CHOROBY TARCZYCY - Chirurgia i pielęgniarstwo

advertisement
CHOROBY TARCZYCY.doc
(49 KB) Pobierz
CHOROBY TARCZYCY
Â
1. CHOROBY TARCZYCY
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Wole tarczycy
▥       Nadczynnoś ć tarczycy
▥       Niedoczynnoś ć tarczycy
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Choroby zapalne
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Rak tarczycy
Â
2. LECZENIE
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Zachowawcze-polega na stosowaniu preparatu tyroksyny (lub jod i
tyroksynÄ™)
▥       Operacyjne-(strumektomia) polega na usunięciu nadmiaru tkanki tarczycy i
ewentualnych guzkĂłw
▥       Wskazaniem do operacji jest duşe wole powodujące uciś nięcie
tchawicy lub şył , a takşe obecnoś ć w nim guzków (wole guzkowe)
Â
3. WOLE GUZKOWE WSKAZANIA OPERACYJNE
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Objawy uciskowe
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Wole zamostkowe (Ĺ› rĂłdpiersiowe)
▥       Podejrzenie zezł oś liwienia zmian
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Torbiele o Ĺ› rednicy powyĹźej 5 cm i nawroty po punkcji
▥       Obecnoś ć guzków nadczynnych
▥       Brak odpowiedzi na leczenie farmakologiczne i dalsze powiększenie się
tarczycy
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Wole nawrotowe
▥       Względy kosmetyczne
Â
4. WOLE Ĺš RĂ“ DPIERSIOWE PODZIAĹ•
▥       Pierwotne- jest wynikiem nieprawidł owej migracji utkania tarczycy w
okresie embriogenezy z okolicy podjęzykowej do klatki piersiowej (ś ródpiersia)
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â WtĂłrne- wole zamostkowe
Â
5. WOLE Ĺš RĂ“ DPIERSIOWE PIERWOTNE
▥       Gruczoł tarczowy na szyi prawidł owej wielkoś ci
▥       Brak poł ączenia z gruczoł em tarczowym na szyi
▥       Ukrwienie z naczyń ś ródpiersia (Ew. z tętnicy tarczowej dolnej)
▥       Chory nie miał wykonanej strumektomii w przeszł oś ci
▥       Chory nie był leczony z powodu nowotworów tarczycy
Â
6. WOLE Ĺš RĂ“ DPIERSIOWE WTĂ“ RNE
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Wole zlokalizowane na szyi (nieznacznie schodzÄ…ce za mostek)
▥       Znaczna częś ć wola poł oşona w klatce piersiowej
▥       Mał e wole w klatce piersiowej
Â
7. LECZENIE RADIOJODEM
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Wznowa wola
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â DuĹźe ryzyko operacyjne
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Brak zgody na operacjÄ™
▥       Chorzy w podeszł ym wieku
▥       Wieloogniskowa autonomia czynnoś ciowa tarczycy (nie wolno podawać
w okresie wzrostu, ciąży, przy podejrzeniu nowotworów)
8. NADCZYNNOŚ Ć TARCZYCY
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â OgĂłlnoustrojowe skutki nadmiernego wydzielania hormonĂłw przez
tarczycÄ™
â–ĄÂ Â Â Â Â Â Â Przyczyny nadczynnoĹ› ci tarczycy:
- choroba Graves-Basedowa (G-B) †“ charakter immunologiczny- nadmierne wydzielanie
hormonów tarczycy (HT) i rozrost gruczoł u są spowodowane przez przeciwciał a
przeciw receptorom TSH
- wole guzkowe nadczynne- autonomia czynnoĹ› ciowa tarczycy †“ nadprodukcja HT
przez niektĂłre guzki w wolu guzkowym
Â
Wole nadczynne zarĂłwno guzkowe, jak i w chorobie G-B nie wyklucza raka tarczycy.
Raki współ istniejące z nadczynnoś cią tarczycy posiadają zwykle utkanie
zróşnicowane, najczęś ciej raka brodawkowatego.
Â
9. OBRAZ KLINICZNY
â–ĄÂ Â Â Wzrasta przemiana materii, zuĹźycie tlenu i produkcja energii cieplnej
▥   Stał e osł abienie
â–ĄÂ Â Â Uczucie gorÄ…ca
▥   Nerwowoś ć
▥   Szybkie lub nierówne koł atanie serca
▥   Drşenie rąk, nadmierna potliwoś ć
▥   Mimo dobrego apetytu spadek masy ciał a
▥   Przy G-: wole, wytrzeszcz oczu, częstoskurcz
Â
10. LECZENIE NADCZYNNOĹš CI TARCZYCY:
â–ĄÂ Â Â Leki tyreostatyczne: metizol, methylotiouracyl
â–ĄÂ Â Â Operacja- strumectomia
â–ĄÂ Â Â Radiojod
â–ĄÂ Â Â Ablacja jodem promieniotwĂłrczym
Â
11. POWIKLANIA PO LECZENIU OPERACYJNYM
*Wczesne
â–ĄÂ Â Â Krwotok lub krwawienie
â–ĄÂ Â Â Uszkodzenie nerwu krtaniowego
▥   Uszkodzenie przeł yku
â–ĄÂ Â Â Uszkodzenie tchawicy
▥   Przeł om tarczycowy
▥   Niedoczynnoś ć przytarczyc
*Późne
▥   Niedoczynnoś ć tarczycy
â–ĄÂ Â Â NawrĂłt wola
Â
12. NIEDOCZYNNOŚ Ć TARCZYCY
â–ĄÂ Â Â OgĂłlnoustrojowa choroba wynikajÄ…ca z niedostatecznego wydzielania
hormonów przez tarczę, przyczyny mogą być :
-wrodzone: brak, ektopia gruczoł u
-nabyte- stan zapalny (choroba Hashimoto), uszkodzenie przez leczenie radiojodem lub po
operacji tarczycy
Â
13. LECZENIE
▥   Dł ugotrwał a substytucja preparatu tyroksyny oraz badania kontrolne przez
cał e şycie
▥   Początkowo mał e dawki leku następnie ustala się dawki w proporcji do
ciążaru ciaĹ‚ a, uwzglÄ™dniajÄ…c indywidualnÄ… reakcjÄ™ na preparat
▥   Wyniki leczenia sązwykle dobre, osoby wieku podeszł ym lub dotknięte
chorobąserca mogą źle znosić leczenie
Â
14. PRZEWLEKĹ•E ZAPALENIE GRUCZOĹ•U TARCZOWEGO (Choroba Hashimoto)
▥   Etiologia: autoimmunologiczna, najczęstsze zapalenie i przyczyna
niedoczynnoĹ› ci
â–ĄÂ Â Â PoczÄ…tek niezauwaĹźalny, rozpoznanie na podstawie objawĂłw
niedoczynnoś ci, podwyşszone miano przeciwciał przeciw peroksydazie
tarczycowej (anty-TPO-Ab) u 95%, podwyşszone miano przeciwciał przeciw
tyreoglobulinie u 70%
â–ĄÂ Â Â Leczenie: substytucyjne preparatami tyroksyny
▥   Szczególną postacią jest wole Riedla (duşa twardoś ć i naciek na
okoliczne tkanki)
Â
15. ROKOWANIE:
▥   Brodawkowaty: T1: uleczalny, T2-3: 90-95% przeşyć 10 letnich, T4: 60%
▥   Pęcherzykowy: 80-85%
▥   Rdzeniasty: 70-90% jeś li jest rozsiew:30-40% przeşyć 10-letnich
Plik z chomika:
turkuusowa
Inne pliki z tego folderu:

chirurgia[1].doc (73 KB)
 CHOROBY TARCZYCY.doc (49 KB)
 PIELĘ GNOWANIE CHORYCH PO OPERACJI STAWU BIODROWEGO I
KOLANOWEGO.doc (55 KB)
 PIELĘ GNOWANIE PACJENTA Z OSTRYM ZAPALENIEM TRZUSTKI.doc (49
KB)
 PRZEPUKLINY BRZUSZNE.doc (58 KB)
Inne foldery tego chomika:


Anatomia Pielęgniarstwo
 DiRT 2 Patch 1.1 PL
 Dokumenty
 Galeria
Interna i pielęgniarstwo internistyczne
Zgł oś jeś li naruszono regulamin





Strona gŅówna
AktualnoĹ› ci
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatnoĹ› ci
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards