Ks. Kanonik Krzysztof JURCZAK

advertisement
Ks. Kanonik Krzysztof JURCZAK
mgr lic. teologii
Proboszcz naszej Parafii – pw. Świętego Krzyża w Łapach.
Założyciel i wieloletni Dyrektor Diecezjalnego Radia Nadzieja w Łomży.
Dziekan Dekanatu Łapskiego.
Prezes Fundacji „Vita Familiae” w Łomży.
Założyciel Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach.
Ks. Krzysztof Jurczak pochodzi z Myszyńca na Kurpiach. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w
Łomży został wyświęcony na kapłana przez bp. Stanisława Stefanka, ordynariusza łomżyńskiego, 25
maja 1997 roku. Ks. K. Jurczak był jednym z pierwszych wikariuszy parafii Krzyża Świętego w
Łomży (od 1 lipca 1997 r.) oraz diecezjalnym duszpasterzem bankowców. Od 14 czerwca 2001 roku
do 31 grudnia 2010 roku był dyrektorem Diecezjalnego Radia Nadzieja. (Radio, którego był
założycielem, od początku mieściło się w Centrum Katolickim przy parafii Krzyża Świętego w
Łomży). W 2005 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Kolegialnej w Myszyńcu. Pod koniec
2009 roku został prezesem Fundacji Vita Familiae. 28 czerwca 2010 roku został proboszczem parafii
Świętego Krzyża w Łapach, a 1 lipca 2010 roku dziekanem dekanatu łapskiego.
Od przekroczenia progu naszej parafii nasz Proboszcz podejmował nowe działania, inicjatywy i
wyzwania. W miejsce zlikwidowanej przez samorząd szkoły podstawowej i prowadzonej przez
stowarzyszenie szkoły niepublicznej, Ksiądz Proboszcz utworzył Katolicką Szkołę Podstawową w
Łapach im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii pw. Św. Krzyża w Łapach. Znalazło się też
miejsce dla przedszkolaków, a pozyskane środki z UE pozwala na utworzenie kolejnych miejsc dla
najmłodszych parafian. Jednocześnie Ks. Proboszcz podjął się rozbudowy i remontu starego obiektu,
zapewniając szkole znacznie lepsze warunki a pomieszczenia przedszkolne pięknie i nowocześnie
urządzone. Na ten cel dodatkowo pozyskał także dotacje ministerialne, dzięki czemu może pochwalić
się nowoczesnym sprzętem. W szkole montowana jest winda dla niepełnosprawnych i powstają nowe
sale. Przy szkole powstaje izba pamięci poświęcona Patronowi. Z kolei przed szkołą Ks. Proboszcz
urządził duży plac zabaw, z którego codziennie korzystają dzieci z pobliskich osiedli.
W krótkim czasie nasz Proboszcz przeprowadził bardzo wiele prac związanych z remontem kościoła
parafialnego. M.in. zbudował windę dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także dla matek, które
przychodzą z małymi dziećmi w wózkach, a nie było łatwe, zważywszy, że parafiom (nie wiedzieć
dlaczego) nie przysługują dotacje z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To wielkie
ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. Ksiądz Krzysztof Jurczak w jednym z wywiadów określił tę
windę tak: „Można by było nazwać [ją] windą do nieba, bo człowiek, który będzie przychodził,
wjeżdżał, na pewno przez to zbliży się do nieba, bo będzie bliżej Pana Boga”. Jednocześnie Ks.
Proboszcz zamontował w całym kościele system wentylacyjno-grzewczy, co spotkało się ze
szczególną wdzięcznością osób starszych. To był pierwszy kościół w tym regionie grzany, a w lato
działa wentylacja. Spod ławeczek czuje się bądź ciepło a latem świeże powietrze. Z kolei dzięki
zastąpieniu ogromnych krat specjalnym zaszklonymi ścianami w kościele nie tylko zatrzymane jest
ciepło i obniżyły się koszty utrzymania obiektu, ale wnętrze nabrało estetycznego wyglądu.
Zabezpieczył dolny kościół przed dostawaniem się wody na posadzkę. Obecnie na ukończeniu jest
piękna kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie stale można będzie adorować
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie a także będzie tam w ciągu dnia dyżurował kapłan w
konfesjonale. Na zakończenie renowacji Ewangelizacyjnych Misji Świętych mamy mieć oddaną tę
kaplicę do użytku a w domach parafian będzie peregrynował Misyjny Krzyż Święty i Pismo Święte.
Z kolei w całej świątyni przeprowadzane jest równanie i szlifowanie posadzki granitowej (a warto
dodać, że powierzchnia naszej kościoła jest bardzo duża). Kościół duchowo wzbogacił się o relikwie
Krzyża Świętego, bł. Jana Pawła II, Św. s. Faustyny Kowalskiej, ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Ks.
Michała Sopoćki. Ostatnio do parafii przybyły relikwie Świętego Krzyża przekazane z Wenecji.
Bardzo pięknie uporządkowana została zieleń wokół kościoła. W kościele pojawiły się elektroniczne
ekrany tekstowe, ułatwiające śpiewy podczas liturgii, 33 głosowe organy przeszły kapitalny remont.
To tylko nieliczne wymienione inicjatywy związane z naszą świątynią. Chcemy też wspomnieć o
wydawaniu cotygodniowej pięknej gazetki parafialnej „Czas Nadziei”, informującej o wydarzeniach
roku liturgicznego, o tym, co dzieje się w Kościele, Diecezji, Parafii, którą sam redaguje. Jest także
nowa parafialna strona internetowa. Dekoracje w kościele są bardzo realistyczne: szopka z naturalnych
desek a grób Pański z naturalnych kamieni.
Ks. Proboszcz wprowadził I-piątkowe adoracje Najśw. Sakramentu i odwiedziny chorych, a w
Adwencie na codzienne roraty o 6.00 przychodzi setki ludzi, wśród nich dużo dzieci, które po Mszy
Św. codziennie mają „roratnie śniadania”. Organizowane są nabożeństwa dla dzieci. A akcje z
paczkami na święta dla dzieci z rodzin potrzebujących przeszły najśmielsze oczekiwania. Dzieci
korzystają z pólkolonii organizowanych w czasie ferii zimowych czy wakacji, mając zapewnione wiele
atrakcji a istotę stanowi codzienna Eucharystia. Najwięcej z całej diecezji wyjeżdża dzieci i młodzieży
na oazę modlitwy czy wakacyjne oazy i obozy. Na parafialne bale sylwestrowe przybywa tłumnie
młodzież a dorośli w tym czasie mają bezalkoholowe bale. W niedzielę przed sumą głoszone są
katechezy dla dorosłych a codziennie o 15.00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Niezwykle w tym czasie uaktywniły się grupy parafialne i ruchy katolickie, stąd musimy pochwalić się
naszymi wspólnotami. Wiele z nich powstało z inspiracji i z poparcia Księdza Proboszcza. Najbardziej
aktywnymi grupami są: Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin, Ruch Rodzin
Nazaretańskich, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa, Wspólnota Różańcowa Młodzieży, Koła Żywego Różańca, Bractwo Miłosierdzia
Bożego. Obecnie w seminarium łomżyńskim jest 4 parafian (to najwięcej w diecezji) a w zakonnych
seminariach 2 alumnów.
Wśród mnóstwa imprez i inicjatyw warto zwrócić uwagę na organizowane pielgrzymki rowerowe, w
tym z Łap do Ostrej Bramy, w której nasz Proboszcz również wziął udział, jadąc całą trasę rowerem z
niemałą grupą parafian. Ks. Proboszcz zainicjował spotkania modlitewne w czasie pielgrzymki do
Częstochowy. Pielgrzymi Duchowi – Grupa Biała – spotykają się na codziennej modlitwie (wszyscy
na biało ubrani). Warto zauważyć organizowany w mieście „Marsz Życia”. Parafia angażuje się w
wiele działań międzyparafialnych, w tym „Festiwal Młodych – Płonka Kościelna” (taka mała Lednica
w sanktuarium w Płonce Kościelnej), rozpoczynający się wymarszem spod naszego kościoła pw. św.
Krzyża w Łapach.
Dla wszystkich mieszkańców Parafia corocznie organizuje Festyn Rodzinny pod nazwą „Jak w
Niebie”, mający już charakter wielkiego wydarzenia gminnego. W festyn włącza się Łapska Izba
Gospodarcza, która powstała dzięki zaangażowaniu proboszcza. Szlachetną inicjatywą tej
rozrywkowej i religijnej imprezy jest oddawanie krwi i szpiku. Każdy może złożyć prawdziwy dar z
samego siebie: podarować „kroplę miłości” w akcji „Oddając krew – darujesz życie”. Ks. Proboszcz
organizuje „białe niedziele” zapraszając najwyższej klasy lekarzy specjalistów, aby pomogli
parafianom w konsultacjach. Działa Poradnia Życia Rodzinnego, Szkoła Rodzenia a także bezpłatne
konsultacje prawne dla osób potrzebujących wsparcia.
Nasza Parafia stała też parafią bardzo rozśpiewaną i „muzyczną”. Powstały Schola „Dzieci Boże” i
Schola „For Jezus”. Działa też obecnie chór parafialny dorosłych i chór parafialny młodzieży. Chcemy
też zwrócić uwagę, że oprawa muzyczna Mszy Świętych, zwłaszcza z okazji świąt kościelnych i
narodowych, ma niezwykłą oprawę słowną i muzyczną.
Ks. Proboszcz jest inicjatorem i organizatorem licznych koncertów w naszej świątyni. W tym m.in.
koncertu „Polska Liryka Wokalna” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Kameralnej im. Witolda
Lutosławskiego z Łomży (odbył się 15 kwietnia 2013 r.). Na zakończenie okresu, w którym śpiewa się
kolędy, 2 lutego 2013 r. w naszym kościele odbył się koncert kolęd w wykonaniu Artystów
Operowych Scen Wybrzeża. Odbywają się koncerty organowe. Odbyły się dwie edycje „Opery bliżej
nas”, gdzie na żywo mogliśmy przeżyć przedstawienia operowe. Często występują artyści scen
operowych, teatralnych i muzyki chrześcijańskiej nie tylko z Polski.
W 2012 r. Ks. Krzysztof Jurczak, jako Prezes Fundacja Vita Familiae (Fundacja prowadzi m.in.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie, wydaje kwartalnik „Sprawy Rodziny”), podjął się utworzenia
Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. W
sierpniu 2012 r. Fundacja w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach Projekt
powołała Centrum, obejmując wsparciem (dając zatrudnienie socjalne) osoby bezrobotne z Miasta i
Gminy Łapy (20 osób w pierwszym roku działalności i 25 w następnym). Stworzenie CIS było
możliwe dzięki uzyskaniu przez Fundację dofinansowania na ponad 2 mln złotych. Centrum prowadzi
zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej Uczestników Projektu. Działania w CIS są
adresowane m.in. do osób długotrwale bezrobotnych o utrudnionym dostępie do rynku pracy. W
ramach Centrum powstało m.in. okazałe zaplecze gastronomiczne, które będzie służyło przygotowaniu
posiłków osobom potrzebującym. Każdy w mieście, które po upadku dwóch największych zakładów
boryka się z największym bezrobociem, będzie mógł zjeść ciepłą zupę.
Ks. Proboszcz Krzysztof Jurczak jest człowiekiem ducha i czynu. Jest to człowiek modlitwy i pracy,
duszpasterz i społecznik. Dla niego najważniejsze jest dobro ludzi.
Jesteśmy bardzo dumni z naszego Proboszcza.
Download