Co warto wiedzie* o Fraktalach

advertisement
Fraktale
Co warto wiedzieć o
Fraktalach
Fraktal (łac. fractus – złamany, cząstkowy,
ułamkowy) w znaczeniu potocznym oznacza zwykle
obiekt samo-podobny tzn. taki, którego części są
podobne do całości albo "nieskończenie subtelny" ukazujący subtelne detale nawet w wielokrotnym
powiększeniu. Ze względu na olbrzymią
różnorodność przykładów matematycy obecnie
unikają podawania ścisłej definicji i proponują
określać fraktal jako zbiór, który:
• ma nietrywialną strukturę w każdej skali,
• struktura ta nie daje się łatwo opisać w języku
tradycyjnej geometrii euklidesowej,
• jest samo-podobny, jeśli nie w sensie dokładnym,
to przybliżonym lub stochastycznym,
• ma względnie prostą definicję rekurencyjną,
• ma naturalny ("poszarpany", "kłębiasty" itp.)
wygląd
Cechy charakterystyczne Fraktali
•Samopodobieństwo
•Symetria wymiar fraktalny nie jest liczbą
całkowitą
•Brak jednoznacznego kształtu
•Nie są określane wzorem matematycznym
Twórca fraktali
Benoît B. Mandelbrot (ur. 20 listopada 1924 w
Warszawie, zm. 14 października 2010 w Cambridge) –
francuski matematyk.
Zajmował się szerokim zakresem problemów
matematycznych, znany jest przede wszystkim jako
ojciec geometrii fraktalnej, opisał zbiór Mandelbrota oraz
wymyślił samo słowo „Fraktal”.
Urodził się w rodzinie litewskich Żydów mieszkających
po I wojnie światowej w Polsce. W latach 1936-1957
mieszkał we Francji. Od 1957 pracował w USA dla firmy
IBM, miał zatem dostęp do najnowocześniejszych
komputerów. Początkowo zainspirowała go praca Koch’a
dotycząca powstawania płatka Kocha . Mandelbrot
wykorzystał do tego celu komputery. Uzyskane przez
niego wykresy zostały nazwane fraktalami.
Krzywa Kocha
• Krzywa Kocha jest nieskończenie długa
mieści się jednak na skończonej
powierzchni.Można więc narysować
pewna jej przybliżenie. Połączenie 3
krzywych przypomina płatek śniegu i
jest nazwane płatkiem Kocha
Zastosowanie fraktali
•
•
•
•
•
•
W medycynie
W przyrodzie
W informatyce-grafika komputerowa
W psychologii
W biologii
W sztuce
Fraktale w medycynie
Coraz częściej wzory i
charakterystyki fraktali dają nam
lepsze zrozumienie w różnych
dziedzinach takich jak: medycyna,
biologia, psychologia, gospodarka
leśna, analiza sygnałów, ekonomia.
• W medycynie fraktali używa się do analizy obrazów
tomograficznych, rozpoznawania komórek itp. Na przykład:
Przeprowadzone parę lat temu badania w ośrodku badawczym w
Nowy Jorku wskazały na zależność pomiędzy wymiarem
fraktalnym chromosomu a rakiem.
• Struktury o budowie fraktalnej są powszechnie
spotykane w przyrodzie. Przykładem mogą być
krystaliczne dendryty (np. płatki śniegu),
systemy wodne rzek, błyskawica lub kwiat
kalafiora.
Zastosowanie fraktali
w Technice
• „Fraktale wykorzystano np. w filmie Star Trek II:
The wrath of Khan do przedstawienia
krajobrazu planety Genesis, oraz w filmie
Powrót Jedi do stworzenia geografii księżyców
Endora i zarysów Gwiazdy śmierci"
Antena fraktalna – antena oparta na
geometrii fraktalnej. Skomplikowane
krzywe fraktalne, wypełniające przestrzeń
powodują wydłużenie drogi prądów, dzięki
czemu miniaturowa antena zachowuje się
jak o wiele większa o tradycyjnej
konstrukcji. Cechą charakterystyczną jest
też jej wielozakresowość lub
szerokopasmowość. Anteny fraktalne
znajdują zastosowanie w komunikacji
mikrofalowej, a w telefonach
komórkowych są stosowane powszechnie
jako anteny mikropaskowe. Nie należy
jednak mylić tych pojęć - antenę fraktalną
można zbudować także z drutu lub rurek –
innymi słowy antena fraktalna może, ale
nie musi być anteną mikropaskową.
• W psychologii naukowcy badający ludzkie
oceny estetyczne (czy coś jest ładne lub
brzydkie, itp.) stwierdzili że istnieje
zależność pomiędzy estetyką rysunku
wygenerowanego za pomocą fraktala a
wymiarem tego fraktala.
• W biologii naukowcy analizujący obraz
termalny krowy stwierdzili, że wymiar fraktalny
takiego obrazu zmniejsza się w momencie
kiedy zwiększa się jej stres.
• Analiza fraktalna daje możliwość
ilościowego opisu morfologii komórek.
Aby jednak przekonać biologów o
celowości jej stosowania nie wystarczy
wykazać, że komórkom tkanki
nerwowej można przypisać określoną
wartość wymiaru fraktalnego
• Wielu artystów tworząc swoje
prace posługuje się fraktalami.
• Np. Lindy Allison
Przygotowali :
Badura Patryk
Tyrka Jakub
Żmuda Rafał
Bukowski Kacper
Wycisk Agnieszka
Cerek Radosław
Pod kierunkiem
Magdaleny
Ocetkiewicz
Download