Godz. 11.15–13.15 sesja I, prowadzi: ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
XVII
DNI INTERDYSCYPLINARNE
„Między sacrum a profanum
– święci w kulturze”
TERMIN 7 – 9 listopada 2016 r.
MIEJSCE OBRAD Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, Olsztyn
MSZA ŚW. I KONCERT ul. Staszica 5, Olsztyn – Stare Miasto
ORGANIZATORZY
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wydział Teologii i Wydział Sztuki
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej
PATRONAT HONOROWY
Wielki Kanclerz Wydziału Teologii Biskup Warmiński Arcybiskup Józef Górzyński
Arcybiskup Senior Wojciech Ziemba
Biskup Elbląski Jacek Jezierski
Biskup Ełcki Jerzy Mazur
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ryszard Górecki
Strona
TVP3, Radio Plus, Gość Niedzielny, Radio UWM FM
1
PATRONAT MEDIALNY
Poniedziałek, 7 listopada 2016 r.
GODZ. 9.00
POWITANIE GOŚCI I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI – SALA 2
DO GODZ. 11.00
SESJA PLENARNA – SALA 2
PRELEKCJE
O. prof. dr hab. Jacek Salij OP [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE]: Kult świętych
jako potwierdzenie jednoznacznego monoteizmu
Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UŚ W KATOWICACH]: Scientia sanctitati
subalternata. Świętość w teologii jako kulturze wiary wg
J.Ratzingera/Benedykta XVI
Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Kanoniczna
droga do uznania heroiczności cnót
Ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ [WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
W RZESZOWIE]: Czy praca w mediach może być drogą do świętości?
GODZ. 11.00–11.15
PRZERWA
OD GODZ. 11.15 DO GODZ. 16.00 OBRADY W SEKCJACH
Wspólnotowy charakter świętości – SALA 2
Szkice hagiograficzne – SALA 6
Wspólnotowy charakter świętości
SALA 2
PRELEKCJE
Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Święta czy
grzeszna? Kobieta w średniowieczu
Prof. dr hab. Anna Zellma [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: (Nie)kwestionowane granice
decyzyjności pedagoga w kształtowaniu obrazu świętości wśród dzieci?
Dr hab. Jarosław Horowski [UMK W TORUNIU]: Świętość a budowanie wspólnoty
Mgr lic. Jacek Rafał Szewczyk [WYDZIAŁ TEOLOGII KUL JANA PAWŁA II]: Święci w Kościele. Kim
są? Jak ich czytać? Czemu służą? Refleksja zainspirowana myślą teologiczną
Benedykta XVI
Ks. dr hab. Marek Żmudziński [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Święty Kościół
grzeszników według papieża Franciszka
GODZ. 13.15–13.45
PRZERWA
2
SESJA I, PROWADZI: ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW
Strona
GODZ. 11.15–13.15
GODZ. 13.45–16.00
SESJA II, PROWADZI: dr hab. Jarosław Horowski
PRELEKCJE
Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE]:
Święci czy herosi? Znaczenie wybitnych osobowości dla rozwoju kultury
w interpretacji ks. Franciszka Sawickiego
Dr Aleksy Kucy [UMCS W LUBLINIE]: Koncept obrazu Bożego w ujęciu antropologii
prawosławnej: patrystyka, hezychazm, teologia współczesna
Mgr, mgr Sergiusz Anoszko [UKSW W WARSZAWIE]: Problematyka sacrum w nowych
ruchach religijnych: koncepcja ośmiu dynamik w Kościele Scjentologicznym
Dr Stefan Pastuszewski [BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA]: Święci prawosławni – łączą i dzielą
Dr Maciej Samolej [MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 3 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W ŁODZI]: Camino de Santiago czyli miejsce św. Jakuba we współczesnej
kulturze ludzi młodych ludzi, widziane z perspektywy filologa, historyka,
etyka, bibliotekarza, pisarza. Po prostu pielgrzyma
Szkice hagiograficzne
SALA 6
GODZ. 11.15–13.15
SESJA I, PROWADZI: o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD
GODZ. 13.15–13.45
PRZERWA
Strona
3
PRELEKCJE
Dr Zbigniew T. Szmurło [WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA W POZNANIU]: Ormiańscy święci –
ich wkład w tworzenie narodowej tożsamości i kultury
Dr Grzegorz Wodziński [INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH UKSW W WARSZAWIE]: Święci Pańscy
w liturgii Kościoła Ewangelicko-reformowanego w Polsce w XVI-XVII w.
S. dr Bożena Leszczyńska OCV [UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE]: Mądrość
krzyża. Święci patronowie ojczyzny w twórczości ks. Karola Antoniewicza SJ
(1807-1852)
Mgr Damian Szweda [INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWM
W OLSZTYNIE]: Najczęściej spotykani święci patronowie na terenie państwa
Zakonu Niemieckiego w czasach Ulryka von Jungingen
Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM [INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UWM W OLSZTYNIE]: Warmińscy patronowie w potrydenckiej kulturze
chłopskiej
GODZ. 13.45–16.00
SESJA II, PROWADZI: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
PRELEKCJE
Mgr Dominic Sheridan [INSTYTUT ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI UG]: Saint Mary Mackillop –
A Saint for the Vast Horizon
Dr hab. Krzysztof Kowalik, prof. PO [POLITECHNIKA OPOLSKA]: Życie i działalność
bł. Marii Luizy Merkert z Nysy w religijnym i kulturowym dorobku miasta
i regionu
Ks. mgr Grzegorz Oleksik [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Osoba Sługi Bożego
Stanisława Kardynała Hozjusza
Ks. dr hab. Jan Nowak [UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE]: Historia życia
niezłomnego Pasterza ks. W. Bukowińskiego
Dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD [KRAKÓW]: „Złączyła ich miłość Boga, Ojczyzny
i bliźnich” – Święci przyjaciele Rafał Kalinowski i Albert Chmielowski
Dr Iwona Gosik-Kapelińska [UNIWERSYTET WARSZAWSKI]: Literacki wizerunek świętego
Kazimierza Jagiellończyka
Bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie – Stare Miasto,
ul. Staszica 5
GODZ. 19.00 Msza św., GODZ. 20.00 Koncert pt. Śpiewne modlitwy
W programie utwory sakralne kompozytorów polskich i zagranicznych
WYKONAWCY: Chór CANTORES VARMIENSES przy Filharmonii WarmińskoMazurskiej w Olsztynie
Hanna Zajączkiewicz – sopran; Anna Reszczyńska – organy
Benedykt Błoński – dyrygent i prowadzenie
Wtorek, 8 listopada 2016 r.
PRELEKCJE
Prof. dr hab. Urszula Mazurczak [INSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL JANA PAWŁA II]: Odzienie –
ubiór czy szata, skromność czy bogactwo materialnego
przepychu w scenach Pasji Chrystusa i hagiografii. Wybrane przykłady
malarstwa XV wieku
Prof. dr hab. Zenona Rondomańska [AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
W BYDGOSZCZY]: O zapomnianych świętych w pieśniach
Dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska [INSTYTUT GERMANISTYKI UW]: Obraz
matki w literaturze niemieckiej
4
SESJA PLENARNA – SALA 2
Strona
OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 10.30
GODZ. 10.30 Prezentacja wystawy pt. ŚWIATŁEM MALOWANE. Witraże
w kościołach warmińskich w fotografii studentów Instytutu Sztuk Pięknych
OD GODZ. 11.15 DO GODZ. 18.00 OBRADY W SEKCJACH
Literacka i literaturoznawcza perspektywa sacrum w kulturze – SALA 2
Artystyczna perspektywa i społeczny wymiar sacrum w kulturze – SALA 6
Literacka i literaturoznawcza perspektywa sacrum w kulturze
SALA 2
GODZ. 11.15–13.15
SESJA I, PROWADZI: prof. dr hab. Zenona Rondomańska
PRELEKCJE
Dr Marta M. Kacprzak [BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE, UW]: Św. Teresa od
Jezusa w XIX-wiecznej kulturze polskiej.
Wokół publikacji terezjańskich (edycji pism Świętej, żywotów, nowenn,
litanii, pieśni) i ich roli w życiu Polaków XIX wieku
Mgr Katarzyna Zwieczorowska [UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU]: Prostym językiem
o mistycznym zjednoczeniu z Bogiem – literackie obrazowanie w Twierdzy
wewnętrznej św. Teresy z Ávili
Dr Joanna Lekan-Mrzewka [KATEDRA LITERATURY MODERNIZMU, KUL JANA PAWŁA II]: Galeria
postaci świętych w wydawnictwach lwowskiej „Macierzy Polskiej”
Mgr Łukasz Krzyszczuk [INSTYTUT STUDIÓW KLASYCZNYCH, ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I ORIENTALNYCH
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO]: „Ciceronianus es, non Christianus” (Ep. XXII 30).
Stosunek św. Hieronima do literatury antycznej na przykładzie jego pracy
translatorskiej
Mgr Anna Komendzińska [INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM]: O Józefie! – Czego
chcecie? Józef „stary” w dawnych kolędach i pastorałkach. Święty –
nieświęty
5
PRZERWA
Strona
GODZ. 13.15–13.45
GODZ. 13.45–15.45
SESJA II, PROWADZI: dr hab. Marta Kowalczyk
PRELEKCJE
Dr Zoja Kuca [INSTYTUT GERMANISTYKI I LINGWISTYKI STOSOWANEJ, UMCS W LUBLINIE]: Sacrum
i profanum w literaturze emigrantów rosyjskich „I fali” (B. Zajcew i
I. Szmielow)
Dr Magdalena Łaguna [WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UWM W OLSZTYNIE]: Pomiędzy ziemią
a niebem. O przestrzeniach sacrum w cyklu lirycznym Marii Konopnickiej
„Madonna”
Mgr Małgorzata Wojtowicz [UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU]: Postać św. Anny – matki
Maryi w najdawniejszej literaturze polskiej
Dr Marta Łukaszewicz [INSTYTUT RUSYCYSTYKI UW]: „Nieświęci święci”
archimandryty Tichona (Szewkunowa): reinterpretacja świętości we
współczesnej literaturze rosyjskiej
Mgr Katarzyna Wasińczuk [KUL JANA PAWŁA II]: „Nieświęci” święci. O kategorii
świętości w prozie Ludmiły Ulickiej („Daniel Stein, tłumacz”, „Przypadek
doktora Kukockiego”)
GODZ. 15.45–16.00
PRZERWA
GODZ. 16.00–18.00
SESJA III, PROWADZI: dr Magdalena Łaguna
Strona
6
PRELEKCJE
Mgr Katarzyna Kuchowicz [WYDZIAŁ POLONISTYKI UJ W KRAKOWIE]: Święty Oślowski i inni.
Literacki obraz górnośląskiej religijności
Ks. dr Marek Jodkowski [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Święci piórem
sportretowani. Refleksje na temat warmińskiej twórczości pisarskiej
o. Ludwiga Barbiana SVD (1901-1978)
Dr hab. Marta Kowalczyk [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Wszyscy święci
w wizjach wybranych mistyczek średniowiecznych
Dr Piotr Koprowski [INSTYTUT HISTORII, UNIWERSYTET GDAŃSKI]: Jezus z Nazaretu, św. Paweł
i początki chrześcijaństwa w interpretacji Ignacego Radlińskiego
Artystyczna perspektywa i społeczny wymiar sacrum
w kulturze
SALA 6
GODZ. 11.15–13.15
SESJA I, PROWADZI: prof. dr hab. Urszula Mazurczak
PRELEKCJE
Dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska [WYDZIAŁ SZTUKI UWM W OLSZTYNIE]: Ikona jako
obiekt kultu i dzieło sztuki
Mgr Sabina Anna Kostecka [WYDZIAŁ SZTUKI I WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Motyw
osoby duchownej w malarstwie polskim
Mgr Anna Kornelia Jędrzejewska [MUZEUM TORUŃSKIEGO PIERNIKA – MUZEUM OKRĘGOWE
W TORUNIU]: Wizerunki świętych na dawnych formach piernikarskich
Dr Małgorzata Burta [UKSW W WARSZAWIE]: Święci z dziewiętnastowiecznych
ołtarzyków
GODZ. 13.15–13.45
PRZERWA
GODZ. 13.45–15.45
SESJA II, PROWADZI: dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
PRELEKCJE
Dr Monika Kulesza [KATEDRA LITERATURY I MODERNIZMU, KUL JANA PAWŁA II]: Święta
Marcelina Darowska a sztuki plastyczne
Dr Jowita Jagla [MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU] i ks. dr Jacek Maciej
Wojtkowski [MUZEUM POMNIKA HISTORII – „FROMBORK ZESPÓŁ
KATEDRALNY”]: Ikonosfera świętych i błogosławionych w sanktuarium
w Licheniu
Dr Barbara Maria Gawęcka [KATEDRA HISTORII SZTUKI, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY]: Ikonografia św. Emeryka
Dr Maria Piechocka-Kłos [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Święci w heraldyce
7
PRZERWA
Strona
GODZ. 15.45–16.00
GODZ. 16.00–18.00
SESJA III, PROWADZI: ks. dr Paweł Rabczyński
PRELEKCJE
Dr Sylwia Górzna [AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU]: Inkulturacja w nauczaniu papieża
Jana Pawła II i w dokumentach Kurii Rzymskiej
Mgr Magdalena Kolańska [WYDZIAŁ PEDAGOGIKI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, WYDZIAŁ
PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII KUL JANA PAWŁA II]: Jakie miejsce w kulturze zajmują
święci?
Dr Paweł Maciąg [ASP W KATOWICACH]: Sacrum przesłaniające profanum według
Marka Ivana Rupnika
Mgr Ewa Garstka [UKSW W WARSZAWIE]: Święta Hildegarda z Bingen dietetyczką
celebrytów czyli o recepcji XII-wiecznej medycyny holistycznej we
współczesnym świecie. Konteksty socjologiczne
Dr Izabela Wyszowska [WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI AWF W POZNANIU], dr inż. Tadeusz
Jędrysiak [FUNDACJA OKO-LICE KULTURY, ZBLEWO (NA KOCIEWIU)]: Sanktuaria świętych
w perspektywie turystyki pielgrzymkowej
Środa, 9 listopada 2016 r.
OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 11.00
SESJA PLENARNA – SALA 2
PRELEKCJE
Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT [PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
WE WROCŁAWIU]: Święta matka w Biblii i kulturach starożytnych
Ks. prof. dr hab. Marek Pyc [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UAM W POZNANIU]: Posłuszeństwo
Chrystusa w pismach Hansa Ursa von Balthasara
O. prof. dr hab. S.C. Napiórkowski OFM [KUL JANA PAWŁA II]: Święci w kulcie? Tak!
Ale jak?
Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk [UWM W OLSZTYNIE, OBN IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
W OLSZTYNIE]: Święty Jakub – patron Olsztyna
8
PRZERWA
Strona
GODZ. 11.00–11.15
OD GODZ. 11.15 DO GODZ. 16.00 OBRADY W SEKCJACH
Hagiograficzna przestrzeń kultury – SALA 2
Teologiczna, filozoficzna i kulturowa kwestia sacrum i profanum – SALA 6
Hagiograficzna przestrzeń kultury
SALA 2
GODZ. 11.15–13.15
SESJA I, PROWADZI: ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT
PRZERWA
GODZ. 13.45–16.00
SESJA II, PROWADZI: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
PRELEKCJE
Ks. dr hab. Henryk Nadrowski MIC [POZNAŃ]: Święte, święty, święto
Ks. mgr Krzysztof Ordziniak [SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO ROCHA W MIKSTACIE]: Święty Roch –
patron codziennych trudnych spraw (analiza próśb i podziękowań
nowennowych z Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie)
Dr Małgorzata Strzelec [WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH]: Funkcje kultu Świętego Rocha w społeczności mikstackiej
Mgr Seweryn Pauch [UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY]: Wybrane przejawy
kultu św. Rocha na terenie byłej diecezji chełmińskiej
Mgr inż. Zbigniew Borkowski [PORTAL ŚWIĘTEGO JACKA ODROWĄŻA, WWW.JACEK.IQ.PL]:
Popularność św. Jacka Odrowąża na świecie
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]:
„Rycerz ewangelii” – św. Jacek Odrowąż jako patron dla współczesnych
dzieł odnowy chrześcijańskiej
Strona
GODZ. 13.15–13.45
9
PRELEKCJE
Prof. dr hab. Artur Milian [WYDZIAŁ SZTUKI UWM W OLSZTYNIE]: Teologia ludzkiego myślenia
Mgr Magdalena Garnczarska [INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO]: Wzorzec świętości zaprezentowany w „Historii budującej
o Barlaamie i Jozafacie” i jego recepcja w kręgu kultury bizantyńskiej
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE]: Wszyscy
Święci (kanonizowani i niekanonizowani) w Kościele i kulturze
Ks. dr Przemysław Nowak [DIECEZJA RATYZBOŃSKA, NIEMCY]: Bavaria sancta. Obecność
wybranych świętych Bawarii we współczesnym społeczeństwie Bawarii
Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW [INSTYTUT EDUKACJI MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA UKSW
W WARSZAWIE]: Święta Matka Teresa z Kalkuty w sieci miłosierdzia
Mgr Dorota Lekka [UKSW W WARSZAWIE]: Święci w kulturze i kulcie chrześcijańskim.
Analiza teologicznych aspektów sztuki baroku na przykładzie obrazów
św. Jerzego, św. Katarzyny i św. Antoniego Padewskiego
Teologiczna, filozoficzna i kulturowa kwestia
sacrum i profanum
SALA 6
GODZ. 11.15–13.15
SESJA I, PROWADZI: ks. dr hab. Krzysztof Bielawny
PRZERWA
GODZ. 13.45–16.00
SESJA II, PROWADZI: ks. dr Karol Jasiński
PRELEKCJE
Mgr Krzysztof Habdas [BIURO KONSULTINGOWE „KH” DR INŻ. KRYSTYNA HABDAS]: Nestinarstwo
– szansą na potwierdzenie przyrodopoznawczego błędu ateizmu?
Dr Zbigniew Landowski [UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY]: „Nieświęci święci”
w sufizmie. Kult mistrzów sufickich
Mgr Magdalena Pelc [WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU]: Od świętego do
idola... czyli jak przedstawiani są niezwykli ludzie Kościoła w popkulturze
Ks. dr hab. Dariusz Pater [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE]: Odzyskanie zdrowia
jako proces integralny w myśli Hildegardy z Bingen
Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny [OLSZTYN-GIETRZWAŁD]: Sacrum i profanum na przykładzie
ewangelickich kościołów jubileuszowych w byłych Prusach Wschodnich
Ks. dr Józef Kożuchowski [WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W ELBLĄGU]: Stawanie się
świętym: stanowisko Hansa Eduardo Hengstenberga
GODZ. 16.00
PODSUMOWANIE OBRAD KONFERENCYJNYCH I ZAKOŃCZENIE – SALA 2
Strona
GODZ. 13.15–13.45
10
PRELEKCJE
Mgr lic. Anna Zajączkowska-Żyszkiewicz [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI]:
Czym jest świętość Boga i człowieka, czym różnią się i w czym są podobni
święci różnych epok?
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UJPII [UP JANA PAWŁA II W KRAKOWIE]: Czy nauka jest
profanum dla teologii?
Ks. dr Paweł Rabczyński [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Historia sacra i historia
profana. Szkic o teologii historii
O. dr Sergiusz R. Niziński [UAM W POZNANIU]: Sacrum odkryte w profanum – rola
wiary. Perspektywa filozoficzna
Ks. dr Karol Jasiński [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Sacrum i profanum w myśli M. Bubera
Mgr Wiesław Setlak [WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, UNIWERSYTET RZESZOWSKI]: Antropologia
i historiozofia Aureliusza Augustyna. Kilka uwag o istocie myśli filozoficznej
doktora Kościoła i jej kulturotwórczej mocy
Download