Porty morskie

advertisement
Porty morskie
Przykład udanego rozwiązania
Technologia zapewniająca wydajność energetyczną
Przykład udanego rozwiązania
Port w
Barcelonie
PROJEKT
Poprawa systemu zarządzania
poborem energii w porcie w
Barcelonie
SEKTOR
Mariny
KLIENT
Port w Barcelonie
Ważne dane
Zarządzanie i naliczanie
indywidualnych kosztów
przypadających na stację poboru
QMS
Bezpieczny i
kompaktowy system
zarządzania
poborem energii z
systemem
przedpłaty za
pomocą RFID
Najistotniejsze wyniki
INWESTYCJA
80 000 €
OSZCZĘDNOŚĆ
25-30% zużycia
OKRES AMORTYZACJI
3 lata
“Konieczne było znalezienie rozwiązań,
które pozwoliłyby zmniejszyć koszty energii
elektrycznej i ograniczyć ogólny pobór, nie
wpływając jednak negatywnie na poziom
zadowolenia klientów”
Sytuacja początkowa
Port w Barcelonie odnotował 60%-wy wzrost należności za
energię elektryczną na skutek ciągłych podwyżek cen energii. Z
drugiej strony, użytkownicy stanowisk cumowniczych pragnęli
korzystać z tych samych wygód, które posiadają w swoich
mieszkaniach, używając wszelkiego rodzaju sprzętu AGD,
urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych. Nie zdawali sobie
jednak sprawy ze związanych z tym dodatkowych kosztów.
Z tego powodu wyniknęły problemy spowodowane przez
przeciążenie istniejących linii oraz problemy dotyczące zarządzania siecią obejmującą wiele punktów poboru. Dlatego
konieczne było znalezienie rozwiązań, które pozwoliłyby
zmniejszyć koszty energetyczne prądu i wody poprzez ograniczenie ogólnego zużycia, nie wpływając jednak negatywnie na
poziom zadowolenia klientów.
www.circutor.com
Cele
Głównym celem było uzyskanie maksymalnej wydajności energetycznej przy utrzymaniu poziomu komfortu dla klientów. Realizacja
tego celu obejmowała następujące zadania:
–– Polepszenie kontroli poboru na stanowiskach cumowniczych: Za
pomocą wybranego systemu zdalnego sterowania licznikami.
–– Zarządzanie poborem: Prawidłowe obciążenie każdego stanowiska cumowniczego odpowiednim kosztem poboru energii,
zapobiegając sytuacji, w której klienci ponosiliby niepotrzebne
koszty.
–– Zapobieganie problemom w instalacji: wynikającym z nadmiernego wykorzystania sieci elektrycznej w porcie.
Szczegółowe informacje dotyczące
rozwiązania
Oszczędność
25-30%
Rozwiązanie polegało na zainstalowaniu stacji poboru z
licznikami elektrycznymi PLC oraz z licznikami wody z wyjściami
impulsowymi. Stacje poboru umożliwiają odizolowanie urządzeń
od środowiska i dostarczenie użytkownikowi energii elektrycznej
i wody, zapewniając jeden wspólny system odczytu dla obu
mediów.
przeciętnie na
miesiąc
CIRWATT B
PLC 800
Koncentrator
komunikacyjny
Trójfazowy
wielofunkcyjny
licznik energii
elektrycznej
Informatyczny system zarządzania pozwalał na pełną kontrolę
dostępu klientów z natychmiastowym rejestrowaniem/wyrejestrowaniem ilości mediów dostarczonych do stanowisk cumowniczych. Dodatkowo, system pozwala uzyskać z liczników dane
o poborze, pokazując dokładną ilość energii przypadającą na
danego klienta podczas jego pobytu, a także generując faktury z
uwzględnieniem dokładnej kwoty zgodnie z poborem klienta
oraz z uwzględnieniem awarii wykrytych w sieci.
W szczegółowym ujęciu, rozwiązanie zapewniało:
Program
PowerStudio
Program do kontroli instalacji
›› The system made it possible
to correctly allocate electric
energy consumption to each
mooring so that customers
could avoid unnecessary cost
overruns, and also to connect/
cut off services to the moorings
in an instant.
Wyniki
Na podstawie danych statystycznych podobnych topologii,
oszczędności uzyskane po roku od wdrożenia systemu
zostały oszacowane na 25-30% w porównaniu do wyników
roku poprzedniego. Dodatkowo, oprócz drastycznego
zmniejszenia kosztów energetycznych, zminimalizowano
również problemy związane z przeciążeniem linii i ze szczytowymi okresami poboru.
Pozyskano również lojalność klientów, ponieważ zarządzający portem naliczał dokładnie koszty przypadające na każde
stanowisko cumownicze, nie popełniając przy tym błędów ani
nie posiłkując się przybliżonymi szacunkami w generowanych
fakturach.»
•Polepszenie kontroli dostępu stanowisk cumowniczych:
Poprzez system zdalnego sterowania licznikami, zarządzający
portem żeglarskim mógł zdalnie włączać i odłączać dostawy
energii elektrycznej i wody w różnych lokalizacjach.
•Zarządzanie poborem: po zainstalowaniu systemu, zarządzający portem mógł zapoznać się z poborem w każdej lokalizacji,
ograniczając jednocześnie pobór maksymalny, aby uświadomić swoim klientom konieczność racjonalnego wykorzystywania energii.
•System pozwalał na bardziej sprawiedliwe rozliczenie z
klientem, gdyż dzięki odczytowi poboru klient płacił dokładnie
za tyle energii, ile zużywał. Prowadziło to również do lepszego
zarządzania całkowitym poborem mediów przez port, przyczyniając się do dużych oszczędności w fakturach za energię
elektryczną.
•Unikanie przeciążeń w liniach: Dzięki zdalnemu ograniczaniu
maksymalnego poboru przypadającego na lokalizację,
zarządzający mógł zapobiec przeciążeniom w liniach elektrycznych. Za pomocą systemu można było zdalnie przeprogramować maksymalną dozwoloną ilość pobieranej energii
przypadającą na stanowisko cumownicze. Co skutkowało tym,
że użytkownicy w sposób bardziej świadomy włączali swoje
odbiorniki.
•Unikanie inwestycji w infrastrukturę: System posiadał funkcję
odczytu i sterowania w oparciu o istniejące okablowanie
elektryczne, dzięki czemu uniknięto konieczności otwierania
kanałów do komunikacji z systemem sterowania. Przyniosło to
duże oszczędności dotyczące infrastruktury.
•Zunifikowanie systemu pomiaru mediów: System gromadził w
tym samym formacie informacje o poborze energii elektrycznej
i wody, dzięki czemu pomagał zarządzającemu portem
połączyć odczyty dla różnych mediów (energii elektrycznej i
wody) w tym samym formacie.
Jeśli chodzi o klientów, ich odpowiedź również była pozytywna.
Zrozumieli, że konieczne były oszczędności energetyczne i
docenili fakt, że zarządzający portem troszczył się o środowisko.
Z tej przyczyny użytkownicy podeszli w sposób świadomy do
użytkowania swoich wydajnych urządzeń, unikając niepotrzebnego zużycia energii. Ta potwierdzona zmiana zachowania
została następnie udowodniona w fakturach za energię
elektryczną.
www.circutor.com
Instytucje bankowe
Przykład udanego rozwiązania
CIRCUTOR - Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Hiszpania
Tel. (+34) 93 745 29 00 - Faks: (+34) 93 745 29 14
[email protected]
CIRCUTOR, SA zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich informacji zawartych w tym katalogu.
Download