Załącznik nr: 1 Zadanie nr:8 Kod CPV 33167000

advertisement
Załącznik nr: 1
Zadanie nr:8
Kod CPV 33167000-8 Lampy chirurgiczne
Lampa operacyjna sufitowa szt 1.
1/ Lampa fabrycznie nowa, typ/nazwa ........................................................
2/Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji
3/ Producent...........................................................................................................................
Lampa operacyjna przeznaczona do oświetlania pola operacyjnego podczas zabiegów
chirurgicznych, posiadająca:
- zawieszenia opraw oraz uchwyty na lampie umożliwiające stabilne pozycjonowanie oraz
zmianę ustawienia lampy w trakcie trwania operacji.,
- funkcje regulacji wielkości pola świetlnego (połączenie pojedynczych pól świetlnych w
jedno wspólne pole światła).
Lp. Parametry i warunki
wymagane
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II
1
2
3
WYMAGANIA OGÓŁNE
Dwie kopuły lampy umieszczone na
ramionach przegubowych z
zawieszeniem sufitowym
Natężenie światła min. 140 000 lx – 1
kopuła, 90 000 lx -2 kopuła z filtrem
podczerwonym oraz równomierny
rozkład w polu operacyjnym
Możliwość regulacji natężenia światła
od 50 -100%
Wielkość pola świetlnego regulowana
uchwytem sterylizowanym w autoklawie
Podwójny system ramion umożliwiający
obrót lampy o 360º
Średnica pola operacyjnego min. 14 cm
Współczynnik oddawania barw min. 90
Zasilanie 230 V
Bezpieczne napięcie zasilające - 24 V
Źródło światła o mocy :
jedna kopuła min 150 W
druga kopuła min 120 W
Czas pracy żarówek (żywotność)
min.1000 h
Obudowa lampy umożliwiająca łatwą
wymianę żarówek bez użycia
dodatkowych narzędzi
Obudowa lampy odporna na działanie
środków dezynfekcyjnych
Układ zasilania umożliwiający
automatyczne przełączenie napięcia na
zasilanie awaryjne
Gwarancja
Okres gwarancji min 24 miesiące
Czas usunięcia awarii -max 7 dni
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii
- max 24 godziny
TAK/NIE
Oferowane parametry
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
-
1
4
5
III
1
2
3
IV
1
Trzykrotna naprawa w okresie
gwarancyjnym tego samego podzespołu
powoduje wymianę lampy na nową (z
wyjątkiem uszkodzeń z winy
użytkownika)
Po przekroczeniu 3 dni naprawy
gwarancyjnej, gwarancja zostanie
przedłużona o czas przerwy w
eksploatacji
INNE WYMAGANIA
Deklaracja zgodności oznaczona znakiem
CE,
TAK
TAK
dołączyć do oferty
Katalog potwierdzający oferowane
parametry
Instrukcja obsługi w języku polskim
Szkolenia
Szkolenie personelu.
TAK
dołączyć do oferty
TAK
TAK
dostarczyć wraz z urządzeniem
-
TAK
2
Kod CPV 33167000-8 Lampy chirurgiczne
Lampa operacyjna przejezdna szt 2.
1/ Lampa fabrycznie nowa, typ/nazwa ........................................................
2/Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji
3/ Producent...........................................................................................................................
Lampa operacyjna przeznaczona do oświetlania pola operacyjnego podczas zabiegów
chirurgicznych, posiadająca:
- zawieszenia oprawy oraz uchwyty na lampie umożliwiające stabilne pozycjonowanie oraz
zmianę ustawienia lampy w trakcie trwania operacji.,
- funkcje regulacji wielkości pola świetlnego.
Lp. Parametry i warunki wymagane
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
II
1
2
3
4
5
III
WYMAGANIA OGÓLNE
Lampa statywowa umieszczona na podstawie
jezdnej
Lampa wyposażona w zasilacz akumulatorowy z
automatycznym przełączaniem na zasilanie
awaryjne
Natężenie światła min. 100 000 lx z filtrem
podczerwonym oraz równomierny rozkład w
polu operacyjnym
System regulacji umożliwiający zmianę
parametrów świecenia w zakresie od 50 -100%
Możliwość pozycjonowania lampy wraz z
regulacją wielkości plamy świetlnej
Temperatura barwowa max.4500ºK
Średnica pola operacyjnego min. 14 cm
Współczynnik oddawania barw min. 90
Zasilanie 230 V
Bezpieczne napięcie zasilające 24 V– z
akumulatora.
Czas pracy w pełni naładowanej baterii
akumulatorowej lampy min. 3 godziny.
Źródło światła o mocy min 150W typu LED
Obudowa lampy odporna na działanie środków
dezynfekcyjnych
Podstawa lampy stabilna przejezdna z blokadą
kół
Gwarancja
Okres gwarancji min 24 miesiące
Czas usunięcia awarii -max 7 dni
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - max
24 godziny
Trzykrotna naprawa w okresie gwarancyjnym
tego samego podzespołu powoduje wymianę
aparatu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy
użytkownika)
Po przekroczeniu 3 dni naprawy gwarancyjnej,
gwarancja zostanie przedłużona o czas przerwy
w eksploatacji
INNE WYMAGANIA
TAK/NIE
-
Oferowane parametry
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
-
TAK
TAK
-
3
1
2
3
Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE,
Katalog potwierdzający oferowane parametry
Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK
TAK
TAK
IV
1
Szkolenia
Szkolenie personelu w zakresie obsługi
urządzenia.
TAK
dołączyć do oferty
dołączyć do oferty
dostarczyć wraz z
urządzeniem
Cena.
Lp. Nazwa/ typ
1.
2
Lampa operacyjna
sufitowa
typ/model
………................................
............................................
Lampa operacyjna
przejezdna
typ/model
………………………….
………………………….
Ilość Cena
netto
w PLN
Wartość
netto
w PLN
VAT
%
VAT
w
PLN
Wartość
brutto
w PLN
1 szt
2 szt
RAZEM
.........................................
/Podpis i pieczęć oferenta /
4
Download