Internet Explorer Browser

advertisement
Przeglądarka Internet Explorer – Ustawienia bezpieczeństwa
Przegląd
Informacje podane poniżej pomogą Ci rozwiązać wszelkie kwestie dotyczące naszej strony przy używaniu przeglądarki
Internet Explorer, wersja 6 lub nowsza.
'Security settings’ (Ustawienia bezpieczeństwa) są ogólnym terminem na zasady, zgodnie z którymi działa Twoja
przeglądarka w momencie ustawiania, na jakie działania stron internetowych pozwoli Twoja przeglądarka. Ma to
miejsce, aby zabezpieczyć Twój computer przed dokonywaniem zmian przez strony internetowe bez Twojej wiedzy.
Większość znanych stron, włącznie z bet365.com stosują się do domyślnych ustawień Twojej przeglądarki. Jeżeli
jednak Twoje ustawienia bezpieczeństwa są bardziej zaawansowane niż domyślne, mogą one spowodować, że pewne
strony internetowe nie będą poprawnie wyświetlały zawartości lub nie będą jej wyświetlał w ogóle.
Jeżeli nadal będziesz miał problemy po dokonaniu poniższych kroków lub też chciałbyś, aby jeden z naszych
doradców udzielił Ci pomocy przy dokonywaniu tych zmian, prosimy o kontakt.
Możesz również wysłać do nas e-mail na [email protected] lub zadzwonić +44 (0)1782
684632.
Dostęp do Ustawień bezpieczeństwa Internet Explorer
1a) Zamknij wszystkie obecne okna Internet Explorer.
1b) Otwórz nowe okno Internet Explorer i upewnij się, że jesteś na innej stronie niż bet365.
1c) Kliknij na 'Tools' (Narzedzia) w na górnym pasku menu, następnie kliknij 'Internet Options…' (Opcje Internetowe)
jak pokazano poniżej.
Internet Explorer 6
Internet Explorer 7
1d) Ta czynność otworzy ‘Internet Options’ (Opcje Internetowe) panelu sterowania.
© bet365 Ltd 2007
Page 1 of 2
2a) Wybierz zakładkę ‘Security’ (Bezpieczeństwo), a następnie kliknij ikonę ‘Internet’.
2b) Kliknij na przycisk ‘Default Level’ (Poziom domyślny), a następnie ‘Apply’ (Zastosuj).
Internet Explorer 6
Internet Explorer 7
3) Teraz zamknij wszystkie okna przeglądarki, które są obecnie otwarte, otwórz nowe okno, wpisz adres naszej
strony, a następnie zaloguj się do swojego konta. Powinieneś być teraz w stanie przeglądać naszą stronę bez
problemów.
•
Jeżeli w dalszym ciągu będziesz miał problemy, proszę skontaktować się z naszym Biurem Obsługi klienta.
Informacje kontaktowe znajdziesz na pierwszej stronie tego dokumentu.
© bet365 Ltd 2007
Page 2 of 2
Download