Układ pokarmowy

advertisement
UKŁAD POKARMOWY
- objawy kliniczne
1. niestrawność
2. dyspepsję
3. bóle brzucha
4. zaburzenia jelitowe
5. odbijania
6. wymioty i biegunka
7. brak apetytu
W praktyce klinicznej – 40% pacjentów zgłasza się do lekarza z objawami gastronomicznymi
- przełyk
Transport pokarmu z gardła do żołądka
- żołądek
Funkcje:
1. wydzielnicze
2. ochronne
3. ruchowe
sok żołądkowy:
- kwas solny
- pepsynogeny czynnik wewnętrzny
- warstwa śluzu
- jony wodorowęglanowe
- jelito cienkie
1. trawienie przyjmowanych tłuszczów, węglowodanów i białek
2. wchłanianie wody, elektrolitów, węglowodanów, tłuszczów, białek, kwasu foliowego,
żelaza, witamin A, B, C, D
3. obrona przed antygenami pokarmowymi i mikroorganizmami
4. produkcja substancji endokrynnych i parakrycznych
5. metabolizm pewnych substancji (np. uwalnianie gastryny)
- jelito grube
1. wchłanianie wody i elektrolitów
2. funkcje motoryczne
3. rola bakterii jelitowych – przemiana amoniaku, kwasów żółciowych
- postępowanie z chorym
 wywiad – dokładne opisanie dolegliwości o okoliczności objawów
 badanie przedmiotowe w tym badanie per rectum
 badania dodatkowe:
a) ENDOSKOPOWE – promienie zimnego światła przechodząc przez wiązkę włókien
kwarcowych rozjaśniają wnętrze i odbijają się od ścian przewodu pokarmowego i powraca do
dna
b) ENDOSKOPIA:
1. górnego odcinka przewodu pokarmowego
WSKAZANIA:
p/wskazania: wstrząs, zawał mięśnia sercowego, śpiączka, skaza krwotoczna, zwężenie
odźwiernika, brak współpracy pacjenta
POWIKŁANIA: perforacje, krwawienie popolipektomii
1. kolonoskopia (badanie jelita grubego)
WSKAZANIA:
a) żółtaczka
b) kamica dróg żółciowych
- badanie radiologiczne
 zdjęcie przeglądowe
 badania kontrastowe
 pasaż przewodu pokarmowego
 wlew kontrastowy jelita grubego
- badanie obrazowe
 badanie ultrasonograficzne
 tomografia komputerowa
 rezonans magnetyczny
 badanie radioizotopowe
- scyntygrafia
- badanie hipotologiczne
 badanie hematologiczne
 badanie biochemiczne: próby wstrząsowe, transaminazy, GGTP, fosfataza alkaliczna,
białko, elektroforeza białek, albuminy, diastazy w moczu i surowicy krwi
 badanie kału na krew utajoną i pasożyty
- choroby przełyku
 refleksowe zapalenie przełyku – występuje najczęściej w 30-60 roku życia, chorzy
przybrali na masie ciała
 przepuklina rozworu przełykowego – wzrasta wraz z wiekiem, częściej kobiet
 rak przełyku – patogeneza, obraz kliniczny, postaci medyczne
- choroby żołądka i dwunastnicy
 choroba wrzodowa – zaburzenia równowagi pomiędzy czynnikami wywołującymi, a
obronnymi
do czynników agresji należą:
- kwas solny
- pepsyna
- mikroorganizmy – H. pylon, zaburzenia motoryki
 obraz kliniczny
 podstawowa diagnostyka
 powikłania choroby: perforacje, zwężenia odźwiernika
- rak żołądka
 krwawienie z przewodu pokarmowego
- z górnego odcinka
- z dolnego odcinka
1. obraz kliniczny
2. postępowanie diagnostyczne – badania dodatkowe
3. metody leczenia
- choroby jelita cienkiego
 zespół złego wchłaniania –celioelna
 nowotwory jelita cienkiego
- choroby jelita grubego
 ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 schyłkowość okrężnicy
 Rak jelita grubego
 polipy jelita grubego
 wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 choroba Crona
 zespół jelita orażliwego
 Biegunki
- choroby wątroby
 Wirusowe zapalenie wątroby
 Żółtaczki niechomolityczne
 Przewlekłe zapalenie wątroby – marskość
1. etiopatogeneza
2. obraz kliniczny
3. rozpoznanie
4. postępowanie
5. powikłania
 guz wątroby
- choroby pęcherza żółciowego
 kamica żółciowa
 zapalenie pęcherzyka żółciowego
 rak dróg żółciowych
- choroby trzustki
 zapalenie trzustki
1. etiopatogeneza
2. obraz kliniczny
3. rozpoznanie
4. postaci terapeutyczne
 rak trzustki
Download