KLUB HONOROWEGO DAWCY KRWI

advertisement
KLUB HONOROWEGO DAWCY KRWI
18 grudnia 2003 roku odbyła się pierwsza akcja
honorowego oddawania krwi przez pełnoletnich uczniów naszej
szkoły. Chętnych było ponad stu uczniów, krew oddało 53.
W ciągu kolejnych lat dwa lub trzy razy w roku odbywały
się następne akcje, cieszące się wśród uczniów dużym
zainteresowaniem.
Prawie każdej akcji towarzyszą media, najczęściej
telewizja TOYA oraz Dziennik Łódzki.
W marcu 2009
roku nasza szkoła oraz pani Barbara
Banachowska – koordynator akcji zostały uhonorowane przez
Zarząd Rejonowy PCK - medalem pamiątkowym.
Ostatnia,
piętnasta
już
akcja
miała
miejsce
25 października 2008 roku i 30 uczniów z 50 chętnych oddało
lek ratujący życie. Na wiosenną akcję zgłosiło się 48 uczniów,
głównie z klas kończących, którzy w piękny sposób chcą
pożegnać szkołę
Download