Wykaz skrótów używanych w tekście:

advertisement
10. WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TEKŚCIE
ATMA
BMI
BAC
cAMP
DIT
EGF
FT4
ICCIDD
IDD
IGF-1
IL-1
INF
K
M
Max
Me
MGB
Min
MIT
N
NIS
RR
SD
SN
SNT
SP
TBA
TBG
TBPA
Tg
TGF β
TNF
TPO
TSH
T3
T4
X
-
przeciwciała antymikrosomalne
wskaźnik masy ciała
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
cykliczny adenozyno- monofosforan
dijodotyrozyna
czynnik wzrostowy naskórka
wolna frakcja tyroksyny
Międzynarodowa Komisja ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu
Zespół Zaburzeń z Niedoboru Jodu
insulinopodobny czynnik wzrostowy typu 1
interleukina 1
interferon
kobiety
mężczyźni
maximum
mediana
choroba Graves- Basedowa
minimum
monojodotyrozyna
liczba
symporter sodowo- jodowy
ciśnienie tętnicze
odchylenie standardowe
wole guzkowe
wole guzkowe toksyczne
wole miąższowe
albuminy wiążące hormony tarczycy
globuliny wiążące hormony tarczycy
prealbuminy wiążące hormony tarczycy
tyreoglobulina
czynnik transformujący wzrost - β
czynnik martwicy guza
peroksydaza tarczycowa
tyreotropina
trójjodotyronina całkowita
tyroksyna całkowita
średnia
87
Download