Informacje Ogólne FLUTTER ® to kieszonkowe urządzenie do

advertisement
Informacje Ogólne
FLUTTER ® to kieszonkowe urządzenie do terapii układu oddechowego, które
powstało w wyniku długotrwałych badań, testów i prób klinicznych. Jest proste i
całkowicie bezpieczne w użyciu. Nie wymaga zasilania zewnętrznego.
FLUTTER ® wywołuje zwiększenie ciśnienia i drgania słupa powietrza wydychanego.
Zjawisko to dodatkowo wzmocnione zjawiskiem rezonansu odpowiada za doskonałe
rezultaty działania urządzenia - upłynnienie i oderwanie mas śluzu zalegających
drzewo oskrzelowe.
Potrójny mechanizm działania FLUTTER:
1) Rozprężenie tkanki płucnej dzięki PEP (possitive air preassure )
2) Upłynnienie i oderwanie wydzieliny dzięki silnym drganiom
3) Przemieszczenie wydzieliny w górne partie układu oddechowego
dzięki przyspieszonemu pasażowi
Zwiększone wydzielanie w drogach oddechowych towarzyszy wielu przewlekłym
chorobom płuc. Jeżeli wydzielina nie zostanie usunięta ( wyksztuszona) z dróg
oddechowych utrudni oddychanie, zablokuje węższe odcinki dróg oddechowych i
dodatkowo stworzy doskonałe środowisko dla rozwoju chorobotwórczych bakterii.
Bakterie te staną się główną przyczyną następczego nieodwracalnego zniszczenia
pęcherzyków płucnych.
Rysunek 1: Mechanizm błędnego koła prowadzącego do wystąpienia Przewlekłej
Obturacyjnej Choroby Płuc
UWAGA ! Prawidłowe stosowanie urządzenia umożliwia uzyskanie doskonałych
efektów. Odstępstwa od prawidłowego użytkowania prowadzą do spadku a
nawet braku jego działania.
Zasady działania
Jak działa FLUTTER ® ?
Powietrze wydychane z płuc poprzez FLUTTER® wprowadza w drgania stalową
kulkę a to z kolei :
a) wprowadza wydychane powietrze w drgania
b) zwiększa jego ciśnienie co wywołuje poprawę drożności dróg oddechowych
poprzez rozszerzenie kanalików oskrzeli
Opisane wyżej drgania wraz ze zwiększonym ciśnieniem wydechowym wywołują
oderwanie wydzieliny i jej przemieszczenie w górne partie układu oddechowego skąd
z łatwością mogą zostać odkrztuszone.
Aspekty mechaniczne
W położeniu spoczynkowym ( przed rozpoczęciem wydechu) stalowa kulka zamyka
stożkowaty kanał powietrzny. Podczas wydechu pozycja kulki zależy od równowagi
pomiędzy ciśnieniem wydychanego powietrza, siłą ciążenia i kątem ustawienia
stożka. Wzrost ciśnienia powietrza wydychanego powoduje uniesienie kulki
zamykającej stożkowaty kanał powietrzny. Powietrze znajduje drogę ujścia przez
kanał pomiędzy kulką a brzegiem pierścienia. Gdy ciśnienie powietrza spadnie, kulka
ponownie zamyka kanał powietrzny powodując w ten sposób kolejny wzrost
ciśnienia. Aby uzyskać nieodzowny efekt rezonansu* częstotliwość takiego cyklu
musi być indywidualnie dobrana. Dlatego tak ważne jest doświadczalne dostrojenie
przyrządu do indywidualnych parametrów ( parametry objętości płuc , przepływu,
obturacji ).
* rezonans – zjawisko fizyczne polegające na gwałtownym wzroście amplitudy drgań
układu w chwili kiedy częstotliwość drgań wymuszających zbliżona jest do
częstotliwości drgać własnych układu.
Aspekty fizjologiczne
FLUTTER ® wspomaga oczyszczanie drzewa oskrzelowego osłabionego w wyniku
procesów chorobowych spowodowanych zwiększonym wydzielaniem w drogach
oddechowych w następujący sposób:
· Podwyższone ciśnienie drgającego słupa powietrza rozszerza oskrzela na całej
długości aż do końcowych oskrzelików. Skupiska zalegającej wydzieliny
zostają wydalone, obturowane śluzem obszary oskrzeli zostają oczyszczone,
zahamowane zostaje charakterystyczne dla niestabilnego układu oddechowego
zapadanie się oskrzeli.
· Masy wydzieliny zalegającej drogi oddechowe ulegają upłynnieniu i
oddzieleniu od podłoża dzięki rezonansowi wywołanemu przez FLUTTER®.
Masy te ulegają następnie łatwemu wydaleniu.
· Zmniejszeniu ulega opór wydechowy, zwiększeniu pojemność zapasowa płuc.
· Działanie urządzenia FLUTTER ® zapobiega zaleganiu wydzieliny w
oskrzelach, bakterie zostają pozbawione pożywki, procesy zapalne są
opanowane.
Budowa urządzenia
1. Ustnik wykonany z utwardzanego tworzywa
2. Pierścień w kształcie stożka wykonany z utwardzonego tworzywa
3. Kulka wykonana ze stali o wysokiej gęstości
4. Perforowana osłona
Wskazania
Flutter umożliwia i ułatwia fizjoterapię układu oddechowego w leczeniu:
· Przewlekłego Zapalenia Oskrzeli
· Mukowiscydozy
· Astmy
· Rozstrzeni oskrzeli
· Rozedmy
Innych chorób przebiegających ze zwiększonym wydzielaniem i trudnościami z
odksztuszaniem wydzieliny, takich jak np.:suchy i mokry kaszel, astma połączona ze
zwężeniem oskrzeli, zapalenie opłucnej ze zgrubieniem,
Fizjoterapia pre- i post-operacyjna.
Częstość użytkowania
Najlepsze efekty osiąga się stosując FLUTTER ® często i regularnie. Zaleca się
stosowanie urządzenia tak często jak to możliwe a w szczególności wtedy kiedy
odczuwają Państwo trudności w oddychaniu bądź odnoszą wrażenie obturacji światła
oskrzeli wywołanej zalegającą wydzieliną.
Początkowo radzimy wykonywać serię 10-15 wydechów co godzinę. W większości
przypadków 3 pięciominutowe sesje dziennie wystarczają do oczyszczenia oskrzeli z
zalegającej wydzieliny.
W szczególnych przypadkach upłynnienie wydzieliny jest trudniejsze i wymaga sesji
przedłużonych. Osoby chorujące na mukowiscydoze mogą wymagać sesji trwających
20, 30 a nawet 40 minut.
W takich przypadkach zalecamy stosowanie się do zaleceń lekarza bądź
fizjoterapeuty.
Instrukcja użytkowania
Prawidłowe stosowanie urządzenia FLUTTER ® ma wielkie znaczenie dla jego
efektywności.
Istnieje kilka technik stosowania urządzenia. Opisana poniżej stosowana jest
najczęściej. W indywidualnych przypadkach może wymagać adaptacji do
specyficznych potrzeb ( np. pozycji leżącej). Prosimy zasięgnąć porady lekarza w
celu uzyskania pełnego przeszkolenia i kontrolować regularnie czy sposób w jaki
stosują Państwo FLUTTER ® przynosi spodziewane rezultaty. Szczególnie ważne są
wizyty kontrolne jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z uzyskanych rezultatów.
Przygotowanie do sesji terapeutycznej
1. Przed rozpoczęciem stosowania radzimy przygotować szklankę z wodą do picia i pudełko
chusteczek higienicznych. Teraz prosimy skoncentrować się na tym co robimy, jak
będziemy oddychać i na celu jaki mamy osiągnąć. Warto wyobrazić sobie własne drogi
oddechowe, i drgające w nich powietrze, które odrywa zalegająca wydzielinę. Wydzielina
przemieszcza się do góry gdzie zostanie wyksztuszona.
2. Teraz prosimy rozluźnić się i usiąść wyprostowanym z lekko uniesioną głową.
Pomoże to w otwarciu gardła i tchawicy. Jest to konieczne aby
powietrze wydychane z płuc na swojej drodze do urządzenia
FLUTTER ® nie napotykało na żadne przeszkody. Być może,
wygodniej będzie Państwu usiąść przy stole z łokciami opartymi o
blat.
Prosimy wybrać pozycję, w której będzie Państwu najwygodniej tak, aby nic nie zakłócało
przebiegu terapii.
3. Napnijcie policzki ( jeśli podczas wydychania będą się wydymać duża część energii
zostanie zmarnowana ). Warto spojrzeć w lustro i przytrzymać policzki kciukiem i palcem
wskazującym. Można robić to również podczas terapii.
4. UWAGA ! Dla powodzenia terapii kluczowy jest kąt pod jakim trzymany jest FLUTTER
®. Na początku radzimy trzymać FLUTTER ® poziomo. Dzięki temu będziemy pewni,
że stalowa kulka nie tylko podskakuje na słupie powietrza ale również toczy się po
krawędzi pierścienia. Teraz należy przeprowadzić kilka prób nieznacznie przechylając
Flutter do i od siebie
Terapię należy prowadzić trzymając
FLUTTER ® pod kątem, który zapewnia nam
najwyraźniejsze odczuwanie drgań klatki
piersiowej. Być może nie odczujemy ich za
pierwszym razem. W takich przypadkach nie
należy zniechęcać się. Nauczenie się
prawidłowego stosowania FLUTTER ® może
wymagać kilku sesji.
Sesja terapeutyczna:
Etap Pierwszy: Upłynnienie śluzu
Powoli weź głęboki wdech ale nie napełniaj płuc do samego końca Wprowadź ustnik
do ust i ustaw FLUTTER ® pod właściwym kątem Wstrzymaj oddech na 2-3 sekund i
rozpocznij zdecydowany ale niezbyt silny wydech. Zbyt silny bądź szybki wydech nie
pozwoli na wystąpienie wibracji i rezonansu. Prosimy skoncentrować się na
odczuwaniu drgań wywołanych w klatce piersiowej gdyż to od nich zależy
skuteczność terapii. Wydech powinien być nieco głębszy niż podczas normalnego
oddychania. Już w tym momencie może pojawić się nagła potrzeba kaszlu. Należy
postarać się ją przezwyciężyć i wykonać kolejne 5-10-ciu wydechów przez FLUTTER
® aby upłynnić możliwie dużą ilość wydzieliny i przemieścić ją wraz z wydechami w
górne partie dróg oddechowych.
Podczas powyższych czynności bardzo ważne jest aby nabierać powietrza powoli,
wstrzymywać wydech przez 2-3 sekund przed wydechem i powstrzymywać potrzebę
kaszlu.
Teraz jesteście Państwo gotowi do przejścia do etapu Drugiego
Etap Drugi: Wyksztuszenie śluzu
Przed rozpoczęciem wykrztuszania zróbcie Państwo dodatkowo 1 -2 wydechów
przez FLUTTER ®. Wdechy powinny być spokojne ale tak głębokie jak to tylko
możliwe ( wypełnijcie całe płuca powietrzem ). Wydechy ( przez FLUTTER ® ! )
powinny być również możliwie dokładne ( staraj się wypuścić z płuc całe powietrze).
Oddechy te pomogą przemieścić masy śluzu w górne partie układu oddechowego
gdzie wywołają odruch kaszlu.
Jeżeli wystąpią kłopoty z wyksztuszeniem śluzu radzimy naśladować odruch
wykrztuszania jaki pojawia się gdy zakrztusimy się kawałkiem pokarmu. Do
oczyszczenia dróg oddechowych zwykle wystarcza seria 5-10 oddechów
upłynniających wydzielinę ( Etap Pierwszy) i 1-2 prowokujących wyksztuszenie ( Etap
Drugi) .
Być może, aby osiągnąć najlepszy efekt, w Państwa przypadku terapia będzie
wymagała nieznacznych modyfikacji. Należy pamiętać, że jej celem jest usunięcie jak
największej ilości wydzieliny w wygodny dla Państwa sposób.
Skrócona Instrukcja Stosowania urządzenia FLUTTER ®
Etap Pierwszy – UPŁYNNIANIE WYDZIELINY
1. Zgromadź niezbędne elementy ( woda do picia, chusteczki, FLUTTER ®) w zasięgu ręki.
2. Zajmij prawidłową pozycję.
3. Powoli napełnij płuca powietrzem. Nie wypełniaj ich całkowicie.
4. Wstrzymaj oddech na 2-3 sekundy.
5. Wprowadź ustnik do ust, ustaw FLUTTER ® w pod kątem zapewniającym wystąpienie
rezonansu ( najsilniejszych wibracji), nie wydymaj policzków.
6. Zrób wydech przez FLUTTER ® głębszy niż zwykle ale nie wypuszczaj powietrza
całkowicie
7. Powstrzymaj kaszel
8. Powtórz powyższe czynności ( punkty 1-7) 5-10 razy.
Etap Drugi - WYKSZTUSZANIE
9. Powoli napełnij całe płuca powietrzem ( najgłębszy możliwy wdech)
10. Powstrzymaj powietrze w płucach przez 2-3 sekund
11. Wprowadź ustnik do ust, ustaw FLUTTER ® w pod kątem zapewniającym wystąpienie
rezonansu ( najsilniejszych wibracji), nie wydymaj policzków.
12. Zrób wydech przez FLUTTER®. Tym razem postaraj się wypuścić z płuc całe
powietrze.
13. Powtórz powyższe czynności ( punkty 9-12) 1-2 razy
14. Zacznij kasłać (jeśli wystąpią kłopoty z wyksztuszeniem wydzieliny naśladuj kaszel,
który występuje przy zakrztuszeniu się )
15. Powróć do kroku pierwszego ( I.1) i powtarzaj pełen cykl ( do kroku 15-stego) tak długo
jak to konieczne do oczyszczenia dróg oddechowych bądź upłynięcia czasu
przewidzianego na sesję.
16. Dodatkowe sesje mogą być przeprowadzane jeśli okaże się to konieczne.
Porady
· Wdechy należy wykonywać przez nos ( przez FLUTTER ® WYDYCHAMY !)
· Bardzo ważne jest wstrzymanie wdechu na 2-3 sekund bezpośrednio przed wydechem
przez FLUTTER ®. Pozwala to na równomierne wypełnienie płuc powietrzem. Płuca u
osób z ich schorzeniami nie wypełniają się tak równomiernie jak u osób zdrowych
· Naśladowanie „krztuszenia się” może być bardzo pomocne podczas Etapu Wyksztuszenia
· Osoby, które po raz pierwszy stosują FLUTTER ® oraz osoby u których wydzielina jest
szczególnie gęsta wymagają kilkakrotnego powtórzenia Etapu Pierwszego
· Warto aby osoby, które po raz pierwszy stosują FLUTTER ® poprosiły o pomoc osobę,
której obserwacje pomogą nam uniknąć błędów.
· Bardzo pomocne jest aby osoba ta pomogła nam w wyczuciu momentu powstawania
najsilniejszych wibracji ( rezonansu). Wibracje powstające podczas wydechu przez
FLUTTER ® wyczuje bardzo wyraźnie kładąc jedną rękę z przodu a drugą z tyłu klatki
piersiowej.
Konserwacja urządzenia
Materiały: FLUTTER ® jest wykonany z wysokiej jakości, twardych tworzyw, które
poddano specjalnej obróbce celem poprawy ich właściwości. FLUTTER ® może być
myty i sterylizowany w temperaturach do 120 st.C. Flutter upuszczony na twarde
podłoże może ulec zniszczeniu. Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z
wybielaczami bądź podobnymi substancjami zawierającymi chlor ze względu na
wywoływaną przez nie korozję.
Konserwacja: FLUTTER ® jest urządzeniem osobistego użytku, które należy
konserwować w czystości w następujący sposób:
a) Odkręcić perforowaną osłonę ( ź obrotu)
b) Odłączyć pierścień, stalową kulkę i osłonę od korpusu
c) Wszystkie cztery części należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła
d) Następnie wypłukać pod bieżącą wodą, wysuszyć i złożyć
Utrzymanie urządzenia b w czystości jest niezwykle ważne. FLUTTER ® należy
umyć po każdej sesji usuwając zabrudzenia i zawilgocenia z każdej z jego 4-ech
części.
FLUTTER ® należy rozłożyć, umyć w bieżącej wodzie, wytrzeć do sucha czystym
ręcznikiem, złożyć i przechowywać w suchym, czystym miejscu. Co dwa dni
zalecamy dokładniejsze mycie. Tak jak poprzednio rozkładamy FLUTTER ® a
następnie myjemy w wodzie z mydłem bądź płynem do mycia naczyń. Dokładnie
płuczemy pod bieżąca wodą. Nie należy stosować agresywnych środków takich jak
wybielacze, środki czyszczące na bazie chloru, proszki do zmywarek. Następnie
wszystkie części należy wytrzeć do sucha czystym ręcznikiem, złożyć i
przechowywać w czystym suchym miejscu.
Badania
Badania:
· Badania na kilkuset pacjentach
· W leczeniu:
o mukowiscydozy,
o przewlekłego zapalenia oskrzeli,
o rozedmie, rozstrzeniach oskrzeli
o astmie przebiegającej z hypersekrecją.
Wyniki:
· FLUTTER ® uznany za skuteczniejszy bądź tak samo skuteczny jak tradycyjne metody
fizjoterapii układu oddechowego 1)
· Łączenie tradycyjnych, farmakologicznych metod leczenia z terapią urządzeniem
FLUTTER ® jest uzasadnione statystycznie istotnymi wynikami 2)
· Terapia za pomocą urządzenia FLUTTER® zmniejsza nadreaktywności oskrzeli w astmie
3)
1)
a) CASUALTA C.(M.D., Dept. of Pediatrics, University Hospital of Berne,
Switzerland), FREY U.(i.d.), SCHIBLER A.(i.d.), KREAMER R. (M.D. Professor, Head
of Paediatric Pulmonary Division, University Hospital of Berne, Switzerland):” Efficacy
of chest physiotherapy (CPT) ( PEP-mask versus FLUTTER) in patients with CF.
1993 ERS, Florence, Italy, Eur. Resp. J. Vol 6 (Suppl. 17, Sept. 1993) : 203s
b) LINDEMANN H. (Professor, “Universitätskinderklinik” Giessen, Germany): “ Zum
Tellenwert der Physiotherapie mit dem VRP1 Destin (“Flutter”). (angielskie
streszczenie: “Evaluation of VRP1 physiotherapy “). Pneumunologie 46: 626-630
(1992)
c) HÜLS G. (M.D., “Universitätskinderklinik” Giessen, Germany), LINDEMANN H.
(Professor, “Universitätskinderklinik” Giessen, Germany): : “ Vergleichende
Unterschungen zum Physiotherapie: Flutter VRP1 versus autogenic drainage (
Comparison between two physiotherapeutic methods: the Flutter VRP! And
autogenic drainage): Atemw.-und Lungenkrankheiten 17:414 (1991)
d) AMBROSINO N.(M.D. “Fondazione Clinica der Lavoro, Centro Medico di
Riabilitazione”, Montescano/Pavia, Italy) et al. :”Clinical evaluation of oscillating
positive expiratory pressure for enhancing expectoration in diseases other than cystic
fibrosis”. Monaldi Arch. Chest. Dis. 50: 269-257 (1995).
2)
a) WEINER P. ( M.D., Dept. of Medecine A, Hillel-Yaffe Medical Center and Institute
for Respiratory Disease, Hadera, Israel): “Oscillatory breathing using the Flutter
VRP1 as chest physiotherapy in patients with chronic obstructive pulmonary
disease”. Am. J. Resp. Crit. Care Med. 149: A 579 (abstract)(1994).
b) CEGLA U.E. ( Professor, “Zentrum fur Pneumunologie und Allergologie”, Bad
Ems, Germany) et al. “Physiotherapie bei chronisch-obstruktiver Bronchitis.
Erfahrungen mit dem VRP1 Destin ( marka Flutter’a w Niemczech) ( Fizjoterapia w
POCHP przy użyciu FLUTTER).” Pneumonologie 47:636-639 (1993) c) VERGARA
d) AMBROSINO N. (M.D., „Fondazione Clinica del Lavoro, Centro Medico di
Riabilitazione:, Montescano/Pavia, Italy) et al.: „Valutazione clinica di un nuovo
strumento pe fisioterapia respiratoria ( Flutter VRP1) ( Evaluation of a New device for
chest physiotherapy).” Prezentacja (poster) podczas “30o Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana Pneumunologi Ospedalieri” Pisa/Italy, 19-22 September
1990. Rassegna Dell’Apparato Respiratorio 5, suppl. 1:73 ( 1990) (54,55 w
książeczce) ”Rationale of oscillatory breathing as chest physiotherapy perforbed by
the FLUTTER in patients with Cystic Fibrosis” poster at the 6th Annual North
American Cystic Fibrosis Conference, Washington/U.S.A., 15-18 Oct. 1992. Ped.
Pulmonol. Suppl. 2, Sept. 1992:301 (Abstract 244)
e) P. VERGARA ( Physiotherapist, Senior Tacher at the Physiotherapy School of the
University of Valencia, Spain) et al.: “Flutter VRP1 con control ventilatorio en el
tratamiento de la hipersecrecion bronquial”. ( The Flutter VRP1 with ventilatory
control in the treatment of bronchial hypersecretion). Konferencja podczas “Congreso
Nacional de Fisioterapia”, Teneriffe Spain, Nov. 1989).
3)
a) J.-P. GIRARD ( Professor, Head of the Department of Immunology and
Allergology, University Hospital of Geneva/Switzerland), N. TERKI: “The Flutter
VRP1: a new personal pocket therapeutic device used as an adjunct to drug therapy
in the management of bronchial asthma”. J. Invest. Allergol. Clin. Immunol. 4 ( No 1) :
23-27 (1994).
b) CAMPBELL I.A. (M.D., Dept. of Chest Medicine, Llandough Hospital, Cardiff,
Walles, U.K.), SWIFT G.L., RAINER T., SARAN R., PRESCOTT R. J. (Medical
Statistic Unit, Edinburg University, Scotland, U. K.) “ Use of Flutter VRP1 it the
management of patients with steroid-dependent astma”. Respiration 61 : 126-129,
1994
Download