Uraz spowodowany powodzią

advertisement
URAZ SPOWODOWANY POWODZIĄ
Najczęściej opisywaną jest powódź w Baffalo Krik w Amerykańskich Apallachach miała miejsce w 1972 r. I była skutkiem
przerwania potężnej zapory z opadów węglowych. W ciągu kilku sekund 6mln litrów błotnistej czarnej wody zalało
mieszkańców górskich kotlin. W wyniku tej katastrofy 125 osób straciło życie a 5 tys zostało bez dachu nad głową. W ciągu
24 godzin po powodzi odnotowano stan szoku i niespójny system myślenia a u 88% ocalałych pierwsze miesiące po
zdarzeniu to okres w którym u wielu osób wyraźnie widoczne są objawy zespołu stresu pourazowego wśród których
najczęściej występowały:
1).bezsenność i problemy ze snem przeżywanie wstrząsu ciągle na nowo w snach.
2).Objawy lęku w postaci nadmiernej czujności i fobicznych reakcji na zadanie, które przypominają powódź jak deszcz,
nadchodzące pogorszenie pogody.
3).Poczuci winy z powodu ocalenia i śmierci innych ludzi.
4).Intruzywne przypomnienie sobie powodzi,
5).Zmniejszona zdolność odczuwania smutków i radości,
6).Ogólne zmniejszenie aktywności
Po 14 latach po katastrofie 25% spośród badanych dorosłych cierpiała na zespół stresu pourazowego, natomiast po 17 latach
7% spośród badanych, którzy wówczas byli dziećmi.
U polskich powodzian w lipcu 1997 w południowej Polsce badanych miesiąc po powodzi stwierdzono:
1). Objawy zwiększonego pobudzenia tj: nadwrażliwość na nagłe bodźce, agresje, złość, drażliwość, płaczliwość, gwałtowne
napady płaczu u dzieci, trudności w zasypianiu, płytki sen.
2). Objawy depresji i myśli samobójczych.
3). Fobie tj.: lęk przed wodą, lęk przed pomieszczeniem, w którym spędziło się powódź; natomiast u dzieci lęk przed
helikopterem, strach przed własnym cieniem, lęk przed wodą.
4). Czynności przymusowe- budzenie się w nocy i odwiedzanie wałów, by sprawdzić czy nie podniosła się woda, obgryzanie
paznokci, sprawdzenie podczas deszczy czy nie ma groźby powodzi.
5). Przypomnienie sobie powodzi, a więc odgłosy wody w zalanych pomieszczeniach, hałasy wydawane przez pływające
meble- przedmioty, ryk topionych zwierząt, sny o powodzi, zasypianie z zapalona świecą koło łóżka, gromadzenie zapasów
żywności.
Około 80% osób, które znajdowały się na terenach objętych powodzią przejawiły symptomy dla zespołu stresu pourazowego.
URAZ SPOWODOWANY GWAŁTEM:
Przeżywane przez zgwałcone kobiety przerażające objawy na jawie, lęk i koszmary senne przypominające traumatyczne
reakcje na powódź, udział w wojnie, czy uwięzienie w obozach koncentracyjnych. Reakcje kobiety na zgwałcenie określona
jest mianem symptomu traumy zgwałcenia.
Reakcje można podzielić na dwie fazy:
1).Reakcji ostrej – dezorganizacji
2).Długotrwałej – reorganizacji
Bezpośrednie po zgwałceniu kobiety przejawiają 1z2 stylów reagowania emocjonalnego:
1).Styl ekspresyjny- okazywanie strachu, złości, niepokoju, płaczu, szlochania.
2).Styl kontrolowany- ukrywanie uczuć i okazywanie spokoju na zewnątrz
Wkrótce pojawiają się objawy wstrząsu pourazowego, a mianowicie lęk oraz przeżywanie urazu zgwałcenia, jeszcze raz na
jawie i we śnie. pojawiają się też objawy somatyczne , a więc : zaburzenia snu polegające na niemożności zaśnięcia lub
gwałtownych przebudzeń, bóle żołądka, i głowy spowodowane napięciem. Kobiety wyrywane ze snu przez gwałciciela
później budzą się każdej nocy mniej więcej o tej samej porze o której miała miejsce napaść. Krzycząc z przerażenia
wywołanego snami o gwałcie. Sny koszmary o zgwałceniu nie ustępują przez długi czas. Zgwałcone kobiety łatwo reagują
niepokojem nawet na zupełnie niegroźne sytuacje np. spędzenie czasu w samotności ich uczucia są zdominowane przez
strach, depresję, poczucie upokorzenia, złość, samo obawianie się a zwłaszcza strach przed przemocą i śmiercią.
Czasem dochodzi u nich do rozwinięcia się fobii, kobiety które były atakowane w pomieszczeniach zamkniętych, dostają
fobii pomieszczeń zamkniętych. Osoby napastowane na dworze dostają fobii przebywania poza zamkniętym
pomieszczeniem. Dość powszechnego zgwałceniu lęki seksualne, a część kobiet jest niezdolna do podjęcia życia
seksualnego. W długotrwałym procesie reorganizacji większość kobiet podejmuje próby na rzecz zapewnienia sobie
bezpieczeństwa, wiele z nich zmienia numer tel. Przeprowadza się do innego mieszkania, przemeblowuje swój dom, pisze o
swoich przeżyciach i aktywnie pomaga innym ofiarom. Ok. 25% ofiar gwałtu nawet po 6 latach otrząsnąć się z szoku. Po 17
latach u 16% ofiar występują zaburzenia po stresie urazowym.
Zgwałcone kobiety odczuwają skutki gwałtu w 5 obszarach funkcjonowania:
1). występują u nich zaburzenia fizyczne tj. nadmierne pobudzenie, niepokój. Kobiety mają tendencje do spostrzegania siebie
jako osób o słabym zdrowiu.
2). Często mają problemy emocjonalne tj. lęk, obniżenie nastroju, niska samoocena i napady paniki.
3). Występują zaburzenia funkcji poznawczych łącznie z zaburzeniami koncentracji uwagi i natręctwami umysłowymi.
4). Występują nietypowe zachowania tj. agresja, zachowania anty społeczne, nadużywanie substancji psychotropowych.
5). Występują problemy seksualne, problemy w kontaktach interpersonalnych, trudności w życiu towarzyskim. W kontaktach
seksualnych mają poczucie że są nadal ofiarami.
URAZ KOMBATANTA WOJSKOWEGO:
Zespół stresu pourazowego został wyodrębniony po wojnie Wietnamskiej (1964-75) w trwającej 11 lat wojnie wzięło udział
ok. 8 mln. Amerykańskich żołnierzy . Weterani tej wojny wracając do kraju uskarżali się na różne dolegliwości fizyczne i
psychiczne narzekali nie tylko ci, którzy odnieśli rany ale także ci, którzy wrócili cało ale brali udział w gwałtach
popełnianych na ludności cywilnej. Badania przeprowadzone na weteranach tej wojny po 15 latach po jej zakończeniu
wykazały że życie kombatantów jest pełne problemów cierpią na koszmary nocne, powracające uporczywe obrazy walk,
występuje apatia, poczucie oddalenia od osób bliskich i kochanych, ogólny niepokój, często występują nawroty chorób
somatycznych. Mieli problemy alkoholowe i uzależnienie się od narkotyków, wystąpił wysoki wskaźnik samobójstw,
przestępczości i bezrobocia. 20 lat po wojnie stwierdzono że weterani cierpią na zespół stresu pourazowego, uogólnione
zaburzenia lękowe i depresje. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez armię USA, że na zespół stresu pourazowego
cierpi aktualnie 28% żołnierzy, którzy wrócili z Iraku po I kontyngencie u 147 wystąpił zespół stresu pourazowego. Według
danych liczbowych żołnierzy dotkniętych ostrą reakcją na stres w jednostkach bojowych może sięgnąć 60% natomiast liczba
chorych na zespół stresu pourazowego może dotknąć1/3 tych, którzy byli w Iraku.
Download