Choroby tarczycy a akromegalia

advertisement
Specyfika chorób tarczycy
w akromegalii
Marek Bolanowski
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Choroby tarczycy w akromegalii
1. Objawy i następstwa akromegalii
2. Leczenie akromegalii
3. Tarczyca w akromegalii
4. Prezentacja przypadków
Choroby tarczycy w akromegalii
1. Objawy i następstwa akromegalii
2. Leczenie akromegalii
3. Tarczyca w akromegalii
4. Prezentacja przypadków
Akromegalia
• Akromegalia jest rzadką, przewlekłą chorobą spowodowaną
nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu (GH), najczęściej
przez guz przysadki.
• Prowadzi do zmian wyglądu zewnętrznego z powiększeniem:
– twarzoczaszki, rąk i stóp,
– rozrostu tkanek miękkich, kości i narządów wewnętrznych
oraz wielu powikłań układowych, które prowadzą do
pogorszenia jakości życia i jego skrócenia.
4
Objawy akromegalii
Objawy akromegalii
Akromegalia
objawy kliniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zmiany wyglądu
zab. miesiączkowania
nadmierna potliwość
nadciśnienie
ból głowy
wole
parestezje/zesp. kanału nadgarstka
zaburzenia wzwodu
bóle stawów
...
BRAK POCZUCIA CHOROBY
98%
72%
64%
60%
55%
50%
40%
36%
35%
Akromegalia
kryteria rozpoznania akromegalii
• Nieprawidłowe (wysokie) wydzielanie IGF-1
IGF-1 najbardziej przydatnym badaniem przesiewowym
– jednorazowe oznaczenie
– wiek
– płeć
• Brak obniżenia (hamowania) wydzielania GH < 0.4 ng/ml (µg/l) w
teście doustnego obciążenia glukozą (OGTT – 75 g)
• GH < 1.0 ng/ml (µg/l) w przypadkowym oznaczeniu (bez
obciążania glukozą) - pozwala wykluczyć aktywną akromegalię
8
Algorytm
postępowania
w akromegalii
Algorytm
postępowania
w akromegalii
Algorytm
postępowania
w akromegalii
Powikłania akromegalii
Powikłania akromegalii
zwiększają śmiertelność
Choroby tarczycy w akromegalii
1. Objawy i następstwa akromegalii
2. Leczenie akromegalii
3. Tarczyca w akromegalii
4. Prezentacja przypadków
Cele leczenia akromegalii
Usunięcie/zmniejszenie
guza
Normalizacja hormonalna
zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych
zmniejszenie nasilenia powikłań
poprawa jakości życia
przywrócenie oczekiwanej długości życia
15
Leczenie akromegalii
• Transsfenoidalna wybiórcza adenomektomia
• Leczenie farmakologiczne
–
–
–
–
analogi somatostatyny
antagonista receptora GH
agonista dopaminy
kombinacje powyższych
• Napromieniowanie
– konwencjonalna radioterapia
– stereotaktyczna radiochirurgia (nóż gamma)
16
Algorytm
postępowania
w akromegalii
Algorytm
postępowania
w akromegalii
Algorytm
postępowania
w akromegalii
Somatuline Autoglel 120 mg
jedyny analog somatostatyny
zarejestrowany w dawkowaniu
co 4-8 tygodni
A Prospective, International, Multicentric, Open Label Study
to Assess the Efficacy of an Extended Injection Interval
Schedule of Lanreotide Autogel® 120 mg in Acromegalic
Subjects Who are Biochemically Controlled on the Long
Term Treatment With Octreotide LAR 10 or 20 mg
Badanie LEAD: kontrola poziomu IGF-1
Utrzymanie wyjściowego poziomu IGF-1 po wydłużeniu odstępów
pomiędzy dawkami Somatuline Autogel 120 mg
19
S. Neggers at al. Lanreotide Autogel 120 mg at extended dosing intervals in patients with acromegaly biochemiically controlled with octreotide LAR: the LEAD study,
European Journal of Endocrinology, 2015
Badanie LEAD: kontrola poziomu GH
• 92,6% pacjentów w grupie przyjmującej Somatuline ATG 120 mg co 6
tygodni osiągnęło poziom GH ≤ 2.5 μg/L pod koniec 2 fazy badania
• 96,2% pacjentów otrzymujących lek co 8 tygodni osiągnęło
GH ≤ 2.5 μg/L pod koniec 2 fazy badania
S. Neggers at al. Lanreotide Autogel 120 mg at extended dosing intervals in patients with acromegaly biochemiically controlled with octreotide LAR: the LEAD study,
European Journal of Endocrinology, 2015
LEAD Wnioski
• Wydłużone odstępy dawkowania (lub redukcja dawki) są rekomendowane
przez Acromegaly Consensus Group pacjentom, którzy osiągnęli kontrolę
biochemiczną choroby z zastosowaniem długodziałających analogów
somatostatyny
• Pacjenci z akromegalią, którzy osiągnęli kontrolę biochemiczną
oktreotydem LAR 10 mg lub 20 mg / 4 tyg. są potencjalnymi kandydatami
do terapii lanreotydem Autogel 120 mg co 6 lub 8 tygodni
• Wydłużenie odstępów dawkowania Somatuline ATG jest skuteczną
terapią akromegalii
• Długotrwała terapia akromegalii lanreotydem Autogel 120 mg jest dobrze
tolerowana, nie ma istotnego wpływu na metabolizm glukozy oraz
wykazuje pozytywny wpływ na poziom lipidów.
• Wydłużone odstępy dawkowania leku są preferowaną terapią przez
pacjentów
PRIMARYS
(PRImary Treatment in Macroadenoma AcRomegalY with
Somatuline)
Leczenie pierwszego rzutu przy pomocy
somatuliny u pacjentów z akromegalią spowodowaną
makrogruczolakiem przysadki
Szybka redukcja poziomów GH i IGF-1
u nowych pacjentów
Szybka i stała redukcja poziomu GH oraz IGF-1 już w 12 tygodniu leczenia
Somatuline Autogel 120 mg co 4 tygodnie
Philippe J. Caron et al. Tumor shrinkage with lanreotide Autogel 120 mg as Primary Therapy in Acromegaly: Results of a Prospective Multicenter
Trial; J Clin Endocrinol Metab jcem.endojurnals.org, doi: 10.1210/jc.2013-3318
Zmniejszenie objętości guza u pacjentów
wcześniej nie leczonych
 20% zmniejszenie makrogruczolaka przysadki już w 12 tygodniu leczenia
 U 63% pacjentów zmniejszenie objętości guza przysadki > 20%
Somatuline Autogel 120 mg co 4 tygodnie
Philippe J. Caron et al. Tumor shrinkage with lanreotide Autogel 120 mg as Primary Therapy in Acromegaly: Results of a Prospective Multicenter
Trial; J Clin Endocrinol Metab jcem.endojurnals.org, doi: 10.1210/jc.2013-3318
Podsumowanie
•
Zastosowanie Somatuline Autogel w dawce 120 mg co 28 dni
powoduje znaczące klinicznie zmniejszenie objętości guza u
pacjentów z nowo rozpoznaną akromegalią.
 U 62,9% pacjentów nastąpiła redukcja masy guza ≥ 20% po
48 tygodniach obserwacji
•
Zastosowanie Somatuline Autogel w dawce 120 mg co 28 dni
powoduje na końcu badania (48 tyg.) kontrolę biochemiczną:
 GH < 2,5 ng/ml - u 77,8% pacjentów
 IGF-1 w normie (dla płci i wieku) - u 50% pacjentów
 Pełna biochemiczna kontrola - u 43,5% pacjentów
(GH < 2,5 oraz IGF-1 w normie dla płci i wieku)
Ocena powikłań przebiegu akromegalii
- diagnostyka okresowa
Ocena powikłań przebiegu akromegalii
- diagnostyka okresowa
Choroby tarczycy w akromegalii
1. Objawy i następstwa akromegalii
2. Leczenie akromegalii
3. Tarczyca w akromegalii
4. Prezentacja przypadków
Choroby tarczycy a akromegalia
• Występowanie wola u chorych na akromegalię
• Występowanie raka tarczycy u chorych na akromegalię
• Występowanie zaburzeń czynności tarczycy u chorych
na akromegalię
• Wpływ leczenia akromegalii na czynność tarczycy
• Interpretacja wyników hormonalnych określających
funkcję tarczycy u chorych na akromegalię
Choroby tarczycy a akromegalia
Występowanie wola u chorych na akromegalię
• 20-90% (przeciętnie około 50%)
– nietoksyczne wole guzowate
• nietoksyczne wole miąższowe
– toksyczne wole guzowate
• do 20% chorych przechodziło leczenie operacyjne
tarczycy przed rozpoznaniem akromegalii
Choroby tarczycy a akromegalia
Rola TSH w powstawaniu wola
• odwrotna zależność objętości wola i TSH
• TSH odgrywa rolę w rozwoju wola na wczesnym etapie akromegalii
• później, szczególnie w przypadku rozwoju autonomii, TSH ma
mniejsze znaczenie
• obecność guza może zmniejszać wydzielanie TSH
Rola GH w powstawaniu wola
• nadmiar GH zmniejsza wrażliwość tarczycy na TSH
Rola IGF-1 w powstawaniu wola
• objętość wola koreluje ze stężeniem IGF-1 i czasem trwania choroby
• wpływ na VEGF
Choroby tarczycy a akromegalia
Występowanie raka tarczycy u chorych na
akromegalię
• do 12% (przeciętnie około 5%)
• średnia wieku około 50 lat (42-67)
• częściej u kobiet
Choroby tarczycy a akromegalia
Występowanie autoimmunologicznych chorób
tarczycy u chorych na akromegalię
• choroba Hashimoto – około 5%
• choroba Graves-Basedowa – pojedyncze przypadki
Choroby tarczycy a akromegalia
Występowanie zaburzeń czynności tarczycy u chorych
na akromegalię
• pierwotne zaburzenia czynności tarczycy
• wtórne zaburzenia czynności tarczycy
– wtórna niedoczynność tarczycy spowodowana
upośledzeniem wydzielania TSH przez rosnący gruczolak
somatotropowy przysadki ( TSH)
– wtórna nadczynność tarczycy spowodowana
równoczesnym zwiększonym wydzielaniem TSH przez
mieszany gruczolak przysadki ( TSH)
Choroby tarczycy a akromegalia
Wpływ leczenia akromegalii na czynność tarczycy
• leczenie operacyjne gruczolaka przysadki może
prowadzić do wtórnej niedoczynności tarczycy
• leczenie analogiem somatostatyny może spowodować
redukcję wydzielania TSH
• leczenie napromieniowaniem gruczolaka przysadki może
prowadzić do wtórnej niedoczynności tarczycy
Choroby tarczycy a akromegalia
Interpretacja wyników hormonalnych określających
funkcję tarczycy u chorych na akromegalię
• niemiarodajność oceny hormonalnej w oparciu wyłącznie
o TSH
• potrzeba oceny fT4, fT3
• stan kliniczny
Choroby tarczycy w akromegalii
1. Objawy i następstwa akromegalii
2. Leczenie akromegalii
3. Tarczyca w akromegalii
4. Prezentacja przypadków
Akromegalia
9
Przypadek 1
40-letni mężczyzna bez poczucia choroby
•
•
•
•
•
•
•
aktywny zawodowo, uprawiający sport, bez poczucia choroby
bez istotnych obciążeń rodzinnych
od kilku lat bezdech śródsenny
w 37 r.ż. operacje cieśni kanału nadgarstka
umiarkowane nadciśnienie
pocenie się niezależnie od emocji i wysiłku
trudności w precyzyjnym operowaniu palcami z powodu
obrzękniętych rąk
Badanie fizykalne pacjenta wykazało
• powiększenie tarczycy
Przypadek 1
Wyniki badań hormonalnych pacjenta
• IGF-1
1375 ng/ml (N: 120 - 270)
• GH przypadkowe
2,5 ng/ml (N: < 1,0)
• GH w OGTT
3,1 – 2,8 – 2,4 – 3,0 ng/ml
(N: < 0,4 ng/ml)
Przypadek 1
Po leczeniu neurochirurgicznym
• normalizacja hormonalna (IGF-1, GH)
• poprawa kliniczna
• nieobecność guza w badaniu MRI
• konieczność substytucji hormonalnej
– hydrokortyzon – 20 mg/d
– L-tyroksyna – 50 µg/d
Leczenie powikłań choroby
Przypadek 1
• Wole guzowate – biopsja cienkoigłowa wykazała
obecność komórek nowotworowych typowych dla raka
brodawkowatego tarczycy.
• Skierowano chorego do leczenia operacyjnego tarczycy.
• Wole guzowate – dokonano całkowitej strumektomii.
• Substytucja L-tyroksyny w dawce 150 µg/d.
Przypadek 2
64-letna kobieta po dwóch operacjach tarczycy, powikłanych …
z poczuciem choroby i brakiem zrozumienia ze strony lekarza POZ
•
•
•
•
•
•
•
3 dzieci, menopauza w 55 r.ż.
3 x powiększała obrączkę
obciążona rodzinnie skłonnością do chorób tarczycy
leczone nadciśnienie
pocenie się
samodzielnie postawiła sobie właściwe rozpoznanie
wymogła na lekarzu POZ wykonanie badań hormonalnych
potwierdzających rozpoznanie akromegalii
Przypadek 2
Ponadto:
• obecność rurki tracheostomijnej
• niemożność wykonania badania MRI przysadki
Przypadek 2
Wyniki badań hormonalnych pacjentki
• IGF-1
741 ng/ml (N: 100 - 220)
• GH przypadkowe
15,2 ng/ml (N: < 1,0)
Przypadek 2
• zastąpiono metalową rurkę tracheostomijną plastikową
• wykonano badanie MR przysadki z kontrastem
• potwierdzono obecność, wielkość i lokalizację
makrogruczolaka przysadki
• chora została skutecznie operowana
• usunięcie rurki tracheostomijnej
Dziękuję za uwagę
Download