CHOROBY ZAKAŹNE - WYKŁAD 3 - HIV, AIDS

advertisement
CHOROBY ZAKAŹNE - WYKŁAD 3 - HIV, AIDS.doc
(87 KB) Pobierz
CHOROBY ZAKAŹNE – WYKŁAD 3:
HIV/AIDS
Pandemia AIDS (2006)
 Liczba zakażonych i chorych: 39,5 mln (34 – 47 mln)
 Kobiety: 17,7 (15,1 – 20,9) mln
 Dzieci <15 lat: 2,3 mln (1,7 – 3,5)
 75%: kraje afrykańskie (1/12 dorosłych)
 Zakażeni w r. 2006: 4,3 (3,6 – 6,3) mln
 Zmarło od początku epidemii: 20 mln
 Zmarli w 2006: 2,9 (2,5 – 3,5) mln
[Przedział zmienności zachorowań wynika z tego, że w niektórych krajach HIV i AIDS nie są
rejestrowane dokładnie.]
o
Polska: HIV/AIDS
Od r. 1985 do 30 września 2007
 Zakażenia HIV: 11 070
Narkomani: 49,06% [bo narkomani w PL robili polską heroinę i nie wymieniali
igieł, ale dzisiaj sytuacja się zmieniła]
o Wzrost liczby zakażeń na drodze heteroseksualnej
 AIDS: 1985 [to data zakażenia I pacjenta w Polsce]
o Zgony: 881 [ale obywateli Polski, a nie mieszkańców]
[W Polsce odniesiono duży sukces w zatrzymaniu zachorowań na HIV/AIDS – krzywa
zapadalności uległa istotnemu spłaszczeniu, bo jednak ludzie myślą bardziej racjonalnie. Choć
stale rozpoznaje się zakażenia u młodego pokolenia]
Minihistoria HIV/AIDS
 Pierwsze przypadki: 1981 [homoseksualistów w WSA, którzy prezentowali objawy
kandydozy, pneumocytozy i zakażenia HSV w okolicy odbytu]
 Identyfikacja wirusa: 1983
 Testy serologiczne: 1985 [ELISA to imię narzeczonej twórcy testu – jak się okazało
później – byłej narzeczonej]
 Azydotymidyna: 1986 [używany do dzisiaj, za jego odkrycie przyznano Nagrodę Nobla]
[W sumie mieliśmy dużo szczęścia, bo kiedy HIV zaatakował znano już retrowirusy (czyli fakt że
istnieje możliwość przepisania RNA na DNA, za co została przyznana Nagroda Nobla)]
Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 Winion: 110 -130 nm
 Rdzeń: dwuniciowy RNA (retrowirus)
 HIV-1 i HIV-2
 HIV-1 (genotyp A-H i wariant O)
[Wirus HIV ma odwrotną transkryptazę. Wariant O (nie czytaj zero, tylko „o”!!!) od „out of”,
który jest rzadki w Europie, ale charakterystyczny dla „rogu” Afryki. Współczesne testy
serologiczne musza wykrywać wszystkie 3 typy]
Wrażliwość HIV
Inaktywacja:
 W temp. 56 st. C po 10 – 20 min
 W roztworze białkowym: temp. 68 st. C po 2h
 Wrażliwy na: związki chloru i aldehyd glutarowy
 W zawiesinie: etanol i alkohol izopropylowy (40 – 70%), woda utleniona, fenole
 Mniejsza aktywność ww. środków: HIV wysuszony lub w środowisku białkowym
HIV
 DNA HIV: integracja z chromosomem komórki (integraza)
 Przetrwanie w komórce przez lata (niemożliwość wykorzenienia żadnym znanym lekiem
przeciwwirusowym)
 Otoczka: glikoproteiny gp 120 i gp 41
 Duża zmienność antygenowa: aa kodowanych przez gen env
 Domeny V1, V2, V3: obszary o dużej zmienności
 Nienaprawialne błędy rewertazy
 Presja immunologiczna
 Jeden cykl replikacyjny: do 10 mutantów [co daje dużą liczbę mutantów u zakażonego]
[Integracja zachodzi między DNA wirusa i DNA komórki, po wcześniejszym przepisaniu RNA
wirusa na DNA. Zakażenie jest dozgonne, nie ma eradykacji.]
[GP 120 i GP 41 siedzą na zewnątrz wirusa (jak gwoździe w piłeczce) i tworzą kompleks o
wartości 161 kDa. Są one podstawą rozpoznawania przez układ odpornościowy i wytwarzania
p/c anty-HIV. Jest on też receptorem, który przyczepia się do limfocytów CD4 lub makrofagów.
Charakterystyczne jest to, że w otoczce (env) s a aminokwasy, które w trakcie zakażenia
odpowiadają za powstawania mutantów (pseudotypów)].
[Rewertaza jest enzymem niewiernym, często się myli, a wirusy RNA nie mają systemu korektu,
który posiadają wirusy DNA.
Efekt tych pomyłek:
- w ustroju człowieka krażą duże ilości potomnych wirusów różniących się aa, dlatego człowiek
nigdy nie jest zarażony tylko 1 wirusem, ale wieloma różnymi.
- wirus chce przetrwać w ustroju i robi to w sposób aktywny, wirus ulega presji układu
odpornościowego]
Zróżnicowanie HIV
Genetyczne zróżnicowanie HIV u pojedynczej zakażonej osoby jest większe niż wirusa grypy A
podczas pandemii
 Trudności w konstrukcji szczepionki
 Łatwość powstawania oporności na inhibitory replikacji
 Zakażenie opornymi mutantami
HIV: receptory
 Receptor główny: cząsteczka CD4 (komórki T4, monocyty i makrofagi, komórki
dendrytyczne)
 Inne receptory: ceramid galaktozylowy, fragment Fc i receptor dopełniacza
[Do zakażenia potrzebny jest receptor dla wirusa, bo inaczej do zakażenia nie dojdzie (jak w
przypadku wirusa mozaiki tytoniowej), ale w praktyce najistotniejsze są komórki dendrytyczne,
bo to one jako pierwsze mają kontakt z wirusem podczas spółkowania.]
Koreceptory HIV
 T-tropowy: CXCR4 (fuzyna)
 Komórki pamięci: koreceptor STRL33 (Bonzo)
 Wirus T-tropowy: tworzenie zespólni; komórki zakażone i niezakażone (szybko giną)
 Koreceptory dla HIV M-tropowego:
o CCR5
o Mutacja genu CCR5 (delta32) [= odporność]
o Homozygoty – 1% Europejczyków (brak u Afrykanów i Japończyków)
o Heterozygoty: mniejsza oporność, łagodniejszy przebieg
[Koreceptory są związane z pewnymi cechami tropizmu wirusa. Są wirusy, które łatwiej zakażają
limfocyty CD4 a inne łatwiej monocyty/makrofagi.
Wirusy T-tropowe tworzą zespólnie(jest to zespół komórek o głębokim upośledzeniu
funkcjonalności, bardzo krótko żyją.]
Co-receptor usage of HIV-1 variants – FOTO 6353
Podstawowe cechy zaburzeń odporności w zakażeniu HIV
 Silna, niewystarczająca odpowiedź komórek T na HIV
 Zakażenie kluczowych komórek odpowiedzi immunologicznej (CD4, makrofagi)
 Upośledzenie funkcji niezakażonych CD8
 Dysregulacja: ucieczka wirusa spod kontroli
[Paradoksem zakażenia jest to, że są to pacjenci na najwyższych obrotach immunologicznych,
więc to nie jest immunosupresja, ale później dochodzi do immunosupresji]
HIV a błony śluzowe: selekcja
 Zakażenie kobiety przez mężczyznę 2-8 x częściej niż odwrotnie
 Zakażenie penis → anus 9 x częściej niż penis → vagina
 Łatwiejszy dostęp do permisywnych komórek w błonach śluzowych
 Większa liczba komórek z receptorem chemokin CCR5
 Tropizm do makrofagów
 Obrzezanie: mniejsze ryzyko zakażenia
[Dramat hemofilików w USA: 80% z nich ma HIV, bo osocza dla nich produkowano kiedyś od
wielu dawców, tymczasem w PL od niewielu dawców.]
[Prawdopodobnie w wielu przypadkach nie dochodzi do zakażenia, bo np. pracownicy służby
zdrowia i prostytutki mają cechy nadwrażliwości na wirusa – mikrourazami umożliwiały kontakt
z wirusem podprogowy, ale nie są zakażeni.]
[Obrzezani rzadziej się zarażają:
- nieobrzezani mają dużo mastki, która chroni powierzchnię żołędzi, ale przy zaniedbaniach →
balanitis. Wewnętrzna strona napletka jest dobrze unaczyniona i posiada dużo komórek
dendrytycznych, więc jest większa szansa na zakażenie.
- obrzezany nie ma napletka i nabłonek jest mniej wilgotny.
W New York wszystkie noworodki są obrzezane – taka jest tendencja światowa.]
Kinetics of viral load and immune response during the phases of HIV-1 infection – FOTO
6357
[Widzimy wiremię o charakterystycznym przebiegu “z siodłem”.
Kiedy wiremia osiąga max, dochodzi zaraz po tym do maksymalnej odpowiedzi cytotoksycznej,
która odpowiada za spadek wiremii.
Limfocyty CD4 po masowym zakażeniu zaczynają ginąć i dopiero gdy zacznie się wzrost
odpowiedzi cytotoksycznej rosną też limfocyty CD4, ale nigdy już nie osiągną normy. Zdrowy ma
800 – 1000 CD4, a chory zawsze niższą (0 – 600) niż zdrowy!!!.
SET POINT to wartość wiremii, która indywidualnie u zakażonego ustala się na początku
infekcji.]
[Zdrowa osoba → zakażenie → po 4-6 tygodniach trafia do szpitala z zespołem
mononukleozopodobnym, inni mają coś w rodzaju grypy, przeziębienia pospolitego, rzadko
biegunka. Skrajnie rzadko występuje meningoencephalitis, encephalitis ze śpiączką, z której
chory wybudza się po 4 dniach bez śladu. 40% nie ma objawów ostrej choroby retrowirusowej,
albo ma szczątkowe i niezauważalne.]
Changes in viral load, CD4+ T cells and immune response in the different natural courses
of HIV-1 infection FOTO 6358
[4 rodzaje przebiegu:
1) typowy
2) szybki postęp (szybko wchodzi w AIDS)
3) wolny (10-12 lat)
4) long term nonprogressors – to jest subpopulacja, która prawdopodobnie nigdy nie zachoruje
na AIDS, ale będzie nosicielem]
Przebieg zakażenia HIV: okres wczesny
 Zmniejszenie liczby limfocytów CD4 (limfopenia)
 Niszczenie limfocytów CD4: wysoka wiremia
 Antygen p24 w surowicy [jest on obecny na początku zakażenia i później gdy rozwinie
się choroba]
 Po 2-4 tyg. Rozwój kontroli zakażenia: limfocyty CD8
Proporcje zakażenia komórek
 99% replikacji: CD4+
 1% makrofagi
 Makrofagi: oporne na cytopatyczność HIV, długo żyjące, roznoszące wirusa
 Zakażenia oportunistyczne: wzrost liczby makrofagów (nasilenie replikacji)
[AIDS definiują zakażenia oportunistyczne (z łac. Oportunus = łagodny), przez fonetyczne
podobieństwo występuje semantyczne nieporozumienie: oportunistyczny to łagodny, a nie
sprzeciwiający się. Czyli taki oportunista nic nie zrobi zdrowemu.
Jeśli mamy zakażenie oportunistyczne to mamy wzrost makrofagów, ale jeśli te mają w sobie
wirusa HIV to zwiększa się produkcja wirusa.]
Limfocyty CD4
 Zmniejszenie puli ogólnej
 Redystrybucja do węzłów chłonnych
 Selektywna utrata funkcji
 Niedobór prekursorów
 Zaburzenia syntezy czynników dojrzewania limfocytów CD8
[Ilość limfocytów CD4+ jest najważniejsza, można je nazwać sterownikami odpowiedzi
cytotoksycznej]
Niszczenie TCD4
 Cytoliza (cytotoksyczne T i NK)
 Apoptoza (via białka otoczki)
 Dezintegracja błony komórkowej (zespólnie)
 Nagromadzenie niezintegrowanego HIV-DNA
Abecadło odpowiedzi cytotoksycznej (komórki CD8)
 Im silniejsza odpowiedź, tym mniejsza wiremia
 Wyprzedza odpowiedź humoralną
 Brak rozpoznania: selekcja mutantów
 Dysfunkcja: brak wsparcia komórek CD4
...
Plik z chomika:
dnacja
Inne pliki z tego folderu:

CHOROBY ZAKAŹNE - WYKŁAD 1 - ZAKAŻENIA, NIEODŁĄCZNY PROBLEM
MEDYCYNY.doc (64 KB)
 CHOROBY ZAKAŹNE - WYKŁAD 2 - USTROJOWA ODPOWIEDŹ NA
ZAKAŻENIE.doc (81 KB)
 CHOROBY ZAKAŹNE - WYKŁAD 3 - HIV, AIDS.doc (87 KB)
 CHOROBY ZAKAŹNE - WYKŁAD 4 - HEPATITIS VIRALIS.doc (132 KB)
 CHOROBY ZAKAŹNE - WYKŁAD 5 - POSOCZNICA.doc (692 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
 ang
egzamin pytania
 part 1
 part2
 part3


Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download