Instrukcja obsługi lampy polimeryzacyjna - L

advertisement
Instrukcja obsługi lampy polimeryzacyjnej.
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wstęp
Informacje bezpieczeństwa
Instalacja
Opis funkcji
Instrukcja użytkowania
Konserwacja
Rozwiązywanie problemów
Specyfikacja techniczna
1. Wstęp
Poniższa instrukcja opisuje właściwości lampy LED i zawiera informacje bezpieczeństwa,
instalacji oraz konserwacji. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie komponenty
są nie uszkodzone.
1. uchwyt
2. podstawa ładowarki
3. ładowarka
4. bateria
5. światłowód
6. ochrona na oczy
7. instrukcja
2. Informacje bezpieczeństwa
Uwaga: proszę stosować się do poniższych informacji.
1. Lampa LED musi być stosowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2. Producent i dealer nie biorą odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem.
3. Przed włączeniem ładowarki do sieci upewnić się czy źródło zasilania jest zgodne z
wymogami lampy. Złe zasilanie spowoduje uszkodzenie lampy i może być
niebezpieczne dla użytkownika.
4. Nie patrz na światło lampy bez ochrony oczu. Jest to niebezpieczne dla oczu.
5. Przed użytkowaniem pozwól aby lampa osiągnęła temperaturę pokojową. Szczególnie
jeżeli lampa wcześniej została wniesiona z chłodnego otoczenia.
6. Nie używaj innej niż oryginalna bateria.
7. Nie stawiaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów oraz nie przemywaj
lampy łatwopalnymi płynami.
8. W celu uniknięcia zwarcia elektrycznego nie wkładaj innych przedmiotów do
ładowarki.
9. Używaj akcesoriów dostosowanych do lampy takich jak: światłowód, ładowarka,
bateria.
10. Unikaj przedostania się detergentów do urządzenia(może to powodować spięcia)
11. Pod żadnym pozorem nie można przerabiać urządzenia - skutkuje to przerwaniem
gwarancji.
12. Niestałe napięcie elektryczne powoduje niepoprawną pracę lampy.
13. Nie stosować urządzenia z pacjentami z rozrusznikami(stymulatorami) serca.
14. Przechowywać zasilacz w temp. 5-30° C i wilgotności 10%-80%.
3. Instalacja
1. Temperatura otoczenia 15-30° C, wilgotność 10%-80%
2. Sterylizuj lampę przed każdym użyciem.
3. Włącz zasilacz do uchwytu, zainstaluj światłowód. Kiedy światłowód będzie w
odpowiednim miejscu będzie słyszalny słaby dźwięk.
4. Zamocuj ochronę na oczy.
5. Ustaw podstawę ładowarki na stabilnym podłożu, podłącz ładowarkę do prądu i włóż
uchwyt w podstawę ładowarki. Wskaźnik ładowarki(dioda) będzie wskazywała status
baterii.
6. Czerwona dioda- bateria ładuję się, zielona dioda-bateria jest naładowana. Ładowanie
baterii trwa około 2-4 godzin.
4. Opis funkcji
1. Uchwyt:
Na uchwycie (rączce) znajdują się 4 diody.
Pierwsza zielona dioda – wskaźnik zasilania
kolor
zielony
migająca
Trzy kolejne lampy żółte – wskaźniki trybów pracy.
Na uchwycie znajdują się dwa przyciski.
funkcja
tryb podstawowy
słaba bateria
Jeden przycisk służy do zmiany trybu pracy. Drugi to przycisk zasilania.
(włączenie/wyłączenie).
2. Podstawa:
Po włożeniu uchwytu do podstawy dioda wskazuje status baterii.
3. Czas pracy:
model
686
686
686
tryb
pulsacyjny
narastający
mocny
czas
20s
15s
10s
4. Automatyczne wyłączenie zasilania:
Zasilanie lampy zostaje wyłączone automatycznie kiedy lampa nie pracuje 3 minuty. W celu
włączenia lampy naciśnij przycisk zasilania.
5. Ostrzeżenia baterii
Kiedy zielona dioda na uchwycie miga-bateria jest słaba. Jeżeli stanie się to podczas leczenia
prosimy przedłużyć kurację i naładować baterię po zabiegu.
5. Instrukcja obsługi
Proszę wybrać odpowiedni tryb pracy, domyślny jest tryb mocny.
Po wybraniu trybu włącz zasilanie. Lampa jest gotowa do pracy.
Podczas pracy naciśnij przycisk zasilania.
Po jednym okresie pracy, możesz nacisnąć przycisk zasilania aby zacząć następny
okres. Sugerujemy aby nie używać więcej niż 10 razy pod rząd.
5. Odległość pomiędzy światłem i materiałem powinna wynosić 1-2 mm.
1.
2.
3.
4.
6. Konserwacja
1. Sugerujemy aby urządzenie było wyczyszczone i wysterylizowane przed pierwszym
użyciem.
2. Nie używać materiałów łatwopalnych do czyszczenia urządzenia.
3. Podczas sterylizacji uchwytu i baterii, uchwyt musi być oddzielony od podstawy.
Podczas pracy z następnym pacjentem światłowód musi być wyczyszczony i
wysterylizowany.
4. Nie czyścić w myjkach ultradźwiękowych, nie stosować żrących detergentów.
5. W przypadku zarysowania, czyścić plastikową szczotką.
6. Światłowód może być sterylizowany z alkoholem lub przez 18 minut w temperaturze
138° C i ciśnieniu 200 kPa.
7.
8. Proszę włożyć uchwyt do podstawy ładowarki jeżeli praca skończy się w krótkim
czasie. Jeżeli lampa przez dłuższy czas nie będzie pracować rozłączyć światłowód i
wyjąć baterię.
7. Rozwiązywanie problemów
problem
Uchwyt nie pracuje
prawidłowo
Uchwyt nie pracuje
prawidłowo
Brak ładowania
Brak ładowania
przyczyna
Słaba bateria
rozwiązanie
Naładowanie baterii
Niewłaściwe podłączenie
baterii
Niewłaściwe podłączenie
zasilania
Niewłaściwe podłączenie
baterii
Podłącz baterię ponownie
Podłącz ładowarkę do sieci
Przeczyść połączenie
ładowarki
8. Specyfikacja techniczna
Zakres napięcia elektrycznego ładowarki:
100-240 Vac 50/60Hz 1,5VA
Bateria litowa:
686
Źródło energii lampy:
7.4V 2000mAh
Źródło światła:
(uchwyt)
Maksymalne zużycie:
686 :
3W
686:
>1200 mW/cm²
Średnia żywotność:
10000 godzin( czas zabiegu wynosi 20s co daje 1 800 000 razy)
Światłowód:
Czas ładowania:
ø 11mm kąt: 60°
około 2 godzin
Download