Seria Compact

advertisement
Wózek serwisowy
B057R.. / B058R..
Seria Compact
Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia
B057R.. / B058R..
Wózki serwisowe gazu SF6
Ta seria solidnych zestawów obejmuje wersje, umożliwiające przechowywanie gazu SF6 w postaci
płynnej i gazowej. Gaz SF6 może być odzyskiwany do końcowej próżni <5 mbar lub 1 mbar i
przekracza zdecydowanie uregulowania Normy IEC 62271-303.
Wszystkie urządzenia z tej serii wyposażone są w pół-automatyczne sterowanie i są łatwe w
obsłudze: Funkcje są wybierane za pomocą 3-drożnego zaworu kulowego oraz przełącznika.
Jednostki ciśnienia (bar / mbar, kPa lub psi / tor) mogą być wybierane na panelu operacyjnym.
Seria Compact jest idealnym wyborem w przypadku zapotrzebowania na solidne i przyjazne dla
użytkownika urządzenie do prac konserwacyjnych na rozdzielnicy wysokiego napięcia.
Urządzenia do magazynowania w stanie gazowym lub płynnym
Odzyskiwanie gazu SF6 do <5 mbar lub 1 mbar
Półautomatyczne sterowanie i panel sterowania 3,6 "
Odzyskiwanie gazu resztkowego do 5 lub 1 mbar podczas wymiany filtra
Zmniejszenie ciśnienia do ciśnienia transportowego jako zintegrowana funkcja specjalna
Wszystkie wersje dostępne są ze zbiornikami, które mogą być montowane pod urządzeniem z
oznakowaniem CE; dostępne są również z homologacją SQL i ASME (opcja)
Do składowania w stanie ciekłym
B057R03
Wózki serwisowe gazu SF6
Dane techniczne:
Wymiary: dł. 1,850 mm, szer. 950 mm, wys. 1,220 mm
Waga: 580 kg
Wyposażenie standardowe:
3
Sprężarka bezolejowa TM 5.0 B (5,7 m / h, 50 bar)
3
Kompresor próżni do odzysku gazu SF6 (5 m / h, <5 mbar)
3
Pompa próżniowa do ewakuacji powietrza (40 m / h, próżnia końcowa <1 mbar)
Parownik
Filtr osuszający
Filtr cząstek stałych
Wskazania wyskalowane w barach / hPa, kPa lub PSI / torr, do wybrania na panelu operacyjnym
Zapewnione stosowanie podnośnika widłowego
Cyfrowa waga do ważenia butli z gazem SF6
Wąż połączeniowy do zbiornika przechowywania o długości 5 m DN 8 ze złączką wypustową DN20
Różne klucze serwisowe
Kolor: pomarańczowy (RAL 2004)
Instrukcje obsługi w języku niemieckim, angielskim lub francuskim oraz po polsku
Napięcie pracy:
208 - 240 V / 60 Hz prąd 3-fazowy
380 - 440 V / 50 Hz lub 380 - 480 V / 60 Hz -prąd 3-fazowy
6-057SP-R001
6-057SP-R002
Wózek serwisowy
B057R.. / B058R..
Seria Compact
B057R03
Wózek serwisowy gazu SF6
Zamontowany nad zbiornikiem ciśnieniowym / ładownią
Wyposażenie opcjonalne (montowane) za dodatkową opłatą:
Zbiornik ciśnieniowy 300 l /
50 bar zgodny z EC 97/23 i
posiadający znak CE
Zbiornik ciśnieniowy 600 l
/ 50 bar zgodny z EC 97/23 i
posiadający znak CE
Ładownia, zawierająca 5
butli z gazem SF6 ze
wskaźnikiem elektronicznej
wagi i podwoziem z kołami
na twardych oponach
Pojemność
składowania
280 kg
długość
mm
2,000
szerokość
mm
950
wysokość
mm
1,725
waga
netto
1,050 kg
Artykuł
nr
B171R01
580 kg
2,000
950
1,935
1,270 kg
B171R02
5 x 40 kg
2,500
1,050
2,015
1,320 kg
B175R01
B057R03
Wózek serwisowy gazu SF6
Może być montowany na przyczepie z następującymi akcesoriami:
Dane techniczne:
Wymiary: dł. 4,500 mm, szer. 1,700 mm, wys. 2,280 mm
Max. dopuszczalna masa całkowita: 2,000 kg
2 osiowa przyczepa samochodowa z homologacją TÜV, ładownia z urządzeniem do
ważenia z 5 butlami dla gazu SF6, plandeka, ściany boczne i tylne otwierane przez
dostępne sprężyny pneumatyczne
2 osiowa przyczepa samochodowa z homologacją TÜV, ładownia z urządzeniem
ważącym bez butli, plandeka, ściany boczne i tylne otwierane przez dostępne sprężyny
pneumatyczne
K169R02
K169R03
Wózek serwisowy
B057R.. / B058R..
Seria Compact
Do odzysku gazu SF6 do < 1 mbar ze składowaniem w stanie ciekłym
B057R17
Wózek serwisowy gazu SF6
Dane techniczne:
Wymiary: 1,850 mm, szer. 950 mm, wys. 1,220 mm
Waga: 500 kg
Wyposażenie standardowe:
3
Sprężarka bezolejowa TM 5.0 B (5,7 m / h, 50 bar)
3
Pompa ssąca do odzysku gazu SF6 (15 m / h, próżnia końcowa <1 mbar)
3
Pompa próżniowa do ewakuacji powietrza (16 m / h, próżnia końcowa <1 mbar)
Filtr osuszający
Filtr cząstek stałych
Jednostki wskazywane w barach / hPa, kPa lub PSI / torr, wybierane na panelu operacyjnym
Przystosowany dla podnośnika widłowego
Wąż połączeniowy z sekcją przechowywania o długości 5 m DN 8 ze złączką wypustową DN20
Różne klucze serwisowe
Kolor: pomarańczowy (RAL 2004)
Instrukcje obsługi w języku niemieckim, angielskim lub francuskim oraz po polsku
Napięcie pracy:
208 - 240 V / 60 Hz prąd 3-fazowy
380 - 440 V / 50 Hz lub 380 - 480 V / 60 Hz prąd 3-fazowy
6-057SP-R001
6-057SP-R002
B057R17
Wózek serwisowy gazu SF6
Zamontowany na zbiorniku ciśnieniowym
Przy użyciu urządzenia typu B057R17, gaz SF6 nie jest pobierany ze zbiornika w postaci ciekłej!
Wyposażenie opcjonalne (zamontowane) za dodatkową opłatą:
Zbiornik ciśnieniowy 300 l / 50
bar zgodny z przepisami WE
97/23 i oznakowany CE
Zbiornik ciśnieniowy 600 l / 50
bar zgodny z przepisami WE
97/23 i oznakowany CE
Pojemność
składowania
280 kg
długość
mm
2,000
szerokość
mm
950
wysokość
mm
1,725
waga
netto
1,050 kg
Artykuł
nr
B171R11
580 kg
2,000
950
1,935
1,270 kg
B171R12
Cyfrowa waga do ważenia butli SF6
K091R62
Wózek serwisowy
B057R.. / B058R..
Seria Compact
Do składowania w postaci gazowej
B058R03
Wózek serwisowy gazu SF6
Dane techniczne:
Wymiary: dł. 1,850 mm, szer. 950 mm, wys. 1,220 mm
Waga: 550 kg
Wyposażenie standardowe:
3
Sprężarka bezolejowa TM 2,5 B (11,4 m / h, ciśnienie końcowe 23 bar przy ciśnieniu ssania > 3 bar
lub pe16 bar w kompresorze próżni połączonym szeregowo lub przy ciśnieniu ssania pe = 1 bar)
3
Kompresor próżni do odzysku gazu SF6 (5 m / h, <5 mbar)
3
Pompa próżniowa do ewakuacji powietrza (40 m / h, próżnia końcowa <1 mbar)
Filtr osuszający
Filtr cząstek stałych
Jednostki wskazywane w barach / hPa, kPa lub PSI / torr wybieranie na panelu operacyjnym
Przystosowany dla widłowego wózka
Różne klucze serwisowe
Kolor: pomarańczowy (RAL 2004)
Instrukcje obsługi w języku niemieckim, angielskim lub francuskim oraz po polsku
Napięcie robocze:
208 - 240 V / 60 Hz prąd 3-fazowy
380 - 440 V / 50 Hz lub 380 - 480 V / 60 Hz prąd 3-fazowy
6-057SP-R001
6-057SP-R002
B058R03
Wózek serwisowy gazu SF6
Zamontowany na zbiorniku ciśnieniowym
Opcjonalne wyposażenie do zamontowania dodatkowo płatne:
Pojemność
składowania
przy 10 bar
Pojemność
składowania
przy 16 bar
Pojemność
składowania
przy 23 bar
długość
mm
szerokość
mm
wysokość
mm
waga
netto
Artykuł nr
Zbiornik ciśnieniowy 600 l / 25 bar
zg. z przepisami
WE 97/23 i
oznakowany CE
42 kg
72 kg
105 kg
1,610
950
1,800
850 kg
B173R01
Zbiornik ciśnieniowy 1000 l / 25 bar
zg. z przepisami
WE 97/23 i
oznakowany CE
70 kg
120 kg
175 kg
2,230
950
1,800
1,100
B173R02
Wózek serwisowy
B057R.. / B058R..
Seria Compact
B057R.. / B058R..
Wózek serwisowy gazu SF6
Wyposażenie opcjonalne (zamontowane) za dodatkową opłatą dla wszystkich wózków
serwisowych serii kompaktowej:
Dodatkowa cena za specjalne napięcie elektryczne 200 V / 50 - 60 Hz prąd 3-faz.
Dodatkowa cena za specjalne napięcie elektryczne 210 - 240 V / 50 Hz prąd 3-faz.
Cena dodatkowa za specjalne napięcie elektryczne 600 V / 60 Hz prąd 3-faz.
Plandeka (nie do przyczepy K169R ..)
Skrzynka narzędziowa
Półka
6-057SP-R003
6-057SP-R004
6-057SP-R006
6-057KA-R001
6-057AB-R001
K174R01
Akcesoria opcjonalne za dodatkową opłatą dla wszystkich wózków serwisowych serii kompakt:
Wąż gumowy DN20 o dł. 5 m ze złączką wypustową DN20 na obu końcach
Wąż gumowy DN20 o dł. 7 m ze złączką wypustową DN20 na obu końcach
Wąż gumowy DN20 o dł. 10 m ze złączką wypustową DN20 na obu końcach
Dodatkowa instrukcja obsługi na CD-ROM
6-1017-R050
6-1017-R070
6-1017-R100
6-0004-R213
Części zamienne do zestawów B057R03 :
Pakiet do konserwacji pompy próżniowej, zawiera filtr osuszający i filtr cząstek
stałych
Zestaw części zamiennych do kompresora TM 5.0 B
Zestaw części zamiennych do kompresora próżni
6-1048-R401
6-1010-R011
6-1189-R001
Zestaw części zamiennych do B057R17:
Pakiet do konserwacji pompy próżniowej, zawiera filtr osuszający i filtr cząstek
stałych
Zestaw części zamiennych do kompresora TM 5.0 B
6-1048-R411
6-1010-R011
Zestaw części zamiennych do B058R03:
Pakiet do konserwacji pompy próżniowej, zawiera filtr osuszający i filtr cząstek
stałych
Zestaw części zamiennych do kompresora TM 5.0 B
Zestaw części zamiennych do kompresora próżni
6-1048-R401
6-1010-R011
6-1189-R001
Opakowanie do wszystkich wózków serwisowych serii kompaktowej :
Opakowanie do wszystkich urządzeń bez zbiornika ciśnieniowego
Opakowanie do urządzeń ze zbiornikiem ciśnieniowym 300 l, 600 l lub ładownią i
urządzeniem ważącym
Opakowanie do urządzeń ze zbiornikiem ciśnienia 1000 l
Paleta transportowa na B057R03 zamontowana na przyczepie B088R04
3-750-R001-C
3-751-R001-C
3-751-R002-C
3-688-R004-C
Download