ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH

advertisement
ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH, OGRODNICZYCH,
BUDOWLANYCH, SZNURKA ROLNICZEGO,
OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN
oraz
OLEJU SILNIKOWEGO
Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informuję, że 15 maja 2015 r. (piątek) odbędzie się
dla
mieszkańców
naszej
Gminy
nieodpłatna
zbiórka
folii
rolniczych,
ogrodniczych, budowlanych, sznurka rolniczego, opakowań po środkach
ochrony roślin oraz oleju silnikowego.
Każdy
mieszkaniec,
który
będzie
chciał
otrzymać
potwierdzenie
utylizacji odpadu, otrzyma kartę przekazania odpadu.
Odpady własnym środkiem transportu należy dostarczyć do niżej
wymienionych punktów zbiórki w następujących godzinach :
* Ladorudzek
przy świetlicy wiejskiej - od 900 do 915
* Tarnówka
przy remizie OSP - od 925 do 940
* Ponętów Dolny
przy remizie OSP - od 950 do 1010
* Barłogi
przy remizie OSP - od 1020 do 1035
* Borysławice Kościelne w pobliżu sklepu Państwa Kierzkowskich –
*
Bylice
od 1050 do 1110
przy remizie OSP - od 1125 do 1140
* Zabłocie
przy remizie OSP - od 1150 do 1210
* Kiełczewek
przy remizie OSP - od 1220 do 1300
* Grzegorzew
na placu handlowym - od 1315 do 1330
Wójt Gminy
Wyk. W.W.
Grzegorzew, 28.04.2015r.
/-/ Bożena Dominiak
Download