Najczęstsze problemy wychowawcze wynikające z konfliktu między

advertisement
Najczęstsze problemy wychowawcze
wynikające z konfliktu między zbiorem
biblijnych wartości etycznych a
kreowanymi przez współczesny świat w
sferze ideologii, kultury, techniki praktyczne metody radzenia z kryzysem
Z całą czujnością
i ponad wszystko chroń i strzeż
swojego serca, bo z niego tryskają
strumienie życia! - Prz 4,23.
Bóg daje wolność, aby
człowiek mógł wybierać
to, co dobre i właściwe
Wszystko wolno, ale nie wszystko
jest pożyteczne; wszystko wolno,
ale nie wszystko buduje
(1 Kor 10,23)
Pamiętaj!

Przygotowanie
człowieka do życia
domaga się
doświadczenia w
dokonywaniu
autonomicznych
wyborów i brania za
nie osobistej
odpowiedzialności”
Czynniki,
które wspierają,
bądź blokują
rozwój moralny biblijne wartości etyczne
a świeckie
Chrześcijanin
Słowo Boże –
Ideologia chrz.
Czynniki
bezpośrednie
(związane
z relacjami
międzyludzkimi
-rodzice,
-przyjaciele
-autorytety)
czynniki
pośrednie
ogólnokulturowe
Dziś @
Autorytety – jakie wartości można
czerpać?

Kto może być
prawdziwym
autorytetem, godnym
do naśladowania
wzorem?

Jakie cechy ma
posiadać osoba, która
jest autorytetem?
Przyjaciele

Wzmacniają moralne
wartości

Niszczą zaszczepione
wartości
Rodzice

Kierują ku własnym
wartościom drogą
miłości i przykładu

Dają zły przykład
moralny lub poprzez
autorytaryzm
Czasopisma młodzieżowe
Co dajemy w zamian?
Switch
Wydawca:
Fundacja
Nadzieja dla
Przyszłości
Switch /przełączyć/zmieniać/
Filmy
SKUTKI POZYTYWNE
Np.. Filmy grozy;
Filmy z przemocą
SKUTKI MEGATYWNE
Muzyka
 Muzyka
wnika do najgłębszych warstw
osobowości, wypełnia je i porywa ze
swoim nurtem.
 Muzyka
i tekst piosenek może zachęcać
do dobrych, jak i również złych zachowań.
Czy istnieje dobra muzyka?

Oddająca chwałę
Bogu - Ap 14,2-3

Zespoły
chrześcijańskie

Soliści

Grupy uwielbienia
Czy jest „zła muzyka”?
 Za
„złą muzykę” przyjmujemy tą, która w
mniejszym lub w większym stopniu
wpływa negatywnie na człowieka poprzez:
 - Wulgarny i bluźnierczy tekst, np. istnieją
teksty w muzyce rockowej i heavy
metalowej, które drwią z męki i śmierci
krzyżowej Jezusa Chrystusa.
Polecenie - dokonaj refleksji nad
wpływem muzyki, której słuchasz. W
chmurki wpisz pozytywny wpływ muzyki, a
w strzałki negatywny.
Twoje uczucia
emocje, myśli
,
Wartość poszanowania swojego
ciała a używki
Uzależnienie i nałogi to najbardziej
bolesna forma współczesnego niewolnictwa
ks. Marek Dziewięcki
Alkohol i nikotyna
NT: I nie upijajcie się
winem, które przynosi
rozwiązłość, ale
bądźcie pełni Ducha
(Efez. 5,18).
 Koledzy: wypij nie
bądź frajer - będziesz
się bawił; rozluźnisz
się!

Narkotyki



NT: Wzywam was tedy,
bracia, przez miłosierdzie
Boże, abyście składali
ciała swoje jako ofiarę
żywą, świętą, miłą Bogu,
bo taka winna być
duchowa służba wasza
/Rz 12,1/
Świat: namowa do
wzięcia narkotyku ten
jeden jedyny raz!
Narkotyk na imprezie nie
tylko środowiska „świata”
Problemy wynikające z
niemoralności seksualnej

Poziom moralności
seksualnej zazwyczaj
stanowi swego rodzaju
barometr wskazujący
ogólny stan naszej
pobożności lub jej braku i
dotyczy zarówno
jednostek, jak i całych
społeczeństw - J. Cottrell
Współczesna technika – niesie
przywileje i zniewala

Technika –ogół
środków i czynności
wchodzących w
zakres działalności
ludzkiej związanej z
wytwarzaniem dóbr
materialnych
Pozytywne strony

Technika przyczynia
się do rozwoju
chrześcijaństwa
 Druk = Biblia – religia
protestancka
 Komputer = np.
ewangelizacja
Komputer – negatywny wpływ
Oznaczenia zamieszczone z tyłu
opakowania gry komputerowej

Wulgarny język
Seks, pornografia, erotyka
i nagość

Strach

Dyskryminacja

Narkotyki,
niedozwolone
substancje i środki
odurzające

Hazard
Jakie mogą wystąpić typy
uzależnień?
Internetowa erotomania – ciągłe
szukanie i oglądanie stron erotycznych
oraz udział w czatach erotycznych.
 b) Internetowa socjomania – uzależnienie
od internetowych kontaktów społecznych,
kontakty via net stają się ważniejsze niż
znajomości realne, co doprowadza do ich
zerwania i izolacji.
 a)
c) Uzależnienie od sieci internetowej –
przymus ciągłego brania udziału w
różnego rodzaju grach netowych, ehazardu, robienia e-zakupów.
 d) Przeciążenie informacyjne - przymus
poszukiwania i pobierania nowych
informacji.

Jakie widzicie zagrożenia, które
możecie napotkać w Internecie?
a) Informacje nieodpowiednie - treści seksualne,
pornografia, nienawiść, nietolerancja, przemoc,
oszustwo, informacje nieprawdziwe.
 b) Informacje i usługi niebezpieczne - Istnieją
strony ilustrujące jak zbudować bombę,
oferujące broń, alkohol, trucizny i narkotyki.
 c) Niebezpieczni ludzie, niepożądane
znajomości

Strony „bezpieczne” – hasło:
koleżanka
letnia koleżanka opowiadanko – SEKS
 Filmy wideo dla koleżanka
 Obrazy dla koleżanka
 16
Strony „bezpieczne” –
hasło:nastolatka
 nastolatka
- Tagi Fotosik.pl
 Sexowna nastolatka – filmy

tańcząca nastolatka (16)
– Seks z nastolatką za 40 zł.
Polska norma? (ZOBACZ
 Pardon
Warto znać
 Polskie
Centrum Programu „Safer
Internet”
 www.saferinternet.pl
 www.dzieckowsieci.pl
 www.dbi.pl
Moralność młodzieży
chrześcijańskiej – wyniki
badań
Co wiem o moim dorastającym
dziecku? – ankieta: pytania zamknięte
1.
Czy uważasz się za chrześcijanina, który
chce naśladować Jezusa Chrystusa?
6. Czy Twoim zdaniem kupowanie płyt „pirackich”
to kradzież?
7. Czy wg Ciebie branie pieniędzy z portfela
rodziców to kradzież?
9. Czy wg Ciebie chrześcijanin może brać udział w
imprezach szkolnych typu andrzejki, dyskoteka
szkolna itp.?
Wyniki badań – duże miasto
Wyniki badań małe miasto
Ankieta grupa wiekowa 13-15 lat
Ilość odpowiedzi w procentach
120
100
80
13 - 15 lat odpowiedzi
pozytywne (obliczenia
procentowe)
13 - 15 lat odpowiedzi
negatywne (obliczenia
procentowe)
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
Numer pytania
7
8
9
10
Ankieta grupa wiekowa 16-18 lat
Ilość odpowiedzi w procentach
120
100
80
60
16 - 18 lat odpowiedzi pozytywne
(obliczenia procentowe)
40
16 - 18 lat odpowiedzi negatywne
(obliczenia procentowe)
20
0
1
2
3
4
5
6
Numer pytania
7
8
9
10
Wybrane pytania otwarte
12. Jak dużo czasu poświęcasz na
oglądanie telewizji i gry komputerowe?
13. Czy właściwie używasz pilota
telewizyjnego lub myszki od komputera,
gdy jesteś sam /sama/? / wybierasz
programy lub gry promujące przemoc,
treści erotyczne itp./
Wyniki badania – duże miasto
Niemal w 90% osoby, które poświęcają więcej niż 2
godziny dziennie na telewizję bądź komputer wybierają
programy lub gry promujące przemoc, treści erotyczne
itp.
Wybrane odpowiedzi:
 Zdarza mi się popełniać błąd w chwili słabości, później
tego żałuję
 Zazwyczaj nie chociaż czasami bywają chwile słabości
 Zdarzały mi się chwile słabości i uchybienia zwłaszcza
gdy byłem ciekaw świata kobiet i seksu.
 Niewiele jest gier bez przemocy więc nie mam za
dużego wyboru

Wyniki badania – małe miasto
Grupa I - /10-13 lat/
 Wszystkie
dzieci odpowiedziały, że nie
oglądają same telewizji, same nie
dokonują wyboru programów
telewizyjnych, czy gier komputerowych.
Grupa II
/13-16/
Na 11 badanych, 7 osób właściwie
dokonuje wyboru programów.
Pozostali:
 interesuję się okultyzmem (1 osoba) telewizja
 - wciągają mnie filmy z przemocą (2
osoby)
 - niewiele jest gier, bez ,,przemocy”, więc
gram w takie gry (1 osoba)

Grupa III /16-18/
 Na
18 badanych, 6 osób odpowiedziało,
że umieją właściwie panować nad
,,myszką” i ,,pilotem telewizyjnym”.
Pozostali:
 różnie to bywa, muszę uważać (6 osób)
 filmy promujące agresję, przemoc –
często ulegam (2 osoby)
 lubią gry, gdzie jest przemoc (4 osoby)
Wnioski
 Świadomość
religijno-moralna badanych
jest duża. Zdają sobie sprawę z tego co
jest złe, ale nie zawsze niewłaściwe
wybory nazywane są grzechem.
Metody radzenia w
sytuacjach kryzysowych
Miłość

Miłość bezwarunkowa
– taka „pomimo”
Autorytatywny rodzic
Restryktywność
 Wymaganie od
dziecka dojrzałego
postępowania
 Zdolności
komunikacyjne
 Ciepło/wsparcie
dostarczane dziecku

Efekty wychowania w stylu
autorytatywnym
 Dzieci
lepiej przystosowane emocjonalnie.
 Mają uwewnętrznione standardy moralne,
a więc lepiej rozwinięte sumienie.
 Cechują się większą
samowystarczalnością, wyższą
samooceną, większą potrzebą osiągnięć i
umiejętnościami społecznymi niż inne
dzieci.
Dam coś w zamian
Czas
Uwagę, więzi,
Rozmowy;
modlitwa
!
Wspólne
zainteresowania
Komunikacja
Dzielenie się własnymi przekonaniami,
pragnieniami i uczuciami
Zmiana poziomu funkcjonowania w zakresie
dwóch wymiarów więzi (spójności i
zdolności adaptacyjnej).
Więzi
między
członkami
rodziny
Reorganizacja
systemu
rodzinnego
i dokonanie zmian
Prawidłowa komunikacja
Jak być z dzieckiem?

Wspólny czas

Wspólne zainteresowania

Opowiedz o sobie

Daj poznać siebie
Organizuj z dzieckiem sprawy
codzienne

Wspólne gotowanie

Spacer z dzieckiem
nie tylko tym małym
Twój czas z dzieckiem to
inwestycja w przyszłość
Jeśli nie Ty to ktoś to
zrobi
Pokusy a ojciec
 Badania:
Odporność na pokusy u
dorastających dzieci /szczególnie
dziewcząt/ związana jest z łagodną
postawą wychowawczą ojca połączoną z
okazywaną czułością
Granice jako bezpieczeństwo i
opieka
 Czy
istnieją ustalone zasady w rodzinie? –
jeśli nie to wprowadź je wspólnie z dziećmi
 Konsekwencje
w ich weryfikacji z
poszanowaniem siebie nawzajem
Wskażmy na ciekawe formy
aktywności w kościele
Pamiętajmy
 Nikt
nie wypisze recepty na wychowanie
 Nie
ma uniwersalnych zasad wychowania
każdego dziecka, czy sposobu pomocy
młodemu człowiekowi
 Mamy
jednak narzędzia Boże: Modlitwa i
Słowo Boże
Droga ku Bogu


Dziecko nie dozna radości z istnienia
Boga, jeśli nie doświadczyło radości dzięki
matce....
Dziecko nie
dozna radości z istnienia Boga, jeśli
Dziecko nie nauczy się widzieć
nie doświadczyło
radości
prawdziwie, jeśli
nie danodzięki
mu czasumatce....
na
uważne przyglądanie się....
Dziecko nie
nauczy
sięsięwidzieć
prawdziwie,
jeśli
Dziecko
nie nauczy
słyszeć, jeśli
się na
niego czasu
ciągle tylko
krzyczy.
Wówczas
nie
nie dano mu
na
uważne
przyglądanie
może przyjąć Słowa Bożego....
się....
 Dziecko nie nauczy się słyszeć, jeśli się na
niego ciągle tylko krzyczy. Wówczas nie może
przyjąć Słowa Bożego....
Jeśli dziecku nie było dane
doświadczyć bliskości i
ciepła matki, nie może
odczuwać
pragnienia
 Jeśli dziecku
nie było
bliskości Boga....
dane doświadczyć
bliskości i ciepła matki, nie może
odczuwać pragnienia bliskości Boga....
 Jeśli dziecku nie wolno poruszać się ani
chodzić,
to wolno
czyż może wyruszyć w drogę
Jeśli
dziecku nie
poruszać
się ani chodzić, to
ku Bogu?
czyż może wyruszyć w drogę
ku Bogu?
M. Leist
Polecam
 Poradnik
dla rodziców: F.-W. Miller, H.
Laubach, „Miłość, granice, konsekwencje”,
wyd. WAM 2005
 T. Tripp, „Pasterz serca dziecka”, Wyd.
Słowo Prawdy 2009
 J. R. Fugate, „Wychowanie dziecka
według Pisma Świętego”, Pojednanie
2008
 Opracowanie:
Elżbieta Bednarz
Download