zestawienie parametrów wymaganych

advertisement
Załącznik nr 2-03
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Przedmiot zamówienia: LAMPĘ PRZECIWŻÓŁTACZKOWA STOJĄCA
MOBILNA szt.1
Nazwa i typ produktu: ………………………………
Producent: ………………………………………
Kraj pochodzenia ……………………………….
Oferowany model ……………………………….
Rok produkcji ……………………………………
LP
1
WYMAGANE
OPIS
PARAMETRY
Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, TAK
certyfikaty.
2
Źródłem światła są cztery świetlówki o
długości fal 420-480 nm emitujące światło
białe lub niebieskie.
3
Bardzo wysoka efektywność terapeutyczna TAK
uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu
ekranu i rastra centrującego, które emitują
promienie prostopadle do powierzchni.
4
Małe zużycie energii na skutek braku
rozproszenia światła (90 W).
TAK
5
Żywotność świetlówek jest określana
poprzez badanie mocy promieniowania
przez czujnik optoelektroniczny, który w
przypadku spadku efektywności
promieniowania do 80% włącza
sygnalizację świetlną (czerwona dioda).
TAK
6
Konstrukcja statywu z trzema stopniami
swobody umożliwia optymalne ustawienie
głowicy lampy nad noworodkiem.
TAK
7
Obrotowa głowica lampy umożliwia jej
ustawienie w granicach od O do 90°.
TAK
TAK
8
Regulowana wysokość (113- 160 cm) !
wysunięcie głowicy lampy.
TAK
9
Lampa jest umocowana na statywie
TAK
PARAMETRY
OFEROWANE
jezdnym z trzema antystatycznymi
kółkami, z których dwa są wyposażone w
mechanizm blokujący.
10
Bardzo cicha praca (brak wentylatorów).
TAK
Download