jego pobierania przez komórki oraz transport na
poziomie komórkowym. Szczególnie korzystne
jest pobieranie wapnia przez komórki w owocach, nawet w okresie zmniejszonej w nich ilości
auksyn, np. na skutek intensywnego wzrostu
wegetatywnego – informował M. Pearce.
2/2012
100
95
reklama
33
75
25
5
0
Fot. 2. Objawy gorzkiej
Niedobór wapnia wynika często nie z problemów jego dostępności, ale ze złej dystrybucji
w roślinie. Jest on bowiem transportowany przez
ksylem dzięki transpiracji. Ta droga w owocach
jest jednak ograniczona, ze względu na bardzo
małą transpirację. Według M. Pearce`a, zastosowanie BioCal-u zapobiega temu problemowi
i nawet mimo braku auksyn w owocach wapń
jest do nich transportowany i pobierany przez
komórki owoców, gdyż technologia CalFlux
uruchamia ten sam mechanizm co naturalne
auksyny.
Optymalne zaopatrzenie jabłek w wapń jest podstawowym czynnikiem ich wysokiej jakości, dobrego przechowywania się, zmniejszenia utraty
jędrności oraz braku objawów gorzkiej plamistości
podskórnej (fot. 2) i fizjologicznych chorób przechowalniczych.
Po zastosowaniu BioCal-u – jak podał M. Pearce
– następuje stymulacja produkcji antocyjanów
w jabłkach, odpowiedzialnych za kolor rumieńca, a szczególnie flawonoidów (czerwonych
i fioletowych). Antocyjany podnoszą odporność komórek roślinnych na stres oksydacyjny
i chronią skórkę owoców przed promieniami
UV. Przeciwnie natomiast – jak podał M. Pearce
– nawóz ten oddziałuje na drugą grupę barwników roślinnych (żółtych i pomarańczowych
karetonoidów), wpływa bowiem na zmniejszenie ich ilości w komórkach roślin. Pojawienie
się i wytwarzanie karotenoidów w komórkach
roślinnych towarzyszy zazwyczaj stresowi oksydacyjnemu. Obecność karetonoidów powoduje
z kolei stymulowanie wytwarzania etylenu, którego zadaniem jest uwolnienie wapnia ze ścian
komórkowych w celu zminimalizowanie efektów stresu i zmniejszenie oddziaływania oksydantów. Dzięki zastosowaniu BioCal-u, stres
ten jest ograniczony poprzez zoptymalizowanie
poziomu wapnia w komórkach, ograniczona jest
też produkcja karotenoidów, natomiast zwiększa
się produkcja antocyjanów.
2/2012
plamistości podskórnej
Tradycyjnie
niedobory wapnia
w roślinach są
niwelowane przez
dostarczanie go
w postaci chelatów
wapniowych lub
w postaci soli
(np. z saletry
wapniowej). Aby
komórki roślinne
mogły pobrać
wapń, konieczna
jest w nich
obecność auksyn.
W momencie
wzrostu zawiązków
owocowych
stężenie auksyn
w komórkach
zawiązków
jednak zmniejsza
się, a wzrasta
100
w stożkach wzrostu
pędów i młodych 95
liściach. Dlatego 75
wapń w pierwszej
kolejności
25
transportowany jest
do pędów i liści, 5
a nie do owoców.0
miesięcznik praktycznego sadownictwa
34
agrotechnika
Nawozy z algami
Fot. 3. Jean-Claude Yvin
z TimacAgro z Francji
Fot. 4. David Medina
z AgriTecno w Hiszpanii
reklama
fot. 1–4 A. Łukawska
Ekstrakty z brązowych alg morskich stosowane dolistnie, np.
w sadach, wykazują działanie
biostymulujące – ograniczają
stres spowodowany np. suszą,
niską temperaturą; podnoszą
jakość plonu i wpływają na lepsze przechowywanie się owoców – informował Jean-Claude Yvin z firmy TimacAgro
z Francji (fot. 3). Natomiast działanie nawozów
zawierających ekstrakt z alg morskich stosowanych doglebowo koncentruje się głównie na
stymulowaniu metabolizmu roślin.
Nawozy firmy TimacAgro zawierają opatentowany kompleks Seactiv (kompleks wyselekcjonowanych cząsteczek na bazie alg morskich)
zawierający cytokininy, aminokwasy, w tym
glicynę-betainę. Kompleks ten zawiera m.in.
nawóz Fertileader Elite, który wzbogacony jest
dodatkowo o takie pierwiastki jak: N, K, Ca i B.
Aby nawóz ten był w pełni pobrany i wykorzystany przez rośliny, powinien być stosowany, gdy
aparaty szparkowe w liściach
i owocach są otwarte, najlepiej między 8.00 a 10.00 rano
– powiedział J.C. Yvin. Nawóz
ten charakteryzuje się małymi
cząsteczkami, dzięki czemu zawarte w nim pierwiastki wnikają bez większych problemów
do wnętrza liści przez otwarte
aparaty szparkowe i przestrzenie międzykutikularne. Owoce
z drzew traktowanych tym nawozem są większe, mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne, szczególnie
pojawiające się podczas zbioru, a także lepiej
się przechowują (wolniejsza utrata jędrności).
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
OPRYSKIWACZY
SADOWNICZYCH
S E R W I S • R AT Y • N I S K I E C E N Y
ZHU ARGO Paweł Kaliński
Witusza 24, 99-412 Kiernozia
miesięcznik praktycznego sadownictwa
tel. 600 829 514
604 940 429
Z aminokwasami roślinnymi
David Medina z firmy AgriTecno z Hiszpanii
(fot. 4) omówił nawozy organiczne o charakterze ekologicznym, zawierające aminokwasy
pochodzenia roślinnego, dystrybuowane w Polsce przez firmę AgroConsult. Nawozy te mają
charakter biostymulujący, wpływają korzystnie
na wiele procesów zachodzących w roślinie. Są
wśród nich produkty do stosowania doglebowego i dolistnego. Wśród doglebowych D. Medina
wymienił m.in. Agriful Antisal (redukujący
zasolenie gleby), Agrifulhumic (zawierający
kwasy humusowe poprawiające właściwości
sorpcyjne gleby), Tecamin Raiz (stymulator
wytwarzania korzeni włośnikowych – szczególnie zalecany do szkółek i szklarni).
Nawóz Tecamin Max zawiera m.in. 12%
aminokwasów i 60% niezbędnych roślinom
substancji m.in. kwasów huminowych i fulwowych, witamin, polisacharydów, betainy.
Jak informował D. Medina, w przypadku
wystąpieniu stresu substancje zawarte w tym
nawozie pomagają powrócić roślinie do równowagi, jednocześnie pobudzając i aktywizując ją do wzrostu. Natomiast nawóz Tecamin
Brix korzystnie wpływa na wybarwienie się
owoców przed zbiorem. D. Medina polecał
również mikroelementowe nawozy kompleksowane aminokwasami przeznaczone do stosowania dolistnego w celu szybkiego dostarczenia roślinom brakującego w danym okresie
składnika pokarmowego (Tecnokel Amino B,
Tecnokel Amino Ca, Tecnokel Amino Cu, Tecnokel Amino Zn-Mn, Tecnokel Amino Mn,
Tecnokel Amino Mg, Tecnokel Amino Mo,
Tecnokel Amino Zn), a także tego typu nawozy do stosowania doglebowego (Tecnokel Fe
i Tecnokel Mix).
Według D. Medina, podawanie dolistnie aminokwasów (pochodzenia roślinnego) roślinom
ogranicza straty energii, którą musiałyby one
zużyć na ich wyprodukowanie, ponadto stymuluje też proces fotosyntezy.
Nawozy tego typu zwiększają też efektywność korzeni, podnoszą odporność roślin na
stres (wywołany nadmiarem lub brakiem wody w glebie, zasoleniem, wysokim pH gleby,
wysoką lub niską temperaturą), nie powodują
oparzeń liści ani owoców, zwiększają jakość
i wielkość plonu oraz wpływają na przedłużenie jakości i trwałości owoców podczas przechowywania.
Anita Łukawska
2/2012
Download